ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἐπιστρέφει» oἱ ἐκλογές μέ ἀναλογική ἔρχονται

Ἀνασχηματισμός: Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἔβαλε προσωρινῶς φρένο στήν πασοκοποίηση καί ἀπεμάκρυνε τρεῖς τεχνοκράτες ἀπό τήν Κυβέρνηση

ΣΕ ἀναπροσαρμογή τῆς στρατηγικῆς του ἐν ὄψει τοῦ σφόδρα πιθανοῦ ἐνδεχομένου νά χρειασθεῖ νά προσφύγει σέ πρόωρες κάλπες ἕως τόν Σεπτέμβριο ὁδηγήθηκε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέ τόν ἀνασχηματισμό πού πραγματοποίησε καί μέ τήν εἴσοδο δώδεκα βουλευτῶν στήν Κυβέρνηση, τρεῖς ἐκ τῶν ὁποίων μάλιστα νεοεκλεγέντες, σηματοδότησε μετά ἀπό πολύ καιρό τήν ἐπιστροφή στό κόμμα, στήν ΝΔ καί τίς ἀξίες της. Ἡ Κυβέρνησίς του ἀποκτᾶ στόν δρόμο πρός τίς κάλπες ἰσχυρό ἰδεολογικό νεοδημοκρατικό προφίλ, τό ὁποῖο θά ἀναλάβουν νά ὑπηρετήσουν ἀκαδημαϊκοί ὅπως ὁ Ἄγγελος Συρίγος καί ὁ νέος κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Χρῆστος Ταραντίλης (ἔκλεισε τήν ἐνημέρωση μέ τό σύνθημα «ἀλληλεγγύη καί συμπόνοια στόν διπλανό μας»), παλαιοί στό Κοινοβούλιο, ἀλλά νέοι σέ ἡλικία βουλευτές- ὑπουργοί ὅπως ὁ Γιάννης Οἰκονόμου, ὁ Κώστας Σκρέκας, ὁ Κώστας Κατσαφάδος, ὁ Σταῦρος Καλαφάτης καί βεβαίως βουλευτές μέ προφίλ λαϊκῆς δεξιᾶς ὅπως γιά παράδειγμα ἡ Σοφία Βούλτεψη, γνωστή ἀθυρόστομος τῶν τηλεοπτικῶν παραθύρων. Ἀκόμη καί ὁ διορισμός ὑφυπουργοῦ μέ ἁρμοδιότητα τήν οἰκογένεια –ἀναφερόμεθα στήν Μαρία Συρεγγέλα– τόν στόχο τῆς στροφῆς στήν συντήρηση ἐπιδιώκει νά ὑπηρετήσει. Νά καθησυχάσει ἐπιχειρεῖ. Ὅσο γιά τίς ἀπομακρύνσεις ὑπουργῶν ἐπελέγησαν πρόσωπα (Θεοδωρικάκος, Κουμουτσάκος, Βρούτσης) μέ στόχο νά ὑπάρξει ὁ ἐλάχιστος ἐσωκομματικός ἀντίκτυπος. Καί στήν θέση τους ἐτοποθετήθησαν πρόσωπα μέ σκληρό δεξιό ἤ φιλελεύθερο προφίλ ὅπως οἱ κ.κ. Μάκης Βορίδης καί Κωστῆς Χατζηδάκης. Ὁ πρῶτος μέ σαφῆ ἀναφορά σέ ἐπιχειρηματικά κέντρα καί ἁρμοδιότητα τήν διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν. Κατ’ οὐσίαν ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπέλεξε σχῆμα συσπειρώσεως γιά τίς πρῶτες ἐκλογές πού θά γίνουν μέ ἁπλή ἀναλογική, ἔστω καί ἄν χρειάσθηκε νά διορίσει 55 ὑπουργούς-ὑφυπουργούς (οἱ 38 βουλευτές) γιά νά ἐπιτύχει τόν στόχο του.

Νέα πρόσωπα στήν Κυβέρνηση εἶναι ὁ ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως, Σπήλιος Λιβανός καί οἱ ὑφυπουργοί Παιδείας, Ζέττα Μακρῆ καί Ἄγγελος Συρίγος, Ἐργασίας, Μαρία Συρεγγέλα, Περιβάλλοντος, Γιῶργος Ἀμυρᾶς, Πολιτισμοῦ, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Δικαιοσύνης, Γιῶργος Κώτσηρας, Ἐσωτερικῶν (μέ ἁρμοδιότητα Μακεδονίας-Θράκης), Σταῦρος Καλαφάτης, Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως, Γιῶργος Στύλιος, Ναυτιλίας, Κώστας Κατσαφάδος, Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως, Γιάννης Οἰκονόμου, Μεταναστεύσεως καί Ἀσύλου, Σοφία Βούλτεψη.

