Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας ἔφθασε: Ἡ ΝΔ ψηφίζει τό ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία»

Ἀποστάσεις ἀπό Βουλευτές τοῦ κόμματος στήν Βόρειο Ἑλλάδα – Θά τήν ψηφίσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά νά «ἐκθέσει» στούς συμμάχους τήν κεντροδεξιά

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ πού ἠκολούθησε ἡ ΝΔ ὅταν ἐτέθη ζήτημα ψηφίσεως τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν εἶναι γνωστή. Ὡς ἀξιωματική ἀντιπολίτευσις ὑπέβαλε πρόταση μομφῆς κατά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἠρνήθη νά ψηφίσει τήν Συμφωνία μέ τό ἐπιχείρημα, ὅτι δι’ αὐτῆς ἡ Ἑλλάς ἀναγνωρίζει «μακεδονική ἐθνότητα καί «μακεδονική γλῶσσα». Ὡς κυβέρνησις τηρεῖ σέ γενικές γραμμές τούς ὅρους τῆς Συμφωνίας στό σκέλος πού ἀφοροῦν τήν Ἑλλάδα, δέν φέρνει ἀντιρρήσεις στήν ἐνταξιακή πορεία της πρός τήν ΕΕ, ἐνῷ Ὑπουργοί της (Νῖκος Δένδιας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης) ἐπραγματοποίησαν ἐπίσημη ἐπίσκεψη στά Σκόπια. Ὡστόσο οὐδείς μέχρι τώρα, οὔτε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οὔτε Ὑπουργοί του ἔχουν ἀποκαλέσει τά Σκόπια «Βόρεια Μακεδονία», ἀκόμη καί ἄν συνηντήθησαν μέ τόν Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ. Ὁ ὅρος «βόρειος γείτονας» εἶναι ὁ πλέον συνήθης τρόπος γιά νά ἀποφεύγουν τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως τόν πολιτικό σκόπελο. Ὡστόσο δυστυχῶς φθάνει ἡ ὥρα τῆς ἀληθείας. Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν πού ὑπέγραψε ὁ ΣΥΡΙΖΑ περιέχει καί ἄλλες πολιτικές ἀβαρίες, οἱ ὁποῖες πρέπει νά κυρωθοῦν μέ νόμο τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου ὡς διεθνεῖς συμβάσεις. Ἀναφερόμεθα στά περίφημα πρωτόκολλα ἀμυντικῆς συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν, ἡ ψήφισις τῶν ὁποίων ἔχει ἀναβληθεῖ τοὐλάχιστον μία φορά ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων λόγῳ ὀξυτάτων ἀντιδράσεων τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καί Βουλευτῶν τοῦ κόμματος ἀπό τήν Βόρειο Ἑλλάδα.

Ἡ ὥρα αὐτή ἔφθασε λοιπόν. Συμφώνως πρός πληροφορίες πού εἶδαν χθές τό φῶς τῆς δημοσιότητος, τά πρωτόκολλα μέ τά Σκόπια θά κατατεθοῦν πρός ψήφισιν στό Κοινοβούλιο πρίν ἀπό τό Πάσχα, στά τέλη Ἀπριλίου. Τόν μῆνα δηλαδή κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου ἠγέρθη τό 2008 τό βέτο τοῦ Βουκουρεστίου. Πιθανόν δέ νά ψηφισθοῦν τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Συμφώνως πρός τήν ἐφημερίδα «Καθημερινή» μάλιστα εἰσηγητής τῆς ΝΔ λόγῳ τῆς γενικώτερης ἀπροθυμίας πού παρατηρεῖται στίς τάξεις τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τοῦ κόμματος, θά εἶναι ὁ ἐκ Καβάλας ὁρμώμενος Βουλευτής τοῦ Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν τῆς ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς κάθε θέμα ἔχει δύο ὄψεις. Ἡ ΝΔ δεσμεύεται μέ βάση τήν ἀρχή τῆς συνέχειας τοῦ κράτους ἀπό τήν ἐπαίσχυντη συμφωνία πού ὑπέγραψε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ τρωτότης τῆς ὁποίας ἀποδεικνύεται κάθε μέρα. (Προσφάτως τά Σκόπια παρεβίασαν μέ δηλώσεις τοῦ Προέδρου τους Πενταρόφκσι τήν δέσμευση μή ἀνάμιξής τους στά ἐσωτερικά μας, θίγοντας ζήτημα δῆθεν μακεδονικῆς μειονότητος στήν Ἑλλάδα.)

