Γιατί ἐπιτρέπετε στόν Τοῦρκο ὑφυπουργό νά περιοδεύει τήν Θράκη;

Θέμα «τουρκικῆς μειονότητος» στήν Θεσσαλονίκη ἄνοιξε ὁ θρασύτατος κύριος Κιράν ὁ ὁποῖος ζητεῖ νά λειτουργήσουν ὡς λατρευτικοί χῶροι δύο παλαιά τεμένη

ΑΠΟ ΧΘΕΣ κινεῖται μεταξύ Θεσσαλονίκης καί Θράκης ὁ Τοῦρκος ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Γιαβούζ Σελίμ Κιράν. Θά ἑορτάσει τό ραμαζάνι μαζί μέ τήν μειονότητα, τήν ὁποία ἡ Ἄγκυρα ἐπιμένει νά ὀνομάζει «τουρκική». Ἀνοίγει ὅμως καί ζήτημα μειονότητος στήν Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστική εἶναι σχετική ἀνάρτησίς του στό Twitter: «Στή Θεσσαλονίκη συναντηθήκαμε μέ τούς ἐκπροσώπους τῆς τουρκικῆς κοινωνίας, τούς θρησκευτικούς λειτουργούς» καί ὅπως εἶπε «δέν μποροῦν νά γίνουν ἀποδεκτές οἱ πιέσεις καί οἱ περιορισμοί στήν ἐλευθερία θρησκείας, γλώσσης καί προσευχῆς τῶν ὁμογενῶν μας. Εἴμεθα δίπλα στούς ὁμογενεῖς μας πού παρά τίς δυσκολίες διατηροῦν τήν ταυτότητα καί τήν θρησκεία τους.»

Καί αὐτά ἐνῶ ἐπεσκέπτετο «ὀθωμανικά μνημεῖα» ὅπως τό Γενί τζαμί καί εἶχε ἐπικοινωνία μέ ἀνυπόστατες ὀργανώσεις ὅπως κάποια Ἕνωσις Μουσουλμάνων Μακεδονίας Θράκης! Ὁ Τοῦρκος ὑφυπουργός προκαλεῖ εὐθέως. Θέτει ζήτημα «ὁμογενῶν» του πού καταπιέζονται. Ὁπότε τό ἐρώτημα εἶναι ποιός καί γιά ποιόν λόγο συνεφώνησε νά γίνει αὐτή ἡ ἐπίσκεψις. Γιατί ἐπιτρέπεται σέ ἕναν Τοῦρκο κυβερνητικό παράγοντα νά ἔρχεται νά μᾶς ἐπιδεικνύει ἐδῶ τήν περιφρόνησή του πρός τό διεθνές δίκαιο καί πρός τούς νόμους τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους. Εἶναι περιφρόνησις πρός τό διεθνές δίκαιον νά χαρακτηρίζει «τουρκική» μία μειονότητα πού εἶναι ἀναγνωρισμένη ὡς μουσουλμανική. Εἶναι περιφρόνησις πρός τό ἑλληνικό Κράτος νά ἐπισκέπτεται τούς ψευτομουφτῆδες, ὅταν ὑπάρχουν κανονικῶς ὁρισμένοι (σύμφωνα μέ ὅλα τά προβλεπόμενα ἀπό τό Κοράνι) μουφτῆδες τούς ὁποίους ἀναγνωρίζει ἡ Ἑλλάς.

Καί ἀφοῦ ἐν πάσῃ περιπτώσει ἦλθε καί συμπεριφέρεται μέ αὐτόν τόν τρόπο, γιατί δέν ἔχει ἀκόμη κηρυχθεῖ ἀνεπιθύμητος, ὥστε νά ὑποχρεωθεῖ νά ἐπιστρέψει ἀμέσως στήν Τουρκία;

