Ἡ ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στό Αἰγαῖο στήν συνάντηση Πούτιν-Μητσοτάκη

Στίς 8 Δεκεμβρίου – Εὐκαιρία ἀποκομίσεως ἐθνικῶν κερδῶν στό Ἀρχιπέλαγος ἀπό τήν διαφαινόμενη προσέγγιση Δύσεως-Ρωσσίας – Κλειδιά ἡ Κριμαία καί ὁ ἔλεγχος τῶν Στενῶν

Η ΕΛΛΑΣ ἀνακαλύπτει ἔστω καί καθυστερημένα τήν Ρωσσία. 12 χρόνια μετά τήν συνάντηση Καραμανλῆ – Ὀμπάμα κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός πρότεινε στόν Ἀμερικανό Πρόεδρο νά μήν ἀποκλεισθεῖ ἡ Ρωσσική Ὁμοσπονδία ἀπό τίς διεργασίες στήν ΕΕ, δέκα σχεδόν χρόνια μετά τό ναυάγιο τῶν διαπραγματεύσεων ΔΕΠΑ – Gazprom πού ἐξόργισε τό Κρεμλῖνο ἐπί κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ἕξι χρόνια μετά τό «ἄδειασμα» Πούτιν στά γεωπολιτικά παιγνίδια τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μέ τό εὐρώ καί δύο ὁλόκληρα χρόνια μετά τήν ἄνοδο τῆς ΝΔ στήν ἐξουσία, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκει τόν δρόμο γιά τήν Μόσχα! Ὄχι μέ δική του πρωτοβουλία ἀπολύτως. Ἡ συνάντησις Πούτιν – Μητσοτάκη στίς 8 Δεκεμβρίου συμπίπτει μέ τήν στρατηγική προσέγγιση Δύσεως – Ρωσσίας κατά τῆς Κίνας, ἡ ὁποία τροχιοδρομήθηκε μετά τήν συνάντηση Μπάιντεν – Πούτιν στήν Γενεύη. Ἡ ρωσσοφοβία τῶν Δημοκρατικῶν μετεκλογικῶς μοιάζει νά ὑποχωρεῖ. Στό πλαίσιο αὐτό «προβλέψιμοι» σύμμαχοι τῆς Δύσεως ὅπως ἡ Ἑλλάς ἔχουν τό περιθώριο νά ἀναπτύξουν σχέσεις μέ αὐτό πού οἱ ἐξωθημένες ἐλίτ τῶν Ἀθηνῶν ἀποκαλοῦσαν ὑποτιμητικῶς «ξανθό γένος».

Ἡ συγκυρία ὁμοιάζει ἰδανική. Ὄχι μόνο τακτικῶς ἐξ αἰτίας τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως. Ἀλλά καί στρατηγικῶς. Ἡ Μόσχα ἐνοχλεῖται ἀπό τά παιγνίδια Ἐρντογάν στά Στενά καί τά ὄνειρα γιά τήν κατασκευή τῆς νέας διώρυγος πού θά παρακάμπτει τήν Συνθήκη τοῦ Μοντραί. Καί θά ἐπιτρέπει ἐλευθέρως τήν διέλευση πολεμικῶν πλοίων στήν Μαύρη Θάλασσα. Ἐπιδιώκει ἔτσι μιά στρατηγική συμφωνία ἀσφαλείας μέ τό ΝΑΤΟ καί ἡ ἀποδοχή τοῦ νέου καθεστῶτος στήν Κριμαία θά ἦταν γι’ αὐτήν χειροπιαστή ἀπόδειξις. Ἡ σύμπτωσις συμφερόντων της μέ τήν Τουρκία στόν Καύκασο εἶναι συγκυριακή. Ἡ Ἑλλάς ἀπό τήν ἄλλη θέλει νά ἐπωφεληθεῖ ἀπό τήν στρατηγική προσέγγιση Ρωσσίας – Δύσεως, ἡ ὁποία ἐπικυρώθηκε ἀπό τήν ἀνοχή τῶν ΗΠΑ στήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἀγωγοῦ Νord Stream. Ἡ ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν ὑδάτων μας στά 12 μίλια στό Αἰγαῖο καί ἡ ξεκάθαρη ὑποστήριξίς της στό θέμα τῆς ἀποστρατιωτικοποιήσεως πού θέτει ἡ Ἄγκυρα εἶναι κρίσιμα θέματα καί θά ἀποτελέσουν τό βασικό μενού τῆς συναντήσεως Πούτιν – Μητσοτάκη. Τήν ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν Δωδεκανήσων ζήτησε ἄλλως τε μέ τήν συμφωνία τῶν Παρισίων ἡ ΕΣΣΔ ἐκνευρισθεῖσα πού ἡ Δύσις δέν τίς ἐπέτρεψε νά ἀποκτήσει βάση στήν Λέρο. Ἡ Ρωσσική Ὁμοσπονδία ὡς διάδοχο κράτος μπορεῖ ἔτσι νά συντρίψει ἄν θέλει τήν τουρκική θέση. Ἤδη ἡ «Ἑστία τῆς Κυριακῆς» ἀπεκάλυψε ὅτι ἡ κυβέρνησις μελετᾶ τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στά 12 μίλια στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα μέ γραμμή χαράξεως τόν Ἁγιόκαμπο Λαρίσης καί νοτίως τῆς Κρήτης στό πλαίσιο τῆς συμφωνίας μέ τήν Αἴγυπτο.

Τό ζήτημα τοῦ Καστελλορίζου θά παραπεμφθεῖ στίς διαπραγματεύσεις ὁριοθετήσεως μέ τήν Τουρκία. Ἡ ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν ὑδάτων στά 12 μίλια στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα εἶναι στρατηγικοῦ χαρακτῆρος καί γιά τήν Δύση ἀλλά καί γιά τήν Ρωσσία, ἡ ὁποία ἐπ’ οὐδενί λόγῳ δέν ἐπιθυμεῖ νά γίνει «ἀφεντικό» τοῦ ἑλληνικοῦ ἀρχιπελάγους ὁ Ἐρντογάν. Οἱ διελεύσεις ἐμπορικῶν πλοίων μέσῳ Αἰγαίου πρός τόν Βορρᾶ εἶναι δεκάδες. Στρατηγικό ρόλο στήν ἐξουδετέρωση τῶν Δαρδανελλίων παίζουν καί οἱ Ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις. Ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ Κ. Φλῶρος ἐνέταξε καί τό ἀεροδρόμιο Ἀλεξανδρουπόλεως στήν ἀμερικανική βάση ἐνῶ κάνει καί ἄλλες ἐνέργειες σέ εὐαίσθητα θέματα πού ἑνοποιοῦν τήν δράση τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων Ἑλλάδος-Βουλγαρίας- Ρουμανίας στήν περιοχή.

Γιά πρώτη φορά λοιπόν ἡ κατ’ ἀρχάς σύμπτωσις συμφερόντων Δύσεως – Ρωσσίας προσφέρει δυνατότητες ἀποκομίσεως ὀφελῶν γιά τά ἐθνικά μας συμφέροντα. Ἡ μπάλλα εἶναι στά πόδια τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά κάνει κάποια συμβολική χειρονομία πρός τήν Ρωσσική Ὁμοσπονδία.
Ἡ εὐκαιρία ὁμοιάζει ἰδανική.

Κεντρικό θέμα