Ἡ μυστική συμφωνία τοῦ Βερολίνου γιά ἀναστολή ἐρευνῶν στό Αἰγαῖο

Ἡ ρήτρα τύπου Ἰμίων γιά «ἀποχή ἀπό ἑκατέρωθεν ἐνέργειες» καί ἡ παραβίασίς της ἀπό τόν Ἐρντογάν

ΜΕ τούς χειρότερους δυνατούς οἰωνούς ἄρχισε στήν πράξη ὁ ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης διάλογος μεταξύ Ἑλλάδος – Τουρκίας ὁ ὁποῖος συνεφωνήθη μυστικῶς στό Βερολῖνο μεταξύ τῶν δύο κυβερνήσεων ἀμέσως μετά τήν μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τέμενος. Ἡ ἔξοδος τοῦ τουρκικοῦ στόλου στό Αἰγαῖο τά δύο προηγούμενα εἰκοσιτετράωρα ἀποτελεῖ στήν πραγματικότητα ὠμή παραβίαση τῶν συμπεφωνηθέντων μεταξύ τῆς ἔμπειρης διπλωματικῆς συμβούλου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη Ἑλένης Σουρανῆ καί τοῦ στενοῦ συνεργάτου καί ἐξ ἀπορρήτων τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν, Ἰμπραχίμ Καλίν. Εἶχε δέ ὡς στόχο νά διαμηνύσει τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν διεθνῆ κοινότητα ποιός ἔχει τό πάνω χέρι στόν διάλογο. Ποιός καθορίζει τούς ὅρους. Σύμφωνα μέ ἀπολύτως ἀξιόπιστες πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» στό Βερολῖνο δέν συνεζητήθη ἡ ἀτζέντα τοῦ συμβουλίου Γενικῶν Ὑποθέσεων ὅπως διέρρευσε ἀρχικῶς, ἀλλά:

Πρῶτον, συνεφωνήθη ὅτι ἀρχίζει καί πάλι ἀπ’ εὐθείας διμερής διάλογος μεταξύ Ἑλλάδος – Τουρκίας γιά ὅλα τά ἐκκρεμῆ θέματα. Γιά νά μήν ὑπάρχει ἀμφιβολία μάλιστα ἀμέσως μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς μυστικῆς συμφωνίας (ἡ ὁποία ἔγινε γνωστή μέ πρωτοβουλία τοῦ ἰδίου τοῦ Μεβλούτ Τσαβούσογλου), ἔδωσε συνέντευξη σέ τουρκικό ΜΜΕ ὁ Ἰμπραχήμ Καλίν γιά νά προκαταλάβει καί τά θέματα τῆς ἀτζέντας: ἀποστρατιωτικοποίησις νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, διαμοιρασμός φυσικῶν πόρων τῆς Μεσογείου, ἀμφισβητούμενα νησιά, γκρίζες ζῶνες, μουφτεῖες Θράκης, τέμενος Ἀθηνῶν κ.ἄ. Ἡ Ἑλλάς δέν ἐπιβεβαίωσε οὔτε καί διέψευσε τούς ὅρους, πολύ δέ περισσότερο δέν ἀπήντησε στόν κύριο Καλίν τό γνωστό, ὅτι «ἔχουμε μόνο μία διαφορά», ἐνδεικτικό τῆς καταστάσεως.

Δεύτερον, συνεφωνήθη μεταξύ τῶν δύο μερῶν «ἀποχή ἀπό ἑκατέρωθεν ἐνέργειες πού προκαλοῦν ἔνταση.» Ἤτοι, σέ ἐλεύθερη μετάφραση γιά τήν Ἑλλάδα, ἡ ἀποχή ἀπό ἔρευνες ὑδρογονανθράκων στά ἑλληνικά οἰκόπεδα ἐντός τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος, ἡ ἀναστολή τοῦ δικαιώματος ἐπεκτάσεως τῶν χωρικῶν ὑδάτων σέ 12 μίλια, ἡ ἀναβολή καταθέσεως συντεταγμένων κ.ἄ. Ὁτιδήποτε θά μποροῦσε νά προκαλέσει τούς Τούρκους. Ὁμοίως τό ἴδιο ἐδεσμεύθησαν οἱ Τοῦρκοι: ὅτι θά ἀπέχουν ἀπό ἐπιθετικές ἐνέργειες ἔναντι ἡμῶν. Ρήτρα τήν ὁποία ἡ Ἑλλάς τήρησε ἔστω καί ἐπί ζημία τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων της, ἐνῶ ἡ Τουρκία προσπάθησε προχθές νά τήν παραβιάσει μέ τήν γνωστή Navtex. Δεῖγμα τοῦ ὅτι ἰσχύει ἡ ρήτρα ἀποχῆς ἀπό ἑκατέρωθεν ἐνέργειες, εἶναι καί τό γεγονός ὅτι χθές ἡ ἐντυπωσιακά ντυμένη στά κόκκινα Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε στόν τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι» ὅτι «πρέπει νά ἀποφεύγονται οἱ μονομερεῖς ἐνέργειες» καί ὅτι ἡ ΑΟΖ μπορεῖ νά συμφωνηθεῖ «μέ βάση τό Διεθνές Δίκαιο εἴτε μέ διμερεῖς συμφωνίες εἴτε μέ προσφυγή στήν Χάγη». Σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις ἐγκύρων διπλωματικῶν κύκλων, ἡ ἐνέργεια τῶν Τούρκων νά προκαλέσουν ἦταν ἀπολύτως ἀναμενομένη καθώς ἡ προϊστορία μᾶς ἔχει δείξει πώς πάντα πρίν ἀρχίσει ὁ ὅποιος ἑλληνοτουρκικός διάλογος κάνουν μιά ἐπιθετική ἐνέργεια γιά νά δείξουν τόσο σέ ἐμᾶς ὅσο καί στούς ἔξω:

