ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ πιό μεγάλη ὥρα εἶναι τώρα Ὁ Ἑλληνισμός πρέπει νά ἀντέξει!

ΜΚΟ ἀπειλεῖ ἀνοικτά ὅτι «μετά τήν Μόρια θά πέσει καί ἡ Λέσβος» – Ἡ ΕΥΠ στήν σύσκεψη στό Μαξίμου – Γιά «οἰκονομία σέ πόλεμο» ὁμιλεῖ ὁ Σκυλακάκης

ΠΑΡΑΜΟΝΗ τῆς μεταβάσεως Μητσοτάκη στήν Κορσική γιά τήν ὑπογραφή συμφωνίας ἀμυντικῆς συνεργασίας μέ τόν Πρόεδρο τῆς Γαλλίας Ἐμμανυέλ Μακρόν καί τήν ἑπομένη τῶν δηλώσεων Ἐρντογάν, ὅτι «οἱ ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι μισοτελειωμένες» καί ὅτι οἱ ἡγεσίες Ἑλλάδος – Γαλλίας εἶναι «πεινασμένες», συμβαίνουν τά ἑξῆς:

• Ξεσπᾶ φωτιά στήν δομή φιλοξενίας μεταναστῶν στήν Μόρια καί ταυτόχρονα στό διαδίκτυο κάνει τήν ἐμφάνισή της ἀνάρτηση τῆς ὕποπτης ΜΚΟ Stand by Me Lesvos πού περιέχει τήν ἑξῆς ἀπειλή: «After Moria Lesvos will go down. Moria finished. Moria destroyed». Τήν ἴδια ὥρα ἀεροφωτογραφίες πού τράβηξαν τά τουρκικά drones πού πέταξαν πάνω ἀπό τό νησί διενεμήθησαν μέσω τοῦ γνωστοῦ τουρκικοῦ μηχανισμοῦ σέ δυτικά μέσα ἐνημερώσεως, τά ὁποῖα μέ τό ἀζημίωτο συκοφαντοῦν κάθε φορά πού θά τούς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα. Τό περιεχόμενο τῆς ἀναρτήσεως τῆς ΜΚΟ, τά μέλη τῆς ὁποίας δέν ἔχουν ἀκόμη συλληφθεῖ, δέν χρειάζεται περαιτέρω ἀνάλυση. Οἱ πρόσφυγες καί οἱ μετανάστες συνιστοῦν, μέ τήν ἐργαλειοποίησή τους ἀπό τήν Ἄγκυρα, ἀπειλή γιά τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς χώρας. Ἡ συνέχισις τῆς παραμονῆς τους τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί εἰδικώτερα στά νησιά τοῦ Αἰγαίου συνιστᾶ μεῖζον ζήτημα ἐθνικῆς ἀσφαλείας.

Ἡ παρουσία ἄλλως τε τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα καί τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου στήν χθεσινή σύσκεψη πού συνεκάλεσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στό Μέγαρο Μαξίμου, ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ πυρκαϊά στήν Μόρια ἀφορᾶ καί τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Ὄχι τό μεταναστευτικό μόνον. Μέ τήν ἀπομάκρυνση 3.500 μεταναστῶν ἀπό τήν δομή ἀδειάζει τό νησί καί οἱ δουλέμποροι ἑτοιμάζονται νά μᾶς στείλουν νέα κύματα. Νέα κύματα ἐντός τῶν ὁποίων ὅμως μπορεῖ νά περιλαμβάνονται μυστικοί πράκτορες καί στρατιῶτες. Ἡ εἰσβολή ὡς φαίνεται θά γίνει μέ προκάλυμμα τούς μετανάστες. Τά πρόσφατα δημοσιεύματα πού ὑπεστήριζαν –βάσει ἀπορρήτων ἐκθέσεων– ὅτι ἡ ΜΙΤ ὀργάνωσε καί παλαιότερα ἐπεισόδια πού ἔκαναν Ἀφγανοί στήν Μόρια μέ τήν βοήθεια 70 μαχητῶν τοῦ ISIS φαίνεται πώς ἐν τέλει πατοῦν στήν πραγματικότητα. Τήν ἴδια ὥρα στόν Ἕβρο οἱ Τοῦρκοι κάνουν παρεμβολές στίς ἐπικοινωνίες τῶν ἑλληνικῶν περιπόλων στό ποτάμι προκειμένου νά διευκολύνουν τούς δουλεμπόρους νά περνοῦν ἀπέναντι μετανάστες. Ὅπως ἐπίσης ἐγνώσθη, τά μεγάφωνα στά τζαμιά τῆς Ἀδριανουπόλεως παιανίζουν πολεμικά ἐμβατήρια.

