Ἡ Ρένα Δούρου ἔχει ἤδη παραιτηθεῖ

Τό μέγα ζήτημα τῆς ἐκχωρήσεως ἁρμοδιοτήτων τοῦ βαθέος κράτους στούς ΟΤΑ

ΑΡΧΕΣ τοῦ 2018 ἡ Περιφερειάρχης Ἀττικῆς Ρένα Δούρου ἔδωσε δεδομένης τῆς ἀπέχθειάς της πρός τά τηλεοπτικά μέσα μία σπάνια συνέντευξη στήν δημόσια τηλεόραση. Ὁμίλησε στήν ἐκπομπή «Προσωπικά» τῆς Ἕλενας Κατρίτση. Ἐκεῖ ἀφοῦ διετύπωσε τό παράπονό της γιά τήν ἔντονη κριτική πού τῆς ἀσκήθηκε γιά τούς χειρισμούς της στίς πλημμύρες τῆς Μάνδρας, ἄφησε γιά πρώτη φορά ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά μήν εἶναι ὑποψήφια γιά τό ἀξίωμα τῆς αἱρετοῦ περιφερειάρχου στίς αὐτοδιοικητικές ἐκλογές τοῦ 2019.

Στήν οὐσία παραιτήθηκε ἀπό τήν διεκδίκηση τῆς ἐπανεκλογῆς της. Εἶπε πώς στόν χρόνο πού προβλέπεται θά πρέπει νά ἐξετάσει ἐάν θά εἶναι ὑποψήφια γιά τήν Εὐρωβουλή ἤ γιά τόν Δῆμο τῆς Ἀθήνας. Ποτέ ἄλλοτε στό παρελθόν, μέ ὀλίγες ἐξαιρέσεις, πρωτοεκλεγείς σέ ἀξίωμα δέν θέλησε νά θέσει τόν ἑαυτό του στήν κρίση τῶν συμπολιτῶν του καί νά διεκδικήσει τήν ἐπανεκλογή του. Καί ὅμως! Στήν οὐσία, ἐκείνη τήν ἡμέρα, ἡ Δούρου ὑπέβαλε τήν παραίτησή της ἀπό ἕνα ἀξίωμα τό ὁποῖο ἀλλιῶς εἶχε ὀνειρευθεῖ καί ἀλλιῶς τῆς προέκυψε. Οἱ σύμβουλοί της τήν εἶχαν παροτρύνει νά ἐξαφανισθεῖ ἀπό τά μέσα ἐνημερώσεως, νά βγάλει τό πρόσωπό της ἀπό τό «κάδρο» τῆς φθορᾶς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, νά κάνει μία ἤρεμη θητεία, νά ἐγγράψει ὑποθῆκες καί νά περιμένει τήν ὥρα της γιά νά …διαδεχθεῖ τόν Ἀλέξη Τσίπρα.

Τά πράγματα κυλοῦσαν ὁμαλά μέχρι πού ἦλθαν οἱ πλημμύρες τῆς Μάνδρας. Ἐκεῖ τό ἡγετικό προφίλ της βούλιαξε μέσα σέ μία νύκτα. Οἱ δηλώσεις πού εἶχε κάνει σέ μιά ἁπλή νεροποντή στά Καμίνια τό 2014 –ὅτι ἐπί τῶν ἡμερῶν της θά εἶναι προτεραιότης ἡ ἀντιπλημμυρική καί ἡ ἀντιπυρική προστασία τῶν κατοίκων τῆς Ἀττικῆς– τήν κυνηγοῦν ἔκτοτε καί ἀποτελοῦν τόν μεγαλύτερο ἐφιάλτη της. Οἱ πολῖτες εἶναι ἔξαλλοι μαζί της καί τό δείχνουν μέ μηνύματα στό διαδίκτυο ἀπαιτώντας τήν παραίτησή της.

Ἡ «Ἑστία» θεωρεῖ πώς δέν εἶναι αὐτό τό θέμα. Ὄχι γιατί ἡ κ. Δούρου καί οἱ συνεργάτες της δέν ἔχουν εὐθύνες. Ἔχουν, εἶναι τεράστιες καί θά πρέπει νά διερευνηθοῦν ἀπό τήν Δικαιοσύνη βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας.

Δέν εἶναι αὐτό τό θέμα, διότι στήν πραγματικότητα ἡ Περιφερειάρχης ἔχει ἤδη παραιτηθεῖ πρό πολλοῦ, εἶναι φευγάτη ἀπό τό ἀξίωμά της, τό κατάλαβε καί μάζεψε τῶν ὀμματιῶν της.