Γνωρίζουμε ὅτι δέν εἶναι ἡ διπλωματική ἁβρότης σκοπός αὐτῆς τῆς ἐπισκέψεως. Ὅπως καί δέν ἦταν καί καμμία ἀπό τίς ἐπισκέψεις Τούρκων ἀξιωματούχων τίς ὁποῖες ἀνεχθήκαμε κατά τό παρελθόν. Καί ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἐπεσκέφθη τήν Ἑλλάδα καί τόν ἀφήσαμε οὐσιαστικῶς ἀσύδοτο στήν Θράκη. Καί ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου ἦλθε καί ὑπῆρξε ἐξ ἴσου προκλητικός. Εἶναι ἀκατανόητο τό ὅτι ἀφήνουμε τέτοιες καταστάσεις νά διαιωνίζονται. Πρόκειται γιά πολιτικές ἐνέργειες ἀμφισβητήσεως τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας καί προωθήσεως τῶν ἀπαιτήσεων τῆς Τουρκίας εἰς βάρος ἑλληνικῶν ἐδαφῶν καί ἑλληνικῶν πληθυσμῶν. Ὁπότε ἐπανερχόμεθα στό βασικό: «Γιατί ἐπιτρέπουμε τέτοιες ἐπισκέψεις;».

Καί γιά νά μήν ὑπάρχουν ἀμφιβολίες γιά τό τί θά κάνει ὁ Τοῦρκος ὑφυπουργός, ἔχουμε τήν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς Ἀγκύρας πού τά λέει ὅλα:

«Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης Yavuz Selim Kıran, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, θά πραγματοποιήσει ἐπίσκεψη στήν Θεσσαλονίκη καί τήν «Δυτική» Θράκη τό διάστημα 5-6 Μαΐου 2021.

»Κατά τή διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ του, ἡ Α.Ε. Kıran θά συναντήσει, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ μῆνα τοῦ Ραμαζανιοῦ, πρωτίστως, τούς “Μουφτῆδες” τῆς Κομοτηνῆς καί τῆς Ξάνθης, καθώς καί τούς ἐκπροσώπους τῶν φορέων καί ὀργανώσεων, καί τά μέλη τῆς “Τουρκικῆς” Μειονότητος στή “Δυτική” Θράκη, ἐνῶ θά ἐπισκεφθεῖ Μειονοτικά σχολεῖα καί ὀθωμανικά μνημεῖα.

»Ὁ Ὑφυπουργός θά πραγματοποιήσει ἐπίσης ἐπίσκεψη στήν Οἰκία Atatürk στή Θεσσαλονίκη.».

Δέν θά περιορισθεῖ ὅμως, ὁ Γιαβούζ Σελίμ Κιράν στίς περιοχές τῆς μειονότητος. Μέχρι τό Διδυμότειχο θά φθάσει μέ πρόσχημα τήν ἐπιθεώρηση τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τοῦ πρό πολλῶν ἐτῶν καέντος τεμένους τοῦ Βαγιαζήτ.

Νά σημειωθεῖ ἐπιπροσθέτως ὅτι δέν πρόκειται γιά ἐπίσημη ἐπίσκεψη ἀλλά γιά «ἰδιωτική». Τώρα πόσο «ἰδιωτική» μπορεῖ νά εἶναι ὅταν στήν Θεσσαλονίκη τόν ὑποδέχεται ἐπισήμως ὁ Τοῦρκος πρέσβυς καί νά περιοδεύουν μαζί «ὀθωμανικά μνημεῖα» εἶναι κάτι πού σηκώνει πολλή συζήτηση. Τό βέβαιον εἶναι ὅτι οἱ Τοῦρκοι τά θέλουν ὅλα δικά τους. Δέν θέλουν τήν ἐπίσκεψη ἐπίσημη γιά νά μποροῦν νά κινοῦνται κατά τό δοκοῦν ὅπου θέλουν καί ὅπως θέλουν. Ἀπό τήν ἄλλη προσδίδουν τήν ἐπισημότητα τῆς ἐπιθεωρήσεως ἔργων –ὅπως στό τέμενος– καί τῆς ἐπισκέψεως σέ σχολεῖα καί ὀργανώσεις γιά νά δώσουν στά μέλη τῆς μειονότητος τό μήνυμα, ὅτι εἶναι ἐπικυρίαρχοι.

