ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ ΝΔ πιέζει τόν Καμμένο νά ρίξει τώρα τόν Τσίπρα

Πρίν τελειώσει ἡ ἀναθεώρησις στά Σκόπια καί «γεννηθεῖ» διεθνής ὑποχρέωσις

ΕΠΙΘΕΣΗ κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης Πάνου Καμμένου τόν ὁποῖο παροτρύνει ἐμμέσως νά ρίξει τήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρίν ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος τῶν Σκοπίων, ἐξαπέλυσε χθές ἡ ΝΔ μέσω τῆς ἐκπροσώπου της Μαρίας Σπυράκη. Ἡ ἀνάδειξις (ἀπό τήν «Ἑστία») τῆς θέσεως πού διετύπωσε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Εὐάγγελος Βενιζέλος στό νέο βιβλίο τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαλλιᾶ, πώς μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς διαδικασίας ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος τῶν Σκοπίων δημιουργεῖται διεθνής ὑποχρέωσις κυρώσεως τῆς συνθήκης, ἡ ὁποία δεσμεύει καί μία ἑπομένη κυβέρνηση τῆς ΝΔ, ὁδήγησε τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως στήν τροποποίηση τῆς ἀρχικῆς θέσεώς του. Πρίν ζητοῦσε ἐκλογές προτοῦ κατατεθεῖ πρός κύρωσιν στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο ἡ Συμφωνία τῶν Σκοπίων. Τώρα ζητεῖ πτώση τῆς Κυβερνήσεως καί ἐκλογές πρίν ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαδικασίες ἀναθεωρήσεως στήν Βουλή τῶν Σκοπίων. Καί στό μέτρο πού ἡ «Ἑστία» συνέβαλε στήν συνειδητοποίηση τῆς νέας πραγματικότητος μέ τήν ἐπισήμανση τῆς παρεμβάσεως Βενιζέλου (στό χθεσινό ἄρθρο τοῦ Διευθυντοῦ της), δέν μπορεῖ παρά νά ἐκφράσει τήν ἀπόλυτη ἱκανοποίησή της. Ἀναλυτικώτερα, τό ρεπορτάζ ἀναφέρει: Ἡ θέσις τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ὅπως τήν ἐξέφρασε ὁ Πρόεδρος τοῦ κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν Κεφαλλονιά ἦταν μέχρι πρό τινος ἡ ἑξῆς:

«Ἐμεῖς, ἀπό τήν πρώτη στιγμή, ἔχουμε ξεκαθαρίσει ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία δέν πρόκειται νά κυρώσει τή συμφωνία αὐτή, ὅποτε καί ἄν ἔρθει στήν Ἑλληνική Βουλή, εἴτε τώρα εἴτε μετά τίς ἑπόμενες ἐθνικές ἐκλογές. Καί δέν θά τό κάνει, διότι θεωροῦμε ὅτι ἡ συμφωνία αὐτή εἶναι ἐπιζήμια γιά τά ἐθνικά συμφέροντα, καθώς γιά πρώτη φορά ἐκχωρεῖ στούς γείτονες “Μακεδονική” γλῶσσα καί “Μακεδονική” ἐθνότητα. Δυστυχῶς, καθώς προχωράει αὐτή ἡ διαδικασία παράγονται ὁλοένα καί περισσότερα τετελεσμένα. Ὁ μόνος τρόπος νά ἐξασφαλιστεῖ ὅτι ἡ συμφωνία αὐτή δέν θά κυρωθεῖ ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή εἶναι νά διεξαχθοῦν ἐθνικές ἐκλογές πρίν ἡ συμφωνία αὐτή ἔρθει πρός κύρωση στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, ἔτσι ὥστε ὁ Ἑλληνικός λαός νά ἀποφανθεῖ ὄχι μόνο γιά τήν τύχη τῆς χώρας ἀλλά καί γιά τή συμφωνία αὐτή τήν ὁποία, ὅπως σᾶς εἶπα, θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἐπιζήμια γιά τά ἐθνικά συμφέροντα. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, θέλω νά προσθέσω καί κάτι ἀκόμα: ἡ εἰκόνα ἡ ὁποία δόθηκε τίς τελευταῖες ἡμέρες στή γειτονική χώρα κατά τή διάρκεια τῆς προετοιμασίας γι’ αὐτήν τήν πρώτη ψηφοφορία στή Βουλή, κατά τήν ἄποψή μου, δέν εἶναι μιά εἰκόνα ἡ ὁποία συνάδει μέ μιά χώρα ἡ ὁποία νά μπορεῖ νά προσδοκᾶ νά γίνει μέλος τῆς μεγάλης Εὐρωπαϊκῆς οἰκογένειας».

