Ἡ Σακελλαροπούλου ἀποδοκιμάζει Μόσιαλο

Τοποθέτησε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας ὡς φόντο κατά τήν ἐκφώνηση τοῦ Πρωτοχρονιάτικου μηνύματος Σημεῖον ὅτι δέν υἱοθετεῖ τίς ὕβρεις τοῦ καθηγητοῦ – Ἔκθετοι ὅσοι στήν Κυβέρνηση στήριξαν διά τῆς σιωπῆς τους τήν παραμονή του στήν θέση τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλλάδος στόν ΠΟΥ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ μήνυμά της ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἔκρυβε μιά θετική ἔκπληξη. Γιά πρώτη φορά πίσω ἀπό τήν ἴδια, σέ περίοπτη θέση τῆς βιβλιοθήκης, εὑρίσκετο ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ἐν ἀντιθέσει μέ τό ἀντίστοιχο μήνυμα γιά τό 2021, ὅπου στήν ἄκρη τῆς βιβλιοθήκης ἦταν μιά εἰκόνα μέ ἀναφορά στήν Δικαιοσύνη, ἐφέτος ἀπεφάσισε νά ἔχει ἀκριβῶς ἀπό πίσω της, ὡς προστάτιδα, τήν Παναγία. Αὐτή ἡ κίνησίς της δέν διέλαθε τήν προσοχή τῆς «Ἑστίας», ἡ ὁποία ἔχει ἀσκήσει κριτική γιά τίς ἐπιλογές της πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν χριστιανική παράδοση τῆς Ἑλλάδος καί τά ἐθνικά σύμβολα τῆς χώρας. Δέν ἦταν ὅμως ἡ μοναδική προσθήκη. Δίπλα στήν Παναγία εἶχε τοποθετήσει τήν φωτογραφία τῆς διάσημης Ἀμερικανίδος δικαστοῦ Ρούθ Μπαίηντερ Γκίνσμπεργκ, μέλους τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ ἀπό τό 1993, ἀνυποχώρητης ὑπερασπίστριας τῶν δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν καί τῶν φιλελευθέρων ἀξιῶν, πού πέθανε τό 2020. Δέν γνωρίζουμε τά πραγματικά κίνητρα πού ὁδήγησαν τήν κ. Σακελλαροπούλου νά βάλει τήν εἰκόνα μιᾶς δικαστοῦ, σύμβολο γιά ὅσους ἀσχολοῦνται μέ τήν Δικαιοσύνη, δίπλα στό παγκόσμιο σύμβολο τῆς Χριστιανοσύνης.

Τό μόνο βέβαιον εἶναι ὅτι ἐστάλη ἀπό τό Προεδρικό Μέγαρο ἕνα ἠχηρό μήνυμα πρός τό Μέγαρο Μαξίμου, τό ὁποῖο σιώπησε ἐπιδεικτικῶς ὅταν ὁ ἐκλεκτός καθηγητής τῆς Κυβερνήσεως Ἠλίας Μόσιαλος χλεύασε καί περιύβρισε τήν Παναγία παραμονές τῶν Χριστουγέννων. Πρόκειται γιά σαφές μήνυμα ἀποδοκιμασίας. Τό Γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ δέν μπῆκε στόν κόπο νά ἀποδοκιμάσει τόν γνωστό καθηγητή, ὁ ὁποῖος μέ βλάσφημο τρόπο πάντρεψε τό ἀντιεμβολιαστικό κίνημα μέ τόν «κρίνο» τοῦ Θεοῦ. Ἑπομένως μόνο τυχαία δέν μπορεῖ νά εἶναι ἡ συντροφιά πού κρατεῖ ἡ Παναγία στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας μέσα στό γραφεῖο της. Ὑπενθυμίζεται ὅτι κατά τούς προηγούμενους μῆνες ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἔχει κάνει μιά στροφή σέ σχέση μέ τήν πίστη τῶν Ἑλλήνων πού ἐλπίζουμε νά ἔχει συνέχεια, καθώς μόνον κερδισμένη θά εἶναι. Τόν περασμένο Δεκαπενταύγουστο δέ, μίλησε μέ λόγια ἀγάπης γιά τήν Παναγία, λέγοντας ὅτι εἶναι «τό ἱερό πρόσωπο μέ τό ὁποῖο ὁ λαός μας ἀνέπτυξε τόν πιό στενό δεσμό, πού ἀνέκαθεν ἐνέπνεε ἀγάπη, σύμπνοια, ἑνότητα.»

Ὀφείλει ὅμως νά σκεφθεῖ ἐκ νέου ἐάν μπορεῖ νά σταθεῖ ἕνα πρόσωπο θνητό ἰσάξια δίπλα στήν Μεγαλόχαρη, ὅσο ἀγῶνα καί νά ἔχει δώσει γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὅσες μάχες καί νά ἔχει δώσει γιά τήν προάσπιση τῆς Δικαιοσύνης, ὅπως ἡ Γκίνσμπεργκ. Ὁ θάνατος τοῦ Καρόλου Παπούλια καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε ὁ πολιτικός κόσμος σέ Ἑλλάδα ἀλλά καί ἐξωτερικό καθώς καί ἡ θλῖψις πού προκάλεσε ἡ εἴδησις στούς Ἕλληνες προεκάλεσε ἕνα αἴσθημα «ζήλειας» στήν κ. Σακελλαροπούλου. Ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἀπέχει πολύ ἀπό τό νά εἶναι ἡ Πρόεδρος στήν καρδιά ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί ἐνδεχομένως νά ἐπιχειρήσει νά μετριάσει τήν εἰκόνα τῆς σκληρῆς δικαστοῦ πού συνεχίζει νά τήν ἀκολουθεῖ καί στά νέα καθήκοντά της. Ἔτσι σέ μιά πρωτόγνωρη γιά τήν ἴδια κίνηση, κάλεσε ὅλους τούς διαπιστευμένους συντάκτες στήν Προεδρία σέ γνωστό στέκι στό Παγκράτι γιά νά σπάσει τόν πάγο καί νά ἀνταλλάξει εὐχές γιά τό νέον ἔτος! Εἰς ὅ,τι σχετίζεται μέ τό περιεχόμενο τοῦ Πρωτοχρονιάτικου μηνύματος, ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἀνεφέρθη ἐκτός ἀπό τόν κορωνοϊό καί στό κίνημα #metoo καί τίς δολοφονίες συζύγων. Τό ὀξύμωρο εἶναι ὅτι τήν ὥρα πού μετεδίδετο τό μήνυμα, στήν ἐπικαιρότητα κυριαρχοῦσε μία ἀκόμη δολοφονία, αὐτήν τήν φορά ὅμως τό θῦμα ἦταν ὁ ἄνδρας καί δρᾶστις ἡ σύντροφός του, πού ἐπεχείρησε μέ διαφόρους τρόπους νά ἀποκρύψει τό ἔγκλημα.

Κεντρικό θέμα