ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Ἡ Ἀμερική σέ περιπέτεια ἡ Τουρκία σέ πειρασμό

Βραχεῖα κεφαλή προηγεῖται ὁ Μπάιντεν – Στό Ἀνώτατο Δικαστήριο προσφεύγει ὁ Τράμπ – Ὁ Ἐρντογάν ἔστειλε τό Μπαρμπαρός στήν κυπριακή ΑΟΖ καί ἑτοιμάζεται γιά τετελεσμένα

ΤΟ ΦΕΡΟΜΕΝΟ προβάδισμα δέκα ἑκατοσταίων μονάδων Μπάιντεν στίς δημοσκοπήσεις δέν ἐπιβεβαιώθηκε στίς κάλπες τῶν Προεδρικῶν ἐκλογῶν στίς ΗΠΑ. Ὁ Πρόεδρος Τράμπ ἔμεινε ὄρθιος, ἄν καί τίς τελευταίες ὧρες ὁ Μπάιντεν ἀπέκτησε ἕνα μικρό προβάδισμα στίς κρίσιμες πολιτεῖες. Καί ἔμεινε ὄρθιος γιατί οἱ ἑκατομμύρια Ἀμερικανοί ψήφισαν μέ κριτήριο τήν οἰκονομία. Ὄχι μέ κριτήριο τά φυλετικά κινήματα. Ἔμεινε ὄρθιος διότι ἑκατομμύρια ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς ἐμπιστεύτηκαν ξανά τόν Τράμπ, εἰδικῶς μετά τό ἄκουσμα τῆς πληροφορίας ὅτι Ὑπουργός Ἐργασίας θά ἀνελάμβανε σέ τυχόν νίκη τῶν «Δημοκρατικῶν» ὁ κομμουνιστής γιά τά ἀμερικανικά δεδομένα Μπέρνι Σάντερς.

Ἔμεινε ὄρθιος γιατί ἑκατομμύρια Λατινόφωνοι μετανάστες πού ζοῦν καί ἐργάζονται στίς ΗΠΑ τήν τελευταία δεκαετία ἐπέλεξαν αὐτόν γιατί δέν θέλουν νά μοιρασθοῦν τόν πλοῦτο πού κέρδισαν μέ ἄλλους νέους μετανάστες ἀπό τίς χῶρες τους. Συμφωνοῦν νά μείνουν τά σύνορα κλειστά. Ἔμεινε τέλος ὄρθιος γιατί οἱ Δημοκρατικοί πρό ἔτους καί πρίν περιπλακοῦν τά πράγματα μέ τόν κορωνοϊό ἔχρισαν ὡς ὑποψήφιό τους ἕναν εὐγενῆ, καλόκαρδο, ἔμπειρο πλήν προχωρημένης ἡλικίας ὑποψήφιο πού ἀκόμα καί ἄν νικήσει δέν θά διεκδικήσει δεύτερη θητεία λόγω ἡλικίας καί ἔτσι θά ἀνοίξει ὁ δρόμος γιά τήν Μισέλ Ὀμπάμα ἤ ὅποιον ἄλλο. Αὐτό πού δέν ἔγινε ἀντιληπτό στίς εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες εἰδικῶς στό Βερολῖνο ἀλλά καί στήν Ἀθήνα ὥστε κάποιοι ἐπιπόλαιοι βουλευτές τῆς ΝΔ στήν Ἑλλάδα νά ὁμιλοῦν γιά ὀροφή 42% τοῦ Τράμπ, εἶναι ὅτι ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ κέρδισε θετική ψῆφο ἀπό αὐτούς πού ψήφισαν στήν κάλπη. Ὄχι ψῆφο ἀντι-Μπάιντεν. Ἐνῶ ὁ τέως ἀντιπρόεδρός του Ὀμπάμα κέρδισε ψῆφο ἀντι-Τράμπ. Ὄχι ψῆφο θετική πρός τό πρόσωπό του. Ἀλλιῶς θά ἦταν λίαν ἀμφίβολα καί αὐτά τά ποσοστά πού ἔλαβε στήν κάλπη. Πέραν τῆς τακτικῆς μελέτης τῶν ἀποτελεσμάτων ὀφείλει κανείς νά σταθεῖ καί στήν στρατηγική διάστασή του. Ὁ Τράμπ ἔμεινε ὄρθιος γιατί ἄντεξε στίς ἐπιθέσεις ἀπό ὅλα τά κατεστημένα μέσα κατά τήν τετραετία του. Ἄντεξε στήν ἀπόπειρα καθαιρέσεώς του ἀπό τό ἀξίωμα μέ πρωτοβουλία τῶν Δημοκρατικῶν μέ τήν κατηγορία τῆς ἀνάρμοστης σχέσεώς του μέ τήν Ρωσσία.

