Ἡ πεφωτισμένη διανόησις σαλπίζει ὑποχώρηση καί ὑποστολή

Ἀλιβιζᾶτος, Λιάκος, Ροζάκης στήν πρώτη γραμμή τοῦ ρεαλισμοῦ

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ἄρχισαν τά γνωστά παιγνίδια τήν τελευταία ἑβδομάδα. Ὁ Πρόεδρός τους Ταγίπ Ἐρντογάν προεκάλεσε δύο φορές τήν ἑλληνική πολιτική ἡγεσία ὑποβάλλοντάς την σέ τέστ ψυχραιμίας. Τήν πρώτη φορά ἰσχυρίσθηκε πώς ἀποδεχόμεθα σταδιακῶς τά τετελεσμένα τοῦ μνημονίου μέ τήν Λιβύη στήν Μεσόγειο. Τήν δεύτερη ἰσχυρίσθηκε ὅτι συζήτησε μέ τόν Πρωθυπουργό στήν Νέα Ὑόρκη ζητήματα «τουρκικῆς μειονότητος» τῆς Θράκης, ἑλληνικῆς μειονότητος Κωνσταντινουπόλεως, σύν τό ζήτημα τῆς λειτουργίας τοῦ τεμένους τῶν Ἀθηνῶν. Προειδοποίησε ἐπίσης πώς συντόμως θά στείλει τό ἐρευνητικό «Ὀρούτς Ρέις» στό οἰκόπεδο 15 νοτίως τῆς Ἱεράπετρας στήν Κρήτη. Ἐπίκουρος στήν προκλητικότητα Ἐρντογάν προσῆλθε ὁ ὑπουργός τοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Μεχμέτ Τσαβούσογλου, ὁ ὁποῖος ἀρχικῶς ἐπετέθη μέ ἀνοίκειο τρόπο στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο γιά τίς δηλώσεις του περί ἑλληνικῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος. Ἔπειτα ἀνέπτυξε ἰσχυρισμούς, ὅτι συζητεῖται ἡ μοιρασιά τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς Μεσογείου. Ἡ ἀντίδρασις τῶν Ἀθηνῶν ἦταν ἀρχικῶς παγερή. Ἐπιτηδευμένως ἀδιάφορη. Ὁ Πρωθυπουργός σωστά δέν μπῆκε σέ προσωπικό καυγᾶ μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο. Ὡστόσο τά ἀνεπίσημα πρόσωπα πού μπῆκαν στήν πρώτη γραμμή, ἡ πεφωτισμένη διανόησις τῶν Ἀθηνῶν, ἔστειλαν λανθασμένα μηνύματα στήν Ἄγκυρα. Πρῶτος ὁ πρώην ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Χρῆστος Ροζάκης, ὁ ὁποῖος δήλωσε πώς «πρέπει νά δώσουμε κάτι στούς Τούρκους»! «Δέν μποροῦμε νά ἔχουμε τά πάντα μέ τό μέρος μας. Θά πρέπει νά δώσουμε καί κάτι. Γιά νά πᾶμε στήν Χάγη χρειάζεται συνυποσχετικό» εἶπε ἀρχικῶς ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἐπέκρινε τήν ἕως τώρα στάση τῆς Ἑλλάδος σέ ὅλα τά ζητήματα, τήν ὁποία ἔφθασε στό σημεῖο νά τήν χαρακτηρίσει «μαξιμαλιστική». «Ἔχει θεωρήσει ὅτι μπορεῖ νά ἔχει ΑΟΖ μέχρι τήν Κύπρο, πρᾶγμα ἀδύνατον. Ἔχει θεωρήσει ὅτι μπορεῖ νά ἔχει 12 ν.μ. Παντοῦ. Ἔχει θεωρήσει ὅτι μπορεῖ νά ἔχει ἐναέριο χῶρο μεγαλύτερο ἀπό τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη της» συνεπλήρωσε ὁ πρώην ὑπουργός. Ἀπό τήν κριτική του δέν γλύτωσε καί ἡ ἑλληνική κοινωνία, ἡ ὁποία κατά τόν κ. Ροζάκη «γαλουχήθηκε μέσα ἀπό ἀρχές καί ἀξίες πού δέν εἶναι ἀπαραίτητα σωστές, δηλαδή συνυφασμένες μέ τό Διεθνές Δίκαιο».