Ὁ νέος κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Χρῆστος Ταραντίλης ἀπετέλεσε τό 2017 προσωπική ἐπιλογή τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τήν θέση τοῦ γραμματέως Στρατηγικοῦ Σχεδιασμοῦ καί Ἐπικοινωνίας τῆς ΝΔ, ἐνῶ ἐξελέγη γιά πρώτη φορά βουλευτής τό 2019. Εἶναι καθηγητής Διοικητικῆς Ἐπιστήμης καί Λήψεως Ἀποφάσεων στό Τμῆμα Διοικητικῆς Ἐπιστήμης καί Τεχνολογίας τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Σαρωτική εἶναι ἡ ἀλλαγή στήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως μέ τόν Σπήλιο Λιβανό νά ἀναλαμβάνει τήν θέση τοῦ κ. Βορίδη. Εἶναι υἱός τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Διονύση Λιβανού καί σπούδασε Οἰκονομικά καί Πολιτικές Ἐπιστῆμες στίς ΗΠΑ καί τήν Βρεταννία. Εἶχε ἐκλεγεῖ εὐρωβουλευτής μέ τό ΠΑΣΟΚ, ἐνῶ εἶχε διατελέσει ὑπουργός Τουρισμοῦ στήν τελευταία Κυβέρνηση τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, μέ τόν ὁποῖο ὁ πατέρας του εἶχε στενές σχέσεις. Στίς ἐκλογές τοῦ 2007 ἐξελέγη γιά πρώτη φορά βουλευτής. Τό 2013 ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τοῦ ἀνέθεσε τήν θέση τοῦ Γραμματέως Πολιτικοῦ Σχεδιασμοῦ καί Ἐπικοινωνίας τοῦ κόμματος.

Ὁ βουλευτής Φθιώτιδος Γιάννης Οἰκονόμου ἀναλαμβάνει τήν θέση τοῦ Κώστα Σκρέκα ὡς ὑφυπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως, ἁρμόδιος γιά θέματα Κοινῆς Ἀγροτικῆς Πολιτικῆς. Καί αὐτός ἐξελέγη βουλευτής γιά πρώτη φορά τό 2019. Ἔχει σπουδάσει στό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο καί τήν περίοδο 2006-2009 ἦταν Γενικός Γραμματεύς Καταναλωτοῦ, καί ἀπό τό 2013 ἦταν ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑταιρείας ὁδικῶν συγκοινωνιῶν τῆς Ἀθήνας (ΟΣΥ Α.Ε.).

Ἡ Ζέττα Μακρῆ ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός ἁρμοδία γιά θέματα Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως καί Εἰδικῆς Ἀγωγῆς. Ἐξελέγη γιά πρώτη φορά βουλευτής Μαγνησίας τό 2000 καί ἔχει διατελέσει Γενική Γραμματεύς Ἰσότητος τῶν Φύλων τό 2012-13.

Ἡ Σοφία Βούλτεψη ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Μεταναστεύσεως καί Ἀσύλου, ἁρμοδία γιά τήν ἔνταξη. Ἡ βουλευτής Πειραιῶς ἔχει ἐργασθεῖ σέ πολλές ἐφημερίδες καί περιοδικά καί ἔχει πλούσιο κοινοβουλευτικό ἔργο καί παρουσία καθώς ἔχει ὑπάρξει πρώην ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ, ἦταν ἡ πρώτη γυναίκα κυβερνητική ἐκπρόσωπος καί δεύτερη γυναίκα κοινοβουλευτική ἐκπρόσωπος στήν ΝΔ μετά τήν Βιργινία Τσουδεροῦ. Ἡ Μαρία Συρεγγέλα ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός ἁρμοδία γιά τήν Δημογραφική Πολιτική καί τήν Οἰκογένεια. Εἶναι ἀντιπρόεδρος τῶν Γυναικῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καί ἔχει ὑπηρετήσει σέ νευραλγικές θέσεις, τόσο στόν ἰδιωτικό ὅσο καί στόν δημόσιο τομέα μέ εἰδίκευση, κυρίως, σέ θέματα ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ.

Ὁ Νικόλαος Γιατρομανωλάκης εἶναι ὁ νέος ὑφυπουργός γιά θέματα Σύγχρονου Πολιτισμοῦ. Ὁ κ. Γιατρομανωλάκης προέρχεται ἀπό τό Ποτάμι καθώς ἦταν ἐπί κεφαλῆς τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας τοῦ κόμματος στίς εὐρωεκλογές τοῦ 2014 καί ὑποψήφιος βουλευτής τό 2015. Μέχρι τόν Ἰούλιο τοῦ 2019 κατεῖχε τήν θέση τοῦ Διευθυντοῦ Mάρκετινγκ καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Κέντρου Πολιτισμοῦ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος καί κατά τό παρελθόν εἶχε ἐργασθεῖ σέ μεγάλες ἐπιχειρήσεις καί στό πανεπιστήμιο Harvard. Ἀπό τό Ποτάμι προέρχεται καί ὁ Γιῶργος Ἀμυρᾶς πού ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός ἁρμόδιος γιά θέματα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος. Ὁ βουλευτής Ἰωαννίνων ἔχει ἐργασθεῖ ὡς δημοσιογράφος στήν κρατική τηλεόραση. Τό 2014 ἦταν ὑποψήφιος στό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς ΝΔ, δέν ἐξελέγη, καί τό 2019 ἐνετάχθη στήν ΝΔ μετά τήν ἀποχώρησή του ἀπό τό Ποτάμι καθώς δέν εἶχε ψηφίσει τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπέλεξε τόν νέο βουλευτή Γιῶργο Κώτσηρα γιά τήν θέση τοῦ ὑφυπουργοῦ ἁρμοδίου γιά θέματα διεθνοῦς συνεργασίας καί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Νέος ὑφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης ἀναλαμβάνει ὁ Σταῦρος Καλαφάτης, μέχρι πρό τινος Γραμματεύς τῆς Κ.Ο. τῆς ΝΔ. Ἀπό τό 2003 εὑρίσκεται στά ἕδρανα τῆς Βουλῆς.