• Ἐνῶ αὐτά συμβαίνουν βορείως καί μᾶς ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ Ἑλλάς εὑρίσκεται στά πρῶτα στάδια μιᾶς συνδυασμένης ἐπιθέσεως σέ πολλά καί διαφορετικά μέτωπα στόν Νότο τῆς θαλασσίας μεθορίου μας, τό «Ὀρούτς Ρεΐς» ἑτοιμάζεται νά φθάσει τό ὅριο τῶν χωρικῶν ὑδάτων μας, ἄν ὄχι νά τό παραβιάσει, ἔξω ἀπό τό Καστελλόριζο. Τό νησί πού εἶναι ὁ διακαής πόθος τοῦ Ἐρντογάν. Ἡ ἐντολή πού φέρεται ὅτι ἔδωσε ὁ Σουλτάνος στούς ἡγέτες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών του, ὅπως αὐτή ἀποκαλύπτεται ἀπό τήν ἐφημερίδα «Σαμπάχ», εἶναι «νά μήν ἀνοίξουν πῦρ πρῶτα τά τουρκικά πλοῖα. Νά περιμένουν τήν ἀντίδραση τῶν ἑλληνικῶν καί ἀναλόγως νά κινηθοῦν». Πρᾶγμα τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι θά ἀποπειραθεῖ νά παραβιάσει τά χωρικά μας ὕδατα καί νά φθάσει κοντά στήν ἀκτή μέ συνέπεια νά τεθεῖ τό ἑξῆς δίλημμα στήν πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου καί στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις μας: ἐξευτελισμός καί συνθηκολόγησις ἤ ἀναγκαία ἀπάντησις καί σύρραξις.

• Φαινομενικῶς οἱ φωτιές πού ξέσπασαν χθές ἀλλά καί τίς προηγούμενες ἡμέρες στις Μυκῆνες, στήν Νέα Μάκρη καί βεβαίως στήν Μόρια –ἡ ὁποία ἀποδίδεται στόν φόβο τῶν μεταναστῶν γιά τόν κορωνοϊό– δέν ἔχουν σχέσεις μέ τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Φαινομενικά δέν εἶχαν καί τό 1992 στήν Σάμο. Καί τό 2007 στήν Ἀρχαία Ὀλυμπία. Ὡστόσο Τοῦρκος ἀξιωματικός, μέλος τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως πού προσπάθησε νά ἀνατρέψει τόν Ἐρντογάν μέ τήν ἐπιχείρηση «Βαριοπούλα», εἶπε προσαγόμενος σέ δίκη στήν Ἄγκυρα μπροστά στίς κάμερες; «Ὅταν μοῦ ζητούσατε νά βάζω φωτιές στήν Ἑλλάδα ἤμουν καλός;». Καί μόνο τό παρελθόν, μᾶς ὑποχρεώνει νά ἀναζητοῦμε κάθε αἴτιο.

Μέσα σέ αὐτή τήν ἀτμόσφαιρα δέν πρέπει νά περνᾶ τέλος ἀπαρατήρητη καί μία ἐνδιαφέρουσα δήλωσις τοῦ ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας Θεόδωρου Σκυλακάκη, ὁ ὁποῖος ἔκανε λόγο χθές, ἀναφερόμενος στά δημοσιονομικά τῆς χώρας μας, γιά «πολεμική οἰκονομία». Ὅπως σημείωσε, «ἔχουμε μπεῖ σέ κατάσταση πολεμικῆς οἰκονομίας καθώς ἡ Ἑλλάδα ἐκτός ἀπό τόν κορωνοϊό ἔχει καί τό μεταναστευτικό καί τά ἑλληνοτουρκικά».

Υ.Γ: ἡ ἐπίθεσις πού ἐξαπέλυσε ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν Μόρια ἐπιτιθέμενος στήν Κυβέρνηση, τήν ὥρα πού ἡ χώρα δέχεται ἐπίθεση, συνιστᾶ ἁπλῶς θλιβερή παραφωνία. Καί ἐνισχύει δυστυχῶς τά δυτικά ἐκεῖνα μέσα ἐνημερώσεως πού εἶναι μέ τίς πέννες ἀνά χεῖρας γιά νά ἐπιτεθοῦν στήν χώρα μας, μέ αἰχμή τά ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Κεντρικό θέμα