Ἡ Εὐρώπη ἀμφισβητεῖ τό δικαίωμα ἐπεκτάσεως τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων

Μπορρέλλ: «Eἶναι ἑλληνο-τουρκική διαφορά» – Ἀπειλές Τσαβούσογλου γιά «δράση ἐπί τοῦ πεδίου» καί ἀποστολή μεταναστῶν

ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ δέν θά ἔπρεπε νά ἔχουμε. Ὁ Ὕπατος Ἐκπρόσωπος τῆς ΕΕ γιά τήν Ἐξωτερική Πολιτική καί τήν Ἀσφάλεια Ζοζέπ Μπορρέλλ εἶχε δηλώσει ἐκ τῶν προτέρων ὅτι σκοπός τοῦ ταξιδιοῦ του στήν Ἄγκυρα εἶναι ἡ ἀποκλιμάκωσις τῆς ἐντάσεως ἐν ὄψει τῆς Συνόδου τοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς καί τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῆς ΕΕ. Πού σημαίνει ὅτι οὔτε κἄν θά προσπαθοῦσε νά πείσει τήν Τουρκία νά ὑποχωρήσει ἀπό τίς παράλογες ἀξιώσεις καί διεκδικήσεις της στίς θαλάσσιες ζῶνες τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ἤ νά ἀνακόψει τίς προκλητικές δηλώσεις καί ἐνέργειές της. Καί αὐτό ἀναδεικνύεται ἀπό τίς κοινές δηλώσεις τοῦ ἀξιωματούχου τῆς ΕΕ μέ τόν Τοῦρκο ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ὁ Μπορρέλλ συνιστᾶ διάλογο καί ὁμιλεῖ γιά «ἑλληνο-τουρκικές διαφορές» στίς ὁποῖες ἐντάσσει καί ἀνύπαρκτα ζητήματα, ὅπως π.χ. τήν ἔκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων, ἐνῶ ὁ Τσαβούτσογλου, ἰταμός ὅπως πάντα, ἀπειλεῖ μέ μεταναστευτικά κύματα θέτοντας καί ὅρους ὡς πρός τό πῶς θά μεθοδευθεῖ ἡ συνεκμετάλλευσις τοῦ ὑποθαλασσίου πλούτου.

«Ἐπικοινωνήσαμε τίς ἰδέες μας γιά μία ἐπί πλέον ἐναλλακτική λύση στόν κ. Μπορρέλλ» δήλωσε ὁ Τοῦρκος ὑπουργός, ἐπισημαίνοντας ὅτι οἱ κατανομές τῶν ὑδρογονανθράκων μπορεῖ νά γίνονται «μέσω ἑνός μηχανισμοῦ τῆς ΕΕ, μπορεῖ νά εἶναι μέσω ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν. Εἶναι ἄδικο αἴτημα; Ὅχι δέν εἶναι. Ὁπότε, γιατί συμβαίνει αὐτό; Ἡ “Ἑλληνοκυπριακή Διοίκησις”, ὅπως καί μέ ἄλλα θέματα, ἀγνοεῖ τούς “Τουρκοκυπρίους” στή νῆσο καί βλέπουν τόν ἑαυτό τους ὡς τόν μοναδικό ἰδιοκτήτη τῆς νήσου. Λαμβάνουν ἐπίσης ἄνευ ὅρων ὑποστήριξη ἀπό τήν ΕΕ, ἡ ὁποία τούς κακομαθαίνει ἀκόμη περισσότερο. Μέχρι στιγμῆς, τό πρόβλημα δέν ἔχει λυθεῖ. Γι’ αὐτό λέω ὅτι ἡ ΕΕ πρέπει νά γίνεται μέρος τῆς λύσεως καί ὄχι μέρος τοῦ προβλήματος. Καί ἔχουμε δουλειά στή δική μας ὑφαλοκρηπῖδα, τό ὁποῖο εἶναι τό φυσικό μας δικαίωμα. Παρ’ ὅλα αὐτά, εἴμαστε ἕτοιμοι νά συνεργαστοῦμε μέ ὅλες τίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἰδίως μέ τήν Ἑλλάδα, ἐκτός ἀπό τήν “ἑλληνοκυπριακή πλευρά”».

