Ἡ ἀπόρρητος ἔκθεσις τοῦ Μαξίμου: Ποῦ «πάει» ὁ νέος κόσμος

Ἀλλάζει ἡγεσία ὁ πλανήτης ἕως τό 2029 – Κίνα καί Ἰνδία ἐκτοπίζουν ΗΠΑ καί ΕΕ στήν οἰκονομική ἰσχύ – Νέο G7 χωρίς Ἀμερική, Γαλλία, Γερμανία καί Ἀγγλία ἕως τό 2050 – Ἰνδονησία, Ρωσσία, Βραζιλία, Μεξικό καί Τουρκία στό ἱερατεῖο τοῦ πλανήτου

ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ἀλλαγές στήν οἰκονομική καί γεωπολιτική κατάταξη τῶν μεγάλων χωρῶν πού ἡγοῦνται τοῦ πλανήτου περιγράφει ἡ τελευταία ἐπικαιροποιημένη ἀπόρρητος ἔκθεσις τοῦ Μεγάρου Μαξίμου πού καταγράφει τίς μεγατάσεις στόν νέο κόσμο. Ἡ τελευταία ἐκδοχή τῆς ἐκθέσεως, ἡ ὁποία συντάσσεται ὑπό τήν ἐποπτεία τῶν Γενικῶν Γραμματέων τῆς Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη καί Ἐπικοινωνίας Γιάννη Μαστρογεωργίου, ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ Κίνα θά ἔχει ἀναδειχθεῖ ἕως τό 2029 ὡς ἡ πρώτη παγκόσμια οἰκονομική δύναμις μέ ὅρους συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν, ἐνῶ ἡ Ἰνδία θά ξεπεράσει σέ οἰκονομική δύναμη τήν ΕΕ καί θά διεκδικήσει τήν δεύτερη θέση στήν παγκόσμια κατάταξη, ἀπό τίς ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες διατρέχουν τόν κίνδυνο νά κατρακυλήσουν στήν τρίτη θέση. Προοπτική πού ἐξηγεῖ γιατί ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν προσεχώρησε στό δόγμα Τράμπ, συμμάχησε μέ τήν Μεγάλη Βρεταννία καί τήν Αὐστραλία καί ἀνεβάθμισε σέ ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα κίνδυνο γιά τήν χώρα του τήν ἀναδυομένη ἐκ νέου Κίνα. Ἐγκαταλείποντας τήν ἀντιρωσσική ὑστερία τῶν «Δημοκρατικῶν».

Ἡ ἀπόρρητος ἔκθεσις Μαξίμου περιέχει ἐντυπωσιακά στοιχεῖα γιά δημογραφικές μετατοπίσεις, μέ μεγάλη χαμένη τήν Εὐρώπη, ἐνῶ ἀκόμη καί στήν πρώτη θερινή ἐκδοχή της, τήν ὁποία δημοσιεύουμε, ἐκτιμᾶ ὅτι ἕως τό 2050 καί ἐφ’ ὅσον δέν ἔχει ἀλλάξει κάτι, ὁ πλανήτης θά ἔχει ἀλλάξει χέρια. Θά ἔχει ἀλλάξει ἡγεσία. Τήν θέση τῶν σημερινῶν προηγμένων κρατῶν πού συγκροτοῦν τήν G7 (ΗΠΑ, Ἰαπωνία, Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρεταννία, Ἰταλία, Καναδᾶς) θά πάρει μία νέα ὁμάδα τῶν ἀναδυομένων οἰκονομιῶν, ἡ Ε7, πού θά ἀπαρτίζεται ἀπό τήν Κίνα, τήν Ἰνδία, τήν Ἰνδονησία, τήν Βραζιλία, τήν Ρωσσία, τό Μεξικό καί τήν Τουρκία. Ἀναλυτικῶς ἡ Ἔκθεσις τῆς ὁμάδος Foresight τοῦ Μεγάρου Μαξίμου μαζί μέ τήν θερινή ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἀλλαγές στήν παγκόσμια τάξη, μετατοπίσεις ἰσχύος καί δημογραφικές ἀνακατατάξεις. Ὁ παγκόσμιος πληθυσμός θά ξεπεράσει τά 8 δίς τό 2030 καί θά ἐκτιναχθεῖ στά 10 δίς τό 2050. Ἡ δημογραφική ἐξέλιξη δέν θά εἶναι ἰσομερής. Στασιμότητα θά παρατηρηθεῖ στίς πιό προηγμένες οἰκονομίες. Ὁ πληθυσμός τῆς ΕΕ θά σημειώσει πτώση στά 420 ἑκ., δηλαδή, 4,3 % τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, ἐνῶ μεγάλη μείωση θά παρατηρηθεῖ καί στήν ΝΑ Ἀσία. Ὁ πληθυσμός τῆς Ἀφρικῆς θά φθάσει περίπου τά 2 δίς ἕως τό 2035 καί οἱ μισοί κάτοικοι τῆς Ἠπείρου θά εἶναι κάτω τῶν 21 ἐτῶν! Τό 2050 ἡ Ἰνδία, ἡ Νιγηρία, οἱ ΗΠΑ, ἡ Κίνα καί τό Πακιστάν θά εἶναι οἱ πιό πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ἕως τό 2050 ὁ πληθυσμός σέ ἡλικία ἐργασίας θά μειωθεῖ 16% στήν ΕΕ καί 17% στήν Κίνα, ἐνῶ θά παρουσιάσει αὔξηση στή Β. Ἀμερική καί τήν Ἰνδία. Ὁ μέσος ὅρος ἡλικίας στήν ΕΕ ἀπό 44 ἔτη τό 2020 θά ἀνέβει στά 48,2 τό 2050, ἐνῶ θά ἔχουμε ραγδαία αὔξηση τῶν ἐξαρτώμενων ἀτόμων –νέων καί ἡλικιωμένων. Ἄν συνεχιστεῖ ἡ σημερινή τάση, τότε τό 2050 θά ἀντιστοιχοῦν 135 ἐξαρτώμενα ἄτομα χωρίς ἀπασχόληση γιά κάθε 100 ἐργαζόμενους!

