Γιατί δέν ζητήσαμε νά ὑπογράψουν τίς Πρέσπες ὡς ἐγγυήτριες δυνάμεις οἱ ΕΕ – ΗΠΑ;

Τό ἔγκλημα τῆς κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ μέ τήν πολυμερῆ συνθήκη ὁδηγεῖ σέ διπλή ὀνομασία

ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἡ Ἑλλάς παρεχώρησε τόν ἱστορικό τίτλο τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, παρεχώρησε τούς ὅρους μακεδονικό ἔθνος, μακεδονική γλῶσσα, παρεχώρησε τά ἐμπορικά σήματα καί ἀντί ἀνταλλάγματος λαμβάνει τώρα μέ ἀφορμή τό βέτο Μακρόν τό «πάγωμα» τῆς συμφωνίας. Τήν τοποθέτησή της στό ράφι ἀπό τόν Σκοπιανό Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ. Τήν ἐπικράτηση τῆς διπλῆς ὀνομασίας. «Μακεδονία» ἐντός τῶν Σκοπίων καί «Βόρειος Μακεδονία» ἐντός τοῦ ΝΑΤΟ. Αὐτό τό ἔγκλημα ὅμως ἔχει ὑπογραφή: ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπρας καί ΣΥΡΙΖΑ.

Ἡ «Ἑστία» ὑπενθυμίζει σήμερα πώς κατά τήν διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων εἶχαν τεθεῖ στό τραπέζι δύο ὅροι, προκειμένου νά διασφαλισθεῖ ἡ ἐφαρμογή τοῦ νέου ὀνόματος καί στό ἐσωτερικό. Ἡ ἀλλαγή τοῦ σκοπιανοῦ Συντάγματος ὁ πρῶτος, ἀπαίτησις τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Ἡ ὑπογραφή πολυμεροῦς συνθήκης μέ τήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ ὡς ἐγγυήτριες δυνάμεις ὁ δεύτερος. Γιά νά συντελεσθεῖ ἔπρεπε ὅμως νά ὑπογράψουν τήν συμφωνία ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ καί ἡ Ὕπατη Ἐκπρόσωπος Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι. Ἐάν εἶχαν ὑπογράψει –εἰδικῶς ἡ δεύτερη καί ἐγγυῶντο τήν ἐφαρμογή τῆς Συμφωνίας, δύσκολα θά μποροῦσε νά θέσει βέτο ὁ Πρόεδρος Μακρόν καί νά τήν «ἀνατινάξει». Κατάφερε νά τό θέσει ὅμως ἀκριβῶς γι’ αὐτό. Ἐπειδή ἡ Εὐρώπη δέν ὁρίσθηκε τελικῶς ἐγγυήτρια δύναμις. Ποιός εὐθύνεται γι’ αὐτό; Ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ τό «κάρφωσε» χθές. Δήλωσε πώς οἱ Ἕλληνες «ἐδέχθησαν» τήν σύνδεση τῆς συμφωνίας καί τήν ἐφαρμογή της μέ τήν εὐρωπαϊκή πορεία τῆς γείτονος. Χωρίς ἐγγυήσεις! Ἄν καί μέ ὅπλο τήν ἰσχύ πού εἴχαμε κερδίσει ἀπό τό βέτο Καραμανλῆ μπορούσαμε νά ἀπαιτήσουμε ἐγγυήσεις. Τώρα ὁ τέως ὑπουργός ἐξωτερικῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐκπλήσσεται πού δέν τό σκέφθηκε!

Ἀναλυτικῶς οἱ δηλώσεις Ζάεφ –μέ τίς ὁποῖες «παγώνει» ὅπως προέβλεπε ἡ «Ἑστία» ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν– ἔχουν ὡς ἑξῆς:

«Ὑπάρχει σύνδεσις μεταξύ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς συμφωνίας καί τοῦ ἀνοίγματος καί κλεισίματος τῶν κεφαλαίων ἐντάξεως. Εἰδικῶς γιά τήν ἐσωτερική χρήση σέ κάποιες περιπτώσεις. Ὑπάρχει σύνδεσις, διότι οἱ Ἕλληνες φίλοι μας τό δέχθηκαν πώς μποροῦμε νά τά καταφέρουμε λόγω τοῦ μέλλοντος πού ἔχει ἡ “Βόρειος Μακεδονία” μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Καί στό πλαίσιο αὐτό, δέν ὑπάρχει δυνατότης ὑλοποιήσεως τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Μέρος της θά “παγώσει”, διότι δέν εἶναι δυνατή ἡ ἐφαρμογή της. Θά προσπαθήσουμε νά ὑλοποιήσουμε κάποιες διατάξεις, ὅμως τά δύο συνδέονται μεταξύ τους, διότι ἡ διαδικασία ἐναλλαγῆς τῶν κεφαλαίων σημαίνει ὅτι θά παραδώσουμε τήν ἐθνική κυριαρχία μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση».

