Ἡ μυστική πρότασις Τσίπρα στόν Ἐρντογάν

«Ὑποχώρησε στό Κυπριακό γιά νά πάρεις στό ἐνεργειακό»

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ «ΠΑΖΑΡΙ» ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ θέματα κατόπιν ἐπιθυμίας τῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία ἔγινε ἀποδεκτή καί ἀπό τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση, ἔχουν μείνει ἐκτός ἀτζέντας τῆς προεκλογικῆς ἀντιπαραθέσεως. Τό Σκοπιανό δέν συζητεῖται σχεδόν καθόλου, μολονότι χθές στήν Θεσσαλονίκη συνεδρίασε γιά πρώτη φορά ἡ Ἐπιτροπή Ἑλλάδος – Σκοπίων γιά τά ἐμπορικά σήματα, ἐνῶ τά ἑλληνοτουρκικά παρά τήν ἔνταση στήν Μεσόγειο δέν εἶναι στήν πρώτη γραμμή τῶν ἐπιτελείων. Ἀκόμη καί ἡ ἐγκυροτάτη πληροφορία τῆς «Ἑστίας», ὅτι ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές ἡ Κυβέρνησις θά ἐπεκτείνει διά νόμου τά χωρικά ὕδατα στά 12 μίλια (ἐπιβεβαιώθηκε μέχρι κεραίας ἀπό τήν ἀναπληρώτρια ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Σία Ἀναγνωστοπούλου στήν Βουλή), ἀπετέλεσε ἀντικείμενο περιορισμένης ἐμπλοκῆς Κυβερνήσεως – Ἀντιπολιτεύσεως. Μεταξύ Ἀναγνωστοπούλου – Κουμουτσάκου ὁ ὁποῖος κάλεσε τήν Κυβέρνηση νά μήν προχωρήσει στήν ἐπέκταση μόνο στό Ἰόνιο, διότι δημιουργεῖται ἀρνητικό προηγούμενο.

Ἡ «Ἑστία», ὡστόσο, παρακολουθεῖ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν ἐξέλιξη τῶν θεμάτων μας στό παρασκήνιο καί θεωρεῖ πώς ἡ ἐξέλιξις αὐτῶν εἶναι πιό σημαντική ἀπό ὁρισμένα ἐντελῶς δευτερεύοντα ζητήματα πού λόγω ἐποχῆς καταλαμβάνουν συγκυριακῶς τήν κορυφή τῆς ἀτζέντας. Τό μεγάλο παιγνίδι γίνεται γύρω ἀπό τά ἐνεργειακά κοιτάσματα τῆς Μεσογείου, τά ὁποῖα ἔχουν 15 χρόνια ζωή, ἄρα καί προθεσμία γιά νά διατεθοῦν στήν ἀγορά πρίν ἀντικατασταθοῦν ἀπό ἄλλες μορφές ἐνεργείας. Μετά τό σενάριο γιά προσάρτηση τῶν Κατεχομένων στά ἐδάφη τῆς Τουρκίας, πού ὅπως ἀποκαλύψαμε χρησιμοποιεῖ ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος μαζί μέ τίς ἀπειλές περί καταλήψεως ἑλληνικῶν νησιῶν γιά νά πιέσει τόν ἀπ’ εὐθείας διάλογο, σήμερα προχωροῦμε σέ μία νέα ἀποκάλυψη: Ἀποκάλυψις, ἡ ὁποία συνδέεται εὐθέως καί μέ τήν ἄρνηση τοῦ Προέδρου Ἀναστασιάδη γιά τήν ἐπανέναρξη τῶν συνομιλιῶν γιά τό Κυπριακό, καί μέ τήν ἀπαίτηση Τσαβούσογλου νά περάσει ὁ ἀγωγός φυσικοῦ ἀερίου πού θά μεταφέρει τά κοιτάσματα τῆς Κύπρου στήν Μεσόγειο μέσα ἀπό τά ἐδάφη τῆς Τουρκίας. Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικό ὅτι ὁ Τσαβούσογλου ὁμίλησε εἰρωνικῶς στόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Γιῶργο Κατρούγκαλο ὅταν ἐκεῖνος τοῦ ἀνέλυσε τό σχέδιο παρακάμψεως τῆς Τουρκίας μέσω τοῦ EastMed. «Σιγά μή γίνει» τοῦ εἶπε σέ χλευαστικό τόνο. Ἀποκάλυψις ὅμως πού συνδέεται μέ τήν στάση τῶν ΗΠΑ ἀλλά καί τοῦ Ἰσραήλ. Τῶν ΗΠΑ οἱ ὁποῖες ἐνδιαφέρονται νά μήν χαθεῖ ἡ γείτων γιά τήν Δύση (ἄρα θά συναινοῦσαν στήν διέλευση τοῦ ἀγωγοῦ μέ κυπριακό – ἰσραηλινό ἀέριο ἀπό τήν Τουρκία) ἀλλά καί τοῦ Ἰσραήλ πού μᾶλλον δέν ἐπιθυμεῖ τήν διέλευση μέσω Τουρκίας, καθώς ἐπικρατεῖ βαθειά καχυποψία στίς σχέσεις του μέ τόν Ἐρντογάν. Ἐξ οὗ καί ὁ πρόσφατος βομβαρδισμός τοῦ πρακτορείου «Ἀναντολού». Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας προσπαθώντας νά ἰσορροπήσει σέ ὅλες τίς βάρκες ἔχει ἀναπτύξει μυστικῶς στόν Ἐρντογάν μία πρόταση ἀνταλλαγῆς πού προβλέπει ὅτι:

– Πρῶτον, ἡ Τουρκία θά κάνει τίς παραχωρήσεις πού θά τῆς ζητήσει ἡ Κύπρος γιά τήν λύση τοῦ ἐθνικοῦ θέματος στήν κατεύθυνση τῆς Ὁμοσπονδίας, τῆς ἀποχωρήσεως τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων κατοχῆς περιλαμβανομένων. (Συζητεῖται ἡ ἀντικατάστασίς τους ἀπό μονάδα τοῦ ΝΑΤΟ.)

– Δεύτερον, ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς Δύσεως πού μετέχουν στό ἐνεργειακό κονσόρτσιουμ γιά τήν ἐκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου θά συμφωνήσουν νά βάλουν καί τήν Τουρκία στό παιγνίδι τῆς μοιρασιᾶς, κάτι πού ἐξυπηρετεῖ τίς ΗΠΑ. Πρόγευση τῶν διαθέσεων τῶν ΗΠΑ ἔδωσε, ἄλλωστε, ὁ Βρεταννός ὑπουργός Εὐρώπης Ἄλαν Ντάνκαν, ὁ ὁποῖος ἐν μέσω Βrexit θυμήθηκε νά ἀμφισβητήσει τήν Κυπριακή ΑΟΖ. Ἡ Ἑλλάς ἔχει συμφέρον ἀπό τήν λύση τοῦ Κυπριακοῦ γιά νά μπορέσει καί ἐκείνη νά ἐκμεταλλευθεῖ εἰρηνικῶς τούς δικούς της πόρους νοτίως τῆς Κρήτης. Τυχόν προσάρτησις τῶν Κατεχομένων στήν Τουρκία θά δημιουργήσει τεράστιες ἐπιπλοκές γύρω ἀπό τήν ἀνακήρυξη τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ καί θά ἀκυρώσει τήν ἐπήρεια τοῦ Καστελλορίζου. Ἀντιθέτως –συμφώνως πρός τό σκεπτικό τῆς Κυβερνήσεως– ἡ ἐπιλεκτική ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν ὑδάτων κατά 12 μίλια στό Ἰόνιο καί τήν Κρήτη ἀλλά ὀλιγώτερο στό Αἰγαῖο (βάσει τοῦ παλαιοῦ σχεδίου Σημίτη) θά ὁδηγοῦσε σέ εἰρηνική ἐπίλυση. Κρίσιμος παίκτης στήν ἐξίσωση πλήν τοῦ Ἰσραήλ εἶναι καί ἡ Κύπρος: Τήν συμφέρει αὐτό ἤ τήν συμφέρει πλέον μιά de jure διχοτόμησις πού θά τῆς ἐπιτρέπει στό μέλλον νά ἐκμεταλλεύεται μόνη, χωρίς συνέταιρο τούς Τούρκους, τά κοιτάσματά της; Ἡ αἱρετική αὐτή ἐρώτησις θά ἀπαντηθεῖ μᾶλλον τόν Σεπτέμβριο, μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς τουριστικῆς σαιζόν σέ Ἑλλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Αἴγυπτο καί Ἰσραήλ. Ἕως τότε, ψυχραιμία.

Κεντρικό θέμα