ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

«Γιουσουφάκι» τοῦ Ἐρντογάν ὁ Ἀλέξης Τσίπρας

Παγώνει τό ΠΔ γιά τούς Μουφτῆδες μέ τροπολογία μετά τό τέτ-α-τέτ τῆς Νέας Ὑόρκης!

ΜΠΟΡΕΙ ψηφισμένος νόμος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου νά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή ὡς πρός τά εἰδικώτερα θέματα πού τόν διέπουν μέ νεώτερη …νυκτερινή τροπολογία καί ὄχι μέ τό ἀπαραίτητο Προεδρικό Διάταγμα πού ἐκδίδεται κατά ρητή ἐξουσιοδότηση τοῦ νομοθέτου ἀπό τούς ἁρμοδίους ὑπουργούς; Ἐάν μιά κυβέρνησις, ἕνας πρωθυπουργός καί ἕνας ὑπουργός θέλουν νά γίνουν «γιουσουφάκια» τοῦ Σουλτάνου Ταγίπ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἀξιώνει νά παγώσει ἡ ἐφαρμογή τοῦ νόμου γιά τούς Μουφτῆδες τῆς Θράκης, ἡ ἀπάντησις εἶναι πώς «ναί, μπορεῖ»!

Νόμος τίθεται σέ ἰσχύ μέ τροπολογία γιά νά μήν ἐκδοθεῖ Προεδρικό Διάταγμα! Καί δυστυχῶς γιά τήν πολιτεία μας πρόκειται γιά τροπολογία πού κατετέθη, ἐνσωματώθηκε καί ψηφίσθηκε σέ ἄσχετο νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, νύκτωρ προχθές, μέ πρωτοβουλία τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου. Τί ἀκριβῶς συνέβη; Ἀμέσως μετά τήν δημοσιοποίηση τοῦ νέου Προεδρικοῦ Διατάγματος γιά τήν ἐφαρμογή τῆς Σαρίας στήν Θράκη ἀπό τούς νόμιμους Μουφτῆδες πού διορίζει τό ἑλληνικό κράτος ἐκεῖ (σέ ἐφαρμογή νόμου τοῦ 1991 πού ψηφίσθηκε μέ ἀπόφαση τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη), οἱ μουσουλμάνοι ἐξτρεμιστές τῆς μειονότητος στήν περιοχή συνεπικουρούμενοι ἀπό τίς «εὐέλικτες» νομαρχιακές ἐπιτροπές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν περιοχή «χάλασαν» τόν κόσμο.

Ἡ ἰσχυροποίησις τῶν νόμιμων μουφτήδων ἐνόχλησε τό τουρκικό προξενεῖο καί τούς μουσουλμάνους βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ ΠΑΣΟΚ, κ.κ. Ζεϊμπέκ, Καραγιουσούφ, Μουσταφᾶ καί Ἰλχάν. Σέ σύσκεψη πού ἔγινε σέ γραφεῖα συλλόγου τῆς μειονότητος ἀπαίτησαν τό «πάγωμα» τῆς ἐκδόσεως τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι πλήττει τήν «αὐτονομία» τῶν Μουφτήδων (τούς ὁποίους κατά τά λοιπά δέν ἀναγνωρίζουν). Οἱ πρόνοιες τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος γιά δημιουργία ἰσχυροῦ γραφειοκρατικοῦ μηχανισμοῦ στίς Μουφτεῖες μέ τόν διορισμό –δίκην βοηθοῦ– Γραμματέως Μουφτῆ θορύβησαν τό Προξενεῖο ὅτι θά χάσει τόν ἔλεγχο τῶν τζαμιῶν στήν Θράκη. Στόν «χορό» μπῆκε κατόπιν ὁδηγιῶν καί ὁ ψευδομουφτῆς Ξάνθης Μετέ, ὁ ὁποῖος πρίν ἀπό τήν ἀναχώρηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τίς ΗΠΑ καί τήν συνάντησή του μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο προειδοποίησε ὅτι στό νομό του ἐλέγχει 18.000 ψήφους!

