Ἡ Ἀμερική ἔχει χάσει τά λογικά της

Οἱ Δημοκρατικοί ζητοῦν τήν παραπομπή Τράμπ ἐνῶ δέν μποροῦν νά τόν «ρίξουν»

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΠΟΛΙΤΙΚΟ σεισμό ἀλλά καί πολλά ἐρωτήματα ἔχει προκαλέσει ἡ αἰφνίδια ἀνακοίνωσις τῆς προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων Νάνσυ Πελόζι γιά τήν ἔναρξη ἐπίσημης ἐρεύνης, μέ τό ἐρώτημα τῆς παραπομπῆς τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ γιά κατάχρηση ἐξουσίας μέ ἀφορμή τήν ὑπόθεση Μπάιντεν. Ἡ ἀβυσσαλέα μάχη μεταξύ τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου καί τῶν Δημοκρατικῶν, πού ἔχει τίς ρίζες της στήν προηγουμένη προεκλογική περίοδο, μεταφέρεται πλέον ἀπό τήν Ρωσσία στήν Οὐκρανία, ἐπαναφέροντας εἰς τό ἀκέραιο τόν διχασμό καί τήν πόλωση στήν ἀμερικανική κοινωνία, ἕναν σχεδόν χρόνο πρίν ἀπό τίς προεδρικές ἐκλογές. Προμηνύοντας ταυτοχρόνως μία σκληρή μάχη μεταξύ τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου καί τοῦ ὑποψηφίου τῶν Δημοκρατικῶν, ἀπό τήν ὁποία οἱ μεγαλύτεροι χαμένοι θά εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ πολῖτες.

Εἰδικώτερα, οἱ Δημοκρατικοί κατηγοροῦν τόν Τράμπ ὅτι ζήτησε πιεστικῶς ἀπό τόν Οὐκρανό Πρόεδρο Βολοντύμυρ Ζελένσκυ νά διεξαγάγει ἔρευνα εἰς βάρος τοῦ πολιτικοῦ ἀντιπάλου του Τζό Μπάιντεν, μέ σκοπό νά πλήξει τήν εἰκόνα του ἐν ὄψει τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν πού θά διεξαχθοῦν τοῦ χρόνου τόν Νοέμβριο. Ὁ Τράμπ παρεδέχθη πώς συζήτησε γιά τόν Μπάιντεν μέ τόν Οὐκρανό ὁμόλογό του. Ἠρνήθη ὡστόσο ὅτι ἀνέστειλε τήν καταβολή στρατιωτικῆς βοηθείας, ὕψους σχεδόν 400 ἑκατ. δολλαρίων στήν Οὐκρανία, προκειμένου νά πιέσει τόν Ζελένσκυ νά ξεκινήσει μία ἔρευνα μέ στόχο τόν Τζό Μπάιντεν καί τόν υἱό του Χάντερ Μπάιντεν, ὁ ὁποῖος εἰργάζετο στήν οὐκρανική ἑταιρεία φυσικοῦ ἀερίου τῆς χώρας Burisma Holdings, τόν καιρό πού ὁ πατέρας του ἦταν ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ. Αὐτό ἀποδεικνύεται καί ἀπό τά ἀποσπάσματα τῆς τηλεφωνικῆς συνομιλίας μεταξύ Τράμπ καί Ζελένσκυ, μέ ἡμερομηνία 25 Ἰουλίου 2019, πού ἐδόθησαν χθές στήν δημοσιότητα. Σέ αὐτήν τήν συνομιλία ὁ Τράμπ ναί μέν ζητεῖ τήν βοήθεια τοῦ Ζελένσκι ὅσον ἀφορᾶ τήν διερεύνηση τῆς ὑποθέσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Μπάιντεν, ὡστόσο δέν ἀναφέρει τίποτε γιά χρηματικά ἀνταλλάγματα.

