Ἡ «Γενή Σαφάκ» τοῦ Ἐρντογάν ἀντιγράφει τήν «Ἑστία»!!!

Τρελλάθηκαν οἱ Τοῦρκοι – Ἀπό τήν μία εἴμαστε «Ὕποπτοι» καί ζητοῦν τήν σύλληψη τοῦ Διευθυντοῦ μας μέ διεθνές ἔνταλμα καί ἀπό τήν ἄλλη εἴμεθα «ἀξιόπιστοι» – Τοὐλάχιστον ἄς ἀντιγράφουν σωστά!

ΑΥΤΟ καί ἄν εἶναι ἀπό τά «ἄγραφα»! Ὁ Διευθυντής τῆς «Ἑστίας» Μανώλης Κοττάκης τελεῖ ὑπό δικαστική ἔρευνα στήν Τουρκία μέ τήν κατηγορία τῆς «προσβολῆς τοῦ Προέδρου» ἐξ αἰτίας ἑνός ἄρθρου πού ἔγραψε στό ὁποῖο δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ἀναφορά στό ὄνομα «Ἐρντογάν». Ἀλλά οἱ φιλικές ἐφημερίδες πρός τόν Σουλτάνο ἐπικαλοῦνται τά πρωτοσέλιδα τῆς ἐφημερίδος μας γιά νά φωτίσουν ἀθέατες πλευρές τοῦ διπλωματικοῦ παρασκηνίου τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων πού ἀπό ὅ,τι φαίνεται δέν γνωρίζουν! Ἡ ἐπιστήμη σηκώνει τά χέρια ψηλά. Τήν μία μέρα εἴμεθα λοιπόν «ὑβριστές» καί μᾶς ἀποστέλλονται ἀπειλητικά mails μέ μαχαίρια καί τσεκούρια ἀπό trolls τῆς ΜΙΤ, καί τήν ἑπομένη εἴμεθα ὄασις ἐγκυρότητος ὥστε τό ὄνομα «Ἑστία» νά φιγουράρει στά πρωτοσέλιδα τῶν φιλικῶν πρός τόν Πρόεδρο ἐφημερίδων; Ἄς εἶναι.

Ὁ λόγος γιά τήν ἐφημερίδα «Γενή Σαφάκ», ἡ ὁποία συνήθως ἀπηχεῖ μέ πιστότητα τίς θέσεις τοῦ κυβερνῶντος κόμματος AKP. Ἡ ἰδιοκτησία της ἀνῆκε στόν γαμβρό τοῦ Τούρκου Προέδρου Μπεράτ Ἀλμπαϋράκ ἕως ὅτου αὐτός διορίσθηκε Ὑπουργός Οἰκονομικῶν καί ἀπεδεσμεύθη νομικῶς. Οἱ ἐκλεκτικές συγγένειες ὅμως παραμένουν. Χθές λοιπόν ἡ «Γενή Σαφάκ» ἀνεκάλυψε ἕνα ρεπορτάζ τῆς «Ἑστίας» τῆς προηγουμένης ἑβδομάδος γιά τό ἐγερθέν ζήτημα τῆς ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου. Καί τό ἀπέδωσε στήν ἔκδοσή της ὡς ἑξῆς: «Yeni Şafak: «Κλῆσις ἀπό Γερμανία πρός τήν Ἑλλάδα. Ἀποσύρατε τά στρατεύματα πού ἔχετε ἀναπτύξει στά ἑλληνικά νησιά». Τό ρεπορτάζ ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Ἡ Γερμανική κυβέρνησις φέρεται νά προειδοποίησε τήν Ἑλλάδα ἡ ὁποία ἐξοπλίζει τά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί ἀναπτύσσει στρατεύματα ἀπό τό 1960. Σύμφωνα μέ τόν ἰσχυρισμό τῶν ἑλληνικῶν ΜΜΕ, ἡ Κυβέρνησις θέλει τήν Ἑλλάδα νά τερματίσει τήν στρατιωτική παρουσία της στά νησιά.» «Ἡ Γερμανία ἀσκεῖ πίεση στόν Μητσοτάκη νά ἀποσύρει τά στρατεύματα ἀπό τήν Ἑλλάδα» δημοσιεύει ἡ ἐφημερίδα ESTIA στήν Ἑλλάδα. Καί καταλήγει ἡ Yeni Şafak: «Τά νησιά δέν πρέπει νά εἶναι στρατιωτικοποιημένα βάσει τοῦ διεθνοῦς δικαίου γιατί συνιστοῦν ἀπειλή γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια τῆς Τουρκίας».