Ὅμως ὁ Τσαβούσογλου σημειώνει ὅτι αὐτό μπορεῖ νά γίνει καί χωρίς νά ὑπάρξει συμφωνία τῶν δύο μερῶν (!): «Ποιά εἶναι ἡ μέθοδος γιά αὐτό; Τό πῶς θά καθορισθεῖ μέ δίκαιο τρόπο ἡ κατανομή ἐσόδων. Ὑπάρχουν ἐπίσης προτάσεις τῆς ΤΔΒΚγιά αὐτό τό θέμα. Δέν χρειάζεται νά ὑπάρχει ἄμεση συμφωνία μεταξύ τῶν δύο μερῶν σχετικά μέ αὐτό τό ζήτημα, μπορεῖ νά συσταθεῖ ἐπιτροπή».

Καί γιά νά ἐνισχύσει τούς ἰσχυρισμούς του συνέχισε προβαίνοντας σέ μία ἐξόφθαλμη διαστρέβλωση τῆς πραγματικότητος: «Στό παρελθόν, ὅπως γνωρίζετε, ἡ Ἑλλάς ἔλαβε ἀποφάσεις γιά αὐτές τίς δραστηριότητες γεωτρήσεως, χρησιμοποιώντας τό πρόσχημα τῶν διαπραγματεύσεων στό Αἰγαῖο. Μιλῶ γιά τό 1976. Ἐάν ἡ Ἀνατολική Μεσόγειος εἶναι ἡ κοινή θάλασσά μας, πρέπει ὅλοι μαζί νά μοιραστοῦμε τά ἀγαθά της. Πῶς φθάσαμε λοιπόν σέ αὐτό τό σημεῖο; Δυστυχῶς, ἡ Ἑλλάς καί ἄλλες χῶρες συνεργάσθηκαν μεταξύ τους, ἀποκλείοντας τήν Τουρκία. Ἔχουν ὑπογράψει συμφωνίες. Μέ τούς χάρτες πού ἔχουν δημοσιεύσει, ἤθελαν νά περιορίσουν τήν Τουρκία σέ μιά περιοχή στενότερη ἀπό τά χωρικά ὕδατα. Πρέπει νά προστατεύσουμε τά δικά μας συμφέροντα. Δεδομένου ὅτι οἱ προειδοποιήσεις μας δέν ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν, κάναμε τά δικά μας βήματα, ἀλλά εἴπαμε ὅτι θά μπορούσαμε νά δείξουμε εὐελιξία σέ κάποια θέματα γιά νά ἀποτρέψουμε κλιμάκωση τής ἐντάσεως ἐφ’ ἑξῆς. Εἴπαμε ὅτι ἤμαστε ἕτοιμοι γιά διάλογο μέ τήν Ἑλλάδα».

