Γιά αὐτές τίς ἀναστολές γιατί δέν εἴπατε λέξη;

Πρώην Ὑπουργοί τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐπιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί, δικαστές, νομικοί, δήμαρχοι, μοναχοί μέ βαρειές ποινές κατεδικάσθησαν μέ ἀναστολή καί ἀφέθησαν ἐλεύθεροι!

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ἀγόρευσις τῆς εἰσαγγελέως στήν δίκη τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἀδαμαντίας Οἰκονόμου μέ βάση τήν ὁποία προτείνεται νά ἔχει ἀναστέλλουσα δύναμη ἡ ἀπόφασις τοῦ Τριμελοῦς Ἐφετείου Κακουργημάτων Ἀθηνῶν γιά τά μέλη τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως «Χρυσή Αὐγή» ξεσήκωσε θύελλα πολιτικῶν ἀντιδράσεων. Εἰδικῶς ἐκ μέρους τῆς πολιτικῆς ἀγωγῆς ἡ ὁποία ἐπεφύλαξε στήν εἰσαγγελική λειτουργό τόν χαρακτηρισμό τοῦ «συνηγόρου ὑπερασπίσεως τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως». Ἡ «Ἑστία» δέν πρόκειται νά σχολιάσει τήν ἄποψη τῆς κατηγορούσης ἀρχῆς ἡ ὁποία κατά τό Σύνταγμα ἀπολαύει λειτουργικῆς καί προσωπικῆς ἀνεξαρτησίας. Οὔτε θά ὑπεισέλθει στήν οὐσία τῆς ὑποθέσεως. Ἐάν δηλαδή ὁ σύννομος βίος πού ἀνατρέχει στόν χρόνο πρίν ἀπό τήν διάπραξη τοῦ ἀδικήματος εἶναι τέτοιος, ὥστε νά δικαιολογεῖ τήν παροχή ἀναστολῆς σέ ἀδίκημα πού ἐπιφέρει τόσο ὑψηλή ποινή χωρίς ἰδιαίτερη ἀναγνώριση ἐλαφρυντικῶν.

Τό Δικαστήριο θά ἀποφασίσει καί θά σεβασθοῦν ἅπαντες τήν γνώμη του. Ὅπως τήν σεβάσθηκαν ὅταν ἀπεφάνθη ὅτι ἡ «Χρυσή Αὐγή» εἶναι ἐγκληματική ὀργάνωση μέ πολιτικό μανδύα. Παγία ἄποψίς μας εἶναι ὁ σεβασμός στήν ἀνεξαρτησία τῆς δικαιοσύνης.

Μέ ἀφορμή τήν ἐπίθεση πού δέχεται ὅμως ἡ εἰσαγγελεύς Ἀδαμαντία Οἰκονόμου ἡ ὁποία ἔχει στοχοποιηθεί ἐπειδή ἔχει ἄλλη γνώμη ἀπό τήν κρατοῦσα σέ μιά ποινική –καί ὄχι πολιτική δίκη, ἐπ’ ἀκροατηρίῳ τοὐλάχιστον– ὀφείλουμε, νομίζουμε, νά κάνουμε μερικές γενικές ἐπισημάνσεις γιά δύο ἐπί μέρους θέματα.

Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι ὁ βίος τῶν εἰσαγγελικῶν λειτουργῶν στίς ἡμέρες μας ἔχει παύσει νά εἶναι ἀνέφελος. Γίνονται στόχοι βομβιστικῶν ἐπιθέσεων (Ἰσίδωρος Ντογιάκος), γίνονται στόχοι διαρρήξεων καί μηνύσεων ἐμπλεκομένων (Ἑλένη Τουλουπάκη), γίνονται στόχοι δημοσίων παρεμβάσεων (Ἑλένη Λιόγκα), γίνονται στόχοι πρωτοσέλιδων δημοσιευμάτων (Ἠλίας Ζαγοραῖος), στόχοι ἐκφοβισμοῦ (Εὐτέρπη Γκουτζαμάνη-Ξένη Δημητρίου). Τά παραδείγματα εἶναι ἐλάχιστα καί ἐνδεικτικά. Ὑπάρχουν ἄπειρα. Γενικῶς τό εἰσαγγελικό λειτούργημα εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνο καί ἀνθυγιεινό στίς ἡμέρες μας, τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί διεθνῶς.

