Ἡ Ἀριστερά υἱοθετεῖ τό δόγμα τῆς μικρᾶς καί ἐντίμου Ἑλλάδος

Τσίπρας: Ὑπέρ τῆς «λελογισμένης ἐνίσχυσης τῆς ἀποτρεπτικῆς δύναμης» καί τῆς «ἐπαρκοῦς ἄμυνας» – Δέν ἀπεκάλεσε «παράνομο» τό τουρκολιβυκό μνημόνιο

ΘΑ ΗΔΥΝΑΤΟ νά ἀποτελοῦσε καί lapsus linguae τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξη Τσίπρα. Ἡ θέσις του σέ μιά ἀποστροφή τῆς πρωτολογίας του κατά τήν χθεσινή συνεδρίαση τοῦ Κοινοβουλίου «τί δουλειά ἔχει στό Σαχέλ τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς ἡ μικρή Ἑλλάς». Ἀλλά ὅποιος διέτρεξε προσεκτικῶς τήν ὑπόλοιπη ὁμιλία του, ἐπείσθη. Δέν ἐπρόκειτο γιά γλωσσικό ὀλίσθημα ἀλλά γιά διαμορφωμένη πεποίθηση. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ὁ ὁποῖος φιλοδοξεῖ νά ἡγηθεῖ τῆς Κεντροαριστερᾶς καί νά ἀποτελέσει τόν… κληρονόμο τῆς βενιζελικῆς παραδόσεως, ἔδειξε μέ ὅσα εἶπε ὅτι πράγματι ἐννοεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι μικρή. Καί ἄς ἐπεχείρησε νά τό διορθώσει μέ γλωσσικές ἀκροβασίες τοῦ τύπου «εἴμαστε χώρα μικρή σέ πληθυσμό ἀλλά μεγάλη σέ ἀξίες», ὅταν τοῦ ἐπεσήμανε τό κραυγαλέο λάθος του ὁ Πρωθυπουργός. Τό δυστύχημα γιά τήν Κυβέρνηση ὡστόσο ἦταν ὅτι ἡ τελική γεύσις πού ἄφησε ἡ χθεσινή συζήτησις γιά τήν κύρωση τῆς συμφωνίας Ἑλλάδος – Γαλλίας ἀπέχει μακράν τῶν προσδοκιῶν τῆς ἱστορικότητος πού θέλησε νά τῆς προσδώσει τό Μέγαρο Μαξίμου. Ἐνῶ ἦταν ἱστορική.

Μέσα στήν αἴθουσα ἐπλανᾶτο πρωτογενῶς τό φάντασμα τοῦ Κωνσταντίνου Μπογδάνου στήν διαγραφή τοῦ ὁποίου ἐπένδυσαν ὁ κύριος Τσίπρας καί ἡ κυρία Γεννηματᾶ καί δευτερογενῶς τό φάντασμα τοῦ Πάνου Καμμένου μέ τόν ὁποῖο ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔκοψε κάθε γέφυρα δημοσίως. Πολιτικῶς, ἡ Κυβέρνησις εἶχε τήν εὐκαιρία νά κερδίσει πλήρως τίς ἐντυπώσεις λόγω τῆς ὑπογραφῆς τῆς ἱστορικῆς ἑλληνογαλλικῆς συμφωνίας ἀλλά καί τῆς ἀποφάσεως τῆς ἀριστερᾶς ἀντιπολιτεύσεως (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Μέρα25) νά καταψηφίσει ἀντεθνικῶς τήν συμφωνία ἐνισχύσεως τῆς ἐθνικῆς ἀμύνης μας. Δυστυχῶς ὅμως δέν ἠκούσθησαν καί κυρίως δέν ἐπεσημάνθησαν ὅλα ὅσα ἔπρεπε νά ἐπισημανθοῦν ἀπό τοῦ βήματος –στά ἕδρανα τῆς πλειοψηφίας ἦταν ἔκδηλος ἡ ἀμηχανία– μέ συνέπεια νά πάρει θάρρος ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καί κατά τήν δευτερολογία του νά ἐγείρει ζητήματα σκανδάλων στό ἐκπαιδευτικό κέντρο τῆς Καλαμάτας, πού ἀνέλαβε ἑταιρεία ἀπό τό Ἰσραήλ, ἀποστολῆς Ἑλλήνων στρατιωτῶν στό Σαλέχ κ.ἄ.

