Ἡ Δύσις ἀποῦσα ἀπό τίς πυρκαϊές Ἡ Ἀνατολή δυναμικῶς παροῦσα

ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ νά τό ἔλεγε κανείς ὅταν ἔπεφτε τό ἀνατολικό μπλόκ τό 1989 ὅτι θά ἤρχετο ἡ ἡμέρα πού οἱ καθημαγμένες ἀπό τήν φτώχεια καί τήν διαφθορά χῶρες τοῦ τέως ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ θά βοηθοῦσαν τήν δυτική Ἑλλάδα νά σβήσει τίς καταστροφικές πυρκαϊές,

ἐνῶ οἱ παραδοσιακοί σύμμαχοί της στήν Δύση, πλήν Γαλλίας καί Ἰσραήλ, θά ἀδιαφοροῦσαν παντελῶς, δέν θά τό πίστευε! Θά τόν θεωροῦσε «τρελλό». Καί ὅμως αὐτή ἡ ἡμέρα ἦλθε! Ἡ Ρωσσία πού τόσο ἔχει κατασυκοφαντηθεῖ στήν πατρίδα μας ἀπό ποικίλα κέντρα γιά τήν «κακόβουλη ἐπιρροή» της, ἔστειλε σημαντική βοήθεια μέ ἀπόφαση τοῦ Προέδρου Πούτιν. Τό «Μπέριέφ» της καί τά «Ἰλιούσιν» της σαρώνουν ἀπό κοινοῦ χθές τά δάση μας, ἐνῶ δύο χρόνια μετά τήν ἄνοδο τῆς ΝΔ στήν ἐξουσία ἐκκρεμεῖ ἀκόμη ἡ συνάντησις τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ μέ τόν Ρῶσσο Πρόεδρο. Ἡ φτωχή Σλοβακία πού μᾶς πλήρωνε μέρος ἀπό τίς δόσεις στά μνημόνια καί διεμαρτύρετο, ἐπίσης, εἶναι ἐκκωφαντικῶς παροῦσα. Μολονότι ἀσθενής μετά τό βελούδινο διαζύγιό της μέ τήν Τσεχία. Ἡ Ρουμανία τοῦ κάποτε Τσαουσέσκου ὄχι ἁπλῶς εἶναι παροῦσα, ἀλλά ὡς σύγχρονο κράτος μέ θεσμούς, ὅπως ἡ ἀνεξάρτητη εἰσαγγελία διαφθορᾶς, τώρα διαθέτει καί ἔμπειρους πυροσβέστες πού θαυμάζουμε. Ἐνδεικτικά δέ, σημειώνουμε ὅτι εἶναι ἡ πρώτη ἀποστολή ἐκτός συνόρων τῆς ὑπερσύγχρονης πυροσβεστικῆς μονάδος τῆς Ρουμανίας. Ἡ πολύπαθη τέως Γιουγκοσλαβία ἐπίσης παροῦσα. Οἱ ἀδελφοί Σέρβοι μαζί μέ τούς ἀδερφούς Κυπρίους τά δίδουν ὅλα γιά τόν ἑλληνικό λαό. Ἡ παλαιά Ἀνατολή, νέα Εὐρώπη σήμερα παροῦσα λοιπόν! Μαζί της καί ὁ ἀραβικός κόσμος (Αἴγυπτος, Κατάρ, Κουβέιτ) μέ τόν ὁποῖο ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ἔχει σχηματίσει ἰσχυρές συμμαχίες, μετά τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, καί τά δεκάδες ταξίδια τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Δένδια πρός τίς ἀνωτέρω χῶρες.

Στόν ἀντίποδα ἡ Ἀμερική τοῦ Μπάιντεν, στόν ὁποῖο τόσα ἐπενδύσαμε, τραγικά ἀποῦσα. Μόνον ἕνα ἀεροπλάνο ἐπιτηρήσεως ἔστειλε. Καί ἐνῶ μάλιστα ἐκκρεμεῖ ἡ συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας γιά ἐπέκταση τῶν βάσεων τῶν ΗΠΑ στήν Θράκη. Προσπαθεῖ ὁ φιλέλλην γερουσιαστής Μενέντες νά ξυπνήσει τόν Λευκό Οἶκο ἀλλά εἰς μάτην. Ἡ Γερμανία τῆς Μέρκελ ἐπίσης ἀδιάφορη. Μέ δικαιολογία τίς πλημμύρες ἠρνήθη ἀρχικῶς νά ἀποστείλει βοήθεια καί ὅταν σηκώθηκε κουρνιαχτός γιά τήν ἀναισθησία της, ἐδέησε νά στείλει μόλις χθές ὁμάδα πυροσβεστῶν. Μόνον ἡ Γαλλία καί ὁ Πρόεδρος Μακρόν εὐαισθητοποιήθηκαν ἀπό τήν πρώτη στιγμή! Ὅπως καί ἡ Κυβέρνησις τοῦ Ἰσραήλ. Οἱ λοιποί τῆς Δύσεως ἀπόντες.