Ποιά ἦταν ἡ ἀπάντησις τοῦ Ζοζέπ Μπορρέλλ; Νά ἀναγνωρίσει τίς διαφορές «ἰδίως σέ σχέση μέ τήν ὑφαλοκρηπῖδα καί τά χωρικά ὕδατα». Ἀνέφερε δηλαδή: «Ἦρθα ἐδῶ μέ τήν ἐπιθυμία νά μειώσω τήν ἔνταση γιά τήν ὁποία μίλησε ὁ Ὑπουργός. Ὑπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ γειτονικῶν χωρῶν, ἰδίως σέ σχέση μέ τήν ὑφαλοκρηπῖδα καί τά χωρικά ὕδατα, καί ὑπάρχει μεγάλη διαφωνία μεταξύ Τουρκίας καί Ἑλλάδος, καθώς καί μεταξύ Τουρκίας καί Κυπριακῆς Δημοκρατίας αὐτή τήν στιγμή. Ἡ Τουρκία δέν ἀναγνωρίζει τήν Κυπριακή Δημοκρατία, ἀλλά ἡ Κυπριακή Δημοκρατία εἶναι μέλος τῆς ΕΕ, ἑπομένως εἴμαστε ἀπόλυτα ἀλληλέγγυοι. Ἀλλά ταυτόχρονα, πρέπει νά ὑπάρξει μία λύσις πού νά ἱκανοποιεῖ καί τίς δύο πλευρές. Περί αὐτοῦ μιλήσαμε. Μέ ἄλλα λόγια, ἔναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Τουρκίας καί Ἑλλάδος. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ἡ ΕΕ θά ἐργασθεῖ ὅσο τό δυνατόν πιό ὑποβοηθητικά στό ζήτημα τοῦ διαμοιρασμοῦ τῶν ἐσόδων τῶν ὑδρογονανθράκων μεταξύ τῶν δύο κοινοτήτων τῆς νήσου τῆς Κύπρου. Ἡ Ἑλλάς καί ἡ Κύπρος εἶναι μέλη τῆς ΕΕ καί τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ἔχει ἤδη λάβει μία ξεκάθαρη θέση ἐπί τοῦ θέματος. Θά τό συζητήσουμε στήν ἑπόμενη συνάντηση».

Πάλι καλά δηλαδή πού μίλησε γιά Κυπριακή Δημοκρατία καί δέν παρεσύρθη ἀπό τήν πρόθεσή του «νά μειώσει τήν ἔνταση» καί δέν ἠκολούθησε τόν Τσαβούσογλου νά τήν ὀνομάσει καί αὐτός «ἑλληνοκυπριακή διοίκηση»! Ἀξίζει ὅμως στό σημεῖο αὐτό νά παραθέσουμε τό σχόλιο πού ἔκανε ἐπί τῶν δηλώσεων αὐτῶν, στήν τηλεόραση τοῦ «Σίγμα» τῆς Λευκωσίας, ὁ πρώην διοικητής τῆς κυπριακῆς ΚΥΠ, ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. Ἀνδρέας Πενταρᾶς: «Μείωση τῆς ἔντασης σημαίνει νά βάλει τό πρόβλημα κάτω ἀπό χαλί, γεγονός πού μακροπρόθεσμα ὁδηγεῖ σέ διόγκωση τοῦ προβλήματος πρός ὄφελος τοῦ ἰσχυροῦ».

Καί ὁ ἰσχυρός στήν φάση αὐτή, δυστυχῶς, δέν εἶναι ἡ ΕΕ… Ἤ τουλάχιστον δέν συμπεριφέρεται σάν ἰσχυρός, ἐνῶ αὐτό ἀκριβῶς κάνει ὁ Τοῦρκος ὑπουργός ὁ ὁποῖος τονίζει: «Μήν πεῖτε ὅτι ἡ Τουρκία ἀπειλεῖ. Ἤ λάβετε πρόσθετες κυρώσεις κατά τῆς Τουρκίας. Στή συνέχεια, θά ὑπάρξουν βήματα στό πεδίο, στή Μεσόγειο. Παντοῦ. Καί θά τά πραγματοποιήσουμε». Καί ἐπειδή συνέδεσε τήν ἀπειλή αὐτή μέ πιθανότητα νέων κυμάτων μεταναστῶν ἐνῶ ἐπανέλαβε τίς κατηγορίες κατά τῆς Ἑλλάδος γιά δῆθεν βιαιότητες κατά αὐτῶν, παραθέτουμε ἕνα ἀκόμη χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα: «Πάνω ἀπ’ ὅλα, ἡ ΕΕ δέν πρέπει νά ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τίς δικές της ἀξίες γιά τή μετανάστευση καί τούς πρόσφυγες. Ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία τῶν ΗΕ γιά τούς Πρόσφυγες (UNHCR) καταδικάζει σαφῶς τήν Ἑλλάδα. Ἡ ΕΕ λέει ὅτι “ἡ Ἑλλάς προστατεύει τά σύνορά μας, ἀκόμη κι ἄν σκοτώνει ἀνθρώπους, αὐτό εἶναι δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος, τό ὑποστηρίζουμε”. Ὅμως τά σύνορα τῆς ΕΕ ξεκινοῦν ἀπό τή Συρία στό νότο, ἀπό τό Ἰράν στά ἀνατολικά. Ξεκινᾶ λοιπόν μέ τά σύνορα τῆς Τουρκίας». Περιττεύει βεβαίως νά προβοῦμε σέ σχολιασμό αὐτοῦ τοῦ παραληρήματος.

