Ἡ κ. Μπακογιάννη ἐγκαλεῖ τίς ΗΠΑ γιά τήν πολιτική τους στήν Οὐκρανία

«Ὁ λόγος τῶν Ἀμερικανῶν εἶναι ἀκραῖα ὑπερβολικός αὐτή τήν στιγμή, καί δέν νομίζω ὅτι ἔχει τό ἀποτέλεσμα, πού ἐμεῖς οἱ Εὐρωπαῖοι προσδοκοῦμε»

ΕΝΤΟΝΗ κριτική στήν στάση τῶν ΗΠΑ ὅσον ἀφορᾶ τήν κρίση στήν Οὐκρανία ἤσκησε ἡ βουλευτής τῆς ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, ἀναδεικνύοντας ταυτοχρόνως τίς εὐρωπαϊκές προσπάθειες νά ἀποφευχθεῖ ἡ κλιμάκωσις τῆς κρίσεως μέχρι πλήρους συγκρούσεως. Ἡ κ. Μπακογιάννη ἀντιπαρέβαλε τήν ἀμερικανική στάση πρός τήν προσπάθεια τοῦ Γάλλου Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὁ ὁποῖος ἔγινε δεκτός στήν Μόσχα ἀπό τόν Βλαντιμήρ Πούτιν, δίδοντας ἔμφαση στήν ὑποδοχή πού τοῦ ἐπεφύλαξε ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος μέ τόν ὁποῖο παρεκάθησε σέ ἕνα τραπέζι ἑπτά μέτρων. Ἄν καί ἡ συνάντησις αὐτή δέν εἶχε κανένα ἀποτέλεσμα, ὅπως ἀνεγνώρισε ἡ ἴδια, ἐν τούτοις ὑπεστήριξε ὅτι ὁ Γάλλος Πρόεδρος θά ἐπιμένει στίς προσπάθειές του γιά τήν ἐκτόνωση τῆς κρίσεως. Δέν ἐξέφρασε ὡστόσο τήν ἴδια ἄποψη γιά τήν στάση τῶν ΗΠΑ. «Ὑπάρχει πάντα ἕνα σημεῖο στούς πολέμους πού ἐμένα μέ ἀνησυχεῖ, ἱστορικά, εἶναι ἡ ὥρα πού ἔχουν ἀνοιχτεῖ ὅλοι τόσο πολύ πού δυσκολεύονται νά κάνουν ἕνα βῆμα πίσω, καί τό ἐρώτημα εἶναι πῶς θά μπορέσουν νά κάνουν καί οἱ δύο πλευρές ἕνα βῆμα πίσω, καί πρέπει νά πῶ ἐδῶ ὅτι ἡ ἀμερικανική πολιτική δέν βοηθάει» ἐτόνισε ἡ κ. Μπακογιάννη μιλῶντας στόν τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι». Συνέχισε δέ: «Ὁ λόγος τῶν Ἀμερικανῶν εἶναι ἀκραῖα ὑπερβολικός αὐτή τήν στιγμή, καί δέν νομίζω ὅτι ἔχει τό ἀποτέλεσμα, πού ἐμεῖς οἱ Εὐρωπαῖοι προσδοκοῦμε».