Τίς ἑπόμενες δεκαετίες θά συντελεστεῖ μία σημαντική μετατόπιση τῆς διεθνοῦς ἰσχύος μέ τό γεωοικονομικό κέντρο βάρους τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας καί ἰσχύος νά μετατοπίζεται πρός τήν Ἀνατολή. Οἱ G7 χῶρες σήμερα ἀντιπροσωπεύουν περίπου τό 40% τοῦ ΑΕΠ, ἐνῶ τό 1975 τό ποσοστό αὐτό ἦταν 60%. Ἡ Κίνα θά ἀναδειχθεῖ ὡς ἡ μεγαλύτερη οἰκονομία ἕως τό 2029 καί ἡ Ἰνδία θά ξεπεράσει τήν ΕΕ σέ οἰκονομική ἰσχύ μέσα στά ἑπόμενα 20 χρόνια. Παράλληλα παρατηρεῖται ὅλο καί περισσότερο ὅτι τό ΑΕΠ ὡς δείκτης δέν ἀποτυπώνει οὔτε ἐκφράζει τήν ἐξέλιξη τῆς ποιότητας ζωῆς.

Σύμφωνα μέ τήν τελευταία ἔκθεση τῆς PwC, ἡ Κίνα ἔχει ἤδη ξεπεράσει τίς ΗΠΑ μέ βάση τό ΑΕΠ σέ ὅρους PPP καί ἀναμένεται νά ἀναδειχθεῖ στή μεγαλύτερη οἰκονομία παγκοσμίως καί σέ ὅρους συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν πρίν τό 2030. Στήν ἴδια τροχιά, ἡ Ἰνδία ἀναμένεται νά ἐκτοπίσει τίς ΗΠΑ ἀπό τή 2η θέση καί ἡ Ἰνδονησία νά ἀναρριχηθεῖ στήν 4η θέση ἕως τό 2050, ξεπερνώντας προηγμένες οἰκονομίες, ὅπως ἡ Ἰαπωνία καί ἡ Γερμανία. Παράλληλα, στήν ταχύτερα ἀναπτυσσόμενη μεγάλη οἰκονομία ἕως τό 2050 ἀναδεικνύεται τό Βιετνάμ καί ἀναμένεται νά ἀναρριχηθεῖ ἕως τότε στήν 20ή θέση τῆς παγκόσμιας κατάταξης βάσει ΑΕΠ. Ἐάν συνεχιστοῦν οἱ τρέχουσες τάσεις, ἕως τό 2050, ἡ οἰκονομική καί πολιτική ἐπιρροή τῆς G7 θά μετατοπιστεῖ σταθερά στήν E7 (G7: ΗΠΑ, Ἡνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ἰαπωνία, Καναδᾶς καί Ἰταλία – 27: Κίνα, Ἰνδία, Ἰνδονησία, Βραζιλία, Ρωσία, Μεξικό καί Τουρκία). Στό τελευταῖο μισό τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ὁρισμένα ἀπό τά ἀσιατικά ἔθνη, εἰδικά ἡ Ἰαπωνία, ἡ Κίνα καί ἡ Κορέα, προέβησαν σέ μία σταδιακή διαδικασία μεταρρυθμίσεως καί ἐκσυγχρονισμοῦ, πού ἐπέτρεψε στούς Ἀσιᾶτες, νά ἀνταγωνιστοῦν ἤ ἀκόμη καί νά προκαλέσουν τήν Εὐρώπη καί τίς ΗΠΑ σέ πολιτικές, οἰκονομικές, κοινωνικοπολιτισμικές καί στρατιωτικές ὑποθέσεις. Ἡ πρόοδος καί τά ἐπιτεύγματα τῶν Ἀσιατῶν στίς ἐπιστῆμες καί τήν τεχνολογία, ἡ ραγδαία αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ καί τῆς μεσαίας τάξης τους καί οἱ πλούσιοι φυσικοί πόροι τούς ἔδωσαν τό πλεονέκτημα νά ἐπέμβουν καί νά συνδιαμορφώσουν τόν κόσμο τοῦ μέλλοντος. Κατά τά τελευταῖα τριάντα χρόνια, μεταρρυθμίσεις γιά ἐλεύθερες συναλλαγές ὁδήγησαν ἀρκετές ἀσιατικές χῶρες νά ἐπεκτείνουν σημαντικά τά οἰκονομικά ἀναγνωρισμένα μέρη στόν κόσμο γιά ἐπενδύσεις καί ἐπιχειρήσεις πού βρίσκονται στήν Ἀσία. Στόν στρατιωτικό τομέα, ἡ Κίνα ἔχει τόν μεγαλύτερο στρατό παγκόσμια καί τόν δεύτερο μεγαλύτερο ναυτικό στόλο στόν Εἰρηνικό. Ἡ Ἰνδία ἀναγνωρίζεται ὡς ἡ ἕκτη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη καί τό Πακιστάν ἡ ἕβδομη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στόν κόσμο. Τέσσερα δηλωμένα κράτη πυρηνικῆς ἐνέργειας, δηλαδή ἡ Κίνα, ἡ Ἰνδία, τό Πακιστάν καί ἡ Βόρεια Κορέα βρίσκονται στήν Ἀσία. Ἡ προηγμένη ἔρευνα βρίσκει πεδίο ἐφαρμογῆς καί γιά τούς Ἀσιᾶτες στό διάστημα, ὅπου Κίνα, Ἰαπωνία, Κορέα, Πακιστάν, Ἰνδία καί Σιγκαπούρη ἔχουν τούς δορυφόρους τους σέ διαστημικές τροχιές γιά σύγχρονη ἐπικοινωνία καί πληροφορίες γιά τόν καιρό. Τά τελευταῖα ἔτη, ἡ Κίνα ἄρχισε ἐπίσης νά ἀποστέλλει ἐπιστήμονες στό διάστημα, ἀκολουθώντας τίς ΗΠΑ καί τή Ρωσία.

