Ἡ ἄγνωστη κρίσις στίς σχέσεις Προεδρίας – Κυβερνήσεως

Ἡ διένεξις γιά τό Σύνταγμα, τό βέτο στό Ἤλιντεν, τά φορτισμένα sms

ΣΤΗΝ πολιτική ὑπάρχουν πράγματα πού λέγονται ἀλλά δέν γίνονται, ὑπάρχουν ὅμως καί πράγματα πού γίνονται ἀλλά δέν λέγονται. Στήν δεύτερη κατηγορία ἀνήκουν ὅσα ἔχει πράξει στό παρασκήνιο ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος συγκρουόμενος κατά καιρούς μέ ὑπουργούς τῆς Κυβερνήσεως, προκειμένου νά προστατέψει τήν χώρα ἀπό ἀμφισβητούμενες ἐπιλογές. Καί ὡς τέτοιες συγκρούσεις δέν ἐννοοῦμε ἀσφαλῶς τήν ἀπειλή παραιτήσεώς του ἀπό τό ἀξίωμα τήν παραμονή τοῦ δημοψηφίσματος τοῦ 2015 ὅταν προειδοποίησε τότε τό Μέγαρο Μαξίμου ὅτι δέν πρόκειται νά γίνει ὁ Πρόεδρος τῆς δραχμῆς. Οὔτε βεβαίως τήν διαφωνία του γιά τόν νόμο περί ΜΜΕ, καθώς ὅταν ἠρωτήθη στό πλαίσιο συναντήσεώς του μέ ὑπουργό προειδοποίησε ἐγκαίρως ὅτι ὁ νόμος αὐτός θά καταπέσει στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ὡς «ἀντισυνταγματικός». Αὐτά εἶναι γνωστά.

Ἀναφερόμαστε σέ ἄγνωστα ἐπεισόδια χειρισμῶν τοῦ Σκοπιανοῦ, τά ὁποῖα σήμερα ἡ «Ἑστία» ἀποφασίζει νά ἀποκαλύψει ὑπό τό φῶς τῶν ἐπιθέσεων πού δέχεται ὁ Πρόεδρος γιά ἀνιστόρητη σύμπλευση μέ τήν Κυβέρνηση στό θέμα τῶν Σκοπίων. Συμφώνως πρός ἀπολύτως ἐξακριβωμένες πληροφορίες ἀπό δύο τουλάχιστον πηγές, ὁ Πρόεδρος ἦλθε μεταξύ Ἰανουαρίου καί Μαρτίου κατ’ ἐπανάληψιν σέ σύγκρουση μέ κορυφαῖο ὑπουργό τῆς Κυβερνήσεως ἐξ αἰτίας τῆς ἀπόψεώς του ὅτι ἡ Ἑλλάς ὀφείλει νά θέσει ζήτημα ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος καί ἀλλαγῆς τῶν ἄρθρων πού συνδέονται μέ τήν δῆθεν ὕπαρξη μακεδονικῆς ἐθνότητος. Ἄλλως δέν διασφαλίζεται τό erga omnes. Τό συγκεκριμένο μέλος τῆς Κυβερνήσεως ἦταν ἀπρόθυμο νά υἱοθετήσει τήν νουθεσία τοῦ Προέδρου νά θέσει ζήτημα ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος στίς διαπραγματεύσεις, ἄρα καί κατοχυρώσεως τοῦ erga omnes μέ ἀλλαγές στόν καταστατικό χάρτη τῆς γείτονος.

Συμφώνως, μάλιστα, πρός τίς ἴδιες πληροφορίες, στήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας ἔφθασαν ἀπό τό συγκεκριμένο μέλος τῆς Κυβερνήσεως –πού δέν ἑδρεύει στό Μαξίμου– ὀργισμένα μηνύματα, κάποια καί σέ πρῶτο ἑνικό πού δέν ἅρμοζαν μέ τό ἀξίωμά του. Ἔδειχναν τουλάχιστον ἔλλειψη σεβασμοῦ πρός τόν Προεδρικό Θεσμό. Μηνύματα πού τοῦ ἀπηύθυναν τό ἐρώτημα «γιατί ἡ ΝΔ δέν ἔθεσε στό παρελθόν ζήτημα ἀναθεωρήσεως» ἀλλά καί διερευνοῦσαν τήν πιθανότητα… «μήπως θέλει νά ἀναλάβει τήν διαπραγμάτευση ὁ ἴδιος ἀντί τῆς κυβέρνησης!». Τέτοια ἦταν ἡ ἐνόχλησις.