Ὁ Ζάεφ προειδοποίησε ὅτι ἐάν ἡ χώρα του καί γενικώτερα οἱ χῶρες τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων δέν ἐνταχθοῦν στήν ΕΕ, ἡ μοναδική ἐπιλογή πού ἔχουν, θά ὑπάρξουν δυσάρεστες ἐξελίξεις στά Βαλκάνια πού θά ἐπηρεάσουν ὅλη τήν Εὐρώπη. «Δέν ὑπάρχει ἐναλλακτική γιά ἐμᾶς καί τό γνωρίζουμε καλά. Δέν ὑπάρχουν ἄλλες προσφορές πού νά μποροῦν νά ἀποτελέσουν ἐναλλακτικές ἐπιλογές. Διότι οἱ ἄλλες προσφορές, ἄν καί ὑπάρχουν, δέν μᾶς προσφέρουν δημοκρατία, κράτος δικαίου, ἐλευθερίες. Ἄν τά φῶτα ἀπό τά ἄστρα στήν σημαία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως σβήσουν, τότε ἐδῶ θά πέσει σκοτάδι. Καί στό σκοτάδι θά χάσουμε τούς ἑαυτούς μας. Διότι, ἄν ὑπάρξει θετικό ἔδαφος γιά ριζοσπαστικοποίηση, γιά τήν ἐπάνοδο τοῦ ἐθνικισμοῦ, αὐτό θά προκαλέσει μεγάλη ζημιά σέ ὅλα τά Βαλκάνια. Κι ὅταν τά Βαλκάνια ἔχουν πρόβλημα, τότε ἡ Εὐρώπη θά ἔχει πρόβλημα» εἶπε σέ τηλεοπτική συνέντευξη ὁ Σκοπιανός Πρωθυπουργός.

Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἡ Ἑλλάς θά συνεχίσει νά παρακολουθεῖ στενά τήν πλήρη ἀνταπόκριση τῶν Σκοπιανῶν στίς ὑποχρεώσεις τους καί κάλεσε τήν ἀντιπολίτευση «νά ἀναλογισθεῖ ἐπί τέλους τίς εὐθύνες της γιά ἕνα ἐλλειμματικό erga omnes».

Οἱ δηλώσεις τοῦ Ζάεφ δέν πέρασαν ἀπαρατήρητες ἀπό τίς Βρυξέλλες, μέ τήν ἐκπρόσωπο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ἁρμοδία γιά διεθνῆ θέματα Μάγια Κοτσίγιαντσιτς, νά ὑπενθυμίζει στόν Πρωθυπουργό ὅτι ὑπάρχει δέσμευσις ἐκ μέρους του πού δέν πρέπει νά τήν ξεχνᾶ. Τό ἐνδεχόμενο νά «παγώσει» τήν συμφωνία δέν χαροποίησε τήν Κομμισσιόν, οὔτε ὅμως καί τήν φόβισε ἤ τήν ἠνόχλησε. Ἀρχικῶς ἡ ἀξιωματοῦχος τῶν Βρυξελλῶν ἀνέφερε ὅτι ἡ ΕΕ χαιρέτισε τήν ἐπίτευξη τῆς «ἱστορικῆς συμφωνίας», χαρακτηρίζοντάς την «σημαντικό ἐπίτευγμα» πού ἀποτελεῖ ἕνα «θετικό παράδειγμα» γιά τήν περιοχή τῶν Βαλκανίων καί τήν Εὐρώπη γενικώτερα.

«Ἐπιδοκιμάζουμε τό κουράγιο καί τήν ἀποφασιστικότητα τῶν δύο ἐμπλεκομένων πλευρῶν» εἶπε ἡ Κοτσίγιαντσιτς καταλήγοντας: «Πιστεύουμε ὅτι οἱ Ἀρχές παραμένουν δεσμευμένες στήν συμφωνία καί εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά συνεχίσουν νά τήν ἐφαρμόζουν καλῆ πίστη».

Κεντρικό θέμα