Ἡ πρώτη ἀντίδρασις τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου ἦταν νά ὁμιλήσει γιά «κυνήγι μαγισσῶν», θεωρώντας μάλιστα ὅτι ἡ ἐν λόγω ὑπόθεσις θά τόν βοηθήσει στήν ἐπανεκλογή του. Εἶναι σχεδόν βέβαιον ὅτι οἱ σύμβουλοι τοῦ Τράμπ ὅσο καί ὁ δικηγόρος του Ρούντι Τζουλιάνι ἀναμένεται νά ἐπικεντρωθοῦν ἀκριβῶς στίς δραστηριότητες τῶν Μπάιντεν στήν Οὐκρανία, μεταστρέφοντας τό ἐνδιαφέρον τῆς κοινῆς γνώμης πρός τά πεπραγμένα τοῦ πολιτικοῦ ἀντιπάλου του καί τίς σχέσεις του μέ τό Κίεβο πού ἔχουν πράγματι ἐνδιαφέρον. Τήν ἴδια τακτική ἐξ ἄλλου ἠκολούθησε τό 2016, μέ τό προεκλογικό ἐπιτελεῖο του νά στρέφει τήν πολιτική συζήτηση στό σκάνδαλο μέ τήν ἠλεκτρονική ἀλληλογραφία τῆς Χίλλαρυ Κλίντον. Δέν εἶναι, ἄλλωστε, ἡ πρώτη φορά πού οἱ σχέσεις τῶν Μπάιντεν μέ τήν Οὐκρανία ἀπασχολοῦν τήν ἐπικαιρότητα. Τήν ἄνοιξη τοῦ 2014 ὁ υἱός του Χάντερ διορίσθη στό Συμβούλιο τῆς μεγαλυτέρας ἰδιωτικῆς ἑταιρείας ἀερίου τῆς χώρας «Burisma», μέ μηνιαῖο μισθό 50.000 δολλάρια. Ἡ ἐρώτησις πιθανῆς συγκρούσεως συμφερόντων εἶχε τεθεῖ τήν περίοδο ἐκείνη. Ἀλλά τόσο ὁ Τζό Μπάιντεν ὅσο καί ὁ υἱός του εἶχαν ἀπορρίψει τίς αἰτιάσεις, ὑποστηρίζοντας στά ΜΜΕ ὅτι ὁ Χάντερ Μπάιντεν εἶναι ἰδιώτης καί τά ἐπιχειρηματικά συμφέροντά του δέν ἐκπροσωποῦν, οὔτε ἐπηρεάζουν τίς ἀπόψεις τῆς κυβερνήσεως. Ὡστόσο, τό ἐπιτελεῖο τοῦ Τράμπ ὑποστηρίζει ὅτι τήν περίοδο πού ἦταν ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ εἶχε ζητήσει τήν ἀπόλυση ἑνός Οὐκρανοῦ εἰσαγγελέως, προκειμένου νά προστατεύσει τόν υἱό του. Πράγματι, ὁ πρώην Ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ ζήτησε τήν ἀπόλυση τοῦ γενικοῦ εἰσαγγελέως Βίκτωρος Τσόκιν, ὡστόσο ὅπως ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει τό αἴτημα ἔγινε στό πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας μέ τήν ΕΕ καί τό ΔΝΤ, καθώς ὁ Τσόκιν κατηγορεῖτο γιά διαφθορά καί ὑπονόμευση τῶν κυβερνητικῶν μεταρρυθμίσεων πού ξεκίνησαν μετά τό 2014.

Ὁ δικηγόρος τοῦ Τράμπ Ρούντυ Τζουλιάνι, πάντως, ἐπανῆλθε πρό ἡμερῶν στό θέμα, κατηγορώντας τόν υἱό τοῦ Μπάιντεν γιά ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σέ ἀνάρτησή του στό Twitter ὁ Τζουλιάνι ἀνέφερε ὅτι «ὁ υἱός τοῦ Μπάιντεν ἔλαβε 3 ἑκατομμύρια ὡς ἐφάπαξ πληρωμή μέσω μιᾶς διαδρομῆς Λεττονία – Κύπρος, καί στό τέλος ΗΠΑ. Ὅταν ὁ Εἰσαγγελεύς ρώτησε τήν Κύπρο γιά τό ποσόν αὐτό, ἡ ἀπάντησις πού ἔλαβε ἦταν ὅτι ἡ ἀμερικανική πρεσβεία (ἐπί Ὀμπάμα) εἶχε δώσει ἐντολή νά μήν δοθεῖ τό συγκεκριμένο ποσόν». «Ὁ Εἰσαγγελεύς πού πλησίαζε τόσο πολύ κοντά στόν Μπάιντεν καί τόν υἱό του ἀπελύθη» κατέληξε ὁ Τζουλιάνι.