Νέος ὑφυπουργός Ψηφιακῆς Πολιτικῆς ἁρμόδιος γιά εἰδικά ψηφιακά ἔργα καί τό Κτηματολόγιο ἀναλαμβάνει ὁ βουλευτής Ἄρτης Γιῶργος Στῦλος. Ὁ βουλευτής Πειραιῶς Κώστας Κατσαφάδος ἀναλαμβάνει τήν νέα θέση πού ἐδημιουργήθη, καί θά ὑπηρετήσει τήν Κυβέρνηση ὡς ὑφυπουργός ἁρμόδιος γιά θέματα τοῦ κλάδου πλοίων. Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού θά βρεθεῖ στό κυβερνητικό σχῆμα. Εἶχε ἐκλεγεῖ βουλευτής στίς διπλές ἐκλογές τοῦ 2012.

Ὁ ἀναπληρωτής καθηγητής τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί τῆς Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς στό Πάντειο Πανεπιστήμιο Ἄγγελος Συρίγος ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Παιδείας ἁρμόδιος γιά θέματα Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως. Ἀπό τό 2002 διδάσκει Διεθνές Δίκαιο καί ἐξωτερική πολιτική μέ εἰδίκευση στίς Ἑλληνοτουρκικές Σχέσεις στό Τμῆμα Διεθνῶν, Εὐρωπαϊκῶν καί Περιφερειακῶν Σπουδῶν τοῦ Παντείου.

«Ὁ ἀνασχηματισμός εἶναι οὐσιαστικά ἕνα μέσο, ὥστε μία κυβέρνηση νά ἐπιτυγχάνει τούς στόχους της, καθώς βάσει αὐτῶν (τῶν στόχων) ἔχει ἐξασφαλίσει τή λαϊκή ἔγκριση. Δέν εἶναι αὐτοσκοπός, ὡστόσο ἀποτυπώνει δυνατότητες, ἀλλά καί ἀδυναμίες, πού ἔχουν ἐντοπιστεῖ. Ἐπίσης, ἀναδιατάσσει δυνάμεις τῆς κυβέρνησης, ὥστε νά μπορέσει νά ἐπιτελέσει ἀποτελεσματικότερα τό ἔργο της» τονίζουν ἀνώτατα κυβερνητικά στελέχη σχολιάζοντα τόν ἀνασχηματισμό. «Ἡ διατήρηση τοῦ σταθεροῦ κορμοῦ τῆς κυβέρνησης δηλώνει ὅτι ὁ ἀπολογισμός τοῦ προηγούμενου χρονικοῦ διαστήματος μέ τίς ταυτόχρονες κρίσεις τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικότητας καί τοῦ μεταναστευτικοῦ εἶναι θετικός. Οἱ ὅποιες ἀλλαγές ἀποκρυσταλλώνουν τίς προτεραιότητες τοῦ ἑπόμενου χρονικοῦ διαστήματος ἀλλά καί τήν προσπάθεια γιά ὑπέρβαση καθυστερήσεων. Ὁ ἀνασχηματισμός ἐπιβραβεύει, χωρίς νά ἀποκλείει, ἐνῶ ἀνακατανέμει τίς εὐκαιρίες» ἐξηγοῦν οἱ ἴδιες πηγές. Ὡς πρός τά ἰδεολογικά χαρακτηριστικά τοῦ νέου σχήματος τά κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ὅτι «μπορεῖ νά διακρίνει κανείς εὔκολα τή συστράτευση ὅλων τῶν ρευμάτων σκέψης τῆς Κεντροδεξιᾶς καί τοῦ μεταρρυθμιστικοῦ μετώπου». Συμπερασματικά, τά ἴδια πρόσωπα ὑπογραμμίζουν ὅτι οἱ ἀλλαγές πού ἐπιφέρει ὁ ἀνασχηματισμός δημιουργοῦν ἕνα κυβερνητικό σχῆμα, προσαρμοσμένο στίς τρέχουσες συνθῆκες καί προορισμένο νά λειτουργήσει μέ μεγαλύτερη ταχύτητα γιά καλύτερα ἀποτελέσματα.

Κεντρικό θέμα