Δέν εἶναι αὐτό τό θέμα, διότι ἀκόμη καί ἄν ὑποβάλει τυπικῶς τήν παραίτησή της κινδυνεύουμε νά ἀποκτήσουμε ἀκόμη χειρότερο περιφερειάρχη μέ …κίτρινο ἄνορακ.

Δέν εἶναι αὐτό τό θέμα, διότι δυστυχῶς τό μέγα ζήτημα πού ἀποφεύγουμε νά σχολιάσουμε ὅλοι εἶναι πώς τό ΠΑΣΟΚ καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ διέλυσαν τό κράτος μέ τά αὐτοδιοικητικά πειράματά τους, τύπου Καποδίστρια καί τύπου Καλλικράτη.

Βασικά ζητήματα διακυβερνήσεως πού ἀνήκουν στόν πυρῆνα τῆς κρατικῆς λειτουργίας ὅπως γιά παράδειγμα ἡ «διοίκησις» μιᾶς πυρκαϊᾶς μέσω ἑνός συντονιστικοῦ ὀργάνου, ἐκχωρήθηκαν στήν αὐτοδιοίκηση. Διαχείρισις μειζόνων κρίσεων ἐκχωρήθηκε στήν αὐτοδιοίκηση.

Κάποιοι, ὄνομα καί μή χωριό, βάφτισαν τίς περιφέρειες μικρές τοπικές κυβερνήσεις καί τούς περιφερειάρχες μικρούς πρωθυπουργούς γιά νά διευκολύνουν τήν ματαιοδοξία προσώπων, σάν τήν κ. Δούρου πού ἦταν ἐκτός ἡγετικῆς ὁμάδος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, νά βροῦν πεδίο ἀσκήσεως καί ἐκφράσεως φιλοδοξιῶν. Ἰδού τά ἀποτελέσματα. Μέ τίς ἁρμοδιότητες κατατετμημένες χωρίς νά ξέρει κανείς ποιά τά ὅρια παρεμβάσεως Δήμου καί ποιά τῆς Περιφέρειας, ποιός διατάζει ἐκκένωση καί ποιός ὄχι, ζήσαμε αὐτή τήν τραγωδία.

Πρέπει νά τό πάρουμε ἀπόφαση. Ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι Ἑλβετία γιά νά διοικεῖται μέ καντόνια. Ἡ Ἑλλάς, χώρα 11 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, χρειάζεται κράτος. Ἡ παραίτησις τῆς ἡττημένης Δούρου παρέλκει –ἔχει ἄλλωστε ἤδη συντελεσθεῖ. Τά μαζεύει. Ἡ παραίτησίς μας ἀπό τήν ἀξίωση νά ἔχουμε κράτος στό ὄνομα τῆς ἐκδιώξεως μιᾶς ἀποτυχημένης αἱρετοῦ εἶναι τό πρόβλημά μας. Ἄς δοῦμε τά πράγματα καθαρότερα καί ψυχραιμότερα.

Τό πρόβλημα δέν εἶναι τά πρόσωπα.

Τό πρόβλημα δέν εἶναι ὁ λαϊκισμός τῶν προσώπων.

Τό πρόβλημα εἶναι οἱ δομές ἐντός τῶν ὁποίων κινοῦνται τά πρόσωπα. Ἀμέσως μετά τήν ψήφιση τοῦ Καλλικράτη οἱ περιφέρειες ἔγιναν κράτος στά χαρτιά μέ ἁρμοδιότητες πού δέν μποροῦν νά ἀσκήσουν. Τό πρόβλημα εἶναι πώς μία ἑνιαία κρατική ἁρμοδιότης τεμαχίσθηκε καί διενεμήθη μεταξύ κράτους, Δήμων, Περιφερειῶν.

Μόνο πού οἱ πύρινες γλῶσσες ὅταν ἀπειλοῦν ζωές καί περιουσίες δέν τεμαχίζονται ὅπως οἱ ἁρμοδιότητες. Καῖνε. Ἡ Δούρου λοιπόν θά παραιτηθεῖ. Ἀπέτυχε. Ἀλλά ἄν δέν ἀλλάξει τό μοντέλο, καί ὁ διάδοχός της, «μικρός πρωθυπουργός Ἀττικῆς», τήν ἴδια τύχη θά ἔχει!

Κεντρικό θέμα