Ὁ λαϊκισμός του ἦταν τέτοιος, ὥστε ἔφθασε νά ὁμιλεῖ ἕως καί σήμερα γιά φέρετρα Ἑλλήνων στρατιωτῶν προκαλῶν ἀνατριχίλα στήν αἴθουσα. Καί ὅμως! Ἄν μελετοῦσε κανείς προσεκτικά τήν ὁμιλία τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως θά κατέληγε ἀβίαστα στό συμπέρασμα, ὅτι ἀπό πολιορκητικός κριός τῆς Εὐρώπης τό 2015 μετετράπη σέ διαπρύσιο κήρυκα τοῦ δόγματος τῆς «μικρᾶς καί ἐντίμου Ἑλλάδος» πού προώρισται νά κάνει μόνον ὅ,τι τῆς ἐπιτρέπεται.

Ἀρχικῶς ὁ κύριος Τσίπρας διεκήρυξε ὅτι δέν θά δώσει «συναίνεση στό λάθος». Τό Ἑλληνικό Πολεμικό Ναυτικό ἀποκτᾶ καινούργιες φρεγάτες ἀντικαθιστώντας, γιά πρώτη φορά μετά τό 1979, αὐτές πού ἐναυπηγήθησαν στήν Ὁλλανδία καί πού ἀνήκουν ἕως σήμερα στήν δύναμη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας. Ἀλλά γιά τόν κύριο Τσίπρα αὐτό εἶναι «λάθος» γιά τό ὁποῖο ἐπεφύλαξε «ὄχι» στήν ψηφοφορία. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἐτάχθη –φράσις του– «ὑπέρ μιᾶς λελογισμένης ἐνίσχυσης τῆς ἀποτρεπτικῆς μας δύναμης» ὥστε ἡ Ἑλλάς νά διαθέτει… (φράσις του) «ἐπαρκῆ ἄμυνα».

Οἱ Τοῦρκοι ἐξοπλίζονται μέ ρωσσικούς πυραύλους, οἱ Τοῦρκοι ἀπειλοῦν στό Αἰγαῖο τά ἐρευνητικά μας σκάφη, ἀλλά ἡ Ἑλλάς πρέπει κατά τόν κύριο Τσίπρα νά ἐνισχυθεῖ… «λελογισμένα»!!! Καί νά διαθέτει τόν ἐλάχιστο κοινό παρονομαστή, «ἐπαρκῆ ἄμυνα»! Μόνον.

Πάλι καλά πού δέν ἐπανέλαβε ἀνοησίες Βουλευτοῦ του περί μειώσεως τῶν ἐξοπλιστικῶν δαπανῶν καί «ἄς τό ρισκάρουμε μέ τήν Τουρκία». Ὁ κύριος Τσίπρας ζήτησε τόν λόγο ἀπό τήν Κυβέρνηση γιατί υἱοθέτησε τό δόγμα Γεραπετρίτη γιά τά 6 μίλια σχετικά μέ τό εὖρος χωρικῶν ὑδάτων, ἀλλά ὁ ἴδιος δέν χαρακτήρισε τό τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο, ὅπως εἶναι ἡ ἐπίσημος ἑλληνική θέσις. Τό χαρακτήρισε «πλαστό».

Αὐτές οἱ κραυγαλέες γιά ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως θέσεις λοιπόν δέν ἀνεδείχθησαν. Πέρασαν σχεδόν ἀπαρατήρητες. Ἀναπάντητες. Μέ συνέπεια ὁ κύριος Τσίπρας νά «πουλᾶ» πατριωτισμό στήν ἐθνική ἀντιπροσωπία, τήν ὥρα πού μέ τίς προσεκτικῶς ἐπιλεγμένες φράσεις του ἔστελνε μήνυμα στόν διεθνῆ παράγοντα, ὅτι «τόσοι εἴμαστε», γιά νά θυμηθοῦμε τόν ἀγαπημένο του Μανώλη Ἀναγνωστάκη. Καί τό ἀποκορύφωμα: Ὅταν προεκλήθη ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἄν θά καταργήσει ἤ ἄν θά ἀναθεωρήσει τήν ρήτρα ἀμυντικῆς συνδρομῆς ἔκανε κωλοτούμπα καί ἀπήντησε ὅτι θά ἀλλάξει τήν συμφωνία μόνο στό σκέλος τῆς ἀποστολῆς ἑλληνικῶν στρατευμάτων στό ἐξωτερικό. Δηλαδή ἀπεδέχθη τό ἄρθρο 2 τῆς συμφωνίας. Ὁ λόγος ἁπλός: συμφωνεῖ καί ὁ ἴδιος μέ τήν ἄποψη Γεραπετρίτη γιά τά 6 μίλια. Γιατί αὐτή εἶναι καί ἡ θέσις τῶν ΗΠΑ. Ἀλλά δέν τολμᾶ νά τό πεῖ!

Κεντρικό θέμα