Παρά τήν κρίση ἡ ὁποία δέν ἔγινε γνωστή γιά λόγους ἐθνικῆς ἑνότητος καί προστασίας τοῦ ἀρραγοῦς μετώπου στίς διαπραγματεύσεις, ὁ Πρόεδρος ἐπέμεινε γιά τό Σύνταγμα καί ἔκανε δημοσίως γνωστές τίς ὑποδείξεις του. Πρώτη φορά σέ ὁμιλία του στήν ΑΤΑ Λαρίσης σέ ἀξιωματικούς στίς 4 Φεβρουαρίου, μόλις ἄρχισε ἡ διαπραγμάτευσις. «Γιά νά λυθεῖ τό ζήτημα τοῦ ὀνόματος εἶναι σαφές ὅτι ἡ γειτονική χώρα πρέπει νά ἐπιφέρει μεταβολές στήν ἔννομη τάξη της, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό Σύνταγμα γιά νά ἐκλείψουν ὅλα τά ἴχνη τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ» δήλωσε τότε. Καί προεκλήθη ἡ πρώτη παρασκηνιακή διαφωνία του μέ μέλος τῆς Κυβερνήσεως.

Στίς 9 Μαρτίου 2018 ὁ Πρόεδρος ὑποδεχόμενος στήν Ἡρώδου Ἀττικοῦ φοιτητές ἀπό Πανεπιστήμια τῆς Βοστώνης ἐπανῆλθε: «Γιά νά καταλήξουμε στήν λύση πού ἐμεῖς θέλουμε ἀπαιτεῖται ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος. Διότι τό γειτονικό κράτος ἔβαλε σέ αὐτό ἕνα σωρό διατάξεις οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν τήν μακεδονική ἐθνότητα καί τήν χάραξη συνόρων μέ βάση τήν ἔννοια τῆς μακεδονικῆς ἐθνότητας». Γιά νά δείξει μάλιστα πόσο σημαντικό θεωροῦσε τό θέμα, ἀνέφερε πώς ἄν ὁ Τράμπ ἐπαφίετο σέ μιά διεθνῆ συμφωνία καί δέν ζητοῦσε ἀλλαγή συντάγματος τρίτης χώρας σέ ἀνάλογη περίπτωση στήν Ἀμερική, θά κινδύνευε μέ καθαίρεση (Impeachment)!

Τό πόσο σημαντική γιά τήν χάραξη τῆς ἐθνικῆς γραμμῆς ἦταν ἡ σύγκρουσις τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας μέ τό μέλος τῆς Κυβερνήσεως φαίνεται, ἄλλωστε, ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Πρόεδρος τῶν Σκοπίων Ἰβανώφ ἔδιωξε τόν Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ ἀπό τό γραφεῖο του ὅταν τοῦ παρουσίασε τό κείμενο τῆς συμφωνίας πού προβλέπει ἐκτεταμένη ἀναθεώρηση (ἄρθρα 3, 49) τοῦ Συντάγματος τῶν Σκοπίων!

Μιά ἁπλή ἀνάγνωσις, ἄλλωστε, τῶν δηλώσεων Παυλόπουλου κατά τήν συνάντησή του μέ τόν Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα πιστοποιεῖ τήν ἰσχυρή ἀμφιβολία του γιά τό ἐάν τά Σκόπια θά τηρήσουν τήν κατ’ ἀρχήν συμφωνία. Ὁ Πρόεδρος εἶπε ὅτι «ἡ συμφωνία πού θά ἔρθει πρός κύρωση στήν Βουλή θά κριθεῖ τελικῶς ἀπό τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος» καί προσέθεσε: «Ἀπό ἐκεῖ θά φανεῖ, ἀπό τίς ἀλλαγές πού θά ἔχουν γίνει, ἄν θά τηρηθεῖ ἀπό τό γειτονικό μας κράτος αὐτή ἡ δέσμευση τήν ὁποία ἀναλαμβάνει». Σέ ἐντελῶς διαφορετικό κλῖμα ἀπό τήν Κυβέρνηση.

Εἶναι ἄγνωστο ἐπίσης ὅτι ὁ Πρόεδρος ἐξέφρασε τήν ριζική διαφωνία του γιά τυχόν ἀποδοχή τῆς ὀνομασίας «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας τοῦ Ἤλιντεν» πού συζητοῦσε νά δεχθεῖ ἡ Κυβέρνησις. Διαφωνία στά ὅρια τοῦ βέτο. Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: εἶναι τόσο ἰσχυρή ἡ «ἀνιστόρητη σύμπλευσις» μεταξύ Προέδρου – Κυβερνήσεως, ὥστε ὁ Πρωθυπουργός δέν τοῦ ἔδωσε τό κείμενο τῆς συμφωνίας προχθές…

Κεντρικό θέμα