Ἡ Ἀθήνα στό βεληνεκές τῶν τουρκικῶν S-400

Ὁ χάρτης μέ τά βεληνεκῆ τῶν S-400 πού δημοσίευσε ἡ «Γιενί Σαφάκ»

Ἀπειλές ἐναερίου Ἀττίλα στό Αἰγαῖο – Σχέδιο ἐγκαταστάσεως στήν Σμύρνη

ΚΑΙ ὁ τουρκικός Τύπος μπαίνει στό παιγνίδι τῶν προκλήσεων, προαναγγέλλοντας τίς θέσεις στίς ὁποῖες θά ἐγκατασταθοῦν τά πυραυλικά συστήματα S-400, ἀπό τίς ὁποῖες τό βεληνεκές τους καλύπτει ἀκόμη καί τόν ἐναέριο χῶρο τῶν Ἀθηνῶν. Εἰδικώτερα, κατά τήν φιλοκυβερνητική ἐφημερίδα «Γιενί Σαφάκ», οἱ δύο συστοιχίες τῶν S-400 θά τοποθετηθοῦν ἡ μία στήν Σμύρνη ὁπότε τό βεληνεκές της θά καλύπτει τό Αἰγαῖο καί τό σύνολον τῆς ἐκτάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ἀρχιπελάγους, ἡ δεύτερη δέ στήν Ἀντιόχεια, ἀπό ὅπου θά καλύπτει τήν Κύπρο καί τήν ἀνατολική Μεσόγειο. Μέ ἰδιαίτερη δέ ἀλαζονεία ἡ τουρκική ἐφημερίς βάζει τόν τίτλο «Νά ὁ λόγος τοῦ πανικοῦ γιά τούς S-400» καί τόν συνοδεύει μέ τό σχόλιο, ὅτι διά τῆς ἀναπτύξεως τοῦ ρωσσικοῦ συστήματος «τό Αἰγαῖο θά καταστεῖ τουρκική λίμνη».

Διευκρινίζεται, πάντως, ὅτι ἐπίκειται ἡ παράδοσις μίας ἀπό τίς δύο συστοιχίες S-400, ἡ ὁποία συμφώνως πρός τήν «Γιενί Σαφάκ» θά ἀναπτυχθεῖ στήν Σμύρνη. Ἡ παράδοσις τῆς δευτέρας θά καθυστερήσει, καθώς ἡ τουρκική πλευρά ζητεῖ νά ἔχει συμμετοχή στήν τεχνογνωσία τοῦ συστήματος.

Στρατιωτικοί ἐμπειρογνώμονες, ὡστόσο, ἀντιμετώπιζαν μέ σκεπτικισμό τό δημοσίευμα, ἐπισημαίνοντας ὅτι τά ἀναφερόμενα σέ αὐτό συνάδουν μέ μία προσπάθεια πολιτικῆς ἀξιοποιήσεως τῆς καταστάσεως, ἀλλά δέν ὑπακούουν σέ βασικούς κανόνες ἐπιχειρησιακῆς σχεδιάσεως. Κατά τοῦτο θεωροῦν ὅτι ἡ ἐφημερίς «παίζει παιγνίδι» στό πλαίσιο τῶν τουρκικῶν ἐπιδιώξεων, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά περιλαμβάνουν καί προοπτικές ἀναδιπλώσεως τῆς Ἀγκύρας μέ ἁπλή ἀποθήκευση τῶν S-400, κάτι πού θά μποροῦσε νά γίνει καί στίς τουρκικές βάσεις στό Κατάρ ἤ τό Ἀζερμπαϊτζάν. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος, ἀναφέρουν οἱ ἐμπειρογνώμονες, πού ἡ ἀναγγελία τῆς ἐγκαταστάσεως τῶν S-400 γίνεται ἀπό ἐφημερίδα καί ὄχι ἀπό ἐπίσημη κυβερνητική πηγή.

