Ἡ ἐπιστροφή τοῦ θάρρους

Ὁδηγός γιά τήν κοινωνία ἡ δύναμις ψυχῆς τῆς 24χρονης – Στό περιθώριο πλέον κακομαθημένα πλουσιόπαιδα πού πιστεύουν ὅτι εἶναι ὑπεράνω τοῦ νόμου

Η 24ΧΡΟΝΗ γυναίκα, θῦμα ὁμαδικοῦ βιασμοῦ ὅπως ἡ ἴδια καταγγέλλει, συγκλονίζει τό πανελλήνιον μέ τήν ἐπιλογή της νά ἀποκαλύψει τό πρόσωπό της, νά βγεῖ ἀπό τό σκοτάδι πού ἀρκετές γυναῖκες ἐπιλέγουν, νικημένες ἀπό τόν φόβο τοῦ κοινωνικοῦ στιγματισμοῦ. Σπάει τό στερεότυπο πού τό θῦμα φοβᾶται περισσότερο ἀπό τόν θύτη γιά τό τί πρόκειται νά ἀκολουθήσει. Ἡ Γεωργία Μπίκα εἶχε τό θάρρος νά κοιτάξει κατάματα τούς νέους ἀνθρώπους, τούς συνομηλίκους της, πού συχνά παραμυθιάζονται ἀπό τήν ἐπίπλαστη ὑλιστική πραγματικότητα τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως. Ἀπευθύνεται στούς γονεῖς πού ἡ ἴδια τούς ἔχασε σέ μικρή ἡλικία, τούς εὔπορους, τούς κακομαθημένους γόνους τῶν κατά τά ἄλλα «καλῶν οἰκογενειῶν» καί τούς ἄνδρες «παλαιᾶς κοπῆς», ἀπευθύνοντάς τους ἕνα ἠχηρό μήνυμα. Δέν φοβᾶται νά τσαλακωθεῖ καί νά «τραυματισθεῖ», προκειμένου νά ἀποκαλύψει ἕνα κύκλωμα πού δέν ἀποκλείεται νά ἔχει κακοποιήσει καί ἄλλες γυναῖκες. Στέκεται μπροστά στόν φακό, χωρίς μοντάζ, «πλάτη» ἤ ἀλλοιωμένη φωνή καί σπάει τήν σιωπή της, ἑνώνοντας τήν φωνή της μέ ὅλες τίς γυναῖκες πού ἔχουν πέσει θύματα σεξουαλικῆς καί ἄλλης φύσεως κακοποιήσεως. Τήν σιωπή, πού ἀκολουθεῖ τά θύματα κατά τήν ἐπίσκεψη στό ἀστυνομικό τμῆμα, τήν παρουσία στά δικαστήρια καί κυρίως στήν ὑπόλοιπη ζωή τους. Τήν ἴδια σιωπή ἐκείνων τῶν γυναικῶν, πού δέν ὁμιλοῦν διότι δέν πιστεύουν στήν ἀπόδοση εὐθυνῶν.

