Ἡ ἰσλαμοποίησις δέν εἶναι τό μέλλον μας!

Ἡ Κυβέρνησις ἐπιτρέπει τίς συγκεντρώσεις ὑπέρ μιᾶς κούκλας πρόσφυγος πού μετά τήν Χίο θά ἐπισκεφθεῖ Τρίκαλα, Λάρισα, Ἐλευσῖνα, Πειραιᾶ, Ἀθήνα γιά νά προετοιμάσει τήν μαζική μετακίνηση πληθυσμῶν, ἀλλά ἀπηγόρευσε τήν περιφορά τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας

Η ΕΚΦΩΝΗΤΡΙΑ τοῦ Δευτέρου προγράμματος τῆς ΕΡΑ, παραμονές τῆς Παναγίας, ἦταν κεκαλυμμένως προκλητική. Ἡ κυρία Ἕλενα Γκέκου ἀφοῦ προεξόφλησε ὅτι «στήν Τῆνο δέν ὑπάρχει πλέον ἡ ἴδια θρησκευτική κατάνυξη ὅπως πρίν ἑβδομήντα χρόνια γιατί παρελαύνουν χρυσοποίκιλτα ἄμφια» ἐνημέρωσε πλήρως τούς ἀκροατές γιά τήν μεγάλη εὐρωπαϊκή περιοδεία τῆς τρίμετρης κούκλας πού στηριζόμενη σέ ξυλοπόδαρα ὑποδύεται μιά νεαρή πρόσφυγα ἀπό τήν Συρία, τήν Ἀμάλ. Περιοδεία πού εἶχε ὡς σημεῖο ἐκκινήσεως τό Γκαζιαντέπ τῆς Τουρκίας στά σύνορα μέ τήν Συρία καί ἄρχισε ἀπό τήν Χίο ὅπου ὑποψιασμένοι ἀλλά καί ἀνύποπτοι κάτοικοι τῆς ἔκαναν …ὑποδοχή. Περιοδεία πού θά συνεχισθεῖ στά Τρίκαλα τῶν ὁποίων δήμαρχος εἶναι ὁ φιλελεύθερος Πρόεδρος τῆς ΚΕΔΕ, στήν Λάρισα, στήν Ἐλευσῖνα, στόν Πειραιᾶ καί στήν Ἀθήνα. Πόλεις πού ἴσως καί νά μήν ἐπελέγησαν τυχαῖα.

Τήν ἴδια ὥρα πού ἡ Ἀμάλ κάνει συνωστιζόμενη τίς περιοδεῖες της στήν Ἑλλάδα (πρίν ἀναχωρήσει γιά τήν Ἰταλία τέλη Αὐγούστου), στην Ἀθήνα, στίς Βρυξέλλες καί στήν Καμπούλ συνέβαιναν τά ἑξῆς:

1. Στήν Ἀθήνα ἡ ἴδια κυβέρνησις πού ἐπιτρέπει τίς περιοδεῖες συνωστισμοῦ καί προπαγάνδας τῆς Ἀμάλ ὑπέρ τῆς ἐπανενώσεως οἰκογενειῶν μουσουλμάνων προσφύγων στήν Εὐρώπη, ἡ ἴδια κυβέρνησις ἀπηγόρευσε τίς λιτανεῖες τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας μέ ἀφορμή τόν κορωνοϊό. Οἱ πορεῖες τῆς κούκλας στήν ὁποία συνωστίζεται πλῆθος Ἑλλήνων δικαιωματιστῶν δέν ἐπιβαρύνουν κατά τήν Κυβέρνηση τήν ἐπιδημιολογική κατάσταση, ἀλλά οἱ λιτανεῖες τῆς ἐκκλησίας τήν ἐπιβαρύνουν. Τά δύο μέτρα καί δύο σταθμά εἰς βάρος τῶν χριστιανῶν ὀρθοδόξων προκαλοῦν ὀργή –βουβή γιά τήν ὥρα– στούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους. Πού γιά μία ἀκόμη φορά μέσα στήν πανδημία, ἐνῶ ἐφαρμόζουν ὑποδειγματικά τά μέτρα, αἰσθάνονται διωκόμενοι. Καί ὅτι ὅπως μέ τίς λιτανεῖες τό αὐτό πρέπει νά γίνει καί μέ τήν γλυκύτατη Ἀμάλ: νά ἀπαγορευθοῦν οἱ περιοδεῖες της πού προκαλοῦν συνωστισμό. Οἱ εἰκόνες ἀπό τήν Χίο εἶναι χαρακτηριστικές! (Τό πῶς φθάσαμε νά ὑποδεχόμεθα ὡς εἰδωλολάτρες κοῦκλες μέ παλλαϊκή ὑποδοχή ἐνῶ καταδιώκουμε τίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ μας, τῆς Παναγίας μας καί τῶν Ἁγίων μας, εἶναι ἕνα ἄλλο χωριστό θέμα πού ἡ Κυβέρνησις θά βρεῖ μπροστά της.)

