«Γκρέμισαν» τά κανάλια δέν ἐμπιστεύονται τούς πολιτικούς

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ πυρκαϊές δέν κατέκαψαν μόνον τόν δασικό πλοῦτο τῆς χώρας καί τίς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων.

Ἔκαναν κάτι χειρότερο: Ἀποτέφρωσαν τήν ἐμπιστοσύνη τῶν Ἑλλήνων στούς θεσμούς! Τήν ἔκαναν στάχτη. Ἀπό τό πρόσωπο τῆς ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους πού κατέφθασε μακιγιαρισμένη μέ Σινούκ ἀπό τήν Νάξο στήν Ἀθήνα καί τήν Κυβέρνηση ἕως τά κόμματα καί τούς «θεσμούς» ὅπως τά ΜΜΕ καί τήν τραγικά ἀποῦσα ἀπό τήν πρώτη γραμμή τῆς μάχης Ἐκκλησία, οἱ Ἕλληνες ἔκαναν τήν ὀδυνηρά διαπίστωση, ὅτι κατά βάθος εἶναι μόνοι. Περίσσεψε ὁ κυνισμός καί ἡ ὑποκρισία αὐτές τίς στιγμές. Γι’ αὐτό καί πυρόπληκτοι ἐκτός ἑαυτοῦ σέ ὅλη τήν χώρα ξεσποῦν καί πάλι κατά τῆς ἀνικανότητας τῆς πολιτικῆς νά τούς ἐπιλύει προβλήματα καί νά τούς στέκεται. Ἀντί νά τούς φορολογεῖ μόνον. Πλανᾶται πλάνην οἰκτράν ἄν νομίσει κανείς ὅτι τό πρόβλημα εἶναι τῆς κυβερνήσεως ἐπειδή τινές ἐξαγριωμένοι ὑβρίζουν τόν Πρωθυπουργό σέ ζωντανή μετάδοση. Τό πρόβλημα εἶναι καί τῆς Κυβερνήσεως ἀλλά καί τῶν λοιπῶν κομμάτων καί παραγόντων τοῦ δημοσίου βίου. Ἡ ἀπονομιμοποίησις ἔχει ἀρχίσει ἀπό τίς ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἡ «Ἑστία» ἐπεσήμαινε μέχρι καί προσφάτως ὅτι «τό μπαλλόνι» θά σκάσει. Καί ἔσκασε. Ὑπῆρχε προετοιμασία γιά νά «σκάσει».

Ἡ ἔρευνα τῆς MRB τοῦ Ἰουνίου ἔδειξε ὅτι ἡ λέξις «ὀργή» ἐκφράζει τήν πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων. Οἱ μεγάλες συγκεντρώσεις ἄνω τῶν 5.000 τῶν ἀντιεμβολιαστῶν ἔδειξε ὅτι ὑπῆρχε κοινωνικό προσάναμμα. Δέν ἀνάβουν ἔτσι ξαφνικά οἱ φωτιές στίς κοινωνίες. Κυοφοροῦνται καιρό. Ἡ ἀδυναμία τοῦ κράτους νά ἀνταποκριθεῖ στόν ρόλο του, οἱ προκλητικές διαπιστώσεις τοῦ τύπου «εἶναι ἁπλά ἀνέφικτο νά σώσουμε τίς περιουσίες σας» καί «μήν ζητᾶτε ἀπό τήν πυροσβεστική πράγματα πού ἁπλά δέν γίνονται», ἔρριξαν καί ἄλλο λάδι στήν φωτιά καί προεκάλεσαν τήν ἔκρηξη. Ἔκρηξη πού ὅπως παραδέχονται καί βουλευτές τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἰδιωτικῶς παρασύρει καί τά κόμματά τους, πού ἀπό ἔνοχη σιωπή γιά τά δικά τους ἔργα σιώπησαν τώρα, ἀφήνοντας τήν κριτική γιά ἀργότερα. Κάτι πού οἱ πολῖτες εἰσέπραξαν ὡς προδοσία. Τό νέο αὐτῆς τῆς κρίσεως εἶναι πώς σέ σύγκριση μέ τό ἀντιπολιτικό κλῖμα τοῦ 2015 αὐτήν τήν φορά ἡ ὀργή δέν στρέφεται μόνο στό «παλαιό πολιτικό σύστημα» ἀλλά καί στό νέο πού κάποτε διεκδίκησε νά ἐκπροσωπήσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα καί ἡ Ἀριστερά θεωρεῖται «καθεστώς», μέρος τοῦ παλαιοῦ πού περιμένει καιροσκοπικά, ἐνῶ οἱ συνθῆκες ἔχουν ἀλλάξει, νά εἰσπράξει ἀπό τήν φθορά τῆς Κυβερνήσεως. Ἡ κρίσις μᾶς ἔδωσε ἐπίσης καί κάτι νέο. Ἡ ἔκρηξις τῶν πολιτῶν ἄρχισε καί πάλι ὅπως τό 2015 ἀπό τά κανάλια ἐναντίον τῶν ὁποίων βάλλουν γιά τήν προνομιακή κρατική χρηματοδότηση –στίς ζωντανές συνδέσεις. Τό νέο βεβαίως δέν εἶναι ὅτι οἱ νεο-αγανακτισμένοι κόβονται στόν ἀέρα. Διακόπτονται. Τό νέο δέν εἶναι ὅτι οἱ δηλώσεις τους μοντάρονται. Οἱ ἄνθρωποι πλήν λαμπερῶν ἐξαιρέσεων εἶναι ἀδιόρθωτοι. Τό χούι τοῦ «φασισμοῦ» πού κατά τά ἄλλα καταγγέλλουν, δέν κόβεται! Δέν σέβονται τούς τηλεθεατές τους!