Τώρα μέ ἀφορμή τήν ἀγόρευση Οἰκονόμου στό δικαστήριο διαβάζουμε ὅτι ἡ πρότασις τῆς εἰσαγγελίας δέν δεσμεύει τό δικαστήριο τό ὁποῖο καί θά ἀποφασίσει ἀνεξαρτήτως. Πρᾶγμα ἀπολύτως σωστό. Ἀλλά ἄν τό αὐτονόητο στόν Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας χρωματίζεται ὡς παραμερισμός τῆς εἰσαγγελέως τήν ὁποία τό δικαστήριο ὑπομένει νά ἀκούει νά ἀγορεύει ὧρες ἐπί ὡρῶν ὡς σύμβουλό του, τό ἐρώτημα πού προκύπτει εἶναι σαφές καί ξεκάθαρο: τί τήν χρειαζόμεθα τότε τήν κατηγοροῦσα ἀρχή, ὅταν τήν κρεμᾶμε στά μανταλάκια κάθε φορά πού διαφωνοῦμε μαζί της; Νά τήν καταργήσουμε τότε. Νά καταργήσουμε γιατί ὄχι καί τήν ἕδρα. Νά ἀποκτήσουμε λαϊκά δικαστήρια καί δικαιοσύνη σοβιέτ γιά νά ἐκδίδουμε ὅ,τι ἀποφάσεις θέλουμε. Εἶναι αὐτό δυνατόν ὅμως; Αὐτό εἶναι τό πρῶτο θεσμικό ἀτόπημα πού διακρίνουμε στήν μεταχείριση πού τυγχάνουν οἱ ἀπόψεις τῆς εἰσαγγελέως. Ὑπάρχει ὅμως κάτι ἀκόμη ἀπείρως σοβαρότερο. Τό ζήτημα τῆς ἀναστολῆς. Καί πάλι δέν θά ὑπεισέλθουμε στήν οὐσία τῆς συγκεκριμένης δίκης. Εἴμεθα ὅμως ὑποχρεωμένοι νά ρωτήσουμε τούς φωνασκοῦντες: Γιατί δέν ἀπετέλεσαν μεῖζον ζήτημα γιά τόν δημόσιο διάλογο οἱ ἀναστολές πού ἔδωσαν –προσοχή– οἱ ἀποφάσεις τῆς ἕδρας, ὄχι τῶν εἰσαγγελέων σέ μία σειρά ὑποθέσεων μείζονος δημοσίου ἐνδιαφέροντος. Γιά τοῦ λόγου τό ἀσφαλές ἐρωτοῦμε:

– Γιά τόν πρώην Ὑπουργό τοῦ ΠΑΣΟΚ Ἀναστάσιο Μαντέλη, ὁ ὁποῖος κατεδικάσθη γιά δωροδοκία ἀπό τήν Siemens σέ 8 χρόνια φυλάκιση μέ ἀναστολή, γιατί κανείς δέν εἶπε λέξη;

– Γιά τόν πρώην Ὑπουργό τοῦ ΠΑΣΟΚ Γιάννη Ἀνθόπουλο, ὁ ὁποῖος κατεδικάσθη σέ 15 χρόνια μέ ἀναστολή γιά τοκογλυφία εἰς βάρος ἐπιχειρηματία καί ξέπλυμα, γιατί κανείς δέν εἶπε λέξη;

– Γιά τόν πρώην Ὑπουργό τοῦ ΠΑΣΟΚ, κατηγορούμενο γιά τήν λίστα Λαγκάρντ, ὁ ὁποῖος κατεδικάσθη γιά νόθευση δημοσίου ἐγγράφου μέ τριετῆ ἀναστολή, γιατί δέν εἶπε κανείς λέξη;

