Ἡ Οὐάσιγκτων συγχωρεῖ τίς ἁμαρτίες τῆς Ἀγκύρας

Ὑπεγράφη κείμενο στρατηγικοῦ διαλόγου ΗΠΑ – Τουρκίας ὅπου μετέβη ἡ ὑφυπουργός Βικτώρια Νούλαντ ἡ ὁποία ἐπισκέπτεται τήν Ἀθήνα – Περασμένα ξεχασμένα, κανένα πρόβλημα μέ τίς κυρώσεις

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ τοῦ στρατηγικοῦ διαλόγου τῶν ΗΠΑ μέ τήν Τουρκία εἶναι γεγονός. Τό σχετικό θεσμικό κείμενο ὑπέγραψαν προχθές στήν Ἄγκυρα ὁ ὑφυπουργός Σεντάτ Ὀνάλ καί ἡ Ἀμερικανίς ὁμόλογός του Βικτώρια Νούλαντ.

Ἡ τελευταία ἦλθε χθές στήν Ἀθήνα συνεχίζοντας τήν περιοδεία της στήν περιοχή κατά τρόπον πού δείχνει ὅτι ἡ Οὐάσιγκτων βλέπει κατά ἑνιαῖο τρόπο τίς δύο πλευρές τοῦ Αἰγαίου. Αὐτά γιά ὅσους εἶχαν ψευδαισθήσεις, ὅτι ἡ κυβέρνησις Μπάιντεν θά ἔφερνε μιά διαφορετική ἀντιμετώπιση ὅσον ἀφορᾶ τά ἑλληνο-τουρκικά.

Κατά τήν ἐπίσημη ἀνακοίνωση, ἡ ἀμερικανική καί ἡ τουρκική ἀντιπροσωπία κάνοντας ἀναφορά στήν δέσμευση πού ἀνέλαβαν οἱ Πρόεδροι Μπάιντεν καί Ἐρντογάν κατά τήν συνάντησή τους στήν Ρώμη τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2021, ἔθεσαν σέ λειτουργία τόν «Στρατηγικό Μηχανισμό ΗΠΑ – Τουρκίας» καί συνηντήθησαν στήν Ἄγκυρα γιά νά ἐξετάσουν θέματα ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων τῆς οἰκονομικῆς καί ἀμυντικῆς συνεργασίας, τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς τρομοκρατίας καί βασικῶν τομέων κοινοῦ περιφερειακοῦ καί παγκόσμιου ἐνδιαφέροντος.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν Οὐκρανία, ἐπανέλαβαν τήν ἀμοιβαία δέσμευσή τους γιά τήν κυριαρχία καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς χώρας, τό σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι οἱ ΗΠΑ «καλωσόρισαν τίς προσπάθειες τῆς Τουρκίας νά διευκολύνει μιά δίκαιη διπλωματική λύση κατόπιν διαπραγματεύσεως, γιά τόν τερματισμό τοῦ πολέμου.» Οἱ ΗΠΑ δηλαδή ἀναγνωρίζουν μεσολαβητικό ρόλο στήν Ἄγκυρα καί διαγράφουν τό συμβόλαιο τῶν S-400 καί ὅλες τίς κυρώσεις πού ἔχουν ἐπιβάλει ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἀγορᾶς. Παραβλέπουν ἐπίσης τό γεγονός ὅτι ἡ Τουρκία δέν ἔχει εὐθυγραμμισθεῖ μέ καμμία ἀπό τίς ἀποφάσεις γιά ἐπιβολή κυρώσεων στήν Ρωσσία μέ τήν ὁποία διατηρεῖ ὁμαλές σχέσεις.

Ἤδη τήν Βικτώρια Νούλαντ ἀκολουθεῖ ἡ ὑφυπουργός Ἐμπορίου τῶν ΗΠΑ Μαρίζα Λάγκο ἡ ὁποία ἀπό χθές συζητεῖ μέ Τούρκους ἐπισήμους τούς στόχους τῆς οἰκονομικῆς καί ἐμπορικῆς συνεργασίας τοῦ Στρατηγικοῦ Μηχανισμοῦ. Ἤδη μάλιστα ἔχει ἐξαγγελθεῖ καί συνάντησις σέ ἐπίπεδο ὑπουργῶν πρίν ἀπο τό τέλος τοῦ 2022.

Στήν Ἑλλάδα ἡ Βικτώρια Νούλαντ διαμηνύει πώς ἡ χώρα μας εἶναι ἀναγκαῖο νά στηρίξει περαιτέρω τίς νατοϊκές ἄμυνες ἔναντι τῆς Ρωσσίας στήν ἀνατολική Εὐρώπη, στέλνοντας στρατιωτικό ὑλικό καί προσωπικό. Ἀναγνωρίζει φυσικά τήν στρατηγική σημασία τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως ὡς βάσεως ὑποστηρίξεως τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων στήν Ἀνατολική Εὐρώπη, τήν ὥρα μάλιστα πού οἱ ρωσσικές δυνάμεις βρίσκονται λίγα μόλις μίλια ἀπό τίς συμμαχικές χῶρες Ρουμανία καί Βουλγαρία. Ἡ Ἑλλάς βεβαίως κρίνει ὅτι ἡ ἐπίσκεψις τῆς Ἀμερικανίδος ὑφυπουργοῦ ἀποτελεῖ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία, γιά νά συζητηθοῦν τά ἐνεργειακά δεδομένα στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί ὄχι μόνο γιά τόν ἀγωγό EastMed. Θά τεθεῖ ἐπίσης ἐπί τάπητος τό κόστος τοῦ ἀντικτύπου τῶν κυρώσεων κατά τῆς Ρωσσίας εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἐνέργεια, πού πληρώνει ἡ χώρα μας, σέ σχέση μέ ἄλλες χῶρες τοῦ ΝΑΤΟ.

Τήν ἴδια στιγμή, χωρίς οὐσιαστικές ἀνακοινώσεις, ὁλοκληρώθηκε ἡ χθεσινή τριμερής συνάντησις τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδος-Κύπρου-Ἰσραήλ. Τό γεγονός ὅτι ἔγιναν μόνον ἀόριστες ἀναφορές στήν ἀσφάλεια τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καί στό ἐνεργειακό ζήτμα, ἑρμηνεύεται ἀπό διπλωματικούς παρατηρητές ὡς ἔνδειξις ὅτι δέν ὑπῆρξαν οὐσιαστικές ἀποφάσεις γιά τήν προώθηση τοῦ σχεδίου τοῦ ἀγωγοῦ EastMed. Ἴσως μάλιστα νά συνεζητήθη καί ἡ πιθανότης ἐμπλοκῆς τῆς Τουρκίας στόν εὐρύτερο σχεδιασμό, κάτι πού ὡς γνωστόν διακαῶς ἐπιδιώκει ἡ Οὐάσιγκτων.

Κεντρικό θέμα