Ἡ ΝΔ δεσμεύεται ἀπό τό Δίκαιο τῶν Συνθηκῶν. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀθετήσει Συμφωνία πού ἔχει ὑπογράψει ἄλλη κυβέρνησις τῆς χώρας ὅταν μάλιστα ὁ Ἐρντογάν καιροφυλακτεῖ καί ἀναζητεῖ ἐπιχειρήματα γιά νά ὑποχωρήσει ἀπό τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης, τήν ἀναθεώρηση τῆς ὁποίας σφόδρα ἐπιθυμεῖ. Ἡ ΝΔ δεσμεύεται ἐπίσης ἀπό διαβεβαιώσεις πού φέρεται ὅτι ἔχει δώσει ἡ ἡγεσία της στήν ἀναπληρώτρια γραμματέα τοῦ ΝΑΤΟ Ρόπυζ Γκοτμέλερ στό Φόρουμ τῶν Δελφῶν τοῦ 2018. Αὐτό ἰσχυρίζεται ὅτι συνέβη βασιζόμενος σέ πληροφόρησή του ἀπό τό ΝΑΤΟ ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς. Αὐτή εἶναι ἡ μία ὄψη τοῦ φεγγαριοῦ ὅμως. Ὑπάρχει καί ἡ ἄλλη. Τρία χρόνια μετά τήν ὑπογραφή της καί παρά τήν διαρκῆ χρήση τοῦ νέου ὀνόματος ἀπό ἀξιωματούχους καί ΜΜΕ, οἱ Ἕλληνες, σύμφωνα μέ ἔρευνα τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ, ἐξακολουθοῦν νά λένε ὄχι σέ ποσοστό 55% στήν ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» στά Σκόπια. Τό δέ 80% τῶν Ἑλλήνων θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν κέρδισε τίποτε ἀπό τήν Συμφωνία. Ὁ κόσμος διαφωνεῖ λοιπόν ἀκόμη καί παρά τά φαινόμενα δυσφορεῖ ὅταν Βουλευτές, εἰδικῶς τῆς ΝΔ, προσπαθοῦν νά ὑπερασπισθοῦν τήν Συμφωνία. Εἶναι λοιπόν εὔλογο ὅτι ἕνας ἱκανός ἀριθμός Βουλευτῶν, ἄγνωστος γιά τήν ὥρα, θά δυσκολευθεῖ νά ἀναγνωρίσει τά Σκόπια μέ τό ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία». Εἰδικῶς οἱ Μακεδόνες Βουλευτές. Καί θά ἀπόσχει ἀπό τήν ψηφοφορία. Ἀλλά τά πρωτόκολλα θά ψηφισθοῦν. Γιατί θά τά ψηφίσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, δίδων στούς συμμάχους τό μήνυμα ὅτι αὐτός εἶναι ὁ «ἄνθρωπός» τους στήν εὐρύτερη περιοχή. Ὡστόσο ἡ σκιά γιά τήν συντηρητική παράταξη ἡ ὁποία θά κληθεῖ νά ἄρει στόν ὦμο της χάριν τῆς Ἑλλάδος τίς ἁμαρτίες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, θά παραμείνει. Ἡ κοινοβουλευτική διαδικασία δέν θά εἶναι ἀνέφελη.

Κεντρικό θέμα