– Γιά τόν συνεργάτη τοῦ Ἄλεξ Ρόντος, δημοσιογράφο τῆς «Ἐξόρμησης», ὁ ὁποῖος στήν ὑπόθεση τῶν ΜΚΟ γιά «Ἀποναρκοθέτηση» κατεδικάσθη σέ κάθειρξη 16 ἐτῶν μέ ἀναστολή, γιατί δέν εἴπατε λέξη;

– Γιά στέλεχος τῆς Energa Power, τό ὁποῖο πρωτοδίκως κατεδικάσθη γιά ἀπόπειρα δολοφονίας δικηγόρου τοῦ δημοσίου σέ ποινή καθείρξεως 3 ἐτῶν μέ ἀναστολή, γιατί κανείς δέν εἶπε τίποτε;

– Γιά τόν Δήμαρχο νησιοῦ τῆς Πελοποννήσου, ὁ ὁποῖος κατεδικάσθη γιά ἀπάτες σέ κάθειρξη 15 χρόνων μέ ἀναστολή, γιατί κανείς δέν εἶπε τίποτε;

– Γιά τόν μοναχό Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος κατεδικάσθη σέ ποινή καθείρξεως εἴκοσι ἐτῶν μέ ἀναστολή, γιατί δέν εἴπατε λέξη;

– Γιά τήν περίπτωση Προέδρου Ἐφετῶν ἀπό τήν Βόρειο Ἑλλάδα, ὁ ὁποῖος κατεδικάσθη σέ ποινή ἕξι ἐτῶν μέ ἀναστολή γιά δωροδοκία, γιατί δέν εἴπατε λέξη;

– Γιά τρεῖς πανεπιστημιακούς ἰατρούς, οἱ ὁποῖοι κατεδικάσθησαν γιά δωροδοκία καί ξέπλυμα χρήματος σέ κάθειρξη ἕνδεκα ἐτῶν μέ ἀναστολή, γιατί δέν εἴπατε λέξη;

– Σέ ὑπόθεση πού ἐξεδίκασε τό Μικτό Ὁρκωτό Δικαστήριο Ἀμφίσσης στήν ὁποία κατηγορούμενοι γιά συνέργεια σέ δολοφονία κατεδικάσθησαν σέ ἕξι χρόνια κάθειρξη μέ ἀναστολή, γιατί δέν εἴπατε λέξη;

Γιά νά μήν θυμηθοῦμε τί ἀναστολές ἐδόθησαν γιά ὑποθέσεις παραδικαστικοῦ καί καταπατήσεων μέ πρωταγωνιστές ἐκπροσώπους τοῦ νομικοῦ κόσμου πού κατεδικάσθησαν σέ καθείρξεις ἀπό 13 ἕως 16 χρόνια. Ἐρωτᾶμε λοιπόν χωρίς νά ὑπεισερχόμεθα στήν οὐσία αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως: Γιατί δέν εἴπατε λέξη γιά ἀναστολές πού ἐδόθησαν γιά δολοφονίες, συνέργειες σέ δολοφονίες, γιά δωροδοκίες, νοθεύσεις ἐγγράφων, τοκογλυφίες, ξέπλυμα χρήματος, ἀπάτες, καταπατήσεις καί ἄλλα ἀδικήματα πού καταλαμβάνουν τόν μισό ποινικό κώδικα;

Τώρα, πρώτη φορά στήν δίκη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, κατέστη μία εἰσήγησις, οὔτε κἄν ἀπόφασις, γιά ἀναστολή τό μεῖζον θέμα γιά τόν νομικό κόσμο; Ἐάν ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν ἀναστολή δέν ἐγεννήθη χθές μέ τήν ἀγόρευση Οἰκονόμου. Ὑπάρχει καιρό τώρα. Ἄς εἴμαστε σοβαροί.

Κεντρικό θέμα