Πέρα ἀπό ὅλα αὐτά ὅμως, θά σημειώσουμε ὅτι ὁ Ζοζέπ Μπορρέλλ κάθισε καί ἄκουσε σιωπηλός τόν Τσαβούσογλου νά ἐξευτελίζει μία σημαντική χώρα τῆς ΕΕ, τήν Γαλλία, ἀπαιτώντας νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό τήν Τουρκία, γιά τό γνωστό ἐπεισόδιο μεταξύ πολεμικῶν πλοίων τους στήν Λιβύη. Ἄφησε δηλαδή ἀναπάντητη τήν κατωτέρω δήλωση τοῦ Τσαβούσογλου: «Τό ΝΑΤΟ καί ἡ ΕΕ μπορεῖ νά μήν μποροῦν νά τό ποῦν αὐτό, ἀλλά ἡ Γαλλία δέν ἔχει ὑπάρξει εἰλικρινής σέ αὐτό τό θέμα. Ἀποδείξαμε ὅτι δέν ἦταν εἰλικρινής. Καί σέ μία τέτοια περίπτωση, ἡ Γαλλία πρέπει νά βγεῖ καί νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό τήν Τουρκία μέ σαφῆ τρόπο. Πρέπει ἐπίσης νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό τήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ γιά τήν παραπλάνησή τους».

Ἀντιστοίχως οὐδεμία ἀπάντησις ἐδόθη ὅταν ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἀνεφέρθη στίς ἐπικείμενες ἀποφάσεις τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῆς ΕΕ: «Τίς ἑπόμενες ἡμέρες στήν Σύνοδο Κορυφῆς τῆς ΕΕ, ἐξ αἰτίας ὁρισμένων χωρῶν, συμπεριλαμβανομένης τῆς Γαλλίας, βλέπουμε ὅτι ἡ Τουρκία θά εἶναι καί πάλι στήν ἀτζέντα. Καί ἡ λῆψις ἀποφάσεων ἐναντίον τῆς Τουρκίας σέ αὐτές τίς συναντήσεις δέν ἐπιλύει τά προβλήματα, ἀλλά θά τά ἐμβαθύνει. Δείχνουμε τήν ἀπαραίτητη καλή θέληση καί ὑπομονή, ἀλλά ἐάν ἡ ΕΕ λάβει πρόσθετες ἀποφάσεις ἐναντίον τῆς Τουρκίας θά πρέπει νά ἀπαντήσουμε. Τί θά συμβεῖ τότε; Θά ὑπάρξει περισσότερη ἔνταση. Εἶναι χρήσιμο; Ὄχι. Μία τέτοια ἀπόφαση θά συμβάλλει στήν ἐπίλυση προβλημάτων; Ὄχι, δέν θά συμβάλλει καθόλου, καί ἀντίθετα, θά τήν ἐμβαθύνει. Ἔτσι, ἡ προσδοκία μας ἀπό τήν ΕΕ εἶναι ἀντί νά εἶναι μέρος τοῦ προβλήματος νά γίνει μέρος τῆς λύσεως». Γιά τήν Σύνοδο αὐτή ἡ Ἑλλάς θά προετοιμασθεῖ συντονιζόμενη μέ τήν Λευκωσία, καί γιά τόν λόγο αὐτό, στίς 14 τοῦ μηνός ὁ Πρόεδρος τῆς Κύπρου Νῖκος Ἀναστασιάδης θά ἐπισκεφθεῖ τήν Ἀθήνα.

Κεντρικό θέμα