Ἠκολούθησε ἀσθμαίνων ὁ καθηγητής ἱστορίας τοῦ ΕΚΠΑ Ἀντώνης Λιάκος ξιφουλκῶν ὑπέρ τῆς «ὑποδοχῆς» ἑνός ἑκατομμυρίου προσφύγων πού θά στείλει ὁ Ἐρντογάν στήν Ἀθήνα. Ἡ εἰσήγησίς του εἶναι ἡ ἀλλοίωσις τοῦ ἐθνικοῦ κορμοῦ! Οὐδεμία ἔκπληξις. Προσφάτως ὁ κ. Λιάκος χαρακτήρισε τήν κυπριακή Κυβέρνηση ἀνεύθυνη γιά τίς συμφωνίες μέ τρίτες χῶρες περί ἐξορύξεως φυσικοῦ ἀερίου ζητῶν νά βάλουμε καί τήν Τουρκία στό παιγνίδι. Ἀρχικῶς ἔκρινε ἐπιβεβλημένη τήν «ὑποδοχή» τουλάχιστον ἑνός ἑκατομμυρίου προσφύγων, διότι «ἡ Ἑλλάδα ὅπως καί τά Βαλκάνια βρίσκονται ἀπέναντι σέ ἕνα πέταλο χωρῶν, ἀπό Ἀφρική ἕως Τουρκία, στό ὁποῖο ὑπάρχει πληθυσμιακή ἔκρηξη, ὑπερχείλιση νεανικῶν ἡλικιῶν, ἐνῶ οἱ δικοί τους πληθυσμοί καταρρέουν καί γηράσκουν». Μόνο μέ τούς ἐξ ἀνατολῶν λαθρομετανάστες θά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ «πληθυσμιακή κατάρρευση» ἐπεσήμανε ὁ κ. Λιάκος καί ὑπεστήριξε ὅτι τά θέματα πού ἔπρεπε νά ἀπασχολοῦν τήν Ἑλλάδα εἶναι τά ἑξῆς: «Πῶς θά τούς ἐνσωματώσουμε, ποῦ θά τούς στεγάσουμε, πῶς θά ἀπασχοληθοῦν, πῶς θά τούς ἐκπαιδεύσουμε, πῶς θά τούς μάθουμε τή γλῶσσα μας».

Πρό ἡμερῶν ὁ ἴδιος εἶχε ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἡ ὑπογραφή τῆς συμφωνίας τοῦ ἀγωγοῦ EastMed θά ἀποδειχθεῖ μοιραία. «Πρέπει νά ἀπευχηθοῦμε τήν πραγματοποίησή του. Μέ τήν συμφωνία τῶν πολιτικῶν δυνάμεων στήν ὑλοποίησή του, ἀκούγεται ὡς αἱρετική καί περιθωριακή φωνή κάθε ἀντίθετη ἄποψη, πού λέει ὅτι δέν μπορεῖ νά ἀποκλειστεῖ ἡ Τουρκία ἀπό τά ὅποια κοιτάσματα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ὅτι εἶναι ἕωλη καί τυχοδιωκτική ἡ συμμαχία Ἑλλάδας-Κύπρου (πού ἔχει ἰδιαίτερες εὐθύνες)-Ἰσραήλ καί Αἰγύπτου, καί ὅτι μπλέκουμε σέ διαμάχες πού ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ νά ἐλέγξει. Ἐπιτρέψτε μου, ἀλλά τή θεωρῶ πολιτική αὐτοχειριασμοῦ. Ἑλλάδα καί Τουρκία, καί ἀπό τή γεωγραφία καί ἀπό τήν ἱστορία εἶναι καταδικασμένες νά ζοῦν μαζί, νά διαπραγματεύονται, νά λύνουν τίς διαφορές τους καί νά συνεργάζονται» ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ καθηγητής.