Σημειωτέον, ὅτι σέ περίπτωση ὀξύνσεως τῆς κρίσεως ἡ Εὐρώπη ἀλλά καί ἡ Ἑλλάς θά ὑφίσταντο δυσβάστακτες οἰκονομικές ἐπιπτώσεις. Ἡ κρίσις μεταξύ Ρωσσίας καί Οὐκρανίας θά μποροῦσε νά «ἐκτινάξει» τίς τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου πού ἀγοράζονται ἀπό τήν Εὐρώπη καί πού φθάνουν καί στήν χώρα μας. Ἐπί πλέον ἡ Οὐκρανία εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐξαγωγός σιτηρῶν καί εἰδικά σιταριοῦ στίς χῶρες τῆς Ε.Ε. μέ πολύ σημαντικό ρόλο στήν διαμόρφωση τῆς τιμῆς του στίς εὐρωπαϊκές ἀγορές. Τό γεγονός αὐτό ἐπηρεάζει τήν διαθεσιμότητα καί τίς τιμές του, καί γιά τήν Ἑλλάδα, ὅπου ἤδη διαφαίνεται ἰσχυρή ἀνοδική τάσις. Στήν συγκυρία αὐτή ὁ Γάλλος Πρόεδρος ἔχει ἀποδυθεῖ σέ ἕνα μαραθώνιο μεσολαβητικῶν προσπαθειῶν κινούμενος μεταξύ Μόσχας καί Κιέβου, ἐνῶ ἀπό ἀμερικανικῆς πλευρᾶς ἐνθαρρύνεται ἡ ἐνίσχυσις τῆς στρατιωτικῆς παρουσίας τοῦ ΝΑΤΟ στίς χῶρες πού συνορεύουν μέ τήν Οὐκρανία. Ἡ κατάστασις αὐτή προδικάζει μιά μετάπτωση τῆς κρίσεως, σέ μόνιμη ψυχροπολεμική κατάσταση. Συνέπεια θά εἶναι ἡ συνεχής ἐπιδείνωσις τῶν ἐμπορικῶν καί οἰκονομικῶν μεγεθῶν, καθώς οἱ συναλλαγές τῆς Εὐρώπης τόσο μέ τήν Ρωσσία ὅσο καί μέ τήν Οὐκρανία θά γίνονται ὅλο καί πιό προβληματικές. Τοῦτο δέν φαίνεται ὅμως νά ἐπηρεάζει τήν στάση τῆς Οὐάσιγκτων, πού οὕτως ἤ ἄλλως ἐπιδιώκει τήν πλήρη ἀπεξάρτηση τῆς Εὐρώπης ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο, ἀλλά καί τήν ὑποβάθμιση κάθε ἄλλης ἐμπορικῆς σχέσεως πού ὑπάρχει στήν εὐρωπαϊκή ἤπειρο.

Ὁ «ἀκραῖα ὑπερβολικός» λόγος τῶν Ἀμερικανῶν, τόν ὁποῖο ἐπεσήμανε ἡ κ. Μπακογιάννη, θά μποροῦσε νά ἀναφέρεται καί στήν χθεσινή συνάντηση τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Τζό Μπάιντεν μέ τόν Γερμανό Καγκελλάριο Ὄλαφ Σόλτς στήν Οὐάσιγκτων. «Δέν θά ὑπάρξουν μέτρα στά ὁποῖα θά ἐνεργήσουμε διαφορετικά. Θά ἐνεργήσουμε ἑνωμένοι, μαζί. Θά γίνουν ὅλα τά ἀπαραίτητα βήματα καί θά γίνουν ἀπό κοινοῦ μέ τούς συμμάχους μας. Εἴμαστε ἀπολύτως ἑνωμένοι» διεβεβαίωσε γενικά καί ἀόριστα ἀπό τόν Λευκό Οἶκο ὁ Γερμανός Καγκελλάριος Ὄλαφ Σόλτς, ἀναφερόμενος στίς κυρώσεις πού θά ἐπιβληθοῦν εἰς βάρος τῆς Ρωσσίας σέ περίπτωση στρατιωτικῆς ἐπεμβάσεως στήν Οὐκρανία. Οὔτε λόγος φυσικά γιά τόν γερμανορωσσικό ἀγωγό φυσικοῦ ἀερίου Nord Stream 2, ἄν καί ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Τζό Μπάιντεν δήλωνε ἐνωρίτερα κατηγορηματικῶς ὅτι «ἐάν ἡ Ρωσσία εἰσβάλει στήν Οὐκρανία, δέν θά ὑπάρχει πλέον Nord Stream 2.» Ἡ αὐστηρή στάσις τῶν ΗΠΑ ὀφείλεται καί στό γεγονός ὅτι ἡ ἴδια δέν θά ζημιωθεῖ διόλου ἀπό τήν μή λειτουργία τοῦ ἀγωγοῦ· οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι αὐτοί πού θά… ξεπαγιάσουν.

Κεντρικό θέμα