Ἄντεξε στήν ἐπίθεση πού ὀργάνωσαν ἐναντίον του πράκτορες τῆς CIA κατηγορώντας τον ὅτι πίεσε τόν Πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας νά ἀποκαλύψει τό σκάνδαλο μέ τόν υἱό Μπάιντεν, ὁ ὁποῖος ἐμισθοδοδεῖτο ἀπό ἑταιρεῖες ἐνέργειας τῆς χώρας αὐτῆς. Ἄντεξε στίς ἐπιθέσεις πού ἐδέχθη ἀπό στενούς συνεργάτες του, οἱ ὁποῖοι ἐστράφησαν ἐναντίον του μέ πέντε «ἀποκαλυπτικά» βιβλία, τό τελευταῖο τό βιβλίο τοῦ τέως συμβούλου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Τζών Μπόλτον. Ἄντεξε στίς ἐναντίον του διαρροές ἀπό τόν ἐξ ἀπορρήτων του Στῆβεν Μπάννον. Ἄντεξε στίς ἐπιθέσεις πού ἔγιναν καί μέσα ἀπό τό ἴδιο του τό κόμμα. Ὁ κορυφαῖος Ρεπουμπλικανός καί πρώην ὑποψήφιος Πρόεδρος Μίτ Ρόμνεϋ ἐστράφη ἐναντίον του καί ὑπέρ τοῦ Μπάιντεν. Τό διπλωματικό κατεστημένο τῶν Ρεπουμπλικανῶν μέ ἐπί κεφαλῆς τόν τέως ἀρχηγό τῆς ΝSA Μάικλ Χάιντεν, ὁ ὁποῖος ἡγήθηκε ἑβδομήντα ἀξιωματούχων ἐστράφη ἐναντίον του. Ὁ Τράμπ ἄντεξε γιατί ἔκανε κάτι «πρωτότυπο» γιά Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς: κατήργησε τούς ἐνδιάμεσους στίς σχέσεις του μέ τούς πολῖτες. Ἀκύρωσε τά συστήματα. Ἀπέκτησε ἀπ’ εὐθείας σχέση μέ τόν λαό ὥστε νά μιλᾶ χθές βράδυ γιά «κίνημα». Δίς. Βεβαίως ἡ Προεδρία του ἀπέχει ἀπό τό νά θεωρεῖται ἐπιτυχημένη στό μέτρο πού οἱ ΗΠΑ ἀπεσύρθησαν ἀπό διάφορα θέατρα ἐπιχειρήσεων σέ ὅλο τόν πλανήτη παραχωρώντας τήν πρωτοκαθεδρία σέ ἄλλες δυνάμεις. Στό ἐσωτερικό τῆς χώρας ὅμως ὅπου ἡ ἀνάπτυξις ἔτρεξε μέ 33% ἐκρίθη ἐπιτυχημένη. Ἡ ἀνάπτυξις ἐθεωρήθη ἀπό τό ἐκλογικό σῶμα σημαντικώτερη ἀπό τήν διαχείριση τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὁ Τράμπ ἔμεινε ὄρθιος λοιπόν. Ἡ δέ προσφυγή του στό Ἀνώτατο Δικαστήριο, ὅπως ὁ ἴδιος προανήγγειλε τό ὁποῖο ἐλέγχουν οἱ Ρεπουμπλικανοί μέ ψήφους 6-3, ὁδηγεῖ τίς ΗΠΑ σέ μεγάλη περιπέτεια. Περιπέτεια στήν ὁποία συνέπραξε καί ὁ Μπάιντεν κάνοντας πρῶτος νικηφόρες δηλώσεις πέφτοντας στήν παγίδα τοῦ ἀντιπάλου του. Τό ποιός θά ἐκλεγεῖ Πρόεδρος στίς ΗΠΑ ἐκτός ἀπό τήν λαϊκή ψῆφο καί ἐκτός ἀπό τούς ἐκλέκτορες θά τό κρίνει καί ἡ Δικαιοσύνη.

Ἡ μεγάλη αὐτή χώρα μπαίνει σέ περιπέτεια. Δυστυχῶς ἡ ἐκκρεμότης αὐτή βάζει τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν σέ ἕνα μεγάλο πειρασμό: νά ἀξιοποιήσει τήν μεταβατική αὐτή περίοδο τῆς ἀκυβερνησίας στίς ΗΠΑ γιά νά ἐπιβάλλει τετελεσμένα στό Αἰγαῖο, τήν Κύπρο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ἤδη ἔστειλε τό ἐρευνητικό «Μπαρμπαρός» στήν κυπριακή ΑΟΖ ἐνῶ καί τό «Ὀρούτς Ρέις» συνεχίζει καί κόβει βόλτες στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα.

Ὁ νέος ἡγέτης τοῦ ψευδοκράτους Τατάρ ἐργάζεται ἤδη γιά τήν διχοτόμηση. Ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική κατόπιν ὅλων αὐτῶν εὖρίσκεται σέ αὐτό τό μεταβατικό στάδιο μπροστά σέ μείζονες προκλήσεις. Τίς ὁποῖες πρέπει γιά τό καλό τοῦ ἔθνους νά ἀντιμετωπίσει.

Κεντρικό θέμα