Ἡ Γεωργία, ὅπως ἀκριβῶς πρίν ἀπό ἕναν χρόνο καί ἡ Μπεκατώρου, βγαίνει ἐπώνυμα στά ΜΜΕ, καταγγέλλει κακουργηματικές πράξεις, ἀποκαλύπτει ὀνόματα δραστῶν καί περιμένει τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη νά πράξει τά δέοντα. Τό θάρρος της ἀξιομνημόνευτο, παρά τίς ἀπειλές πού ὅπως ἡ ἴδια καταγγέλλει δέχεται. Ἴσως αὐτό νά συνέβαλε εἰς τό νά παραχωρήσει συνέντευξη στόν δημοσιογράφο Μάκη Τριανταφυλλόπουλο. Εἶναι πολύ δύσκολο μιά νεαρή κοπέλλα νά τά βάλει μέ τά «θηρία», τά πλουσιόπαιδα μέ τίς γνωριμίες, τίς σουίτες σέ πολυτελῆ ξενοδοχεῖα σέ Ἑλλάδα καί ἐξωτερικό, καί τίς διασυνδέσεις, μέ τήν ὑποτιθέμενη ἐλίτ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Οἱ φερόμενοι ὡς θύτες φαίνεται ὅτι δροῦσαν ἀνενόχλητοι, βασιζόμενοι προφανῶς στήν ὑπόθεση ὅτι οὐδείς –ἰδίως μιά ὀρφανή κοπέλλα τῆς ἐπαρχίας– θά μποροῦσε νά τούς γκρεμίσει ἀπό τόν θρόνο τους. Ὅτι εἶναι ὑπεράνω τοῦ νόμου. Ἔπεσαν ὅμως ἔξω. Ἡ γνωστή ἑταιρεία ἀναψυκτικῶν Coca Cola 3E ἔσπευσε νά ἀνακοινώσει ὅτι οἱ γόνοι τῆς οἰκογενείας Λεβέντη πού κατονομάζονται ἀπό τήν Γεωργία ὡς δρᾶστες τοῦ ὁμαδικοῦ βιασμοῦ δέν ἔχουν ἰδιοκτησιακή, μετοχική ἤ ἄλλη σχέση μέ τήν ἑταιρεία, καί καταδικάζει τό γεγονός. Ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη ἔδωσε ἐντολή νά ἀνακληθεῖ ἡ χορηγία κοινωφελοῦς ἱδρύματος στό ὁποῖο φέρεται νά συμμετέχει ὁ Βασίλης Λεβέντης, τό ὁποῖο εἶχε ἀναλάβει τήν κάλυψη τῶν δαπανῶν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Δήλου!

Τό Ἵδρυμα Α. Γ. Λεβέντη –μέ ἀνακοίνωσή του, διευκρίνισε χθές ὅτι δέν ὑφίσταται καί οὐδέποτε ὑφίστατο σύνδεσις μέ τόν ὀργανισμό πού ἔχει ἀναλάβει τήν κατασκευή τοῦ Μουσείου στήν Δῆλο, καί δέν ἔχει καμμία σχέση μέ φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα πού φέρονται σχετιζόμενα μέ τήν ὑπό διερεύνησιν ὑπόθεση. Ἡ Γεωργία Μπίκα ἔδωσε στήν δημοσιότητα τό ὄνομα τοῦ Μάνου Παπαδόπουλου, ἐργαζομένου στό καφέ πού σύχναζε στήν παραλία τῆς Θεσσαλονίκης. Αὐτός ἦταν πού τήν προσεκάλεσε νά συμμετάσχει στό πάρτυ πού ὀργάνωσε τήν παραμονή Πρωτοχρονιᾶς σέ κεντρικό ξενοδοχεῖο. «Μέ τόν συγκεκριμένο ἄνθρωπο δέν εἴχαμε βγεῖ ποτέ, ἀλλά τόν ἐμπιστευόμουν λόγῳ τῆς καφετέριας, μᾶς πρόσεχε, μᾶς συμπεριφερόταν σωστά καί θεώρησα ὅτι μπορούσαμε νά εἴμαστε καί φίλοι» εἶπε. Τόν ἐμπιστεύετο γιατί εἶχαν βρεθεῖ μαζί καί σέ ἄλλα πάρτυ, χωρίς νά ἔχει σημειωθεῖ κάτι δυσάρεστο. Ὁ Παπαδόπουλος τήν κάλεσε ἐκεῖνο τό βράδυ πολλές φορές γιά νά τήν πείσει νά πάει στό πάρτυ τοῦ ξενοδοχείου καί νά φέρει μαζί της καί κάποια φίλη. Τελικῶς πῆγε συνοδευόμενη ἀπό δύο κοπέλλες. Μέσα στό δωμάτιο τοῦ ξενοδοχείου εὑρίσκοντο πολλά ἄτομα, κυρίως νεαρές γυναῖκες. Δέν τούς ἄρεσε τό κλῖμα πού ἐπικρατοῦσε καί ἀπεφάσισαν νά μείνουν γιά λίγη ὥρα καί μετά νά ἀναχωρήσουν. Τά ποτά πού κατηνάλωσε, συνέχισε στήν συνέντευξη, τά ἔβαλε ἡ ἴδια, ἐκτός ὅμως ἀπό ἕνα. Μετά ἀπό λίγο, ξαφνικά, «ἔχασε τήν γῆ κάτω ἀπό τά πόδια της». Μαζί μέ τίς φίλες της ἔφυγαν ἀπό τό ξενοδοχεῖο. Ἦταν ὅμως ἀδύνατο νά θυμηθεῖ ποῦ εἶχε ἀφήσει τό αὐτοκίνητο καί ἀφοῦ ἐπικοινώνησε μέ τόν Μᾶνο γιά νά τοῦ πεῖ σέ τί κατάσταση εἶναι καί νά τήν βοηθήσει, ἐπέστρεψε στό ξενοδοχεῖο γιά νά νοικιάσει ἕνα δωμάτιο, καθώς δέν ἦταν εἰς θέσιν οὔτε νά καλέσει ταξί. Καθώς πήγαινε στό δωμάτιο, ὁ Μᾶνος τῆς τηλεφώνησε. Μετά ἀπό λίγο ἐδέχθη κλήση ἀπό ἄγνωστο ἀριθμό, πού τήν ἑπομένη ὅταν πῆγε στό ἀστυνομικό τμῆμα ἔμαθε ὅτι ἦταν ἀπό τόν βιαστή της, τόν ὁποῖο δέν γνώριζε. Τρεῖς ἄνδρες τήν περίμεναν στόν διάδρομο τοῦ ξενοδοχείου καί προσπάθησαν νά τήν πείσουν νά κοιμηθεῖ σέ ἄλλο δωμάτιο. Τό μόνο πού θυμᾶται στήν συνέχεια εἶναι ἕναν ἄνδρα νά ξεκουμπώνει τό παντελόνι του…

