Ἡ κεντροδεξιά παράταξις ἔγινε ἡ χλεύη τῶν ἡττημένων

Ἡ ΝΔ πρότεινε χαρτοφυλάκιο στόν ὑπουργό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀποστολάκη καί ἐκεῖνος τήν ἐνέπαιξε – Ὄχι στόν Κυριάκο Μητσοτάκη καί ἀπό τήν Ἄννα Διαμαντοπούλου – Τέλος ἕνας ἀκόμη τεχνοκράτης, ὁ κ. Ζαββός – ἕβδομος στήν σειρά

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ τοῦ 1964 ἡ Ἕνωσις Κέντρου ἔλαβε ποσοστό 53% καί ἀπόντος τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ ἀπό τήν ἡγεσία τῆς ΕΡΕ κατέκτησε νίκη περιφανῆ μέ πλειοψηφία 169 ἑδρῶν. Ἡ ψηφοφορία γιά τήν ἐκλογή Προέδρου τῆς Βουλῆς ἐπεφύλασσε ὅμως μίαν ζωηράν ἔκπληξιν στόν ἡγέτη της Γεώργιο Παπανδρέου. 33 Βουλευτές πού ἐπιθυμοῦσαν τήν ἐκλογή Τσιριμώκου ἀπεδοκίμασαν τήν ἐκλογή τοῦ Γεωργίου Ἀθανασιάδη-Νόβα στό ἀξίωμα. Ὁ Γεώργιος Παπανδρέου ὑπεδέχθη τήν ἐξέλιξη αὐτή μέ μία δήλωση ἡ ὁποία ἔμεινε στήν ἱστορία:

«Οἱ θριαμβευταί τῆς 16ης Φεβρουαρίου ἐγίναμεν ἡ χλεύη τῶν ἡττημένων.» 57 χρόνια μετά, ὕστερα ἀπό τόν χθεσινό ἀνασχηματισμό, τήν πρόταση Μητσοτάκη πρός τόν συριζαῖο Ὑπουργό Εὐάγγελο Ἀποστολάκη νά ἀναλάβει Ὑπουργός Φυσικῶν Καταστροφῶν, τήν ἀρχική ἀποδοχή της, τίς ἀπειλές Τσίπρα περί «ἀποστασίας» καί ἐν τέλει τήν ἀνάκλησή της, ἡ ἱστορία ἐπανελήφθη ὡς φάρσα! Καί ἔφερε στήν μνήμη ἀλλά καί στά χείλη τῶν παλαιοτέρων ὀπαδῶν τῆς συντηρητικῆς παρατάξεως τήν ἱστορική αὐτή φράση τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου προσαρμοσμένη στήν ἐπικαιρότητα: «Οἱ θριαμβευταί τῶν ἐκλογῶν τῆς 7ης Ἰουλίου 2019 ἐγίναμεν ἡ χλεύη τῶν ἡττημένων.»

Ὁ πολυθρύλητος ἀνασχηματισμός πού ὀρθῶς ἀπεφάσισε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἀπόδοση πολιτικῶν εὐθυνῶν γιά τίς πυρκαϊές (1,2 ἑκατομμύρια δάσους ἐκάησαν) κατέληξε ἐν τέλει σέ ἕνα πολιτικό αὐτογκόλ πρώτης γραμμῆς. Ἡ ΝΔ κατέστη ἡ χλεύη τῆς ἡττημένης Ἀριστερᾶς. Ἡ ὁποία πανηγυρίζει ἀλαζονικῶς ὅτι κατάφερε νά ἀνατρέψει τόν ἀνασχηματισμό Μητσοτάκη.

Τό πῶς ἐξελίχθηκε τό φιάσκο Ἀποστολάκη θά τό διαβάσετε στίς σελίδες τῆς «Ἑστίας», ἡ ὁποία σέ ἀλλεπάλληλα πρωτοσέλιδα εἶχε ἀναδείξει καί τήν πρόθεση τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά θυσιάσει ὡς Ἰφιγένειες τούς κυρίους Χρυσοχοΐδη Χαρδαλιᾶ στό φύλλο τῆς 13ης Αὐγούστου, καί τό ὄνομα τοῦ κυρίου Ἀποστολάκη εἶχε ἀποκαλύψει στό φύλλο τῆς 21ης Αὐγούστου καί τήν ὑπουργοποίηση τῶν κυρίων Θεοδωρικάκου, Πλεύρη καί Κεδίκογλου εἶχε ἀποκαλύψει στά φύλλα τῆς 2ας Ἰουνίου καί τῆς 27ης Αὐγούστου. Περιοριζόμεθα νά σημειώσουμε ἐν προκειμένω μόνον ὅτι ὁ κύριος Ἀποστολάκης ἐβολιδοσκοπήθη πρό δεκαημέρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί εἶχε ζητήσει τήν συναίνεση τοῦ κυρίου Τσίπρα γιά νά ἀναλάβει τήν θέση, καί ἐκεῖνος τοῦ εἶχε ἀπαντήσει θετικά ὑπό τήν προϋπόθεση, ὅτι θά συνεννοεῖτο μαζί του ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπ’ εὐθείας. Αὐτό ὅμως δέν συνέβη ποτέ. Ἀντιθέτως ὁ κύριος Μητσοτάκης ἀνέθεσε σέ ἐπιτελεῖς του νά ἐνημερώσουν συνεργάτες τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῆς Προέδρου τοῦ ΚΙΝΑΛ γιά τήν ὑπουργοποίηση Ἀποστολάκη! Τά ὑπόλοιπα εἶναι γνωστά. Δυστυχῶς ὅμως τό ἐκ τῶν ὑστέρων «ὄχι» τοῦ κυρίου Ἀποστολάκη πού πλήττει εὐθέως τόν Πρόεδρο τῆς κυβερνήσεως δέν ἦταν τό μόνο πού ἄκουσε ὁ Πρωθυπουργός. Σύμφωνα μέ ἀπολύτως ἔγκυρες πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» «ὄχι» στόν Πρωθυπουργό νά ἀναλάβει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας εἶπε καί ἡ Ἄννα Διαμαντοπούλου. Καί μπορεῖ ἀπό τό «ὄχι» αὐτό νά διεσώθη ἡ Νίκη Κεραμέως, ἡ Παιδεία γενικώτερα ἀλλά καί ἡ παράταξις ἀπό τήν κατακραυγή, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει πώς τό Μαξίμου δέν ἐδέχθη μία ἀκόμη προσβολή ἀπό τήν κυρία Διαμαντοπούλου, ἡ ὁποία εἶχε ἀπορρίψει στό παρελθόν πρόταση νά ἀναλάβει διοικητής τῆς ΔΕΗ. Πέραν αὐτῶν ἡ κυρία Κεραμέως, πληροφορηθεῖσα τίς εἰς βάρος της διεργασίες περί μετακινήσεως, διεμήνυσε στό Μαξίμου ὅτι «ἤ μένω στό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἤ πουθενά».

