Ἡ δολοφονία Τσαλικίδη συνδέεται μέ τίς ὑποκλοπές κατά Καραμανλῆ!

Τόν στραγγάλισαν ἐπειδή τίς ἀνεκάλυψε! – Ἀναφορά βόμβα στό Βούλευμα γιά τήν «Πυθία»

ΜΙΑ ἐντυπωσιακή πληροφορία, ἡ ἐπιβεβαίωσις τῆς ὁποίας δίδει νέα τροπή στήν δίκη τῆς 19ης Ἀπριλίου γιά τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν κατά τῆς κυβερνήσεως τῆς ΝΔ τό 2004-2005, ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία». Εἶναι ἀπολύτως διασταυρωμένη ἀπό δύο διαφορετικές δικαστικές πηγές. Συμφώνως πρός αὐτήν καί ὑπό τό φῶς τῶν δικαστικῶν ἐξελίξεων στό Στρασβοῦργο καί στήν Ἀθήνα γιά τήν ὑπόθεση Τσαλικίδη (ἦταν ὁ σχεδιαστής δικτύου καί ὑπεύθυνος διευθυντής τεχνολογίας τῆς Vodafone), τό Συμβούλιο Πλημμελειοδικῶν ἀπεφάσισε νά συσχετίσει τήν δολοφονία τοῦ ἀνωτάτου στελέχους τῆς ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν!

Πρόκειται γιά ραγδαία ἐξέλιξη, λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν ὅτι πρῶτον, στό ἀρχικό κείμενο τοῦ Βουλεύματος, τό ὁποῖο εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητος, τό φθινόπωρο τοῦ 2017, δέν ὑπῆρχε καμμία ἀναφορά στήν ὑπόθεση Τσαλικίδη, ὁ ὁποῖος εὑρέθη νεκρός στήν κατοικία του στόν Κολωνό τόν Μάρτιο τοῦ 2005.

Δεύτερον, ἡ ἀρχική ἐτυμηγορία τῆς Δικαιοσύνης μετά ἀπό ἔρευνα πού πραγματοποίησε κατόπιν ἐντολῆς ἀνωτέρου ὁ τότε εἰσαγγελεύς Διώτης σέ συνεργασία μέ ἀνώτατο στέλεχος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας κατέληξε στό συμπέρασμα, ὅτι ἐπρόκειτο περί αὐτοκτονίας ἡ ὁποία δέν εἶχε οὐσιώδη σχέση μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν. Ἄν καί ὁ θάνατος Τσαλικίδη ἦταν ἀποδεδειγμένα τό γεγονός πού ὤθησε τόν τότε διευθύνοντα σύμβουλο τῆς ἑταιρείας νά ζητήσει νά ἐνημερώσει ἐσπευσμένως τόν Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλῆ καί νά τοῦ ἀποκαλύψει τό δίκτυο τῶν ὑποκλοπῶν, ἐν τούτοις, ἡ ἀπώλεια αὐτή μετά τήν ἀπόφαση τῆς Δικαιοσύνης ἔμεινε ἐκτός κάδρου.

Τώρα μέ τό Βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν ὅλα ἀλλάζουν. Ἡ ὑπόθεσις συσχετίζεται. Καί τό ἐρώτημα εἶναι –ἐπειδή τό Βούλευμα παραμένει ἀπόρρητο– ποίου τήν δίωξη ζητοῦν οἱ δικαστές γιά τήν δολοφονία Τσαλικίδη τόν ὁποῖο ὡς φαίνεται κάποιοι ἔβγαλαν ἀπό τήν μέση γιά νά μείνει τό στόμα του κλειστό. Μέχρι νά φθάσουμε στό σημεῖο αὐτῶν τῶν καταιγιστικῶν ἐξελίξεων πού θά φέρει στό μεικτό ὁρκωτό ἐφετεῖο κακουργημάτων ὡς μάρτυρες κορυφαῖα στελέχη τῆς ἑταιρείας καί οἰκείους του, εἶχαν προηγηθεῖ τά ἑξῆς:

• Τόν Ἰούνιο τοῦ 2018 ἡ Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν ἄσκησε ποινική δίωξη γιά ἀνθρωποκτονία ἀπό πρόθεση κατ’ ἀγνώστων δραστῶν γιά τήν δολοφονία Τσαλικίδη. Τήν κακουργηματική δίωξη ἄσκησε ἡ εἰσαγγελεύς Πρωτοδικῶν Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου κατόπιν παραγγελίας τοῦ εἰσαγγελέως Ἐφετῶν Γρηγόρη Πεπόνη. Εἶχε προηγηθεῖ ἀπόφασις τοῦ εἰσαγγελέως Ἀντώνη Λιόγα ὁ ὁποῖος ζήτησε νά σταλεῖ στό Ἐφετεῖο ὁ φάκελος Τσαλικίδη, ὑπό τό φῶς τῶν νέων εὑρημάτων.

• Τόν Νοέμβριο τοῦ 2017 τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο ἐξετάζοντας τόν φάκελο «case Tsalikidis and others» κατεδίκασε τήν Ἑλλάδα γιά ἀνεπαρκεῖς ἔρευνες στήν ὑπόθεση καί ἐδέχθη ὅτι ὁ θάνατός του προῆλθε ἀπό δολοφονία (σπασμένο ὑοειδές ὀστοῦν –ἔνδειξις στραγγαλισμοῦ) καί ὄχι αὐτοκτονία. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τόν Νοέμβριο τοῦ 2017 τήν καταδίκη τῆς Ἑλλάδος γιά ἀνεπαρκῆ διερεύνηση τοῦ θανάτου τοῦ Κώστα Τσαλικίδη ἀπεφάσισε τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (παραβίασις ἄρθρου 2 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου).