Ὅταν ξύπνησε ἔπαθε σόκ. Δέν ἤξερε πῶς εὑρέθη σέ ἕνα ἄγνωστο δωμάτιο γυμνή, μέ ἀνδρικά ροῦχα γύρω της, χάπια καί ἄλλα ἀντικείμενα. Ὅταν συνειδητοποίησε τί εἶχε συμβεῖ, ξέσπασε σέ φωνές καί κλάματα. Ἐπικοινώνησε μέ τόν ἐργοδότη της καί μαζί μέ ἕναν φίλο του τήν παρέλαβαν ἀπό τό ξενοδοχεῖο. «Ντρεπόμουν ἐκείνη τή στιγμή, ντράπηκα γιατί συνειδητοποίησα τό τί μπορεῖ νά ἔχει συμβεῖ, ὅτι ἔπεσα καί ἐγώ θῦμα βιασμοῦ, χωρίς τή συναίνεσή μου. Παίρνω αὐτό τόν ἄνθρωπο νά μέ βοηθήσει» εἶπε χαρακτηριστικά. «Προσπαθῶ νά βρῶ μιά δικαίωση σέ αὐτό. Θέλω ὅποια κοπέλα ἦταν σέ ἐκεῖνο τό πάρτι, ἐκείνη τή βραδιά, νά μιλήσει, νά πεῖ ὅτι αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ὁ Μᾶνος, ἦταν στό πάρτι γιατί ἰσχυρίζεται ὅτι δέν ἦταν καί νά ποῦν ὅτι ἦταν καλεσμένες ἀπό αὐτόν τόν ἄνθρωπο γιατί ἔχω μάθει ὅτι ὅσες κοπέλες πήγαιναν στά πάρτι, τῆς καλεῖ ὁ συγκεκριμένος, ἀλλά καί ἡ ὁμάδα αὐτή» συνέχισε ἡ Γεωργία. Τά ἐρωτήματα ἀπό τήν πολύκροτη αὐτή ὑπόθεση εἶναι πολλά. Κατ’ ἀρχήν πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὑπῆρξε μιά καθυστέρησις στήν κινητοποίηση τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν. Ὁ ἰατροδικαστής τήν ἐξέτασε μέ καθυστέρηση, ὅπως καθυστερημένη ἦταν καί ἡ κλῆσις της ἀπό τόν ἀνακριτή. Ἐξ ἴσου μεγάλη εἶναι ἡ καθυστέρησις στά ἀποτελέσματα τῆς τοξικολογικῆς ἐξετάσεως πού διενεργεῖ τό ΑΠΘ. Ἐνῶ ἀρχικῶς εἶχε σχηματισθεῖ ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἀπό τήν τοξικολογική ἐξέταση προέκυψε ἡ κατανάλωσις οὐσιῶν ἀπό τήν 24χρονη πού ἐνδεχομένως νά συνέτειναν στήν ἀπώλεια συνειδήσεως, ὅπως ἡ ἴδια καταγγέλλει, χθές ἔγινε γνωστό ὅτι θά χρειασθοῦν ἄλλες δύο ἑβδομάδες γιά νά βγεῖ ἡ γνωμάτευσις! Συμφώνως πρός πηγές τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ΑΠΘ, δείγματα θά ἀποσταλοῦν σέ ἐργαστήριο τῆς Ἑλβετίας πού διαθέτει ἐξειδικευμένο ἐξοπλισμό, γιά τήν ἀνίχνευση συγκεκριμένων ναρκωτικῶν οὐσιῶν. Χθές ἀπεφασίσθη νά ἀρθεῖ τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῆς 24χρονης, 19 ἡμέρες μετά τόν καταγγελλόμενο βιασμό της. Ὁ δικηγόρος τῆς Γεωργίας ἀπεκάλυψε ὅτι ἤδη κάποιες κοπέλλες ἄκουσαν τήν ἔκκληση πού ἀπηύθυνε σέ πιθανά ἄλλα θύματα τοῦ κυκλώματος γιά νά μιλήσουν, καί ἦλθαν σέ ἐπικοινωνία μαζί του. Πρόκειται γιά δύο νέες κοπέλλες, ἡ μία δέ ἀνήλικη, πού τοῦ ἀνέφεραν ὅτι ἔπεσαν καί ἐκεῖνες θῦμα βιασμοῦ μέ τόν ἴδιο τρόπο. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἰατροδικαστική ἐξέταση, ὁ δικηγόρος εἶπε ὅτι ἔχουν βρεθεῖ ἐκχυμώσεις στόν ἀριστερό καί δεξιό μηρό, στό πρῶτο καί τέταρτο τεταρτημόριο καί τήν μεσότητα. Ἡ ἰατροδικαστής, συμφώνως πρός τόν ἴδιο, τονίζει ὅτι δέν ἀποκλείεται νά ἔγιναν ἀσελγεῖς πράξεις κατά τήν συνουσία.

