Γιοῦνκερ κατηγορεῖ Σημίτη γιά πλαστογραφία μέ τήν ΟΝΕ

Ἐμουγγάθη ὁ τέως Πρωθυπουργός; Πέντε ἡμέρες σιωπῆς μετά τήν συνέντευξη

ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ βόμβα πρώτου μεγέθους, ἰδιαιτέρως μεγάλης ἰσχύος, ἐξαπέλυσε ὁμιλῶν στόν Διευθυντή τῆς «Καθημερινῆς» Ἀλέξη Παπαχελᾶ ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἀλλά καί τοῦ Eurogoup παλαιότερα Ζάν-Κλώντ Γιοῦνκερ. Δήλωσε σχεδόν εὐθέως ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔγινε μέλος τῆς ΟΝΕ μέ πλαστά στοιχεῖα!

Ἡ «Ἑστία» ἀντελήφθη ἀπό τήν πρώτη στιγμή τήν ἱστορική σημασία αὐτῶν τῶν δηλώσεων. Ἀλλά αὐτήν τήν φορά ἐν ἀντιθέσει μέ τήν παγία πρακτική της δέν ἀνέδειξε ἀμέσως τό θέμα μέ τίς ἀποκαλυπτικές δηλώσεις Γιοῦνκερ. Ἀπεφάσισε νά περιμένει. Ἤθελε νά δώσει χρόνο στούς πρωταγωνιστές γιά νά ἀντιδράσουν. Καί στόν κ. Σημίτη καί στό ΠΑΣΟΚ, καί φυσικά σέ ὅλο τό πολιτικό καί μηντιακό σύστημά μας. Ὁ ἐξόχως ἐνδιαφέρων διάλογος πού εἶχε ὁ Ἀλέξης Παπαχελᾶς μέ τόν Πρόεδρο Γιοῦνκερ στόν τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι» εἶναι ὡς ἑξῆς:

Ἀλέξης Παπαχελᾶς: «Πιστεύετε ὅτι ἦταν λάθος καί τῆς Κομμισσιόν τότε πού δέν ὑπῆρχε αὐστηρή ἐπίβλεψη;».

Ζάν-Κλώντ Γιοῦνκερ: «Δέν ἦταν μόνο λάθος τῆς Κομμισσιόν. Ἔφταιγε τό Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν. Τότε ἦταν ἡ Κομμισσιόν τοῦ Μπαρόζο τό 1998-99, ἡ Κομμισσιόν ζήτησε τήν ἔγκριση τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν νά ἐλέγξουν τά στατιστικά στοιχεῖα τῶν χωρῶν μελῶν μέσω τῆς Eurostat. Καί δυστυχῶς ἤμουν μεταξύ αὐτῶν πού εἶπαν: “Ὄχι, ὄχι. Ἡ Κομμισσιόν ἔχει ἀρκετές ἐξουσίες. Ἀφῆστε τίς χῶρες μέλη νά ἐλέγξουν μόνες τά στοιχεῖα τους”. Αὐτό ἦταν τεράστιο λάθος. Ἄν εἶχε ἡ Κομμισσιόν τό δικαίωμα νά ἐλέγξει τά στοιχεῖα, καί τό ἱστορικό τῶν στοιχείων, δέν θά ἦταν δυνατό γιά τήν Ἑλλάδα νά μπεῖ στήν Εὐρωζώνη μέ λάθος βάση. Δέν ἦταν λάθος τῆς “ἀναθεματισμένης” Κομμισσιόν, δέν ἦταν δικό μου. Ἦταν λάθος τοῦ Συμβουλίου καί ἐγώ ἤμουν μέλος του.»

Βεβαίως εἶναι γνωστό γιατί τό Συμβούλιο ἀντέδρασε στό αἴτημα τῆς Κομμισσιόν. Γιατί εἶχαν καί ἄλλα κράτη μέλη τῆς Βορείου Εὐρώπης σκελετούς στήν ντουλάπα τους. Ἀλλά αὐτό δέν ἀναιρεῖ τήν βόμβα πού ἐξαπέλυσε ὁ Γιοῦνκερ σέ κομψά διατυπωμένη γλῶσσα γιά τήν πλαστότητα τῶν στοιχείων τῆς Ἑλλάδος ὅπως αὐτά ἐπαρουσιάσθησαν στήν ΕΕ ἐπί κυβερνήσεως Σημίτη. Οἱ παλαιότεροι θυμοῦνται μάλιστα ὅτι οἱ Ἕλληνες ὑπουργοί Οἰκονομικῶν ἐπί τῆ βάσει αὐτῶν τῶν ἀνακριβῶν στοιχείων παρίσταντο στίς συνεδριάσεις τοῦ Eurogroup μέ τουπέ καί… περιέπαιζαν τούς Γερμανούς συναδέλφους τους, ὅτι τάχα δέν πληροῦν τά κριτήρια τοῦ Μάαστριχτ γιά τό ὕψος τοῦ ἐλλείμματος, ἐνῶ ἡ Ἑλλάς τά τηροῦσε. (7,5% ἔδειξε ὅμως τό πραγματικό ἔλλειμμα ἡ ἀπογραφή τοῦ 2004.)