Ὁ ἀνταγωνισμός ΗΠΑ καί Κίνας θά ἀποκτήσει παγκόσμια διάσταση καί θά καθορίσει τό νέο γεωπολιτικό πεδίο. Ἡ ἐνεργειακή μετάβαση θά ἐπηρεάσει τήν κατανομή ἰσχύος. Οἱ χῶρες πού ἐξάγουν ὀρυκτά καύσιμα καί δέν ἔχουν προχωρήσει στό ἑπόμενο στάδιο τῆς ἐνεργειακῆς τους μετάβασης, θά δεχθοῦν κλυδωνισμούς. Στόν ἀντίποδα θά βρεθοῦν χῶρες μέ δυνατότητα παραγωγῆς καί ἐξαγωγῆς ἐνέργειας ἀπό ΑΠΕ. Σημαντική ἄν καί ὑποτιμημένη παράμετρος τῆς διεθνοῦς γεωπολιτικῆς σκακιέρας εἶναι οἱ ἐξελίξεις στόν ἀρκτικό ὠκεανό.

Ἡ EE ὡς θεματοφύλακας καί πρωτοπόρος στήν θέσπιση διεθνῶν στάνταρντς. Ἡ ΕΕ βρίσκεται μέσα στό διεθνῆ ἀνταγωνισμό τῆς “πρώτης κίνησης” γιά τή θέσπιση διεθνῶν στάνταρτ. Αὐτό εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικό καί χρήσιμο στούς τομεῖς κυρίως τῆς τεχνολογίας, ὅπως ἡ ΑΙ, ὁ κβαντικός ὑπολογιστής, ἡ κυβερνοασφάλεια, ἡ διαχείριση τῶν δεδομένων. Ἐπί πλέον σημαντική εἶναι ἡ παρέμβαση τῆς ΕΕ στά θέματα τῆς πράσινης τεχνολογίας, τοῦ ὑδρογόνου, τῶν θαλασσίων αἰολικῶν πάρκων. Ἡ Κίνα ἀπό τή δική της μεριά δημιουργεῖ καί ἐκείνη τό δικό της οἰκοσύστημα διαμόρφωσης τῶν στάνταρντ, μέσω τοῦ σχεδίου Κίνα 2035 πού φιλοδοξεῖ νά ἐπιβάλλει τίς δικές της προτιμήσεις στίς 140 χῶρες πού ἀποτελοῦν τό τεράστιο δίκτυο Belt and Road. Ἡ ΕΕ διαθέτει ἕνα σημαντικό πλεονέκτημα. Τό λεγόμενο brussels effect, πού τῆς δίνει τό δικαίωμα νά ἔχει, λόγω οἰκονομικῆς καί πληθυσμιακῆς δύναμης, τόν πρῶτο λόγο στό διεθνές ἐμπόριο. Ἡ ΕΕ εἶναι ὁ Νο1 ἐμπορικός ἑταῖρος 74 χωρῶν, ἔναντι 66 τῆς Κίνας καί 31 τῶν ΗΠΑ. Εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ ἀναγκαῖο γιά τήν ΕΕ νά παραμείνει πρωτοπόρος σέ αὐτό τόν ἀγῶνα.».

Κεντρικό θέμα