Τό… κερασάκι στήν τούρτα ἀπετέλεσε ὁ χθεσινός διορισμός τοῦ ὑπερασπιστοῦ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καί τοῦ σχεδίου Ἀννάν Νίκου Ἀλιβιζάτου στήν «Ἐπιτροπή 2021». Διάνα! Οἱ ἀρνητικές ἐντυπώσεις ἀπό τήν διεύρυνση τῆς Ἐπιτροπῆς μετριάζονται βεβαίως κάπως ἀπό τήν τοποθέτηση τοῦ ἑλληνοπρεποῦς Διονύση Σαββόπουλου («πότε μέ τίς ἀρχαιότητες πότε μέ Ὀρθοδοξία τῶν Ἑλλήνων οἱ Κοινότητες φτιάχνουν ἄλλο γαλαξία») καί τοῦ ναυάρχου, ἐπιτίμου ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ Παναγιώτου Χηνοφώτη, καί ἄλλων προσωπικοτήτων. Ἡ ἐντύπωσις πώς δέν ἀπαντᾶμε ἀλλά στέλνουμε σήματα ἀδυναμίας θά ἐνισχύετο κι ἄλλο, ἄν δέν ἀντιδροῦσαν χθές ὁ Προκόπης Παυλόπουλος ἀπό τά Ἰωάννινα ὁ ὁποῖος ἀπήντησε στόν Ἐρντογάν καί Τσαβούσογλου καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας ἀπό ἡμερίδα τῆς ΕΣΗΕΑ. Ὁ κ. Παυλόπουλος μετά τήν κατάθεση στεφάνου στό μνημεῖο Μπιζανομάχων, εἶπε ὅτι ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς πόλεως εἶναι «ἕνα ἐμβληματικό ἱστορικό δίδαγμα τῆς εὐψυχίας τῶν Ἑλλήνων σέ ὅλους τούς ἀγῶνες γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς Πατρίδας». Μάλιστα ὑπεγράμμισε ὅτι πρόκειται γιά «δίδαγμα, τό ὁποῖο συμπυκνώνεται στήν προειδοποίηση, πρός κάθε κατεύθυνση, ὅτι γιά ἐμᾶς, τούς Ἕλληνες, δέν ὑπάρχει δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ, ἀλλά μόνον ἡ ἰσχύς τοῦ Δικαίου». Ἀναφερόμενος εἰδικῶς στήν Τουρκία, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας διεμήνυσε ὅτι οἱ Ἕλληνες «ὡς ἐγγυητές τῆς διεθνοῦς καί τῆς εὐρωπαϊκῆς νομιμότητας θά ἐπιβάλουμε τόν σεβασμό καί τήν ἐφαρμογή τοῦ Διεθνοῦς καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαίου, στό σύνολό τους. Καί μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιο θά θωρακίζουμε τό ἔδαφος, τά σύνορα καί τήν ΑΟΖ, πού εἶναι καί ἔδαφος, σύνορα καί ΑΟΖ τῆς ΕΕ. […] Ἡ αὐθαιρεσία τῆς Τουρκίας ὡς πρός τήν ἐφαρμογή τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας» καί ὅτι εἶναι παντελῶς ἀνυπόστατο τό «“ψευτομνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης”».

Εἶχε προηγηθεῖ ἡ αὐστηρά ἀπάντησις τοῦ κ. Δένδια στόν Τοῦρκο ὁμόλογό του, πώς ἡ Ἑλλάς εἶναι «διαχρονικά καί πάντοτε ἀνέτοιμη γιά ἕνα ἀνατολίτικο παζάρι καί ἕναν ἀνέντιμο καί καταχρηστικό συμβιβασμό». «Εἴμαστε ἕνα κράτος πού ἔχει μιά πολυμερῆ ἐξωτερική πολιτική, πού πάντοτε ὅμως ὑπηρετεῖ τό Διεθνές Δίκαιο, τήν ἀσφάλεια καί τήν σταθερότητα» καί σημείωσε μέ ἔμφαση ὅτι ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις «ἐπιδιώκει τήν ἐνδυνάμωση τῶν σχέσεών της μέ τούς παραδοσιακούς καί ἱστορικούς της συμμάχους, τίς ΗΠΑ, τήν Γαλλία, τίς ἀραβικές χῶρες καί τό Ἰσραήλ».

Τά δύσκολα θά ἀρχίσουν πάντως ὅταν θά ἀναρτηθεῖ τό μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης στόν ΟΗΕ. Τότε θά εἶναι ἡ σειρά τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη νά ὁμιλήσει μέ τήν ἱστορία.

Κεντρικό θέμα