Τό νέο, τά νέα, εἶναι ἄλλα: πώς οἱ πολῖτες στρέφονται μέ τίς χειρότερες ὕβρεις κατά τῶν πολιτικῶν καί τῆς ἀποφάσεώς τους νά ἐνισχύσουν τά ΜΜΕ μέ ἑκατομμύρια εὐρώ, ἀντί νά ἐνισχύσουν μέ προσωπικό τήν πυροσβεστική. Ἀκόμη καί ἄν δεχθοῦμε πώς τινές ἐξ αὐτῶν εἶναι «βαλτοί», θά πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι ἀνάλογα φαινόμενα δέν εἴχαμε τό 2012 σέ πολύ χειρότερες συνθῆκες, συνθῆκες χρεωκοπίας. Ἵνα ἀποδειχθεῖ πώς ἄν ἀποκλείεται συστηματικά ἡ διαφορετική ἄποψις ἀπό τά κυρίαρχα μέσα καί δέν ἐκτονώνεται περιστασιακῶς ἡ διαμαρτυρία τήν κρίσιμη στιγμή, αὐτή γιγαντώνεται σέ τσουνάμι. Οἱ πολῖτες γκρεμίζουν σέ ζωντανή μετάδοση αὐτό τό σύστημα ἐνημερώσεως. Καί ὅποια κανάλια ἐξ αὐτῶν δείχνουν στοιχειώδη ἀντικειμενικότητα ὅπως ὁ τηλεοπτικός σταθμός «Ὄπεν», δέχονται ἐπιθέσεις παρακρατικῶν ἐξωκυβερνητικῶν τραμπούκων πού νομίζουν ὅτι προσφέρουν ὑπηρεσίες. «Νέο» καί αὐτό. Ἡ κρίσις μέχρι στιγμῆς λοιπόν μᾶς δίδει τήν ἐπισημοποίηση –ὑφῆρπε καιρό– δύο δεδομένων. Οἱ πολῖτες κάνουν στάχτη τά μικρόφωνα τῶν ΜΜΕ καί δέν ἐμπιστεύονται τήν πολιτική. Ἐξέλιξη ἄκρως ἐπικίνδυνη μέ βάση τήν νεότερη ἑλληνική ἱστορία. Ὅπως ἐπικίνδυνες εἶναι οἱ σκέψεις περί κηρύξεως τῆς χώρας σέ πολιορκία πού ἀποκαλύψαμε τό Σάββατο χωρίς νά ἀντιδράσει κανείς. (Ἀντιθέτως, εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος δημόσια ἔγγραφα περί ἐπιστρατεύσεως δημοσίων ὑπαλλήλων σέ περίπτωση πολέμου ἤ κρίσεως.)

