Ἡ μετάλλαξις νικᾶ τό ἐμβόλιο, βυθίζει τό Χρηματιστήριο καί κλείνει τά σύνορα

Τό πρῶτο περιστατικό ἀνιχνεύθηκε στό Βέλγιο – Ἐπί ποδός οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες – Αὐστηρά μέτρα καί στήν Ἑλλάδα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ συναγερμός ἔχει σημάνει γιά τήν νέα μετάλλαξη πού ἀνεκαλύφθη στήν Μποτσουάνα καί ἡ ὁποία ἐνδέχεται νά εἶναι πιό ἀνθεκτική στά ἐμβόλια. Τό γενικώτερο κλῖμα ἀνησυχίας εἶχε ἄμεσο ἀντίκτυπο στίς διεθνεῖς ἀγορές καί στό Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, πού κατέγραψε μεγάλες ἀπώλειες, ἐνῶ ἡ ΕΕ ἔσπευσε νά ἀνακοινώσει ὅτι θά βάλει φρένο σέ ὅλες τίς ἀφίξεις ἀπό τήν Νότιο Ἀφρική. Ἤδη ἐκφράζονται φόβοι γιά πλῆγμα στίς προσπάθειες ἀνακάμψεως λόγω ἐπαναφορᾶς τῶν λοκντάουν (λεπτομέρειες σελ. 2). Αὐστηρά μέτρα προστασίας ἐλήφθησαν καί στήν Ἑλλάδα.

Ἡ Ἐπιτροπή Ἐμπειρογνωμόνων συνεδρίασε χθές ἐκτάκτως μετά τά νέα δεδομένα γιά τήν πανδημία καί ἀπεφάσισε νά γίνουν πολύ αὐστηρές οἱ προϋποθέσεις γιά εἴσοδο ταξιδιωτῶν ἀπό χῶρες τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς ὅπου ἔχουν ἐντοπισθεῖ κρούσματα τῆς μεταλλάξεως, στήν Ἑλλάδα. Ἔτσι, οἱ ταξιδιῶτες ἀπό τήν Νότιο Ἀφρική, τό Λεσότο, τήν Μποτσουάνα, τηνν Ζιμπάμπουε, τήν Ναμίμπια καί τό Ἐσουατίνι θά μποροῦν νά ταξιδεύουν στήν Ἑλλάδα μόνο γιά σοβαρούς λόγους καί ἐφ’ ὅσον ἔχουν ἐξασφαλίσει εἰδική ἄδεια. Θά πρέπει νά εἶναι ἐμβολιασμένοι καί νά ὑποβληθοῦν σέ τριπλό PCR, βεβαίως μέ ἀρνητικό ἀποτέλεσμα: Ἕνα πρίν ταξιδεύσουν, ἕνα μέ τήν ἄφιξή τους στήν Ἑλλάδα καί ἕνα ἐνῶ θά εὑρίσκονται σέ δεκαήμερη καραντίνα. Παράλληλα, ἀναμένεται νά ἐπανελεγχθοῦν ὅλα τά θετικά δείγματα PCR τοῦ τελευταίου δεκαπενθημέρου, προκειμένου νά διαπιστωθεῖ ἄν ὑπῆρχε μεταξύ αὐτῶν κάποιο τῆς μεταλλάξεως τῆς Μποτσουάνας, ὥστε νά γίνει ἐκ νέου ἰχνηλάτησις. Αὐτό πού ἀνησυχεῖ πρωτίστως τούς ἐπιστήμονες εἶναι ὅτι ἡ ξαφνική μετάλλαξις τοῦ ἰοῦ μπορεῖ νά καταστήσει παρωχημένο τόν ἐμβολιασμό καί ἐν γένει τήν παγκόσμια ἀντίδραση στήν πανδημία. Ὁ Τούλιο ντέ Ὀλιβέιρα, διευθυντής τοῦ Κέντρου Ἐπιδημιολογικῆς Ἀντιμετωπίσεως καί Καινοτομίας στήν Νότιο Ἀφρική, δήλωσε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ παραλλαγή ἦταν ἡ αἰτία περίπου τοῦ 90% τῶν περίπου 1.100 κρουσμάτων ἰοῦ πού κατεγράφησαν τήν Τετάρτη στήν ἐπαρχία Γκάουτενγκ. «Τό βασικό ἐρώτημα πού πρέπει νά ἀπαντηθεῖ εἶναι ποιά ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἐπίδρασις [τῆς παραλλαγῆς] στά ἐμβόλια» προσέθεσε. Ὅπως διαμηνύουν οἱ ἐπιστήμονες, ὁποιαδήποτε νέα παραλλαγή πού εἶναι εἰς θέσιν νά «ξεφύγει» ἀπό τά ἐμβόλια ἤ νά ἐξαπλωθεῖ ταχύτερα ἀπό τήν Δέλτα θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει σοβαρή πρόκληση, καθώς πολλές χῶρες διανύουν ἤδη τό τέταρτο κῦμα τῆς πανδημίας. Βρεταννοί ἐρευνητές, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν ἰολόγο δρα Τόμ Πίκοκ τοῦ Κολλεγίου Imperial τοῦ Λονδίνου, ἐξέφρασαν τήν ἀνησυχία τους μήπως ἡ νέα παραλλαγή ἐπεκταθεῖ καί πυροδοτήσει νέα κύματα τῆς πανδημίας, πού μάλιστα θά διαφεύγουν ἀπό τίς ἄμυνες τοῦ ὀργανισμοῦ.

