ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

«Γονάτισε» ὁ Ἔντι Ράμα: Αὐτοπροσδιορισμός γιά τούς Βορειοηπειρῶτες

Στρατηγική νίκη Μητσοτάκη – Δένδια – Τί λέει τό κοινό ἀνακοινωθέν

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ συνάντησις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν Ἀλβανό ὁμόλογό του Ἔντι Ράμα στήν Νέα Ὑόρκη δέν ἐξελίχθηκε μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο. Ὁ ἡγέτης τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως «ἔστησε» τόν Ἄγγλο στά ραντεβού του Ἕλληνα Πρωθυπουργό καί τό ἐπιτελεῖο του ἐπί μισή ὥρα, ἐνῶ ὅταν ἔφθασε καί κάθισε στήν θέση του ἐπέδειξε περισσή ἀλαζονεία. Ὑποκρίθηκε ὅτι δέν καταλάβαινε τί τοῦ ἔλεγε ἡ ἑλληνική ἀντιπροσωπία ὅταν ἔθιγε ζητήματα πού ἀκουμποῦν τίς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν. Κοινῶς «πουλοῦσε τρέλλα». Προχθές ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός ἐπεσκέφθη τήν Ἀθήνα. Χωρίς τό συνηθισμένο τουπέ ὅμως. Τό ὕφος του ἔναντι τοῦ κ. Μητσοτάκη στήν σύσκεψη πού ἔγινε στό Μέγαρο Μαξίμου –τήν ἐπαύριον τοῦ βέτο Μακρόν στήν προοπτική ἐντάξεως τῆς Ἀλβανίας στήν ΕΕ– ἦταν ριζικά διαφορετικό. Ἀπεῖχε καί ἀπό τό ἀλαζονικό ὕφος του στήν Νέα Ὑόρκη, ἀλλά καί ἀπό τό ὕφος του στήν μυστική συνάντηση πού εἶχε μέ τόν Βόλφγκανγκ Σώυμπλε στό Βερολῖνο πρό μηνός, ὅταν κατηγοροῦσε τήν Ἑλλάδα ὅτι προσπαθεῖ μέ τό μειονοτικό νά χωρίσει τήν Ἀλβανία στά δύο. Αὐτήν τήν φορά ὁ Ράμα ἦταν, συμφώνως πρός τίς περιγραφές, προσηνής. Τό βέτο τοῦ Μακρόν καί τῶν λοιπῶν χωρῶν στήν Σύνοδο Κορυφῆς (Ὁλλανδίας, Δανίας κ.ἄ.) τόν προσγείωσε ἀποτόμως. Πρῶτον, διότι ἡ μόνη χώρα πού τόν στήριξε γιά δικούς της λόγους ἦταν ἡ Γερμανία. Ἡ Ἑλλάς δέν τόν στήριξε, ἀλλά δέν πρωτοστάτησε καί στήν μάχη ἐναντίον του. Αὐτός ἦταν ὁ δεύτερος λόγος πού ἄλλαξε ἡ διάθεσις τοῦ Ἀλβανοῦ Πρωθυπουργοῦ. Εἶδε στήν πράξη –τόν βοήθησε ὁ ὑπομονετικός Μητσοτάκης νά τό καταλάβει– πώς δέν ἦταν ἡ Ἑλλάς τό πρόβλημά του, ἀλλά ἄλλες χῶρες. Εἶχε προηγηθεῖ ἐπίσκεψις τοῦ συμβούλου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Δημήτρη Μητρόπουλου, ὁ ὁποῖος κατάλαβε ὅτι τό κλῖμα στήν Ἕνωση μέ πρώτους τούς Γάλλους δέν ἦταν θετικό γιά τούς Ἀλβανούς. Πληροφορία πού βοήθησε τήν χάραξη τῆς ἑλληνικῆς στρατηγικῆς.