Συμφώνως πρός τά διεθνῆ εἰδησεογραφικά πρακτορεῖα, εἶναι ἡ πρώτη φορά πού κινητοποιοῦνται τόσα κράτη γιά νά βοηθήσουν μία πυρόπληκτη χώρα. Ἡ Κύπρος ἔχει στείλει δύο ἀεροσκάφη καί 40 πυροσβέστες, ἡ Γαλλία 182 πυροσβέστες, 30 ὀχήματα καί τρία «Καναντέρ», ἡ Κροατία ἕνα «Καναντέρ», ἡ Σουηδία δύο ἀεροσκάφη «Air Tractor», ἡ Ρουμανία: 108 πυροσβέστες καί 21 ὀχήματα, ἡ Ἱσπανία ἕνα «Καναντέρ», ἡ Οὐκρανία 100 πυροσβέστες, τό Ἰσραήλ 16 πυροσβέστες, ἡ Ἑλβετία 3 ἑλικόπτερα, ἡ Αἴγυπτος δύο ἑλικόπτερα «Σινούκ», ἡ Τσεχία 35 πυροσβέστες καί 14 ὀχήματα, ἡ Γερμανία 216 πυροσβέστες καί 41 ὀχήματα, ἡ Πολωνία 143 πυροσβέστες καί 46 ὀχήματα, ἡ Σλοβακία μέ 72 πυροσβέστες καί 25 ὀχήματα, ἡ Αὐστρία 43 πυροσβέστες καί 11 ὀχήματα, ἡ Βρεταννία 21 πυροσβέστες, τό Κατάρ 69 πυροσβέστες καί 5 ὀχήματα, τό Κουβέιτ 42 πυροσβέστες καί οἱ ΗΠΑ ἕνα ἀναγνωριστικό ἀεροσκάφος.

Τά θηριώδη «Ἰλιούσιν», ἤ ἀλλιῶς τά «ἱπτάμενα τάνκερ», εἶναι μαζί μέ τό «Μπέριεφ» τό μεγαλύτερο ὅπλο ἀπό ἀέρος πού ἐπιχειρεῖ στήν Πελοπόννησο. Ἡ συμβολή τους εἶναι καθοριστική εἰς τό νά ἐλεγχθοῦν τά πύρινα μέτωπα πρίν φθάσουν στό ὄρος Μαίναλο, ὅπου ἡ καταστροφή θά ἦταν βιβλική. Πρῶτα ρίχνεται στήν μάχη τό «Μπέριεφ», οἱ πιλότοι τοῦ ὁποίου γνωρίζουν πλέον τίς ἰδιαιτερότητες τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους, καί ἀκολουθοῦν τά γιγάντια «Ἰλιούσιν». Σέ μόνο μιά ἀποστολή τά τρία ἀεροσκάφη μποροῦν νά ρίξουν περίπου 110 τόνους νεροῦ, ἀφοῦ τό «Μπέριεφ» μεταφέρει ἕως 12 τόνους καί τό «Ἰλιούσιν» 49 τόνους!

Δέν ὑπάρχουν λόγια γιά νά περιγράψουν τήν αὐταπάρνηση πού δείχνουν ὅλοι οἱ ξένοι πυροσβέστες στά πύρινα μέτωπα. Εὐτυχῶς μέχρι τώρα ἔχουμε μικροτραυματισμούς, παρά τό γεγονός ὅτι πολεμοῦν κυριολεκτικῶς μέσα στίς φλόγες, καθώς τούς τό ἐπιτρέπει ὁ ὑπερσύγχρονος ἐξοπλισμός πού φέρουν. Ἡ Ρουμανία ἔχει στείλει τήν πλέον ἐπίλεκτη πυροσβεστική μονάδα τους, ἡ ὁποία τόν περασμένο Φεβρουάριο ἐξοπλίσθηκε μέ τά τελευταίας λέξεως τεχνολογικά μέσα. Εἶναι τέτοια ἡ ὀργάνωσις τους, πού ἕως τά τέλη Αὐγούστου εἶναι αὐτάρκεις σέ νερό, τρόφιμα, ἐνῶ κοιμοῦνται ἐντός τῶν ὀχημάτων! Εἰδικά τά τελευταῖα ἔχουν σχηματίσει τεῖχος σέ οἰκισμούς γύρω ἀπό τό Πευκί, καί μποροῦν νά μετακινηθοῦν μέ ἄνεση σέ κακοτράχυλους ἀκόμη καί σέ δασικούς δρόμους. Οἱ Ρουμᾶνοι ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἐπιχειροῦν ἀκόμη καί μέσα ἀπό τά ὀχήματα, καθώς διαθέτουν κάμερες καί ἐκτοξεύουν τό νερό σέ μεγάλη ἀπόσταση. Μέ drones ἐχαρτογράφησαν τήν περιοχή τῆς Βορείου Εὐβοίας, εἶδαν τήν κατεύθυνση τοῦ ἀνέμου καί μέ τίς μεγάλες μάνικες πῆραν νερό ἀπό τά ρυάκια. Ἡ χωρητικότης τοῦ κάθε ὀχήματος εἶναι 3.000 λίτρα νεροῦ καί μποροῦν νά γεμίσουν τό ντεπόζιτο εὔκολα ἀκόμη καί ἀπό λίμνες καί ποτάμια ὅπου δέν ὑπάρχει πηγή μέ πίεση. Σχεδόν ἴδιος εἶναι καί ὁ στόλος τῆς Τσεχίας καί τῆς Σλοβακίας. Οἱ δέ πυροσβέστες εἶναι ἐξοπλισμένοι, ἄλλοι μέ κάμερες, ἄλλοι μέ GPS καί φορητούς ὑπολογιστές, ἐνῶ ἔχουν στήν πλάτη τους σάσκο πυροπροστασίας μέ νερό καί κουβέρτα πού τούς προστατεύει σέ περίπτωση πού παγιδευθοῦν μέσα στίς φλόγες.