Πάντως ἡ ἐπικράτησις τοῦ νέου ἀφρικανικοῦ στελέχους τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι σαρωτική στήν Νότιο Ἀφρική καί ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα τούς ἐπιστήμονες ἐξ αἰτίας τῆς μεταδοτικότητός του καί τῶν πολυάριθμων μεταλλάξεών του. Σέ σχετικό γράφημα πού δημοσίευσαν οἱ “Financial Times” φαίνεται καθαρά ὅτι ἀπό τήν ἡμέρα πού τό νέο στέλεχος ἔπιασε τό 1% τῶν νέων κρουσμάτων πού ἀνιχνεύθηκαν στήν χώρα, ἐκτοξεύτηκε μέσα σέ δύο ἑβδομάδες στό 90% τῶν κρουσμάτων, ἐπικρατῶντας ὁλοκληρωτικά τῶν ἄλλων στελεχῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τοῦ ἐγχωρίου (τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς) πού ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας ἀποκαλεῖ «Παραλλαγή Βῆτα». Ἔφτασε δηλαδή μέσα σέ 14 ἡμέρες στό ποσοστό ἐπικρατήσεως γιά τό ὁποῖο ἡ παγκοσμίως ἐπικρατοῦσα πρός τό παρόν Παραλλαγή Δέλτα εἶχε χρειασθεῖ 14 ἑβδομάδες, ἤ σχεδόν 100 ἡμέρες. Στό ἴδιο χρονικό διάστημα τῶν 14 ἑβδομάδων τό τοπικό στέλεχος (Βῆτα) εἶχε ἀνέλθει ὁριακῶς μόνο πάνω ἀπό τό 50% τῶν κρουσμάτων στήν Νότιο Ἀφρική. Ἐπισημαίνεται ἐπίσης ὅτι τό ποσοστό ἐμβολιασμένων στήν Νότιο Ἀφρική ἀνέρχεται μόνο στό 25% τοῦ πληθυσμοῦ. Σέ κάθε περίπτωση, συμφώνως πρός τό γερμανικό φαρμακευτικό ἐργαστήριο BioNTech, πού συνεργάζεται μέ τήν Pfizer, τό ἀργότερο σέ δύο ἑβδομάδες θά ἔχουμε στήν διάθεσή μας τά πρῶτα ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν πού θά ἐπιτρέψουν νά προσδιορισθεῖ ἐάν ἡ νέα παραλλαγή Μποτσουάνα, πού ἐνετοπίσθη στήν Νότιο Ἀφρική εἶναι ἱκανή νά διαφεύγει τήν προστασία πού παρέχουν τά ἐμβόλια. «Ξεκινήσαμε ἀμέσως ἔρευνες γιά τήν παραλλαγή B.1.1.529 πού διαφέρει σαφῶς ἀπό τίς ἤδη γνωστές παραλλαγές γιατί παρουσιάζει ἐπί πλέον μεταλλάξεις στήν πρωτεΐνη ἀκίδα, χαρακτηριστική τοῦ ἰοῦ SARS-CoV-2» ἐπεσήμανε ἐκπρόσωπος τῆς ἑταιρείας στό AFP. Τόσο ἡ Pfizer ὅσο καί ἡ BioNTech ἔχουν ξεκαθαρίσει ὅτι εἶναι ἕτοιμες ἐδῶ καί ἀρκετούς μῆνες νά προσαρμόσουν τό ἐμβόλιό τους σέ ὀλιγώτερο ἀπό ἕξι ἑβδομάδες καί νά παραδώσουν τίς πρῶτες δόσεις σέ 100 ἡμέρες, ἄν μιά παραλλαγή ἀποδειχθεῖ ἀνθεκτική.