Πέραν τῆς παρατηρήσεως ὅτι ἡ ἀκροτελεύτια δήλωσις τοῦ κ. Μητσοτάκη γιά τήν εἰκόνα πού παρετηρήθη στά Σκόπια κατά τήν ψηφοφορία εἶναι μᾶλλον συναφής μέ τίς καταγγελίες Καμμένου γιά ἐνδεχόμενες δωροδοκίες καί ἐξαγορές, καθίσταται σαφές ὅτι ἡ θέσις τῆς ΝΔ ἦταν ἡ πτῶσις τῆς κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ καί ἐκλογές πρίν ἀπό τήν κύρωση τῆς συμφωνίας ἀπό τήν Βουλή.

Παραθέτουμε τώρα τήν νεώτερη δήλωση τῆς ἐκπροσώπου Τύπου Μαρίας Σπυράκη:

«Πέντε μέρες τώρα ὁ κ. Τσίπρας ἀποφεύγει νά ἐξηγήσει γιατί ἀπέπεμψε τόν κ.Κοτζιᾶ πού στηρίζει τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Καί ὄχι τόν κ. Καμμένο πού ὑποτίθεται ὅτι τήν πολεμᾶ, ἀλλά ἐπιτρέπει στά Σκόπια νά δημιουργοῦν τετελεσμένα πού εἶναι ὅλο καί πιό δύσκολο νά ἀνατραποῦν. Οἱ κ. Τσίπρας καί Καμμένος κοροϊδεύουν ἀπό κοινοῦ τούς πολῖτες γιά νά μείνουν λίγους μῆνες στήν ἐξουσία. Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία. Ὅσοι ἐπιτρέπουν ἄπραγοι νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ συνταγματική ἀναθεώρηση στά Σκόπια θά φέρουν τεράστια εὐθύνη ἀπέναντι στήν ἱστορία. Μέ πρῶτο τόν κύριο Καμμένο».

Ἀποταθήκαμε σέ ἀνώτερο κομματικό στέλεχος τῆς ΝΔ καί ζητήσαμε νά μᾶς ἐξηγήσει τί σημαίνει ἡ φράση «ὅσοι ἐπιτρέπουν ἄπραγοι…». Ἡ ἀπάντησις ἦταν ξεκάθαρη καί τήν ἀκούσαμε τετράκις ἀπό τά χείλη τοῦ ἀνωτέρου στελέχους τῆς ΝΔ γιά νά τήν… ἐμπεδώσουμε: «Νά πέσει ἡ κυβέρνηση πρίν ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία ἀναθεώρησης τοῦ Σκοπιανοῦ Συντάγματος».

Ἡ ἴδια ἡ ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς ΝΔ Μαρία Σπυράκη σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στόν «Σκάι» (Παῦλος Τσίμας) ἐπεσήμανε ὅτι «ἡ συμφωνία προβλέπει ὅπως διάβασα ἀπό τό πρωτότυπο κείμενο πώς μόλις ἐπικυρωθεῖ ἀπό τήν γειτονική χώρα πρέπει νά ἔρθει χωρίς καθυστέρηση στήν ἑλληνική Βουλή» (:ἡ ἀποκάλυψις πού ἔκανε ὁ Διευθυντής τῆς «Ἑστίας») καί προσέθεσε: «Κάθε φορά πού ἐπικυρώνεται ἡ συμφωνία ἀπό τό Κοινοβούλιο τῆς γειτονικῆς χώρας, κάθε φορά πού προχωρᾶ ἡ ψηφοφορία στό κοινοβούλιο τῆς γειτονικῆς χώρας τά πράγματα δυσχεραίνουν».

Στήν πραγματικότητα, ἡ ΝΔ κατενόησε τήν ὑστάτη ὥρα ὅτι ἡ καυτή «πατάτα» τῆς συμφωνίας μπορεῖ νά «σκάσει» στά χέρια της ἄν γιά ὁποιοδήποτε λόγο προηγηθοῦν ἐκλογές στήν Ἑλλάδα μετά τήν κύρωσή της ἀπό τό Σκοπιανό Κοινοβούλιο καί πρίν ἀπό τήν κύρωσή της ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή. Προκύπτει ζήτημα τῆς διεθνοῦς ὑποχρεώσεως πού ἀναδεικνύει ὁ κ. Βενιζέλος, ἀπό τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά ἀποστεῖ ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις. Ὡστόσο, ὅπως προκύπτει ἀπό τό ρεπορτάζ, οὔτε ὁ Πρωθυπουργός, οὔτε ὁ ὑπουργός Ἀμύνης, οὔτε ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων βιάζονται νά ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαδικασίες ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος στήν γειτονική χώρα πρίν ἀπό τόν ἑπόμενο Φεβρουάριο. Κάτι πού ἐπιβεβαίωσε καί ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς Νικήτας Κακλαμάνης –ἐπικαλούμενος τήν «Ἑστία» σέ ραδιοφωνικό σταθμό. Ἀντιθέτως, ἡ Κυβέρνησις θέλει χρόνο γιά νά «βελτιώσει» τήν συμφωνία καί νά φθάσει ἕως τίς ἐκλογές τοῦ Μαΐου.

Κεντρικό θέμα