Ἡ κόπωσις τῆς Δύσεως καί ὁ ἀναδυόμενος νέος κόσμος

Τό «πράσινο φῶς» Μπάιντεν σέ Πούτιν, τά ἐγκλήματα πολέμου καί ὁ νέος ΟΗΕ Κίνας, Ρωσσίας, Ἰνδίας, Πακιστάν

Τοῦ Γ. Κ. Στεφανάκη

ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ δοκιμάζονται στίς κρίσεις. Ἡ τρέχουσα οὐκρανική ἀνέδειξε ἀνεπάρκεια τῶν δυτικῶν θεσμῶν.

• Πρῶτος ὁ πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. J. Biden, ἐξ ὑπαρχῆς, ἀπέκλεισε στρατιωτική ἐπέμβαση. Ἀκολούθησε τό ΝΑΤΟ, μέ ὅμοια δήλωση. Ξέχασε, τό ΝΑΤΟ, κάτι κρίσιμο. Ὅτι ἔχει ἐπέμβει ἤδη στίς συρράξεις τῆς Σερβίας καί Ἀφγανιστάν. Ἡ δήλωση ἐξέφρασε σφαιρικά τή Δύση. Ἀποτέλεσε, συνάμα, πράσινο φῶς γιά τόν Putin. Ἡ ὠμότης του ξάφνιασε. Βομβάρδισε (καί) τόν μεγαλύτερο ἴσως πυρηνικό ἀντιδραστῆρα τῆς Εὐρώπης ἐγκατεστημένο στήν Οὐκρανία. Φαίνεται ἰσχυρότερο ἐκείνου τοῦ Chernobyl (!!!). Ἄρχισε νά πραγματοποιεῖ ἀπειλή πυρηνικοῦ ὀλέθρου.

• Ἡ αὐτοθυσία τοῦ ἀμυνόμενου οὐκρανικοῦ λαοῦ προκάλεσε θαυμασμό καί συγκίνηση τῶν πάντων: τῶν πάνοπλων ἐπιτιθέμενων καί τῶν ἁπανταχοῦ φιλελεύθερων. Ἐν τούτοις δέν ἀναχαίτισε τόν ἐπιδρομέα. Οἱ βάρβαροι παραμένουν ἀκάθεκτοι.

Ι. Ἡ κήρυξη ἐπιθετικοῦ πολέμου ἀποτελεῖ βαρύτατο διεθνές ἔγκλημα. Τό ἁρμόδιο διεθνές δικαστήριο, ὅμως, οὐδεμία ἄσκησε ποινική ἀγωγή κατά Putin (!).

Ἔχει (καί) τό δικαστήριο αὐτό, ἀναλόγως πρός τό ΝΑΤΟ, περιορίσει τόν ζῆλο του σέ ἥσσονος σημασίας πράξεις παρακατιανῶν: Σέρβων ἤ Ἀφρικανῶν.

• Ἀντιθέτως, οὔτε τόν Obama δίωξε γιά τήν ἀδίκαστη θανάτωση τοῦ Osama bin Laden, οὔτε τόν Τράμπ γιά τήν, ὁμοίως, ἀδίκαστη ἐκτέλεση τοῦ Soleimani. Ὁ δυτικός κόσμος εἶναι ὑλικά ἐξασθενημένος. Οἱ Ἀμερικανοί –κυριολεκτικῶς– διώχθηκαν τό 2021 ἀπό Ἀφγανιστάν. Εἶχαν (καί) τό 1975 διωχθεῖ ἀπό τό Βιετνάμ. Οἱ Γάλλοι ὁμοίως, σήμερα, διώκονται κλοτσηδόν ἀπό τό Σαχέλ.

II. Ὁ Putin ἄρχισε τίς ἐπιχειρήσεις τήν ἑπόμενη τῆς λήξης τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στό Πεκῖνο. Ἡ συνεννόηση μεταξύ τῶν δύο ὁλοκληρωτισμῶν εἶναι πρόδηλη. Ἡ συμπόρευση Ρωσσίας – Κίνας δημιουργεῖ νέα πραγματικότητα. Εἶναι ἀνταγωνιστική τῆς Δύσης. Ἡ ὀργάνωση τοῦ κράτους καί στίς δύο χῶρες εἶναι καταφανῶς αὐταρχική. Ἡ Κίνα θέτει στόχο ὥστε μέχρι τό 2049 νά ἔχει ἀποτελέσει τήν ἰσχυρότερη χώρα παγκοσμίως: στρατιωτικά, τεχνολογικά, οἰκονομικά. Ἔτσι ὥστε οἱ ὑπήκοοι ν’ ἀπολαμβάνουν εὐημερία καί ἀσφάλεια.

• Μέχρι σήμερα (καί) τά ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα προσποιοῦνται σεβασμό πανανθρώπινων ἀξιῶν π.χ. Ρωσσία τοῦ Putin. Ἡ Κίνα πρωτοτυπεῖ. Διακηρύσσει στή διαπασῶν ὅτι ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐκεῖ δέν ἀναγνωρίζονται. Ἐπιδιώκεται ὑψηλό βιοτικό ἐπίπεδο. Ἄν ὁρισμένοι, παράλληλα, θέλουν καί ἀτομικά δικαιώματα, αὐτοί θά παταχθοῦν. Εἶναι ἐκτός πλαισίου. Θ’ ἀποτελέσουν παράπλευρη ἀπώλεια.

• Ἀντιρρήσεις δέν συγχωροῦνται.

III. Κίνα καί Ρωσσία ἔχουν ἱδρύσει στήν Κεντρική Ἀσία τήν «Ὀργάνωση Συνεργασίας τῆς Σαγκάης». Ἀποτελεῖ τόν δικό τους ΟΗΕ (!!!). Μετέχουν ἐκεῖ αὐταρχίες τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας, ἐπίσης ὅμως: ἡ Ἰνδία καί τό Πακιστάν. Ὁ νέος ΟΗΕ ἐκπροσωπεῖ πολύ περισσότερους κατοίκους ἀπό τόν παλαιό (!!!).

• Ἡ Ἰνδία στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἀλλά καί στήν Ὁλομέλεια τοῦ καθιερωμένου ΟΗΕ ΔΕΝ ψήφισε ὑπέρ τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ προσέγγιση τῆς Ἰνδίας στήν πλευρά Ρωσσίας – Κίνας ἀποτελεῖ συμβάν ἐξαιρετικῶν διαστάσεων.

IV. Ἕνας νέος κόσμος ἀναδύεται. Φιλοδοξεῖ νά ὑποκαταστήσει τόν κουρασμένο Δυτικό. Τήν κόπωση ἐπέτεινε καί ἡ ἠθική ἔκπτωση. Διαρκής ἔχει ὑπάρξει ἡ ἀνάδειξη οἰκονομικῶν λαθροχειριῶν κορυφαίων, ἐν τούτοις, κοινοβουλευτικῶν.

Κεντρικό θέμα