ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ Ἑλλάς εἰσέβαλε 100 μίλια «μέσα» στό τουρκολιβυκό μνημόνιο!

Ὁριοθέτησις μέ Αἴγυπτο χωρίς Καστελλόριζο καί τμῆμα τῆς Ρόδου στόν 27.59 μεσημβρινό δυτικῶς

ΣΕ μία κατ’ ἀρχήν εὐνοϊκή γιά τά ἐθνικά συμφέροντα συμφωνία τμηματικῆς ὁριοθετήσεως ΑΟΖ μέ τήν Αἴγυπτο ἡ ὁποία «σκίζει» τό τουρκολιβυκό μνημόνιο στήν μέση καί ἀναγνωρίζει ὑφαλοκρηπῖδα καί ἐπήρεια –μειωμένη ὅμως– στά ἑλληνικά νησιά κατέληξαν χθές στήν Αἴγυπτο ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας καί ὁ ὁμόλογός του κύριος Σάμεχ Σούκρυ. Συμφωνία, ἡ ὁποία μαζί μέ τήν ἑλληνοϊταλική συμφωνία ὁριοθετήσεως ΑΟΖ ἐνισχύει τήν νομική θέση τῆς Ἑλλάδος στίς διαπραγματεύσεις μέ τήν Τουρκία ἀλλά καί σέ πιθανή παραπομπή τῆς διαφορᾶς ἀπό τό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης (καθώς τρία κράτη τῆς Μεσογείου ἀκυρώνουν μέ συνθῆκες τό τουρκικό ἐπιχείρημα πώς τά νησιά δέν ἔχουν ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδα), ὡστόσο ἀφήνει ἐκκρεμές γιά τό μέλλον τό ζήτημα τῆς ὁριοθετήσεως τῆς ΑΟΖ τῆς Ρόδου καί εἰδικώτερα τοῦ συμπλέγματος τοῦ Καστελλορίζου.

Εἶναι δέ χαρακτηριστικό πώς ἡ Κυβέρνησις δέν ἀποκαλύπτει τό ποσοστό τῆς ἐπήρειας μέ τήν ὁποία ὑπολογίζεται ἡ συνεισφορά τῆς Κρήτης, τῆς Ρόδου, τῆς Καρπάθου καί ἄλλων νησιῶν στήν ὁριοθέτηση, καί κάνει διά τοῦ ΥΠΕΞ γενικόλογη ἀναφορά στίς «πρόνοιες τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου τῆς θάλασσας». Τό μέλλον θά δείξει πόσο θά μᾶς βοηθήσει ἤ θά μᾶς κοστίσει ἡ εὐέλικτη ἐφαρμογή τοῦ Δικαίου Θαλάσσης. Ἄν ἡ επήρεια τῶν νησιῶν μας μειώνεται λίγο, δέ γεννᾶται θέμα. Ἄν μειώνεται πολύ –εἰδικῶς γιά Κρήτη-Ρόδο– ἀλλάζει ἡ συζήτησις. Τό μεῖζον ἐδῶ πάντως καί αὐτό ἀποτελεῖ ἐπιτυχία τῆς κυβερνήσεως Μητσοτάκη καί εἰδικῶς τοῦ Νίκου Δένδια, εἶναι πώς μέ τήν ἔστω τμηματική ὁριοθέτηση (ἡ Ἑλλάς δέν ἀπεμπολεῖ ἄλλως τε κάποιο κυριαρχικό δικαίωμα τῆς ἐκ πρώτης) ἡ Ἑλλάς εἰσβάλλει κατά 100 ὁλόκληρα μίλια μέσα στό παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. 99 μίλια γιά τήν ἀκρίβεια. Μέ τό τουρκολιβυκό μνημόνιο Τουρκία καί Λιβύη «συναντῶνται» συνοριακῶς καί ὁριοθετοῦν θαλάσσιες ζῶνες 47 ναυτικά μίλια νοτίως τῆς Κρήτης. Μέ τό ἑλληνοαιγυπτιακό μνημόνιο Ἑλλάς καί Αἴγυπτος συναντῶνται συνοριακῶς καί ὁριοθετοῦν ζῶνες 52 μίλια νοτιώτερα ἀπό τό σημεῖο συναντήσεως Τούρκων καί Λιβύων. Δηλαδή 52 σύν 47, 99 μόλις νοτίως τῆς Κρήτης!