Ἴσως μάλιστα νά νομίζουν πώς ἔτσι παίρνουν ρεβάνς γιά τήν ταπείνωση πού ὑπέστη ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου στήν Ἄγκυρα, ὅταν ὑπεχρεώθη νά ἀκούει τήν ἀπαρίθμηση τῶν δικαίων τῆς Ἑλλάδος –καί τῶν ἀδίκων τῆς Τουρκίας– ἀπό τόν πληθωρικό ὅσο ὅμως καί ἀκριβῆ λόγο τοῦ Νίκου Δένδια. Τό ζήτημα εἶναι πῶς καί γιατί ἐμεῖς τά ἐπιτρέπουμε αὐτά. Πολύ περισσότερο ὅταν ἔχουμε δύο δεδομένα. Πρῶτον, τίς ἐπισκέψεις καί ἄλλων Τούρκων κυβερνητικῶν κατά τό παρελθόν, πού ἔχουν ἐξελιχθεῖ σέ ἀπαράδεκτες κινήσεις ἀσκήσεως ἐπιρροῆς. Δεύτερον, τίς συνεχεῖς ἀπαιτήσεις τῆς Τουρκίας σέ κάθε ἐπίπεδο. Ἀκόμη καί κατά τό πρόσφατο ταξίδι τοῦ κ. Δένδια στήν Ἄγκυρα, ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογάν (ἔτσι ἀναφέρουν ἀξιόπιστες πληροφορίες) ἐζήτησε ἀπό τόν κ. Δένδια τήν ἐπαναλειτουργία δύο τζαμιῶν τῆς Θεσσαλονίκης. Γιά ποιόν λόγο; Μήπως ὑπάρχουν καί ἐκεῖ μουσουλμάνοι καί δέν τό γνωρίζουμε; Ἤ μήπως μετά τήν Θράκη οἱ ἀπαιτήσεις τῶν Τούρκων θά φθάσουν μέχρις ἐκεῖ; Εἶναι καί ἡ γενέτειρα τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ ἄλλως τε, ὅπως δέν χάνουν εὐκαιρία νά μᾶς θυμίζουν. Τό ἔπραξε καί πάλι ὁ ὑφυπουργός Κιράν. Προφανῶς προσβλέπων σέ νέες διεκδικήσεις.

Μᾶλλον χλιαρή θά χαρακτηρίζαμε τήν ἀντίδραση κύκλων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού περιορίσθηκαν νά ἐπισημάνουν ὅτι ἡ Ἑλλάς «παραμένει σταθερά προσηλωμένη στίς διεθνεῖς της ὑποχρεώσεις, πλήρως σεβόμενη τό Διεθνές Δίκαιο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ πυξίδα τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς καί στό πλαίσιο αὐτό ἐφαρμόζει τίς προβλέψεις πού ἀπορρέουν ἀπό τήν Συνθήκη τῆς Λωζάνης τοῦ 1923, ἡ ὁποία ἀναγνωρίζει τήν ὕπαρξη θρησκευτικῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας στή Θράκη». Ἐπίσης, ἀναφέρουν πώς ἡ Μουσουλμανική Μειονότης, ἡ ὁποία εὐημερεῖ, ἀριθμεῖ περίπου 120.00 κατοίκους, Ἕλληνες πολῖτες, καί προσθέτουν πώς στήν περιοχή αὐτή λειτουργοῦν σήμερα 127 μειονοτικά σχολεῖα, καθώς καί 260 τεμένη.

Τέλος, οἱ ἴδιες διπλωματικές πηγές διαμηνύουν πώς ὁποιαδήποτε προσπάθεια διαστρεβλώσεως τῆς πραγματικότητος καί παραποιήσεως τῶν στοιχείων αὐτῶν, ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχεται, εἶναι αὐτονόητα ἀπορριπτέα καί δέν χρῄζει περαιτέρω σχολιασμοῦ.Δυστυχῶς, δέν ἀρκεῖ ἡ δήλωσις, πώς τά τουρκικά ψεύδη εἶναι ἀπορριπτέα. Ἀπαιτεῖται ἀντίδρασις πιό δυναμική!!

Κεντρικό θέμα