Ἡ ὑπόθεσις ἀφοροῦσε στήν ἔρευνα γιά τόν θάνατο τοῦ Κώστα Τσαλικίδη, στελέχους ἑταιρείας τηλεπικοινωνιῶν, τόν Μάρτιο τοῦ 2005, ὁ ὁποῖος εὑρέθη κρεμασμένος στό διαμέρισμά του, μία μόλις ἡμέρα πρίν ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ἐνημερωθεῖ ὅτι οἱ τηλεφωνικές ἐπικοινωνίες πολλῶν ἀπό τά μέλη της, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κώστα Καραμανλῆ, εἶχαν τεθεῖ ὑπό παρακολούθησιν (τό περίφημο σκάνδαλο ὑποκλοπῶν).

Ἡ ἀρχική ἔρευνα, μεταξύ 2005 καί 2006, διεπίστωσε ὅτι ἡ αἰτία τοῦ θανάτου ἦταν ὁ ἀπαγχονισμός, ἐνῶ ἡ συμπληρωματική ἔρευνα, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα μεταξύ 2012 καί 2014, ἐπιβεβαίωσε τά συμπεράσματα τῆς ἀρχικῆς ἐρεύνης, παρ’ ὅλο πού δύο ἀπό τούς τρεῖς ἰατροδικαστές πού συμμετεῖχαν στίς σχετικές ἐκθέσεις κατέληξαν στό συμπέρασμα ὅτι ἡ αἰτία θανάτου παρέμενε ἀσαφής.

Ἡ οἰκογένεια τοῦ Κ. Τσαλικίδη δέν ἦταν πεπεισμένη ὅτι ὁ θάνατος ὀφείλετο σέ αὐτοκτονία, ἐπισημαίνοντας ὅτι τόσο στήν ἀρχική ὅσο καί στήν συμπληρωματική ἔρευνα ὑπῆρχαν σοβαρές ἐλλείψεις.

Ἀνεπαρκεῖς οἱ ἔρευνες συμφώνως
πρός τό ΕΔΔΑ – Ποιά στοιχεῖα
ἀγνόησαν οἱ ἀρχές

Διά τῆς ἀποφάσεώς του τό Δικαστήριο ἔκρινε ὅτι οἱ ἑλληνικές ἀρχές δέν πραγματοποίησαν ἐπαρκεῖς καί ἀποτελεσματικές ἔρευνες γιά τόν θάνατο τοῦ Κώστα Τσαλικίδη. Τό Δικαστήριο διεπίστωσε, μάλιστα, ὅτι οἱ ἀρχές εἶχαν ἀποφασίσει νά κλείσουν τήν συμπληρωματική ἔρευνα, ἀναφέροντας ἁπλῶς τά σχετικά βήματα πού εἶχαν λάβει καί παραπέμποντας σέ νέες ἐκθέσεις, χωρίς νά ἀντιμετωπίσουν ἐπί τίς οὐσίας τίς ἀσυνέπειες πού ὑπῆρχαν στά εὑρήματα, ὅπως ἡ ἔλλειψις τραυματισμῶν πού συνήθως συνδέονται μέ τόν ἀπαγχονισμό καί τίς «ἀντιφάσεις» στό σημάδι σχοινιοῦ στόν λαιμό τοῦ ἀποθανόντος. Οἱ ἀρχές δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν καί ἄλλες ἀσυνέπειες στήν ἔρευνα, ὅπως ἡ ἐντυπωσιακή διαφορά στά συμπεράσματα τῶν ἐγκληματολογικῶν ἐκθέσεων τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν στήν ἀρχική καί τήν συμπληρωματική ἔρευνα, ἡ προφανής ἔλλειψις κινήτρου γιά αὐτοκτονία καί τό σπασμένο ὑοειδές ὀστοῦν –ἕνα εὕρημα πού συνάδει μέ στραγγαλισμό. Τό Δικαστήριο κατέληξε στό γεγονός ὅτι δέν ἦταν κἄν σαφές σέ ποιούς λόγους στήριξαν οἱ εἰσαγγελικές ἀρχές τήν ἀπόφασή τους νά μήν ἀσκήσουν δίωξη ἤ νά διατάξουν τήν διεξαγωγή περαιτέρω ἐρευνῶν, μέ τήν σχετική ἀπόφαση νά μήν περιλαμβάνει καμμία αἰτιολογία.

Ὅπως καταλήγει τό ΕΔΔΑ, οἱ εἰσαγγελικές ἀρχές, κατά τήν ἀρχική ἔρευνα, εἶχαν ἀναφέρει ὅτι ὑπάρχει αἰτιώδης σύνδεσμος μεταξύ τοῦ θανάτου τοῦ Τσαλικίδη καί τό σκάνδαλο τῶν παρακολουθήσεων, γεγονός πού καθιστοῦσε ἀκόμη πιό σημαντική τήν λήψη τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων γιά τήν διερεύνηση τῶν αἰτίων τοῦ θανάτου του. Τό Δικαστήριο κατέληξε ὅτι ἡ παράλειψις τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν συνιστᾶ παραβίαση τοῦ ἄρθρου 2 τῆς ΕΣΔΑ, ἐπιδικάζοντας στούς προσφεύγοντες τό ποσό τῶν 50.000 εὐρώ γιά ἠθική βλάβη καί 4.000 εὐρώ γιά τά δικαστικά ἔξοδα.

Κεντρικό θέμα