Ἡ Ἑλλάς «χρίζει» τήν Τουρκία ἀφεντικό τοῦ Ἰσλάμ στόν κόσμο!

Τσίπρας σέ Ἐρντογάν: Θά σᾶς κάναμε καί μιναρέ, ἀλλά διαφωνεῖ ἡ ἀντιπολίτευσις

Η «ΕΣΤΙΑ» ἐξέφρασε ἀπό τό βράδυ τῆς κοινῆς συνεντεύξεως τοῦ Τούρκου Προέδρου Ἐρντογάν μέ τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό τήν βαθύτατη ἀνησυχία της γιά τήν σιωπή τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ὅταν ὁ Σουλτάνος προχώρησε γιά μία ἀκόμη φορά στήν εὐθεῖα διασύνδεση τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης μέ τό θέμα τῶν Μουφτήδων. Ἐκτιμήσαμε τήν σιωπή τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὡς διολίσθηση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μας, καθώς ἐδέχθη νά καταστοῦν διμερεῖς ἑλληνοτουρκικές διαφορές ζητήματα πού ἀποτελοῦν αὐστηρῶς ἐσωτερικές ὑποθέσεις μας.

Γιά νά διασκεδάσει τίς ἐντυπώσεις ὁ Πρωθυπουργός τήν ἑπομένη, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁμιλίας του στήν Χάλκη, δέν διέψευσε ὅτι ἔχει προχωρήσει σέ συζητήσεις γι’ αὐτά τά θέματα ἁπλῶς γιά λόγους τακτικῆς, ὑπεστήριξε δέ πώς κάθε χώρα θά τά κάνει «γιά τόν ἑαυτό της καί ὄχι ἐπειδή εἶναι θέμα διμεροῦς διαπραγμάτευσης». Πρίν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς ὅμως, ὁ φίλος του Ἐρντογάν τόν ἐξέθεσε δημοσίως, καί μάλιστα δίς. Πρῶτον, διότι ἀπεκάλυψε πώς ὁ Πρωθυπουργός στίς ἐπίμονες πιέσεις πού τοῦ ἤσκησε γιά παραχωρήσεις ὁ Ἐρντογάν σέ ἀντάλλαγμα γιά τήν Χάλκη, μεταξύ ἄλλων, καί τήν τοποθέτηση μιναρέ στό Φετιχιέ Τζαμί στό Μοναστηράκι, φέρεται πώς τοῦ ἀπήντησε:

«Σᾶς ἀνοίγουμε τό τζαμί στό Βοτανικό». Ἄν αὐτή ἡ φράσις ἔχει εἰπωθεῖ πράγματι –«σᾶς»– τότε ὁ Πρωθυπουργός ἔχει διαπράξει ἕνα συγκλονιστικό διπλωματικό καί πολιτικό λάθος: ἀναγνωρίζει στήν Τουρκία τό προβάδισμα στό Ἰσλάμ στόν κόσμο, τήν θεωρεῖ «ἀφεντικό» τῶν μουσουλμάνων ἔναντι ἄλλων παραδοσιακῶν δυνάμεων ὅπως εἶναι ἡ Σαουδική Ἀραβία καί ἡ Αἴγυπτος!!

Ὥστε κατά τήν Ἑλλάδα εἶναι ἀφεντικό τοῦ Ἰσλάμ στόν κόσμο ἡ Τουρκία; Ὥστε –ὅπως διαβάζουμε στόν τουρκικό Τύπο– «σᾶς ἀνοίξαμε;». Διμερές θρησκευτικό θέμα μέ τήν Τουρκία εἶναι τό ἄνοιγμα τοῦ τζαμιοῦ στόν Βοτανικό καί ὄχι ἱκανοποίησις αἰτήματος τῶν πολλῶν ἐθνοτήτων μουσουλμάνων πού ζοῦν στήν Ἀθήνα; Θυμίζουμε πώς ὁ Ἐρντογάν στήν ἴδια συνέντευξη ἔκανε λόγο γιά τούς «Ὁμογενεῖς μας στήν Ἑλλάδα». Καί ἐμεῖς τήν ἑπομένη ρωτήσαμε: Θέτει θέμα τουρκικῆς κοινότητος στήν Ἀθήνα; Τώρα γίνεται ἀντιληπτό τί ἐπεδίωκε. Πράγματι, τό κάνει. Δεύτερον, εἶναι λάθος, διότι ὁ Πρωθυπουργός μπῆκε σέ συζήτηση μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο γιά τό ἄν πρέπει νά ἔχει μιναρέ τό τέμενος τοῦ Βοτανικοῦ (ἐσωτερική μας ὑπόθεσις) καί ἄν πρέπει ἤ ὄχι νά ἐπαναλειτουργήσει τό Φετιχιέ Τζαμί στό Μοναστηράκι! Τό τζαμί πού ἄνοιξε ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητής εἰς «ἀνάμνησιν» τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλεως ὅταν ἔφθασε τό 1458 στήν Ἀθήνα!

Τό τζαμί πού συμβολίζει τήν ἧττα τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Βαρειά ἡ προσβολή, κολλοσιαῖο λάθος πού συζήτησε μαζί του γιά τό θέμα. Ὅπως, ἐπίσης, καί τεράστιο λάθος πού ἔδειξε νά συμφωνεῖ μέ τήν ἀνέγερση μιναρέ στόν Βοτανικό, ἀλλά δέν προχώρησε ἐπειδή ὅπως εἶπε «δέν τό θέλει ἡ ἀντιπολίτευση!». Κατήφορος.

Πιό συγκεκριμένα, ὁ Ἐρντογάν στό πλαίσιο περιοδείας του γιά τίς δημοτικές ἐκλογές σέ πόλη τῆς Τουρκίας ἀπεκάλυψε γιά τό περιεχόμενο τῆς συνομιλίας του μέ τόν κ. Τσίπρα τά ἑξῆς: «Ρώτησα: Γιατί δέν ἔχει μιναρέ τό τζαμί πού θά ἀνοίξετε; Μοῦ εἶπε πώς ἀντιδρᾶ ἡ ἀντιπολίτευσις καί ἐγώ τοῦ ἀπήντησα πώς ἡ ἐκκλησία ἔχει καμπαναριό, ἔτσι καί τό τζαμί πρέπει νά ἔχει μιναρέ» ἀπεκάλυψε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος. «Ζητᾶτε ἀπό ἐμᾶς νά ἀνοίξουμε τή Χάλκη, καί σᾶς λέω, ἐλᾶτε νά ἀνοίξουμε τό Τζαμί Φετιχιέ» ἀνέφερε ὁ Ἐρντογάν σέ ὁμιλία του στήν βορειοδυτική ἐπαρχία Ὀντρέρν.

Ἡ ἀποκάλυψις τῆς ἀπαιτήσεως τοῦ Ἐρντογάν ἔρχεται λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Τσίπρα στήν Τουρκία. Ὁ Ἐρντογάν στήν προεκλογική ὁμιλία του γιά τίς δημοτικές ἐκλογές τοῦ Μαρτίου διαμαρτυρήθηκε γιά τήν ἔλλειψη μιναρέδων στό τζαμί πού εὑρίσκεται στό κέντρο τῆς Ἀθήνας. Κτισμένο τό 1458 δέν ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ὡς τζαμί ἀπό τό 1821.

«Εἶπαν ὅτι σᾶς ἀνοίγουμε τό τζαμί, ἀλλά εἶπα γιατί δέν ὑπάρχει μιναρές. Μπορεῖ μιά ἐκκλησία νά εἶναι χωρίς καμπαναριό;» ἐπανέλαβε.

Κεντρικό θέμα