Ὁ χθεσινός ἀνασχηματισμός ἐπεσφραγίσθη ἐπίσης ἀπό τήν ἀξιοποίηση προσώπων πού προέρχονται ἀπό τήν κεντροαριστερά (Τάκης Θεοδωρικάκος) καί ἀπό τήν ἀκροδεξιά τοῦ ΛΑΟΣ (Θᾶνος Πλεύρης). Λέγεται ὅτι ἡ ὑπουργοποίησις τοῦ Βουλευτοῦ τῆς Α΄ Ἀθηνῶν ἦταν ἐπιθυμία καί τοῦ μεγάλου λιμένος. Πλήν τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὁ ὁποῖος μαζί καί μέ τόν Ἀνδρέα Κατσανιώτη ηὔξησε τούς ὑπουργούς τῆς ἐπιρροῆς του κατά ἕναν. (Ἔχασε τόν Κώστα Βλάση.) Ἀπό τήν ἀντικατάσταση τοῦ συνόλου τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν στά Ὑπουργεῖα τῆς κρίσεως, ἡ ἀντικατάστασις Χρυσοχοΐδη ἦταν ἀναμενόμενη καί ἔγινε γιά λόγους ἄλλους πέρα ἀπό τούς προφανεῖς: Γιά λόγους …ταυτοτήτων καί λοιπῶν ἄλλων εὐαίσθητων θεμάτων ὑπηρεσιῶν, καθώς ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου ἦταν καιρό τώρα σέ σύγκρουση μέ τό περιβάλλον τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Ἄν θά μιλήσει γιά ὅσα συνέβησαν, δικό του θέμα. Ἐν πάση περιπτώσει, πάντως, ἡ ἀποκαθήλωσις τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως δεδομένης τῆς ἀποτυχίας στίς φωτιές βγάζει νόημα ἀνεξαρτήτως ἀντικειμενικῶν εὐθυνῶν ἑνός ἑκάστου. Τό ξήλωμα ὅλης τῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τοῦ μητσοτακικοῦ κυρίου Κοντοζαμάνη ὅμως δέν βγάζει νόημα, καθώς ἡ Κυβέρνησις ὑποστηρίζει ὅτι ἀντιμετώπισε τήν κρίση ἐπιτυχῶς. Ἡ δέ ἀνάθεσις τῆς πανδημίας σέ ἐντελῶς νέο σχῆμα μέ ἐπί κεφαλῆς τόν δικηγόρο Πλεύρη καί τήν ἀναπληρώτριά του ἰατρό Μίνα Γκάγκα, εἶναι ρίσκο.

Ἡ ἀντικατάστασις τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀμύνης Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ ὀφείλεται κυρίως ὅπως μᾶς ἐλέχθη χθές στήν κόντρα του μέ τόν ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνο Φλῶρο ἄνευ λοιπῶν ἐξηγήσεων. Ὁ στρατηγός Στεφανῆς ὅμως εἶναι ἰδιαίτερα δημοφιλής στόν λεγόμενο πατριωτικό χῶρο μέ ὅ,τι μπορεῖ νά σημαίνει αὐτό. Ἡ φράση του «τό ταξίδι, οἱ στόχοι καί τά ὄνειρα δέν τελειώνουν ποτέ» δείχνει ὅτι ἑτοιμάζεται γιά κάτι. Ἡ Κυβέρνησις ἐκπροσωπεῖται πλέον σέ εὐαίσθητες καί πληγεῖσες περιοχές ὅπως ἡ Εὔβοια, ἡ Κοζάνη καί ἡ Ἀχαΐα ἀλλά ἔχει πολιτική τρῦπα καί μάλιστα μεγάλη στήν Μακεδονία, τήν Θράκη καί τήν Θεσσαλία. Ἐπί πλέον, ἀπέτυχε καί τό σχῆμα τῶν τεχνοκρατῶν. Ἕνας ἀκόμη ἐτέθη ἐκτός σχήματος. Ὁ ὑφυπουργός χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος κύριος Ζαββός. Προηγήθηκαν οἱ Ἀντώνης Διαματάρης, Βασίλης Διγαλάκης, Γεράσιμος Θωμᾶς, Δημήτρης Οἰκονόμου, Δημήτρης Κράνης, Γρηγόρης Ζαρειφόπουλος.

Κεντρικό θέμα