Πλέον αὐτῶν ἔχουμε ὅμως δύο ἀκόμη νέα δεδομένα: τό Twitter ἔχει γεμίσει διαδόσεις περί τῆς κατασκευῆς αἰολικῶν πάρκων στίς καμμένες περιοχές. Οἱ πολῖτες δικαίως ἤ καί ἀδίκως ταυτίζουν τήν πολιτική μέ τίς μπίζνες εἰς βάρος τῶν δικῶν τους ζωῶν. Τήν ὥρα μάλιστα πού ἕνα βασικό ἀγαθό ὅπως τό ρεῦμα ἐξασφαλίστηκε μέσα στόν καύσωνα μέ τήν λειτουργία τῶν «ντεμοντέ» λιγνιτικῶν μονάδων τῆς ΔΕΗ. Πού ἔκλεισαν βιαστικά. Πολύ ἐπικίνδυνη γιά τήν πολιτική ἡ ταύτισίς της μέ συμφέροντα ἔστω ἀδίκως. Ἡ Κυβέρνησις ὀφείλει τάχιστα νά διαλύσει τό νέο τοξικό νέφος. Πειστικά! Καί τέλος: οἱ Ἕλληνες εἶδαν ποιοί σύμμαχοι ἐνδιαφέρονται γι’ αὐτούς: ἡ Γερμανία ἔστειλε μέ μεγάλη καθυστέρηση βοήθεια. Πρόκειται γιά ἐχθρική πράξη τῆς ἡγέτιδας χώρας τῆς Ἕνωσης. Ψυχική συμπαράσταση μηδέν! Οἱ ΗΠΑ ἔστειλαν ἕνα ἀεροπλάνο ἐπιτηρήσεως γιά νά ἰσορροπήσουν τίς ἐντυπώσεις ἀπό τήν συμμετοχή τοῦ ρωσσικοῦ Μπέριεφ στήν κατάσβεση τῶν πυρκαϊῶν. Ἡ Γαλλία ὅπως καί τό 2007 μαζί μέ τήν Ρωσσία παροῦσα. Ἡ πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν ἀποῦσα. Τό 2007 ὁ τότε Πρόεδρός της Μπαρόζο πέταξε πάνω ἀπό τά καμμένα μαζί μέ τόν Κώστα Καραμανλῆ, ὁ ὁποῖος εἶχε μεταβεῖ ὅσο ἔκαιγε ἡ φωτιά σέ ὅλες τίς πυρόπληκτες περιοχές μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του.

Διαπιστώνεται μέχρι στιγμῆς λοιπόν ἕνα μεγάλο κενό ἄν καί πρέπει νά ἀναγνωρισθεῖ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ὅτι δέν κρύφτηκε ἀπό τούς πολῖτες ὅπως ἔκανε ὁ προκάτοχός του στό Μάτι. Πῆρε κόστος μέ τό διάγγελμα. Ὡστόσο πρέπει νά γίνουν πολλά ἄλλα γιά νά ἐπουλωθεῖ τό μέγα τραῦμα στήν ἐμπιστοσύνη μεταξύ πολιτικῆς πολιτῶν καί θεσμῶν. Μέ πρῶτο τήν ἐνημέρωση. Δέν νοεῖται Χαρδαλιᾶς μόνος διά πᾶσαν νόσον (πανδημία, χιονιᾶ, πυρκαϊές, πλημμύρες) καί οἱ πρωτοκλασᾶτοι πασόκοι τοῦ Μαξίμου νά κρύβονται σέ «συσκέψεις ὑπό τήν προεδρία τους» . Ἄν θέλουν νά μάθουν πῶς οἰκοδομεῖται ἡ ἐμπιστοσύνη πολιτικῆς πολιτῶν, ἄς ρωτήσουν τόν Θεόδωρο Ρουσόπουλο, ὁ ὁποῖος ἐπί ἕνα μῆνα τό 2007 ἀντιμετώπισε ὡς Ὑπουργός Ἐπικρατείας μπροστά στίς κάμερες σέ ζωντανή μετάδοση 7.000 πυρκαϊές. Καί οὐδείς τόλμησε νά ὑβρίσει σκαιῶς μέ χαρακτηρισμούς πεζοδρομίου οὔτε τόν ἴδιο οὔτε τόν ἐκλεγμένο πρωθυπουργό. Αὐτή τήν ἀνάγκη ἔχει ἡ πολιτική μας τάξη σήμερα. Ἀπό πολιτικούς πού νά πέφτουν στήν φωτιά. Ἀπό πολιτική μέ συναίσθημα, ὄχι μέ διδακτισμό τοῦ τύπου «ἁπλά δέν γίνεται». Ἡ πολιτική κάηκε τό φετινό καλοκαίρι καί πρέπει νά ἀναγεννηθεῖ ἐκ τῆς τέφρας της. Ἐπειγόντως! Ἀλλιῶς ἡ σταθερότης, ἀκριβό ἀγαθό καί προνόμιο, θά μπεῖ σέ νέες περιπέτειες!

Υ.Σ: Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς ΝΔ ἐπεχείρησε χθές νά διαψεύσει τό δημοσίευμα τῆς «Ἑστίας», ὅτι ἔχουν διατυπωθεῖ εἰσηγήσεις ἀπό ἀξιωματούχους περί κηρύξεως τῆς χώρας σέ κατάσταση πολιορκίας. Ἡ δήλωσίς του δέν ἔχει καμμία ἀξία. Ὁ κ. Γαϊτάνης ἐκπροσωπεῖ κόμμα καί ὄχι τήν Κυβέρνηση. Ἐκτός καί ἄν στήν ΝΔ ἔχουν μπλέξει τό κράτος μέ τό κόμμα.

Κεντρικό θέμα