Ἐξ ἄλλου, ἡ ἀνάλυσις τῆς ἐφημερίδος γιά τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ἡ ἐπικειμένη ἐγκατάστασις τῶν S-400 ἔχει προκαλέσει πανικό εἶναι μᾶλλον μαξιμαλιστικοί. Δέν παραλείπεται βεβαίως καί μιά αἰχμή γιά τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ ρωσσικά συστήματα μεταξύ τῶν ὁποίων καί πρόγονος τῶν S-400, ὁ S-300. Ἡ ἐφημερίς σχετικῶς ἀναφέρει: «Ἡ Τουρκία μετά τήν ἀπόφαση γιά παραλαβή τῶν S-400 ἔχει ἔρθει ἀντιμέτωπη μέ μία σειρά ἀκραίων ἀντιδράσεων ἀπό τίς ΗΠΑ καί τούς δυτικούς συμμάχους της. Ἡ Ἀμερική γιά πρώτη φορά μετά τό 1974 ἀπειλεῖ μέ ἐμπάργκο ὅπλων. Ὡστόσο, ἴδια ἀντίδραση δέν ὑπῆρξε γιά ἄλλες χῶρες πού χρησιμοποίησαν ρωσσικά συστήματα, εἰδικῶς γιά τήν Ἑλλάδα». Ὑποστηρίζει περαιτέρω ἡ ἐφημερίς ὅτι ἀφ’ ὅτου οἱ S-400 τεθοῦν ἐν λειτουργία «Αἰγαῖο καί Μεσόγειος περνοῦν ἐξ ὁλοκλήρου στόν ἔλεγχο τῆς Τουρκίας». Προχωρεῖ ὅμως ἀκόμη περισσότερο κάνοντας λόγο γιά «σχέδια κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος σέ νησιά πού θεωροῦνται ἀποστρατιωτικοποιημένα». «Μόλις τό σύστημα τοποθετηθεῖ στήν Σμύρνη τά σχέδια κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος σέ νησιά πού θεωροῦνται ἀποστρατιωτικοποιημένα ἀλλά στά ὁποῖα ἔχουν τοποθετηθεῖ στρατιωτικά φυλάκια, θά πέσουν στό κενό» ἀναφέρει ἡ «Γιενί Σαφάκ», ἀμφισβητώντας γιά μίαν ἀκόμη φορά τήν ἑλληνική κυριαρχία στά νησιά τοῦ Αἰγαίου.

Καί ἡ ἐφημερίς συνεχίζει: «Ὅλα τά ἀεροσκάφη πού θά ἀπογειώνονται ἀπό τήν Ἑλλάδα θά ἐντοπίζονται ἀμέσως ἀπό τό ραντάρ τῶν S-400, καί θά ἐγκλωβίζονται ἀπό αὐτούς. Ἄρα, μηδενίζονται οἱ ἐναέριες ἀπειλές τῆς Ἑλλάδος πρός τήν Τουρκία. Ἀντιστοίχως, ὅταν τοποθετηθεῖ ἡ ἄλλη συστοιχία S-400 στήν Ἀντιόχεια, ὁ ἐναέριος χῶρος τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς Κύπρου, περνᾶ ὑπό τόν ἔλεγχο τῆς Τουρκίας καί στό θέμα τῆς ἀσφαλείας τῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν ἡ Τουρκία γίνεται “κυρίαρχη χώρα”. Ἐπίσης, τά σχέδια τῶν ΗΠΑ γιά ἕνα κουρδικό κράτος στήν Μεσόγειο, ὅπου οἱ ΗΠΑ θέλουν νά μεταφέρουν τίς φυσικές πηγές ἐνέργειας τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, πέφτουν στό κενό. Στό θέμα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἡ Τουρκία ἀπό «παίκτης» παίρνει τόν ἔλεγχο στά χέρια της καί καθίσταται «ἡγέτης» τῆς περιοχῆς. Ἡ ἐφημερίς παρουσιάζει τούς S-400 ὡς τό «ἀπόλυτο» σύστημα γιά τό ὁποῖο δέν ὑπάρχει «ἀόρατο» ἀεροπλάνο καί ὑποστηρίζει ὅτι ὁ φόβος τῶν δυτικῶν χωρῶν, καί ἰδιαιτέρως τῶν ΗΠΑ, εἶναι μήπως ἀποκαλυφθοῦν οἱ ἀδυναμίες τοῦ F-35 ἔναντι τοῦ S-400, καί ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο θά γίνει αἰτία νά καταρρεύσει τό δαπανηρότατο πρόγραμμα τῶν ἀεροσκαφῶν αὐτῶν. Δυτικές χῶρες δέν θά τό ἀγοράζουν, καί ἑπομένως ἡ Ἀμερική θά χάσει τήν πρωτοκαθεδρία στήν πώληση ὅπλων στόν κόσμο. Τήν ἀνάλυση αὐτή πάντως κύκλοι τοῦ ΝΑΤΟ ἀντιμετώπιζαν μᾶλλον ἀπαξιωτικῶς.

Κεντρικό θέμα