Ἡ Ἑλλάς ἐγκαταλείπει τά σχέδια γιά ἐξόρυξη ὑδρογονανθράκων στό Αἰγαῖο

Μητσοτάκης: Εἶναι διαμάχη τοῦ περασμένου αἰῶνος γιά ἕνα ἀγαθό πού χάνει τήν ἀξία του – Οἱ ζωηροί διάλογοί του μέ Ἕλληνες ὁμογενεῖς γιά τά 12 μίλια

ΤΟ ΤΕΛΟΣ τῆς ἐθνικῆς στρατηγικῆς δεκαετιῶν γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου στό Αἰγαῖο, τό Ἰόνιο καί τήν Μεσόγειο, μέ τήν ὁριοθέτηση ΑΟΖ καί τήν ἐξόρυξη ὑδρογονανθράκων, σημαδοτότησε μέ τήν ὁμιλία του στήν Γενική Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πέρασε ἀπαρατήρητο, ἀλλά ὁ κύριος Μητσοτάκης διεκήρυξε τό ὅραμά του νά σταματήσει τίς διαμάχες μέ τούς γείτονες Τούρκους γιά τό θέμα τῶν ὑδρογονανθράκων μέ δύο ἐπιχειρήματα: πρῶτον, αὐτές ἀφοροῦν τόν προηγούμενο αἰῶνα, καί, δεύτερον, ἀφοροῦν ἕνα ἀγαθό πού χάνει τήν ἀξία του. Οἱ δηλώσεις αὐτές τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἔχουν ὡς στόχο σύμφωνα μέ τήν ὀπτική τῆς Κυβερνήσεως νά μειώσουν τήν ἔνταση στά ἑλληνοτουρκικά, καί κατά τοῦτο ἀπετέλεσαν μήνυμα Μητσοτάκη πρός Ἐρντογάν. Στήν πραγματικότητα ὅμως ἀπομειώνουν δραματικῶς τήν σημασία τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης καί τῆς τυχόν ἀνακηρύξεώς της. Ἡ ὁποία πλέον δέν ἐπείγει. Ἐπιπροσθέτως αὐτοῦ ἡ διακοπή τῶν ἐρευνῶν σίγουρα ἱκανοποιεῖ καί Ἕλληνες ὀλιγάρχες πού εἶναι οἱ ἀποκλειστικοί εἰσαγωγεῖς πετρελαίου στήν χώρα μας. Γιά τό θέμα αὐτό μάλιστα πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη ἀναφέρουν ὅτι ὁ Πρωθυπουργός εἶχε ἕναν ζωηρότατο διάλογο μέ Ἕλληνες ὁμογενεῖς οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν ἐπεκτείνει τά χωρικά ὕδατά της στά 12 μίλια καί διστάζει νά συνεχίσει τίς ἔρευνες ὑδρογονανθράκων, γιατί θίγονται συμφέροντα ὀλιγαρχῶν πού εἰσάγουν πετρέλαιο ἀπό διάφορες χῶρες, μεταξύ τῶν ὁποίων καί γειτονικές.

Ἀναλυτικῶς, ἡ ἐπίμαχος ἀναφορά τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό θέμα στήν Νέα Ὑόρκη ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἔχω ἕνα ὅραμα γιά τήν Ἀνατολική Μεσόγειο: Ἀντί νά συνεχίσουμε τίς διαμάχες τοῦ προηγούμενου αἰῶνα γιά τούς ὑδρογονάνθρακες –ἕνα ἀγαθό πού χάνει τήν ἀξία του– θά πρέπει νά ἑνώσουμε τίς δυνάμεις μας καί νά συνεργαστοῦμε ἐνάντια στούς νέους κοινούς ἐχθρούς. Τήν κλιματική κρίση, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει ἐξ ἴσου τίς δύο χῶρες μας. Ἀλλά καί τήν ἀπειλή τῆς παράνομης μετανάστευσης, ὅπου ἡ Τουρκία ἔχει σημαντικό ρόλο νά διαδραματίσει συνεργαζόμενη μέ ἐμᾶς προκειμένου νά ἐξαλείψουμε τά παράνομα δίκτυα διακινητῶν πού ἐκμεταλλεύονται τήν ἀπόγνωση εὐάλωτων ἀνθρώπων».

Φαίνεται ὅτι ἐλησμόνησε ὁ κ. Μητσοτάκης ὅτι μόλις ἕνα χρόνο πρίν ἡ Τουρκία εἶχε δείξει ὅτι δέν ἔχει τήν παραμικρή διάθεση συνεργασίας γιά τήν ἐξάλειψη τῶν παρανόμων δικτύων διακινητῶν λαθρομεταναστῶν. Ἀπ’ ἐναντίας πληθώρα πληροφοριῶν συγκλίνει ὅτι μᾶλλον ἡ ἴδια ἡ Ἄγκυρα ὑποθάλπει αὐτά τά δίκτυα. Καί οὕτως ἤ ἄλλως τήν εἴδαμε καί στόν Ἕβρο καί στό Αἰγαῖο νά ἐργαλειοποιεῖ αὐτούς τούς σέ «ἀπόγνωση» εὑρισκομένους «εὐάλωτους ἀνθρώπους», σέ μία προσπάθεια νά παραβιάσει τά σύνορα καί τήν κυριαρχία μας καί νά ἐπιβάλλει τίς διεκδικήσεις της. Ἔχει ἆρά γε καμμία ἔνδειξη ὁ κ. Μητσοτάκης ὅτι ἔχει ἀλλάξει κάτι στήν ἀντίληψη αὐτή ἤ στίς προθέσεις τῶν Τούρκων; Διότι πέρα ἀπό ὅλα τά ἄλλα, ἡ παραίτησις ἔστω ἀπό τήν προοπτική ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ὑποθαλασσίου πλούτου, συνιστᾶ καί σιωπηρή παραίτηση ἀπό κυριαρχικά δικαιώματα τά ὁποῖα θά μποροῦσε ἡ χώρα νά διεκδικήσει.

Πάντως στό ζήτημα τῶν ἐρευνῶν εἶχε ἀναφερθεῖ καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας, ὁ ὁποῖος τόν περασμένο Ἀπρίλιο εἶχε ἀναφέρει πρός τό Arab News ὅτι ἡ Ἑλλάς «δέν πρόκειται νά ἀρχίσει νά σκάβει τό βυθό τῆς Μεσογείου». Τότε βεβαίως πηγές τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἀνέφεραν πώς «εἶναι προφανές ὅτι τά λεχθέντα δέν ἀφοροῦν τό ὑπάρχον ἐνεργειακό πρόγραμμα τῆς χώρας». Ἡ ἐπιχειρηματολογία ὅμως μπορεῖ νά μήν ταυτίζεται μέ αὐτήν τοῦ Πρωθυπουργοῦ, εἶναι ὅμως συμπληρωματική. «Ἡ Ἑλλάδα πιστεύει στίς ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας καί δέν πρόκειται νά ἀρχίσει νά σκάβει τόν βυθό τῆς Μεσογείου γιά νά βρεῖ ἀέριο καί πετρέλαιο» ἔλεγε τότε ὁ κ. Δένδιας καί συνέχιζε ὅτι τό Αἰγαῖο «εἶναι ἕνας παράδεισος στή γῆ. Δέν σκοπεύουμε νά τό μετατρέψουμε σέ κόλπο τοῦ Μεξικοῦ.»

Κεντρικό θέμα