Ἡ …Καλυψώ ἀπεφάσισε: Ἐπιστρέφει ὁ ἐθνικός ὕμνος!

Ἤσκησε τήν καταλυτική ἐπιρροή της – Ρεσιτάλ ἱλαρότητος ἀπό τήν «Αὐτοῦ ἐξοχότητα» στό Προεδρικό, τήν ὥρα πού στό Μαξίμου ἀπεφασίζετο γενικό λουκέτο στήν Ἀττική

Η «ΕΣΤΙΑ» σᾶς παρουσιάζει σήμερα τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα! Τήν Βασίλισσα τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου, τέως Ἀνακτόρων. Τήν ἀγαπημένη γάτα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Τήν συμπαθεστάτη Καλυψώ. Τήν πλέον εὐτυχῆ ὕπαρξη στήν πατρίδα μας, σέ καιρό πανδημίας. Τήν ὥρα πού στό διπλανό Μέγαρο Μαξίμου διεξήγετο σέ βαρύ κλῖμα σύσκεψις ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ ἀντικείμενο τήν ἐπιβολή ἑνός τρίτου σκληροῦ «λόκ ντάουν» –μέ καταστρεπτικές συνέπειες γιά τήν κοινωνία καί τήν οἰκονομία– στήν Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν χαρίεσσα. Ἡ «ἀντ’ αὐτῆς» μυστικοσύμβουλος Καλυψώ, ἡ ἐπίσημη guest star τῶν Ἀνακτόρων, Καλυψώ, ἔδιδε ἐνώπιον τοῦ ψύχραιμου Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Νίκου Παναγιωτόπουλο ἕνα ἀπίστευτο ρεσιτάλ, ποζάροντας πάνω στήν προεδρική καρέκλα, ἀκροπατώντας πάνω στό ξυλόγλυπτο γραφεῖο τῆς Προέδρου, κάνοντας νάζια μέ χασμουρητά. Γενικῶς προσέφερε ἕνα ἀπίστευτο θέαμα μέσα σέ ἀτμόσφαιρα γενικῆς ἱλαρότητος. Ἡ ἐπίσημη προεδρική γάτα ἦταν στήν ἀρχή διστακτική καί στεκόταν ὡς παρατηρητής τῆς συναντήσεως, πού εἶχε ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μέ τόν κύριο Παναγιωτόπουλο μέ ἀντικείμενο τόν …Ἐθνικό Ὕμνο καί ἄλλα συναφῆ θέματα (λεπτομέρειες κατωτέρω), ἀλλά σταδιακῶς πῆρε θάρρος. Πλησίασε τόν φιλόζωο Ὑπουργό Ἀμύνης, τόν περιεργάσθηκε, τόν ὀσμίσθηκε, ἔπαιξε μαζί τοθ καί ἀφοῦ ἔτυχε τῆς ἀπολύτου ἐγκρίσεώς του, ἐπέστρεψε στόν θῶκο της.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν συγχαίρουμε τήν κυρία Πρόεδρο γιά τίς μοναδικῶς εὐτράπελες στιγμές πού μᾶς χάρισε. Σπανίως τό ἐπιτυγχάνει, ἀλλά αὐτήν τήν φορά πρέπει νά τῆς πιστωθεῖ. Ἔπιασε τόν σφυγμό. Ἦταν ἐντελῶς μέσα στό κλῖμα τῆς ἡμέρας. Σέ ὧρες πού οἱ Ἕλληνες εὑρίσκοντο στά πρόθυρα νευρικοῦ κλονισμοῦ ἐξ αἰτίας τῶν νέων περιορισμῶν στίς δραστηριότητές τους καί οἱ παροικοῦντες τήν Ἱερουσαλήμ ἔκαναν τούς λογαριασμούς τους γιά τό κόστος τοῦ νέου «λόκ ντάουν» (3,5 δισ. εὐρώ συμφώνως πρός τούς ὑπολογισμούς τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου), ἡ… Καλυψώ τά κατάφερε: Ζωγράφισε δι’ ὀλίγον τό χαμόγελο στά χείλη μας. Μᾶς ἔδειξε πῶς νά πολεμήσουμε τήν πανδημία. Νά μήν κλειστοῦμε στόν κόσμο μας! Καί ὄχι μόνον αὐτό. Ὡς ἡ νέα ἔγκυρη πηγή τοῦ Μεγάρου, παρισταμένη σέ ὅλες τίς συναντήσεις τῆς Προέδρου, μᾶς «πρόλαβε» καί τά χαρμόσυνα νέα!

Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἔκανε δεκτή τήν πρόταση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Νίκου Παναγιωτόπουλου νά παρίσταται σταθερά ἕνα ἄγημα εἴκοσι ἀνδρῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ὅλες τίς δημόσιες ἐμφανίσεις της κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημίας καί νά ἀποδίδει τόν ἐθνικό ὕμνο. Τό χαμόγελο τῆς Καλυψοῦς –γελοῦσαν καί τά μουστάκια της– στό ἄκουσμα τῆς προτάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀμύνης ἤσκησε καταλυτική ἐπιρροή στήν ἀπόφαση τῆς κυρίας Σακελλαροπούλου. Εὐτυχῶς. Τό Ἔθνος ὀφείλει πολλά στήν συμπαθῆ Καλυψώ, ἡ ὁποία ἀπεσύρθη στά ἐνδότερα κουνώντας μέ χαρά τήν οὐρά της. Ὁ δέ Διονύσιος Σολωμός, ὁ ὁποῖος ἔφυγε σάν χθές ἀπό τήν ζωή, στίς 9 Φεβρουαρίου 1857 στήν Κέρκυρα, «ἡσύχασε». Ὅσο γιά ἐμᾶς ἐδῶ στήν «Ἑστία» πού ἀναδείξαμε τό θέμα τῆς μή ἀνακρούσεως τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου στήν δοξολογία τῆς Πρωτοχρονιᾶς, εἰλικρινῶς χαιρετίζουμε –δέν πρόκειται γιά ἀστεϊσμό– τήν ἀπόφαση τῆς κυρίας Σακελλαροπούλου. Εὖγε.

Κεντρικό θέμα