Ἐντύπωση ἔχει προκαλέσει ὁ διαφορετικός τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐπιχειροῦν οἱ πυροσβέστες ἀπό τήν Σερβία καί τήν Σλοβακία. Κάθε ὁμάς ἔχει διαφορετική ἀποστολή, ἀφοῦ ἄλλες εἶναι ὑπεύθυνες γιά νά ἀνοίξουν δρόμους, ἄλλες νά περιορίσουν τίς ἀναζωπυρώσεις καί ἄλλες νά εἰσέλθουν μέσα στά δάση. Ὅλες ἔχουν ἀναπτύξει ἄρτιο κύκλωμα ἐπικοινωνίας μέ τήν Ἑλληνική Πυροσβεστική καί συνεργάζονται μέ τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Γιά παράδειγμα οἱ Σέρβοι κτυποῦν τό μέτωπο τῆς φωτιᾶς ἀνά δύο ὁμάδες. Ἡ πρώτη ὁμάς ἀποτελεῖται ἀπό δύο ἤ τρεῖς πυροσβέστες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν μάνικα πυροσβέσεως καί γονατιστοί ρίχνουν νερό σάν βροχή πρός τίς φλόγες. Τήν ἴδια στιγμή ἡ δεύτερη ὁμάς «κτυπᾶ» κατ’ εὐθεῖαν στήν φωτιά. Οἱ Σλοβάκοι φέρουν μαζί τους ἁλυσοπρίονα καί «κτυποῦν» μικρότερες ἑστίες φωτιᾶς.

Οἱ Γάλλοι ἐπιχειροῦν ἀπό χθές στά μέτωπα τῆς Γορτυνίας. Τίς πρῶτες ἡμέρες ἦταν στήν Ἱπποκράτειο Πολιτεία καί τήν Μαλακάσα. Χθές ἀνέλαβαν δράση στό χωριό Δωδεκάμετρο τῆς Ἀρκαδίας, ἀκριβῶς μέσα στό πυκνόφυτο δάσος. Στόν Πύργο εὑρίσκεται ἀπό χθές τό πρῶτο τμῆμα τῆς γερμανικῆς ἀποστολῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἡ τελευταία πού ἔφθασε στήν χώρα μᾶς, ἀφοῦ ἔχουν καεῖ πάνω ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο στρέμματα. Ὅλοι τους εἶναι ἐθελοντές δασοπυροσβέστες, μεταξύ τῶν ὁποίων καί πολλοί Ἕλληνες πού ζοῦν στήν Γερμανία, οἱ ὁποῖοι προτιμήθηκαν ἐπειδή γνωρίζουν τήν γλῶσσα. Ἡ ὑπόλοιπη ὁμάς καταφθάνει σήμερα τό πρωί στήν Πάτρα. Ὅλες οἱ μονάδες ἀπό τό ἐξωτερικό πού συνδράμουν στίς προσπάθειες τῆς Ἑλλάδος νά σβήσει τίς πυρκαϊές, ἀξίζουν συγχαρητηρίων! Οἱ πυρόπληκτοι τούς ἔχουν κυριολεκτικῶς «ἀγκαλιάσει», καί μαζί μέ τούς Ἕλληνες πυροσβέστες τούς θεωροῦν σωτῆρες τους…

Κεντρικό θέμα