Ἀναμέναμε μετά ἀπό αὐτή τήν πολιτική βόμβα πού ἐξαπέλυσε ὁ Γιοῦνκερ κατά τῆς περιόδου Σημίτη νά τοποθετηθοῦν κατά σειράν ὁ ἴδιος ὁ πρώην Πρωθυπουργός καί τό ΠΑΣΟΚ. Ὁ κ. Σημίτης φαίνεται μετά πέντε ἡμέρες σιωπῆς πού μεσολάβησαν ἀπό τήν μετάδοση τῆς συνεντεύξεως ὅτι …ἐμουγγάθη! Δέν ἐντυπωσιαζόμεθα βεβαίως. Μουγγός εἶναι γιά τά κρίσιμα μετά τό 2004. Μπορεῖ νά γράφει ἀνέτως ἄρθρα γιά τήν σοσιαλδημοκρατία καί νά νουθετεῖ ἀφ’ ὑψηλοῦ τά κόμματα, ἀλλά ὅταν πρόκειται γιά τίς δικές του εὐθύνες καί τίς δικές του ἡμέρες «ἄλαλα τά χείλη τῶν ἀσεβῶν». Εἴτε γιά τά θέματα διαφθορᾶς, εἴτε γιά τήν Μαδρίτη (ὑπηγορεύθη ἀπό τίς ΗΠΑ σύμφωνα μέ τόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη), εἴτε γιά τήν ΟΝΕ, λέξη. Ἡ ζωή εἶναι ὡραία! Μέ καφεδάκι στό Da Capo, στήν Αἴγλη, στοῦ Zonar’s ἤ στήν Βιβλιοθήκη. Ἔτσι, κ. Πρόεδρε; Τζήν, ἥλιος, μαῦρο γυαλί καί ἐσπρέσσο, ποιός νοιάζεται γιά ὅλα αὐτά; Τά αὐτά ἰσχύουν γιά τήν κ. Φώφη Γεννηματᾶ καί γιά τό ΠΑΣΟΚ, πού ζητοῦν κάθε τόσο ἐπιμόνως ἐξεταστική γιά τά οἰκονομικά τῆς περιόδου 2004-2009. Καμμία κουβέντα γιά τήν πλαστογραφία τοῦ 2000 μήπως; Βεβαίως, πλήν τῆς σιωπῆς τῶν πρωταγωνιστῶν, ἐπεκράτησε καί γενική σιωπή εἰς τό μηντιακό σύστημά μας, τό ὁποῖο ἐξηφάνισε τήν σπουδαία αὐτή εἴδηση.

Ζητοῦμε ἅπαντες καί σωστά τήν αὐτοκριτική ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀσκοῦμε κριτική στίς παραδοχές πού ἔκανε μέ ἐπίσημο κείμενο ὁμολογίας τῶν λαθῶν τῆς διακυβερνήσεώς του, ἀλλά ὅταν μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ξετυλίξουμε τόν μίτο τῆς Ἀριάδνης ἀπό τήν ἀρχή, νά δοῦμε τί πῆγε σωστά καί τί λάθος, ρολλά! Κατεβάζουμε ρολλά! Ὄχι βεβαίως ὅτι ἡ σκανδαλώδης μηντιακή προστασία πού χαίρει ὁ πρώην Πρωθυπουργός τόν βοηθεῖ σέ κάτι. Οἱ δημοσκοπήσεις λένε πάντα τήν ἀλήθεια. Βυθός. Ἀλλά ἡ βόμβα Γιοῦνκερ ἄν ἔχει κάποια ἀξία δέν εἶναι γιατί κατηγορεῖ ὡς πλαστογράφο τήν κυβέρνηση τῶν ἐκσυγχρονιστῶν. Εἶναι γιατί δίδει τήν δυνατότητα νά δοῦμε ἀπό ποῦ ξεκίνησε τό λάθος καί ἡ ἑλληνική οἰκονομία ηὑρέθη ἀθωράκιστη στήν κρίση τοῦ 2008, μέ πρόβλημα χρέους, ἐλλείμματος καί ἀνταγωνιστικότητος! Ἡ ἐμμονή τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ νά ἐντάξει τήν Ἑλλάδα στήν ΟΝΕ μέ τήν σκληρή καί βάναυση ἰσοτιμία τῶν 1:340.7 διέλυσε τήν ἀνταγωνιστικότητα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, θρυμάτισε τίς ἐξαγωγές προϊόντων καί διηύρυνε τό ἐμπορικό ἔλλειμμα. Ἡ ἀπόφασις αὐτή, σε συνδυασμό μέ τό βουνό τοῦ χρέους τῶν ἐξοπλιστικῶν πού ὁδήγησε δύο ὑπουργούς Ἀμύνης τοῦ κ. Σημίτη στήν φυλακή, ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς χρεοκοπίας.

Κάποια στιγμή πρέπει νά πεῖ τήν ἀλήθεια γι’ αὐτά καί ὁ τότε Διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Λουκᾶς Παπαδῆμος, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν ἄποψη, ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔπρεπε νά προετοιμασθεῖ γιά νά ἐνταχθεῖ στήν ΟΝΕ τό 2010. Ἐδικαιώθη πικρά. Μπήκαμε τόσο ἀπαράσκευοι –ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως διαφωνοῦσε ὁμιλῶν γιά «τραβεστί οἰκονομία»– ὥστε τό 2010 τελικῶς χρεοκοπήσαμε. Ἀφοῦ λοιπόν ἀναζητοῦν πλεῖστοι ὅσοι ἀφορμές γιά νά γίνει μέ τήν ἀπόσταση τοῦ χρόνου ἡ συζήτησις αὐτή σέ πραγματική βάση, ἰδού ἡ Ρόδος ἰδού καί τό πήδημα. Ἀλλά νά πέφτουν βόμβες γύρω μας καί νά συμπεριφερόμεθα σάν νά πέφτουν βαρελότα, δέν γίνεται.

Κεντρικό θέμα