Στήν Νέα Ὑόρκη ὁ Ἐρντογάν ἔπραξε τό ἀναμενόμενο. Ἔθεσε τό θέμα τῶν μουφτήδων μαζί μέ ἄλλα θέματα τῆς μειονότητος στόν Πρωθυπουργό, ἄν καί τυπικῶς δέ νομιμοποιεῖται, γιατί αὐτά ἀποτελοῦν ἐσωτερικά θέματά μας. Τό αἴτημα ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος φαίνεται ὅτι βρῆκε εὐήκοα ὦτα. Ἀμέσως μετά τήν ἐπιστροφή Τσίπρα ἀπό τίς ΗΠΑ, ἀμέσως ὁ ὑπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου κατέθεσε στήν Βουλή μιά «ἀθώα» νυκτερινή τροπολογία μέ τήν ὁποία πάγωσε τήν ἐφαρμογή τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος γιά τούς Μουφτῆδες. Ἡ δικαιολογία Γαβρόγλου γιά τήν θέση τοῦ νόμου σέ ἐφαρμογή χωρίς τήν ἐμπλοκή τῶν Μουφτήδων ἀκούγεται πειστική. Ἐπειδή ὁ νέος νόμος καθιερώνει τήν ἐλεύθερη ἐπιλογή μεταξύ Σαρίας (ἱεροῦ νόμου Κορανίου) καί ἑλληνικοῦ ἀστικοῦ νόμου γιά ὑποθέσεις οἰκογενειακοῦ δικαίου, κάποιοι μουσουλμάνοι ἐπείγοντο νά προσφύγουν στά ἑλληνικά δικαστήρια. Δέν ἤθελαν νά περιμένουν τήν ἔκδοση τοῦ διατάγματος. Ἔτσι τουλάχιστον ἰσχυρίζεται τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Καί ἡ γαλαντόμος ἑλληνική πολιτεία τούς ἔκανε τό χατίρι νά νομοθετήσει –κάτι πού ἀσφαλῶς δέν κάνει γιά χιλιάδες Ἕλληνες. Οἱ μουσουλμάνοι πάντα προηγοῦνται. Πειστική λοιπόν ἡ δικαιολογία. Ἀλλά οὐδέν μονιμώτερον τοῦ προσωρινοῦ. Οἱ Μουφτῆδες βγαίνουν ἀπό τήν μέση μέχρι τίς ἐκλογές. Γιά τήν ἱστορία, ἡ ΝΔ διαφώνησε μέ τήν ρύθμιση ἡ ὁποία (αἰτιολογική ἔκθεσις) ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Τέλος ὁ νόμος 1920/1991 (Α11) τροποποιήθηκε μέ τό νόμο 4511/2018 (Α΄ 2) ἐπιλύοντας τό μεῖζον θέμα τῶν δικαιοδοτικῶν ἁρμοδιοτήτων τῶν Μουφτήδων τῆς Θράκης ἐντός τῆς ἑλληνικῆς ἔννομης τάξης μέ ἕναν τρόπο πού συμβιβάζει ἐπιτυχῶς τήν διατήρησή τους μέ τήν ἀνάγκη νά θεσμοθετηθεῖ τό “δικαίωμα” ἐξόδου γιά τά μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης πού ἐπιθυμοῦν νά κάνουν χρήση τῶν διατάξεων τοῦ ἀστικοῦ κώδικα. Ἡ κατάσταση αὐτή δημιούργησε ἕνα εὐρύτερο ζήτημα κοινωνικοῦ χαρακτῆρα καθώς ὑπάρχουν ἐνδιαφερόμενοι οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά κάνουν χρήση τῶν ἀνωτέρω τροποποιήσεων καί ἀνέβαλαν τήν ἐπίλυση τῶν ὑποθέσεών τους μέ τήν προσδοκία ὅτι ἡ ἔκδοση τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος πού προβλέπεται στήν περίπτωση β τῆς παραγράγου 4 τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ νόμου 1920/1991 θά εἶχε ὁλοκληρωθεῖ ἕως τήν ἔναρξη τοῦ παρόντος δικαστικοῦ ἔτους ὁπότε καί θά μποροῦσαν πλέον νά προσφύγουν στά ἑλληνικά δικαστήρια. Μέ τήν προτεινόμενη διάταξη τῆς παραγράφου 3 κρίνεται σκόπιμο νά ἰσχύσουν ἄμεσα οἱ τροποποιήσεις τοῦ νόμου 4511/2018 χωρίς νά προηγηθεῖ ἡ προϋπόθεση τῆς ἔκδοσης Προεδρικοῦ Διατάγματος τῆς περίπτωσης β τῆς παραγράφου 4 τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ νόμου 1920/1991 προκειμένου νά μπορέσουν τά μέλη τῆς μειονότητας νά προσφύγουν ἄμεσα στήν ἑλληνική ἔννομη τάξη καθώς τό ἐν λόγω Προεδρικό Διάταγμα ἔχει ὑποβληθεῖ στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας πρός ἔκδοση γνωμοδότησης».

Κεντρικό θέμα