Ἡ Ἑλλάς δέν δέχεται πρόσφυγες ἀπό τό Ἀφγανιστάν!

Ἡ ὑπαινικτική διατύπωσις Δένδια γιά «μεταναστευτικές ροές» – Στά χέρια τῶν Ταλιμπάν οἱ λίστες διαβατηρίων μέ τίς διευθύνσεις, τά ὀνόματα καί τήν οἰκογενειακή κατάσταση χιλιάδων Ἀφγανῶν

Η ΕΛΛΑΣ δέν θά δεχθεῖ πρόσφυγες ἀπό τό Ἀφγανιστάν. Αὐτό προκύπτει ἀπό τήν δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Δένδια κατά τήν ἔκτακτη τηλεδιάσκεψη μέ τούς ὁμολόγους του τῆς ΕΕ σχετικῶς πρός τίς ἐξελίξεις. Ὁ κ. Δένδιας χαιρέτισε τήν πρόθεση ὁρισμένων κρατῶν-μελῶν νά συμπεριλάβουν στίς ἀποστολές ἐκκενώσεως καί τούς περίπου δέκα Ἀφγανούς πολῖτες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐργασθεῖ στό παρελθόν ὡς διερμηνεῖς γιά τίς ἑλληνικές ἀποστολές στό Ἀφγανιστάν. Ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἔδωσε ἰδιαίτερο βάρος στόν κίνδυνο αὐξήσεως τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν, ἐνῶ ἐπέμεινε ὅτι θά πρέπει νά γίνει ξεκάθαρο πρός τρίτες χῶρες, ὅπως ἡ Τουρκία, πώς δέν θά ἐπιτραπεῖ ἡ ἐργαλειοποίησις τοῦ ζητήματος αὐτοῦ. Φυσικά ὁ κ. Δένδιας ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη στενοῦ συντονισμοῦ ὄχι μόνον τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν μεταξύ τους, ἀλλά καί μέ τίς ΗΠΑ, μεταφορικά ἀεροπλάνα τῶν ὁποίων κινοῦνται συνεχῶς ἀπό τήν Καμπούλ μεταφέροντας χιλιάδες πολιτῶν κάθε ἡμέρα.

Τό γεγονός ὅτι ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ συνεννόηση μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ἀπέφυγε ἐπιμελῶς νά χρησιμοποιήσει τούς ὅρους «πρόσφυγες», «προσφυγικές ροές» καί μίλησε μόνο γιά μεταναστευτικές ροές δείχνει τήν ἀποφασιστικότητα τῆς Κυβερνήσεως νά μήν παράσχει πολιτικό ἄσυλο σέ ἀλλοδαπούς ἀπό τό Ἀφγανιστάν. Καί νά μήν ἐμπλακεῖ στά ἐσωτερικά του καθώς εἰς βάθος χρόνου τόσο οἱ ΗΠΑ ὅσο καί ἡ διεθνής κοινότης θά ἀναγνωρίσουν τό καθεστώς τῶν Ταλιμπάν. Ἀλλά καί ἡ προεξόφλησις πώς ἡ Τουρκία πού σήμερα ὀρθώνει τείχη στά σύνορά της –θεία δίκη γιά ὅσα ἔκανε στόν Ἕβρο– θά ἐργαλειοποιήσει μεταναστευτικές ροές, εἶναι δεύτερη γραμμή ἀμύνης τῆς Κυβερνήσεως γιά νά μή δεχθεῖ μετανάστες. Μέ τό θέμα θά ἀσχοληθεῖ τό ΚΥΣΕΑ πού συνεδριάζει σήμερα ἐκτάκτως στό Μαξίμου ὑπό τόν Πρωθυπουργό.

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα ὑπάρχει ἀριθμός Ἀφγανῶν οἱ ὁποῖοι πέρασαν κάποια σχολεῖα ἐκπαιδεύσεως, ὅμως οἱ πλέον σημαντικοί εἶναι δύο νέοι ἀξιωματικοί ἀπόφοιτοι τῆς τάξεως 2016 τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων καί ἕνας τῆς Σχολῆς Ἀξιωματικῶν Σωμάτων. Οἱ δύο ἀπόφοιτοι τῆς ΣΣΕ εἶναι σήμερα λοχαγοί, εἶναι παντρεμένοι καί ὁ ἕνας ἔχει παιδί 2,5 ἐτῶν. Δέν ἔχει γίνει γνωστό, ἄν ἔχουν ἀναληφθεῖ προσπάθειες γιά τήν διάσωσή τους, ἀλλά συμφώνως πρός πληροφορίες εἶναι ἀκόμη σῶοι καί ἔχουν ἐπικοινωνήσει μέ κάποιους συμμαθητές τους. Οἱ τελευταῖοι ἔχουν ἀπευθύνει ἔκκληση γιά τήν διάσωσή τους, ἐπισημαίνοντας ὅτι εὑρίσκονται στήν District 5 τῆς Καμπούλ. Τήν ἔκκληση ἔχουν ἤδη ὑπογράψει 33 ἀξιωματικοί τῆς τάξεως 2016. Γιά τόν ἀπόφοιτο τῆς ΣΑΣ δέν ὑπάρχουν ἀκόμη πληροφορίες γιά τήν κατάστασή του. Ὑπάρχουν ἀκόμη ὀκτώ Ἀφγανοί πολῖτες οἱ ὁποῖοι συνεργάσθηκαν τά προηγούμενα χρόνια μέ τήν ἑλληνική στρατιωτική ἀποστολή στό Ἀφγανιστάν, κυρίως ὡς μεταφραστές καί διερμηνεῖς. Ἔκκληση γιά τήν διάσωσή τους ἔκανε ἡ βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη, ἡ ὁποία σχετικῶς ἐδήλωσε: «Ὅπως ξέρετε, ἡ Ἑλλάδα εἶχε παρουσία στό Ἀφγανιστάν. Συνεργάστηκε ἰδιαίτερα μέ ὀκτώ Ἀφγανούς –ἴσως νά εἶναι καί περισσότεροι πλέον, διότι δέν διαχειρίζομαι τό θέμα τά τελευταῖα χρόνια.