Ἐκτός ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἔρευνα πραγματοποιεῖται καί στήν Κύπρο. Ἡ Κύπρια ὑπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου εἶπε χθές ὅτι ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἀστυνομίας σέ συνεργασία μέ τόν Γενικό Εἰσαγγελέα ἐργάζονται ἤδη πρός τήν κατεύθυνση τῆς διερευνήσεως τῶν καταγγελιῶν πού ἀφοροῦν κύκλωμα πού δρᾶ στήν Ἑλλάδα καί στήν Κύπρο καί σχετίζεται μέ τόν βιασμό τῆς Γεωργίας.

Χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε ἀπό μέλος του τόν δικηγόρο τοῦ καταγγελλομένου ὡς βιαστοῦ, γιατί συμφώνως πρός τά λεγόμενα τῆς Γεωργίας προσπάθησε νά τήν ἐκφοβίσει τήν ὥρα πού ἐκείνη ἦταν μέσα στό Α.Τ. τοῦ Λευκοῦ Πύργου. «Ὡς μέλος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, δέν μπορεῖ νά ἐμπλέκεται σέ καταγγελίες θύματος βιασμοῦ γιά “victim blaming”, πού ἔρχονται σέ μετωπική σύγκρουση μέ τό ἠθικό καί ἀξιακό φορτίο τοῦ κόμματος καί τῆς Ἀριστερᾶς. Γι’ αὐτό τό λόγο ἡ ἰδιότητα τοῦ κομματικοῦ μέλους τοῦ κ. Θεόφιλου Ἀλεξόπουλου ἀναστέλλεται, μέχρι τήν πλήρη διαλεύκανση τῆς ὑπόθεσης» τόνισε ἡ Κουμουνδούρου.

Κεντρικό θέμα