α. Ποιός ἔχει τήν ἰσχύ καί τό πάνω χέρι στόν διάλογο καί τί μπορεῖ νά συμβεῖ ἄν δέν γίνουν δεκτοί οἱ ὅροι τοῦ ἰσχυροῦ στόν διάλογο.

β. Ποιός ἔχει στήν ἰδιοκτησία του τήν διεκδικούμενη περιοχή.

γ. Πώς εἶναι σέ ἰσχύ τό τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, τό ὁποῖο θά ἀποτελέσει βάση συζητήσεως γιά τίς διεκδικήσεις τους στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο.

Μέ λύπη παρατηρήσαμε ὅτι οἱ τουρκικοί ἰσχυρισμοί γιά τό Καστελλόριζο, τήν ὑφαλοκρηπῖδα του καί τήν ἀπόστασή του ἀπό τήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα ἔμειναν χθές ἀναπάντητοι. Ἐπιβεβαιωτικό τῆς ὑπάρξεως μυστικῆς συμφωνίας εἶναι:

* Ἡ ανακοίνωσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά τήν ἐπικοινωνία Παναγιωτόπουλου – Ἄσπερ κατά τήν ὁποία συνεφωνήθη «νά ὑπάρξει αὐτοσυγκράτηση ἀπό τά δύο μέρη.» Ἐπιβεβαιώθηκε δηλαδή ἡ ρήτρα τοῦ Βερολίνου.

* Ἡ προκλητική ἀνακοίνωσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά «ἀμφισβητούμενα ὕδατα». Δεῖγμα ὅτι τό συγκεκριμένο ἀποτελεῖ διαφορά πού θά ἐπιλυθεῖ στόν διάλογο. Ἡ παλαιότερη θέσις Πάυατ, ὅτι τά νησιά ἔχουν πλήρη δικαιώματα, κατηργήθη σέ μία βραδυά.

* Ἡ πρόσφατη δήλωσις τοῦ Εὐρωπαίου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μπορρέλλ γιά «διάλογο γιά τούς ὑδρογονάνθρακες στήν Μεσόγειο». Κινεῖται στήν ἴδια κατεύθυνση: «Βρεῖτε τα».

* Ἡ παρέμβασις Μέρκελ γιά τήν ἀποκλιμάκωση, τήν ὁποία ὁ Ἐρντογάν ἀναγκάζει νά σπαταλᾶ προσωπικό κεφάλαιο γιά νά ἀποσοβεῖ εἰκονικές κρίσεις. Ἡ Καγκελλάριος παγιδεύεται ἀπό τόν Τοῦρκο Πρόεδρο. Ἐάν ἡ Ἑλλάς ἀρνηθεῖ νά συμβιβασθεῖ στόν διάλογο μέ τήν Τουρκία καί ἡ Ἄγκυρα προκαλέσει πραγματική κρίση, τότε ἡ Μέρκελ δέν θά ἔχει τήν πειθώ νά παρέμβει. Καθισταμένη μέρος τοῦ προβλήματος ἡ Καγκελλάριος θά ἀναγκασθεῖ νά μεταφέρει τήν πίεση σέ ἐμᾶς καί τήν ἀποτυχία αὐτῆς, καί θά παρακολουθήσει χωρίς δυνατότητα ἀντιδράσεως τό τυχόν θερμό ἐπεισόδιο. Μόλις ἀρχίσαμε. Ἡ πρωτοτυπία αὐτήν τήν φορά εἶναι ὅτι δεσμευτήκαμε ὅπως στά Ἴμια (no ships, no flags, no troops) γιά «ἀποχή ἀπό ἑκατέρωθεν ἐνέργειες» πρίν γίνει θερμό ἐπεισόδιο, χωρίς νά διασφαλίζουμε ὅτι δέν θά συμβεῖ!

Κεντρικό θέμα