Στήν συνάντηση πού ἔγινε στό Μέγαρο Μαξίμου, λοιπόν, ἡ Ἑλλάς πέτυχε τόν βασικό στόχο της ὅπως τόν εἶχε προσδιορίσει ἐξ ἀρχῆς ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας (τοῦ ὁποίου μάλιστα ἡ γιαγιά κατάγεται ἀπό τήν Χειμάρρα), καί υἱοθέτησε μέ τόλμη ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἡ Ἀλβανία ὅπως προκύπτει ἀπό τό περιεχόμενο τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος ἀπεδέχθη τόν αὐτοπροσδιορισμό τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Θέμα πού εἶχε ἀποκαλύψει μέ προωτοσέλιδό της προσφάτως ἡ «Ἑστία». Θέμα πού ὁ κ. Δένδιας ἔθεσε προσφάτως στόν Γερμανό ὁμόλογό του κ. Χάας. Ἔτσι, οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου πού ἐμποδίσθηκαν κατά τήν τελευταία ἀπογραφή νά δηλώσουν τήν ἐθνοτική καταγωγή τους, τώρα θά μποροῦν νά προσέλθουν στούς οἰκείους Δήμους καί νά τό πράξουν. Θά καταγραφεῖ ἔτσι ἡ ἑλληνική μειονότης στό σύνολό της, σέ ἀριθμούς καί κατά περιοχή. Ἀνοίγει μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁ δρόμος γιά νά ἀλλάξει καί τό καθεστώς στήν Χειμάρρα, ὥστε νά θεωρηθεῖ μειονοτική ζώνη. Εἰς ἀντάλλαγμα ἡ Ἑλλάς ἐδέχθη νά γίνουν δεκτά τά ἀλβανικά διπλώματα ὁδηγήσεως γιά τούς μετανάστες πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα. Ὅλο τό κοινό ἀνακοινωθέν πού συνιστᾶ μία πρώτη ἐπιτυχία τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς –ὑπό τήν αἵρεση πώς δέν θά ἀνοίξει Τσάμικο ζήτημα παρά μόνο ζήτημα ἀποδόσεως περιουσιῶν πού τελοῦν ὑπό μεσεγγύησιν – ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Σέ θετικό κλῖμα πραγματοποιήθηκε ἡ συνάντηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἀλβανίας Edi Rama.

Συζητήθηκαν ὅλα τά διμερῆ θέματα, μέ τόν Ἀλβανό Πρωθυπουργό νά τονίζει ὅτι παρά τήν ἀπογοήτευση τῆς γειτονικῆς χώρας ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου γιά τήν μή-ἐκκίνηση τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἡ Ἀλβανία θά συνεχίσει στήν κατεύθυνση ὑλοποίησης τῶν μεταρρυθμίσεων μέ τήν ἴδια ἀποφασιστικότητα. Καί αὐτό, γιατί εἶναι πρός τό συμφέρον τῆς ἴδιας τῆς Ἀλβανίας ἡ βελτίωση τῶν σχέσεων μέ τήν Ἑλλάδα, μέ τήν ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν διμερῶν ζητημάτων καί τήν ἐνίσχυση τῆς διμεροῦς συνεργασίας.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὑποστηρίζει τήν Εὐρωπαϊκή προοπτική τῶν χωρῶν τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων, ἐφόσον οἱ χῶρες αὐτές πληροῦν τίς ἐνταξιακές προϋποθέσεις. Ἐπίσης χαιρέτησε τή δέσμευση τῆς Ἀλβανικῆς πλευρᾶς νά προχωρήσει μέ τά ζητήματα πού ἅπτονται τῶν περιουσιῶν καί τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ/ἀπογραφῆς πού ἀποτελοῦν θέματα κεφαλαιώδους σημασίας γιά τήν Ἑλληνική Ἐθνική Μειονότητα στήν Ἀλβανία.

Ἐπιπλέον, ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ὅτι ἡ διμερής συμφωνία γιά τίς ἄδειες ὁδήγησης θά ἔρθει σύντομα πρός κύρωση στήν ἑλληνική Βουλή. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀποδέχθηκε πρόσκληση τοῦ Ἀλβανοῦ Πρωθυπουργοῦ νά ἐπισκεφθεῖ τό ἑπόμενο διάστημα τήν Ἀλβανία».

Κεντρικό θέμα