Τό πρῶτο περιστατικό τῆς μεταλλάξεως τῆς Μποτσουάνα στήν Εὐρώπη ἀνιχνεύθηκε στό Βέλγιο. Λίγο ἐνωρίτερα ἔγινε γνωστό ὅτι ἡ χώρα πραγματοποιεῖ ἀναλύσεις σέ δύο δείγματα COVID-19 γιά νά διακριβώσει ἄν πρόκειται γιά τήν νέα παραλλαγή B.1.1.529 τοῦ SARS-COV-2, σύμφωνα μέ ἕναν ἰολόγο. Μετά τήν σύσταση τῆς Κομμισσιόν –πού αὐτή τήν φορά δέν καθυστέρησε– τά περισσότερα κράτη μέλη ἀνεκοίνωσαν ἐκτάκτους ταξιδιωτικούς περιορισμούς ἀπέναντι στήν Νότιο Ἀφρική. Ἐκτός ΕΕ, ἡ Βρεταννία ἀνεκοίνωσε ὅτι θά ἀπαγορευθοῦν προσωρινά οἱ πτήσεις ἀπό Νότιο Ἀφρική, Ναμίμπια, Λεσότο, Ἐσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη), Ζιμπάμπουε καί Μποτσουάνα, καί πώς οἱ Βρεταννοί ταξιδιῶτες –ἀπό αὐτές τίς ἕξι χῶρες– θά μπαίνουν σέ καραντίνα. Τό Ἰσραήλ –ὅπου ἤδη κατεγράφη τό πρῶτο κροῦσμα τῆς μεταλλάξεως τῆς Μποτσουάνα– ἀνεκοίνωσε ὅτι προσέθεσε τήν Νότιο Ἀφρική στή λίστα τῶν «κόκκινων» χωρῶν, μετά τήν ἀνακάλυψη τῆς νέας παραλλαγῆς. Στήν «κόκκινη» λίστα προσετέθησαν ἐπίσης τό Λεσότο, ἡ Μποτσουάνα, ἡ Ζιμπάμπουε, ἡ Μοζαμβίκη, ἡ Ναμίμπια καί τό Ἐσουατίνι.

Ὁποιοσδήποτε προέρχεται ἀπό αὐτές τίς χῶρες καί δέν εἶναι Ἰσραηλινός πολίτης ἤ κάτοικος θά τοῦ ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος. Οἱ ταξιδιῶτες πού ἐπιστρέφουν ἀπό αὐτές τίς χῶρες θά τίθενται σέ ἑπταήμερη ὑποχρεωτική καραντίνα σέ κρατική ἐγκατάσταση, ἀνεξαρτήτως καταστάσεως ἐμβολιασμοῦ, καί θά βγαίνουν μόνο μετά ἀπό δύο ἀρνητικά τέστ PCR. Ἡ Σιγκαπούρη θά περιορίσει τίς ἀφίξεις ἀπό τήν Νότιο Ἀφρική καί τίς γειτονικές χῶρες της, ἐνῶ καί ἡ κυβέρνησις τῆς Ἰαπωνίας ἐπίσης ἀπεφάσισε νά ἐνισχύσει τούς συνοριακούς ἐλέγχους γιά ἐπισκέπτες ἀπό τήν Νότιο Ἀφρική καί ἄλλες πέντε ἀφρικανικές χῶρες. Στήν Ἰνδία, μετά τήν χαλάρωση ἐνωρίτερα αὐτόν τόν μῆνα κάποιων ἀπό τούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς πού εἶχε ἐπιβάλει, ἡ κεντρική κυβέρνησις ἐξέδωσε ὁδηγία πρός ὅλα τά κρατίδια τῆς χώρας νά πραγματοποιοῦν αὐστηρούς ἐλέγχους καί τέστ στούς ταξιδιῶτες διεθνῶν πτήσεων ἀπό τήν Νότιο Ἀφρική καί ἄλλες χῶρες «κινδύνου». Ἀλλά καί ἡ Ταϊβάν ἀνεκοίνωσε ὅτι οἱ ταξιδιῶτες ἀπό χῶρες «ὑψηλοῦ κινδύνου» στό νότιο τμῆμα τῆς ἀφρικανικῆς ἠπείρου θά πρέπει νά παραμένουν σέ κυβερνητικές ἐγκαταστάσεις καραντίνας γιά 14 ἡμέρες.

Κεντρικό θέμα