Ἡ Ἑλλάς πρωταθλήτρια στήν ἀκρίβεια τῶν τιμῶν ρεύματος στήν Εὐρώπη

«Φωτιά» στόν οἰκογενειακό προϋπολογισμό ἀπό τήν ἔκρηξη τῶν τιμῶν φυσικοῦ ἀερίου

Η ΝΕΑ ἀπογείωσις στίς τιμές φυσικοῦ ἀερίου βάζει φωτιά στούς οἰκογενειακούς προϋπολογισμούς, ἐνῶ σέ συνδυασμό μέ τίς αὐξήσεις στίς τιμές τοῦ πετρελαίου θερμάνσεως καί τῶν καυσίμων δημιουργεῖται ἕνα ἐκρηκτικό κοκταίηλ ἐπιβαρύνσεων. Ἐάν συνεχισθεῖ ἡ ἀνοδική κούρσα τῶν τιμῶν τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, ἡ νέα ἐπιδότησις θά ἐξανεμισθεῖ πρίν ἀκόμη ἀποτυπωθεῖ στούς λογαριασμούς, καί θά χρειασθεῖ νέα κρατική παρέμβασις.

Οἱ τιμές στό φυσικό ἀέριο ηὐξήθησαν χθές στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο ἑνός μηνός καθώς οἱ καθυστερήσεις στόν νέο ἀγωγό ἀπό τήν Ρωσσία πυροδοτοῦν φόβους γιά ἔλλειψη ἐφοδιασμοῦ κατά τήν ἔναρξη τοῦ χειμῶνος. Τό φυσικό ἀέριο κατέγραψε ἅλμα 6%, φθάνοντας πλέον στά 99,85 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα. Τό αὐξανόμενο κόστος ὤθησε τόν πληθωρισμό τῆς Εὐρωζώνης σέ ὑψηλό 13 ἐτῶν τόν Ὀκτώβριο, ἐνισχύοντας τούς φόβους γιά οἰκονομική ἐπιβράδυνση. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ πληθωρισμός ἐκτινάχθηκε στό Ἡνωμένο Βασίλειο, ἀγγίζοντας τό 4,2%, καταγράφοντας τόν ταχύτερο ρυθμό αὐξήσεως ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2011. Οἱ τιμές τοῦ ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου spot στήν Ἀσία αὐξάνονται ἐπίσης ἐν μέσῳ ἐλλείψεως πλοίων, πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι ὑπάρχουν λιγώτερα καύσιμα πού εἶναι δυνητικά διαθέσιμα γιά τήν Εὐρώπη.

Γιά τούς Ἕλληνες καταναλωτές ἡ κατάστασις φαίνεται ὅτι ἐπιδεινώνεται περαιτέρω, καθώς ὄχι μόνο δέν ἐμφανίζονται σημάδια ἀποκλιμακώσεως τῶν τιμῶν χονδρικῆς, ἀλλά αὐτές ἀνεβαίνουν διαρκῶς. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ χονδρική τιμή τοῦ ρεύματος στήν χώρα μας πρόκειται νά διαμορφωθεῖ σήμερα μιά ἀνάσα ἀπό τά 277 εὐρώ ἡ μεγαβατώρα ἀπό 254,33 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα πού ἦταν χθές, τό ἀμέσως προηγούμενο ρεκόρ. Ἡ Ἑλλάς ἀναδεικνύεται πανευρωπαϊκός πρωταθλητής στήν ἀκρίβεια τοῦ ρεύματος. «Ἐάν παραμείνουν ἤ οἱ τιμές αὐξηθοῦν περισσότερο, μπορεῖ ἡ κυβέρνηση νά ἀναγκαστεῖ –καί ὀρθῶς, νά ἐπέμβει ἀκόμα περισσότερο φέτος» τόνισε στήν τηλεόραση τοῦ «Σκάι» ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας. Mάλιστα χαρακτήρισε προτεραιότητα γιά τήν Κυβέρνηση τόν περιορισμό τῶν δυσμενῶν συνεπειῶν πού ἔχει στούς οἰκογενειακούς προϋπολογισμούς ἡ ἐνεργειακή κρίσις.

Οἱ τιμές στήν ἑλληνική ἀγορά διαμορφώνονται μέ βάση τά κόστη τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἕνα μῆνα πρίν, μέ ἀποτέλεσμα τόν Δεκέμβριο νά ἀναμένεται νέο ἀνατιμητικό κῦμα. Οἱ ὑψηλότερες τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀναμένεται νά ἀποτυπωθοῦν στίς τιμές τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας τόν ἑπόμενο μῆνα, ὁδηγῶντας ἐκ νέου πρός τά πάνω τήν χονδρεμπορική τιμή τοῦ ρεύματος. Μέ δεδομένο τό γεγονός ὅτι οἱ τιμολογήσεις στήν ἑλληνική ἀγορά γίνονται μέ βάση τά στοιχεῖα τοῦ προηγουμένου μηνός, οἱ ἠλεκτροπαραγωγοί θά μετρήσουν νέα ἐπιβάρυνση. Μέ τήν σειρά τους αὐτοί θά ἀναγκασθοῦν νά τήν μετακυλήσουν στούς λογαριασμούς ρεύματος καί φυσικοῦ ἀερίου. Στά ὕψη, ὅμως, διαμορφώνονται καί οἱ τιμές στό πετρέλαιο θερμάνσεως. Ἡ διεθνής ἄνοδος στίς τιμές τοῦ μαύρου χρυσοῦ ἔχουν ἐκτοξεύσει φέτος τίς τιμές σέ ὅλη τήν χώρα μεσοσταθμικῶς στά 1,161 εὐρώ τό λίτρο ἀπό 0,854 τόν Ἰανουάριο καί 0,794 στά μέσα τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 2020. Πρόκειται γιά αὐξήσεις τῆς τάξεως τοῦ 36% καί 46% ἀντιστοίχως. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τά καύσιμα ἀφοῦ οἱ καταναλωτές πληρώνουν ἀκριβά κατά 23% τήν ἁπλή ἀμόλυβδη συγκριτικῶς πρός τίς ἀρχές τοῦ ἔτους, μέ τήν μέση πανελλαδική τιμή νά ἔχει φθάσει τά 1,768 εὐρώ ἀνά λίτρο ἐνῶ τόν Ἰανουάριο ἦταν 1,437 εὐρώ.

Κεντρικό θέμα