2. Στήν Καμπούλ οἱ Ταλιμπάν εὑρίσκονται μετά τήν ἀποχώρηση τῶν ΗΠΑ πρό τῶν πυλῶν τῆς πρωτευούσης τοῦ Ἀφγανιστάν. Καί χιλιάδες Ἀφγανοί παίρνουν τόν δρόμο τῆς προσφυγιᾶς κυνηγημένοι ἀπό τούς ἀκραίους ἰσλαμιστές. Μία νέα προσφυγική μεταναστευτική κρίσις εὑρίσκεται πρό τῶν εὐρωπαϊκῶν τειχῶν. Ἤδη ἡ Ἀλβανία, μέ δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ της Ἔντι Ράμα, δηλώνει μέ τήν ἰδιότητά της ως μέλους τοῦ NATO ὅτι «εἴμεθα ἕτοιμοι νά ἀναλάβουμε μέρος τοῦ φορτίου τῶν προσφύγων ἀπό τό Ἀφγανιστάν», ἐνῶ στήν Τουρκία ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ προσφυγικές ροές πρός τήν χώρα του μέσω Ἰράν καί Πακιστάν ἔχουν ἀρχίσει.

3. Στίς Βρυξέλλες ἔχει σημάνει συναγερμός. Ἡ ἀδιαφορία τῶν Βορείων χωρῶν νά ἀναλάβουν τίς εὐθύνες τους στήν κατανομή προσφύγων μεταναστῶν θά προκαλέσει ἀργά ἤ γρήγορα νέα ἀσφυκτική πίεση στά ἑλληνικά σύνορα. Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν εἶχε πρό διμήνου ἐπιστήσει μέ ἀνακοίνωσή του τήν προσοχή πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις γιά τό νέο κῦμα προσφύγων μεταναστῶν ἀπό τό Ἀφγανιστάν πρός τήν Ἑλλάδα. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κομμισσιόν Μαργαρίτης Σχοινᾶς ζήτησε χθές νέο εὐρωπαϊκό σύμφωνο γιά τήν μετανάστευση, ἀλλά ποιός τόν ἀκούει! Καί μάλιστα σέ μιά περίοδο πού ἡ Ἑλλάς καλεῖται νά διαχειρισθεῖ τούς ἐσωτερικούς κλιματικούς μετανάστες –ἴσως ἔχουμε καί μετακίνηση πληθυσμῶν ἀπό τήν Εὔβοια καί ἄλλες πυρόπληκτες περιοχές σέ ἀστικά κέντρα.

Ἀκούγεται πώς ἡ Κυβέρνησις ἔδωσε προτεραιότητα στήν κατάσβεση τῶν πυρκαϊῶν τοῦ λεκανοπεδίου μεταξύ ἄλλων λόγων γιά νά μήν ὑπάρξει ἀναστάτωσις καί βγοῦν στόν δρόμο ἀλλοδαποί ἀπό κέντρα ὑποδοχῆς μεταναστῶν. Τώρα, τί; Ἡ Ἑλλάς εὑρίσκεται γιά μία ἀκόμη φορά μπροστά σέ μία ἐπικίνδυνη στροφή. Ἡ ἰσλαμοποίησις δέν εἶναι τό μέλλον της, δέν εἶναι τό μέλλον μας. Πρέπει νά ὑπάρξει ἀποφασιστική δρᾶσις!!!!!

Κεντρικό θέμα