Ἀκυρώνοντας ἔτσι τήν παράνομη ὁριοθέτηση τῶν Τούρκων ἐντός ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος νοτίως τῆς Κρήτης, ἐκεῖ πού εἶναι χωροθετημένα τά ἑλληνικά οἰκόπεδα! Τούτων δοθέντων ὁ Νῖκος Δένδιας περικύκλωσε μέ τίς ὁριοθετήσεις του μέ Ἰταλία-Αἴγυπτο τήν Λιβύη καί τώρα τήν πιέζει νά ὁριοθετήσει νοτίως τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα! Τήν ἴδια ὥρα ἡ Αἴγυπτος ἀμφισβήτησε προχθές τήν ἐπίμαχη τουρκική Navtex νοτίως τῆς Κρήτης μέ τό ἐπιχείρημα πώς παραβιάζει τήν αἰγυπτιακή ΑΟΖ. Ἡ ἐξέλιξις αὐτή εἶναι θετική καθώς ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι πλέον μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο στήν διαπραγμάτευση μέ τήν Τουρκία. Κάλυψαν μεγάλη ἀπόσταση οἱ Μητσοτάκης – Δένδιας. Ὡστόσο, ἀφήνει ἀνοικτά ζητήματα στό μέτρο πού καί οἱ δύο συμφωνίες Ἑλλάδος μέ Ἰταλία καί Αἴγυπτο ἐπιδροῦν σέ ἐπήρειες νησιῶν καί σέ εὖρος θαλασσίων ζωνῶν, καί εἰδικώτερα χωρικῶν ὑδάτων. Ἡ μεγάλη διαπραγμάτευσις τώρα ἀρχίζει. Εἴμεθα σέ καλύτερη θέση καταφανῶς σέ σύγκριση μέ τόν περασμένο Νοέμβριο, ἀλλά ὅλα θά κριθοῦν ἀπό τήν διαπραγμάτευση μέ τήν Τουρκία. Ἀπό ὅ,τι φαίνεται ἡ ΑΟΖ τῶν Δωδεκανήσων, τοῦ Καστελλορίζου περιλαμβανομένου καί τοῦ ἐπιμάχου σημείου νοτίως τῆς Κρήτης, θά συζητηθοῦν κυρίως μέ τήν Τουρκία! Ὅλη ἡ δήλωσις Δένδια ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἡ συμφωνία ἔχει συναφθεῖ στό πλαίσιο τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Σέβεται τίς πρόνοιες τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας. Σέβεται ἐπίσης τίς σχέσεις καλῆς γειτονίας. Συμβάλλει στή σταθερότητα καί τήν ἀσφάλεια στήν περιοχή μας. Ἐπιλύει μία χρονίζουσα ἐκκρεμότητα. Εἶναι μία συμφωνία μεταξύ δύο φιλικῶν γειτονικῶν χωρῶν πού σέβονται τήν Ἱστορία τους. Εἶναι τό ἀπολύτως ἀντίθετο τοῦ παράνομου, ἄκυρου καί νομικά ἀνυπόστατου μνημονίου κατανόησης μεταξύ τῆς Τουρκίας καί τῆς Τρίπολης. Μετά τήν ὑπογραφή τῆς σημερινῆς συμφωνίας μας, τό ἀνύπαρκτο μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης ἔχει καταλήξει ἐκεῖ πού ἀνῆκε ἀπό τήν πρώτη στιγμή: στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων. Ἡ σημερινή μας συμφωνία ἐπιβεβαιώνει καί κατοχυρώνει τό δικαίωμα καί τήν ἐπήρεια τῶν νησιῶν μας σέ ὑφαλοκρηπῖδα καί ΑΟΖ. Καί, ἀπό σήμερα, οἱ σχέσεις τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Αἰγύπτου περνοῦν σέ μιά νέα φάση στενότερων ἐπαφῶν. Ἔχουν τεθεῖ οἱ ὑγιεῖς βάσεις γιά νά συνεχίσουμε μαζί, συντονισμένα, νά ἀντιμετωπίζουμε τίς κοινές προκλήσεις στό εὐρύτερο περιβάλλον μας. Πρός ὄφελος τῶν χωρῶν μας, πρός ὄφελος τῶν λαῶν μας, πρός ὄφελος τῆς περιοχῆς μας. Στό πλαίσιο αὐτό θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τόν Sameh Shoukry γιά τή στενή συνεργασία καί τήν ἐποικοδομητική διάθεσή του, ὥστε νά καταλήξουμε σέ μιά ἀμοιβαία ἐπωφελῆ, ἀλλά κυρίως δίκαιη συμφωνία. Ὑπό τίς ὁδηγίες τῶν ἡγετῶν τῶν δύο χωρῶν μας, τοῦ Προέδρου Sisi καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ἐπιλύσαμε μεταξύ μας προβλήματα πού ἐπί δεκαετίες φάνταζαν ἄλυτα. Ἡ σημερινή ὑπογραφή εἶναι ἕνα δεῖγμα ἀποφασιστικότητας καί ἀπό τίς δύο πλευρές. Ἔνδειξη τῆς κοινῆς ἀνάγνωσης πού ὑπάρχει ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Αἴγυπτο γιά τά ὅσα συμβαίνουν στήν περιοχή μας. Ἡ Ἑλλάδα θά συνεχίσει νά κινεῖται μέ τήν ἴδια ἀποφασιστικότητα μέ στόχο τίς ὁριοθετήσεις καί μέ τίς ὑπόλοιπες συνορεύουσες χῶρες μας, στό πλαίσιο πάντοτε τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Θάλασσας.

»Θά ἤθελα, στό σημεῖο αὐτό, νά τονίσω ὅτι ἡ Ἑλλάδα καλεῖ ὅποια ἄλλη χώρα τῆς περιοχῆς τό ἐπιθυμεῖ νά ἀκολουθήσει τό παράδειγμα τῆς συμφωνίας αὐτῆς πού ὑπογράψαμε σήμερα καί τῆς ἀντίστοιχης πού ὑπογράψαμε πρίν ἀπό λίγους μῆνες μέ τήν Ἰταλία.

»Τό διεθνές δίκαιο προσφέρει λύσεις στά προβλήματα, ἀλλά πρέπει νά γίνεται σεβαστό στό σύνολό του. Ὄχι, νά ἐφαρμόζεται ἐπιλεκτικά καί νά τό ἐπικαλεῖται κανείς κατά τό δοκοῦν. Διατυπώνω, τέλος, τήν εὐχή ἡ περιοχή μας νά δεῖ στό μέλλον καί ἄλλες θετικές ἐξελίξεις ὅπως ἡ ὑπογραφή τῆς σημερινῆς συμφωνίας».

Κεντρικό θέμα