Αὐτοί οἱ ὀκτώ ἄνθρωποι πρέπει νά ἔλθουν στήν Ἑλλάδα. Εἶναι ἠθικό θέμα νά μήν ἀφήσουμε αὐτούς τούς ἀνθρώπους στό ἔλεος τῆς μοίρας τους. Ἡ τιμή τῆς χώρας μας ἐξαρτᾶται καί ἀπό αὐτό. Μπορεῖ νά φαίνεται ἐλάχιστο σέ κάποιους ἀναγνῶστες μας, ὅμως εἶναι ἐξαιρετικά σημαντικό. Εἶναι θέμα τιμῆς νά τούς διασφαλίσουμε καί νά τούς φέρουμε ἐδῶ αὐτούς τούς ἀνθρώπους». Τό πρόβλημα ὅμως ἐντείνεται γενικώτερα, καθώς φόβος ἐπιβολῆς καθεστῶτος τρομοκρατίας στό Ἀφγανιστάν διακατέχει κυρίως αὐτούς πού συνεργάσθηκαν μέ τίς ἀμερικανικές ἀρχές, πού ἐνετάχθησαν στίς δυνάμεις ἀμύνης καί ἀσφαλείας τοῦ καταρρεύσαντος καθεστῶτος καί πού ἐκπαιδεύθηκαν σέ δυτικές χῶρες. Οἱ Ταλιμπάν ἦσαν συμφώνως πρός πληροφορίες ἕτοιμοι ἐδῶ καί πολλούς μῆνες γιά τήν διαχείριση τῆς ἐξουσίας, τήν ὁποία ἦσαν σίγουροι ὅτι θά ἀνελάμβανον. Πρῶτο μέλημά τους εἶναι ἡ ἐξάλεψις τῶν δυνητικῶν πυρήνων ἀντιστάσεως, πού ὅπως ἐκτιμοῦν μπορεῖ νά συγκροτηθοῦν γύρω ἀπό ἀξιωματούχους τῶν κυβερνήσεων Καρζάι καί Γάνι.

Στήν κορυφή τῆς λίστας προγραφῶν εὑρίσκονται οἱ ἀξιωματικοί τοῦ ἤδη διαλυθέντος ἀφγανικοῦ στρατοῦ, ἡ βάσις δεδομένων μέ τά πλήρη στοιχεῖα τῶν ὁποίων εἶχε περάσει στά χέρια τῶν Ταλιμπάν, πολύ πρίν ἀρχίσει ἡ ἐγκατάλειψις τῆς Καμπούλ. Οἱ τελευταῖοι ἐναπομείναντες τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν πού ἀπεδύθησαν στό ἔργο τῆς ἐσπευσμένης καταστροφῆς ἐγγράφων, μέ καθυστέρηση ἀντελήφθησαν ὅτι ἡ προσπάθειά τους ἦταν ματαία. Οἱ πολύτιμες πληροφορίες γιά τά προσωπικά στοιχεῖα τῶν ἀξιωματικῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους εἶχαν ἤδη διαρρεύσει.

Μπαίνοντας σέ κάθε μεγάλη πόλη, οἱ ἀντάρτες ἀφ’ ἑνός ἤρχοντο σέ συνεννόηση μέ τούς τοπικούς φυλάρχους προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν τήν ἀποδοχή τοῦ πληθυσμοῦ καί ἀφ’ ἑτέρου «ἄνοιγαν» τίς λίστες τους καί προέβαιναν σέ ἐφόδους στά σπίτια τῶν προγεγραμμένων καί σέ ἐκκαθαρίσεις. Δέν ἔχουν ἀναφερθεῖ μέχρι στιγμῆς μαζικές ἐκτελέσεις, ἀλλά εἶναι πιθανόν τό νέο καθεστώς νά κρατεῖ σέ περιορισμό εὐελπιστώντας ὅτι θά τούς ἀποσπάσει χρήσιμες πληροφορίες, γιά ἄλλους, πλέον ἀφανεῖς συνεργάτες τῶν Ἀμερικανῶν καί τῶν συμμάχων τους. Ἡ κατάστασις αὐτή κορυφώνεται μέ τήν εἴσοδο τῶν Ταλιμπάν στήν Καμπούλ. Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἀκόμη δέν ἔχουν ἀρχίσει ἔφοδοι σέ σπίτια, ἀλλά οἱ ἀντάρτες ἔχουν λάβει θέσεις ἀποκλείοντας τίς περιοχές κατοικίας τους, ὥστε νά ἀποτρέψουν τό ἐνδεχόμενο διαφυγῆς τους. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι μέχρι χθές οἱ περισσότεροι διατηροῦσαν δυνατότητα ἐπικοινωνίας μεταξύ τους, ἀλλά καί μέ τίς χῶρες μέ τίς ὁποῖες εἶχαν συνεργασθεῖ καί μέ τίς ὁποῖες προφανῶς προσπαθοῦν νά συνεννοηθοῦν γιά τήν ἀπομάκρυνσή τους.

Κεντρικό θέμα