Τό ἀνωτέρω tweet ἐκτι-μᾶται ὅτι εἶναι μόνο μία πρόγευσις τῆς ἀντεπιθέσεως πού ἑτοιμάζεται νά ἐξαπολύσει ὁ Τράμπ κατά τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἀρκετοί ἀναλυτές ἀκόμη καί ἀπό τό στρατόπεδο τῶν Δημοκρατικῶν θεωροῦν ὅτι ἐάν οἱ ἀποδείξεις, ὅπως προκύπτουν ἀπό τό τηλεφώνημα στόν Ζελένσκυ καί ἀπό τόν μυστηριώδη μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, δέν εἶναι ἀρκετά ἰσχυρές, τότε ἡ ὑπόθεσις μπορεῖ νά γυρίσει μπούμερανγκ καί νά κάνει μεγαλύτερη ζημία στούς ἴδιους. Ἄλλοι ἀνησυχοῦν ὅτι τό θέμα αὐτό μπορεῖ νά ἀπομακρύνει τήν προεκλογική ἐκστρατεία ἀπό τά πραγματικά προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τούς Ἀμερικανούς πολῖτες καί τίς οὐσιαστικές διαφορές μεταξύ προγραμμάτων τῶν Δημοκρατικῶν καί τῶν Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων, καί νά τήν μετατρέψει σέ μία ὀξεῖα ἀντιπαράθεση μεταξύ τῶν δύο στρατοπέδων μέ ἀνταλλαγή βαρυτάτων κατηγοριῶν, πού θά πολώσουν τό ἤδη τεταμένο κλῖμα. Ἐξ ἄλλου οἱ πιθανότητες νά ἔχει ἀποτέλεσμα ἡ προσπάθεια τῶν Δημοκρατικῶν νά καθαιρεθεῖ ὁ Τράμπ εἶναι σχεδόν μηδαμινές. Διότι ἀκόμη καί ἐάν ἡ πρότασις περάσει ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων, πού οἱ Δημοκρατικοί ἔχουν τήν πλειοψηφία, θεωρεῖται ἀπίθανο νά ξεπεράσει τόν σκόπελο τῆς Γερουσίας, πού εἶναι ὑπό τόν ἔλεγχο τῶν Ρεπουμπλικανῶν. Ἐκεῖ χρειάζεται νά ψηφίσουν θετικά τά 2/3 τῶν γερουσιαστῶν, κάτι πού θά ἀπαιτοῦσε τήν ἀνταρσία τουλάχιστον 20 Ρεπουμπλικανῶν. Ἀνατρέχοντας στό παρελθόν, μόνον ὁ Ρίτσαρντ Νίξον ἠναγκάσθη νά παραιτηθεῖ ἐν μέσω τῆς διαδικασίας ἀποπομπῆς του, ἐπειδή ἀρκετοί Ρεπουμπλικανοί ἀπέσυραν τήν ὑποστήριξή τους πρός τό πρόσωπό του, ἐξ αἰτίας τοῦ σκανδάλου Watergate. Ἀντιθέτως, τόσο ὁ Ἄντριου Τζόνσον ὅσο καί ὁ Μπίλ Κλίντον κατάφεραν νά διατηρήσουν τίς δυνάμεις τους στήν Γερουσία. Ὁ Κλίντον εἶχε κατηγορηθεῖ γιά ψευδορκία καί παρακώλυση τοῦ ἔργου τῆς Δικαιοσύνης, καθώς εἶχε πεῖ στίς Ἀρχές ψέματα γιά τήν ἐρωτική σχέση του μέ τήν πρώην μαθητευομένη ὑπάλληλο στόν Λευκό Οἶκο Μόνικα Λεβίνσκι. Ὁ Τζόνσον (1865-1869), ἀπό τήν ἄλλη, εἶχε κατηγορηθεῖ ὅτι παρεβίασε τό ἀμερικανικό Σύνταγμα, ἐπειδή εἶχε προσπαθήσει νά ἀντικαταστήσει σχεδόν πραξικοπηματικῶς τόν τότε ὑπουργό Πολέμου τῆς χώρας, καθώς διαφωνοῦσε μαζί του. Καί οἱ δύο διεσώθησαν, διότι δέν ὑπῆρξε ἡ ἀπαιτουμένη πλειοψηφία στήν Γερουσία. Ὁ δέ Κλίντον ἀπῆλθε ἀπό τό ἀξίωμά του, μέ τήν ὑψηλότερη δημοτικότητα πού συνεκέντρωσε Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κεντρικό θέμα