Ἡ Μακεδονία θά κρίνει τό εὖρος τῆς διαφορᾶς

Ψῆφος ἀπαλλαγῆς ἀπό τήν καθήλωση τῆς Ἀριστερᾶς

6 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΙΝΙΜΟΥΜ ΘΕΩΡΕΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ πού πραγματοποίησε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας τήν περασμένη Τετάρτη τό βράδυ στό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης ἦταν ἀπογοητευτική. Θύμισε ἄλλες ἐποχές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀκόμη καί τά βαριεστημένα συνθήματα πού ἠκούσθησαν μέ αἰχμή τήν λέξη «Ἀριστερά», τά ὁποῖα ὑπαγορεύοντο ἀπό τίς ξεπερασμένες αἰσθητικά ντουντοῦκες, τίς φτώχειες τοῦ παρελθόντος θύμιζαν. Ἡ τηλεοπτική κάλυψις μέ τήν ἀνάλογη διάταξη τοῦ κοινοῦ καί μέ τήν βοήθεια ἑκατοντάδων ἀθιγγάνων καί μεταναστῶν πού προσῆλθαν αὐθορμήτως, ἐξέπεμψε διά τῶν καλά ἐπιλεγμένων πλάνων μιά σχετικά ἀξιοπρεπῆ εἰκόνα γιά τό κυβερνῶν κόμμα, ἀλλά κατά βάθος καί ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός γνωρίζει τήν πολιτική τύχη του στόν Βορρᾶ.

Τό ὕφος του ἄλλωστε ὅταν ἀνέβηκε στό βῆμα δέν εἶχε τήν γνώριμη αὐτοπεποίθηση τῶν Ἀθηνῶν οὔτε τήν καθαρότητα ἄλλων συγκεντρώσεων τῆς περιφέρειας. Ἦταν σκοτεινό. Εἶχε ἀπόλυτη συναίσθηση πώς πατοῦσε σέ ἐχθρικό πολιτικό ἔδαφος. Ἀκόμη καί ἡ ἀτάκα του, ὅτι στήν Μακεδονία κάποιοι δοκιμάζουν «τό πείραμα τοῦ ἐθνικοῦ διχασμοῦ», ἦταν ἐκτός τόπου καί χρόνου. Γιά τόν ἁπλούστατο λόγο, ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι ἑνωμένη σέ ποσοστά ἄνω τοῦ 90% κατά τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Οὐδείς διχασμός ὑπάρχει. Ὁ κ. Τσίπρας ἦταν κατηφής γιά δύο λόγους. Ὁ πρῶτος εἶναι πώς παρά τήν προφητεία τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη –ὅτι σέ «δέκα χρόνια δέν θά θυμᾶται κανείς τό Σκοπιανό»– στήν τελική εὐθεῖα γιά τίς εὐρωεκλογές, οἱ Μακεδόνες τό θυμοῦνται καί τό παραθυμοῦνται. Καί ἄς πέρασαν τριάντα χρόνια –παρά ἕνα– καί ὄχι δέκα ἀπό τότε πού εἰπώθηκε ἡ διάσημος ρῆσις Μητσοτάκη.

Ἡ ἔρευνα τῆς ἑταιρείας Kappa Research ἔδειξε ὅτι τό 29% τῶν Ἑλλήνων θά ψηφίσει στίς εὐρωεκλογές μέ κριτήριο «τίς ἐξελίξεις στό Σκοπιανό καί τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν». Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ὅτι ἀπόρρητες μετρήσεις τοῦ τελευταίου δεκαπενθημέρου ἔδειχναν τόν ΣΥΡΙΖΑ νά ὑπολείπεται εἴκοσι μονάδες τῆς ΝΔ στήν Μακεδονία. Ἡ δυσαρμονία τῶν ποσοστῶν μεταξύ πρώτου καί δευτέρου κόμματος στόν ἑλληνικό βορρᾶ, σέ συνδυασμό μέ τίς ἐπιδόσεις ἑνός ἑκάστου στό Λεκανοπέδιο ὅπου καί συγκεντρωμένος ὁ μισός πληθυσμός τῆς χώρας, θά διαμορφώσουν τελικῶς τό εὖρος τῆς διαφορᾶς τῆς πρώτης στίς δημοσκοπήσεις ΝΔ μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ. Τά ὅποια ἐκλογικά κέρδη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στό λεκανοπέδιο ἀπό τήν μάχη τῶν συντάξεων ἐξανεμίζονται ἀπό τήν τεράστια ἀπώλεια ψήφων τῆς Ἀριστερᾶς στήν θυμωμένη Μακεδονία. Ἡ μόνη ἐλπίδα πού διατηρεῖ ἡ Ἀριστερά γιά νά περιορίσει τίς ἀπώλειές της ἀπό τό Μακεδονικό εἶναι νά μήν τίς καρπωθεῖ στό σύνολό της ἡ ΝΔ, ἀλλά νά διοχετευθεῖ καί σέ ἄλλα κόμματα ὅπως ἡ «Νέα Δεξιά» τοῦ Φαήλου Κρανιδιώτη, ὁ «Ἄλλος Δρόμος» τοῦ Μαριᾶ, ἡ «Ἐλεύθερη Πατρίδα» τοῦ Βασιλειάδη, ἡ «Ἑλληνική Λύση» τοῦ Βελόπουλου, ἡ «Χρυσή Αὐγή» κ.ἄ. Αὐτό δέν φαίνεται νά συμβαίνει.

Ἡ ἐγκατάστασις τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ στήν Μακεδονία, ἡ περιοδεία του σέ Φλώρινα, Ἔδεσσα καί ἡ ὁμιλία του χθές τό βράδυ στήν Θεσσαλονίκη αὐτό τόν στόχο εἶχε. Νά περιορίσει τίς διαρροές. Ἀλλά καί νά κατεγράφοντο ἀπώλειες στά δεξιά τῆς ΝΔ γιά τό Μακεδονικό, αὐτές δέν θά ἔχουν τήν ἴδια σημασία ἄν συνεχισθεῖ μέχρι τήν κάλπη ἡ διαρροή πού καταγράφεται τά τελευταῖα 24ωρα –βάσει τῶν ἀπορρήτων μετρήσεων– στά Ἀριστερά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρός τό κόμμα τοῦ Γιάννη Βαρουφάκη κυρίως. Ἡ κυρίαρχη ἐκτίμησις πού ὑπῆρχε στήν Πειραιῶς τήν Πέμπτη τό βράδυ ἦταν πώς ἐλέω καί Μακεδονικοῦ ἡ μίνιμουμ διαφορά μεταξύ ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ θά εἶναι οἱ ἕξι μονάδες μέ πλέον ρεαλιστική ἐκτίμηση τῆς διαφορᾶς στίς 7 μονάδες. Τό Μαξίμου βεβαίως ἔλεγε ἄλλα. Ἡ συνέχεια ἐπί τῆς κάλπης, αὔριο.

Κεντρικό θέμα