Πράγματι ἡ ἐφημερίς μας ἀπεκάλυψε στίς 19 Σεπτεμβρίου –στήν Ἑλλάδα ὑπάρχει ἐλευθεροτυπία καί ἡ κυβέρνησις δέν διώκει ἐφημερίδες ὅταν κάνουν ἀποκαλύψεις– ὅτι «τό Βερολῖνο πιέζει τήν Ἀθήνα γιά τήν ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν νήσων». Αὐτός ἦταν ὁ τίτλος μας. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού γράφουμε γι’ αὐτό. Ἀποκαλύψαμε πρίν ἀπό λίγο καιρό καί τηλεγραφήματα τοῦ πρέσβεως τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα Νίκολας Μπέρνς τό 1997, ὁ ὁποῖος ἐλάμβανε διαβεβαιώσεις ἀπό τήν κυβέρνηση Σημίτη, ὅτι τό θέμα τοῦ ἀφοπλισμοῦ μπορεῖ νά ἐγερθεῖ στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης μέ τήν συναίνεση τῆς Ἑλλάδος. Τελευταῖο ὅμως. Καί σήμερα ἀποκαλύπτουμε σέ ἄλλη στήλη ὅτι πλήν Βερολίνου ἀσκεῖ πιέσεις στήν Ἀθήνα καί ἡ Οὐάσιγκτων, ἡ ὁποία ὡς συμβαλλόμενο μέρος στήν Συνθήκη τῶν Παρισίων ἐπιθυμεῖ νά ἀποσύρει ἀπό τά νησιά μας πυραυλικά συστήματα πού μᾶς ἔχει «πωλήσει» στό παρελθόν καί εἶναι ἰδιοκτησία τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Ἐάν ὅμως οἱ προσκείμενες στόν Τοῦρκο Πρόεδρο ἐφημερίδες μας ἐπικαλοῦνται καί δέν φοβοῦνται μήν τυχόν προκαλέσουν τήν ὀργή του καθώς ἀναδημοσιεύουν ρεπορτάζ τῆς ὁποίας ὁ Διευθυντής διώκεται στήν Τουρκία, τοὐλάχιστον ἄς τό κάνουν σωστά. Παρακαλοῦμε θερμῶς! Ἡ «Ἑστία» δέν ἔγραψε μόνον αὐτό. Ἔγραψε ὅτι ἡ Μέρκελ πιέζει καί τήν Τουρκία γιά τήν ἀπόσυρση τῆς Τέταρτης Στρατιᾶς τοῦ Αἰγαίου στά βάθη τῆς Ἀνατολίας. Ἀλλά ἡ «Γενή Σαφάκ» τό ἀποσιωπᾶ. Ἡ «Ἑστία» ἀπεκάλυψε ὅτι ἡ ρύθμισις γιά τήν ἀποστρατιωτικοποίηση ἐνετάχθη τό 1947 στήν Συνθήκη τῶν Παρισίων κατ’ ἀπαίτησιν τῆς Μόσχας λόγω τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου καί ὄχι γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια τῆς Τουρκίας ἡ ὁποία δέν ἦταν κἄν συμβαλλόμενο μέρος. Ἀλλά αὐτό ἡ «Γενή Σαφάκ» δέν τό εἶδε. Ἀντιθέτως διακηρύσσει ὅτι τά νησιά μας εἶναι ἀπειλή γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια τῆς ἀτρόμητης καί μεγάλης κατά λοιπά Τουρκίας. Καί βεβαίως μία κρίσιμη λεπτομέρεια γιά ὅση ἀξία ἔχει: στό συγκεκριμένο πρωτοσέλιδό μας δέν ἀναφέρεται πουθενά τό ὄνομα τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη! Ὅπως καί στό ἄρθρο τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» πού προεκάλεσε τήν μῆνιν τοῦ Τούρκου Προέδρου, δέν ὑπῆρχε πουθενά τό ὄνομα τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν! Μήπως χαθήκατε στήν… μετάφραση, ἀγαπητοί συνάδελφοι τῆς «Γενή Σαφάκ»; Μήπως ἀντιγράφετε καί ἐπικαλεῖστε μόνο ὅ,τι σᾶς συμφέρει; Ἡ «Ἑστία» ἐφημερίς πού κυκλοφορεῖ ἀπό τό 1876 καί ἔχει καλύψει μέ ψυχραιμία καί νηφαλιότητα ὅλες τίς καμπές τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων σᾶς καλωσορίζει πάντως στίς τάξεις τῶν ἀναγνωστῶν της. Νά μᾶς μελετᾶτε μέ προσοχή. Ὠφελημένοι θά εἶστε. Καί διότι θά μαθαίνετε –στήν Ἑλλάδα οἱ διευθυντές δέν λαμβάνουν ἄδεια ἀπό τούς πρωθυπουργούς γιά νά κάνουν ἀποκαλύψεις– καί γιατί ἔτσι θά ἀποφεύγονται ἀχρείαστες παρεξηγήσεις.

Κεντρικό θέμα