Γεωτρήσεις μέ τήν Λιβύη ἐξαγγέλλει προκλητικῶς ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν

Ἐνῶ ἡ Κυβέρνησις δίδει μάχη γιά νά μήν κυρωθεῖ ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων τό παράνομο μνημόνιο

ΕΝΩ ὁ κ. Νῖκος Δένδιας κατευθύνετο πρός τήν Ἄγκυρα καί ἡ Ἑλλάς ὑπεδέχετο τόν Πρόεδρο τῆς Λιβύης Μωχάμεντ ἀλ Μένφι σέ μία πάσῃ δυνάμει διπλωματική προσπάθεια ἀνατροπῆς τῶν τουρκικῶν σχεδιασμῶν γιά τήν ἀνατολική Μεσόγειο, ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἀνέτρεπε τά πάντα προαναγγέλλων ὅτι «τώρα θά κάνουμε ἀπό κοινοῦ μέ τήν Λιβύη ἔρευνες καί γεωτρήσεις»! Τήν ἴδια στιγμή ἀπειλεῖ καί τήν Κύπρο ὅτι «τά πλοῖα μας εἶναι ἕτοιμα»…
Ἔτσι φαίνεται νά πέφτει στό κενό ἡ πρωτοφανής διπλωματική πίεσις τῶν Ἀθηνῶν πού στό βάθος ὑποκρύπτει ἀγωνία γιά ραγδαῖες ἐξελίξεις στίς σχέσεις τῆς Τουρκίας μέ τήν Λιβύη. Ἡ ἐπίθεσις φιλίας τῆς Κυβερνήσεως τῆς ΝΔ εἶναι καταιγιστική: τήν προηγούμενη ἑβδομάδα ἐπεσκέφθη τήν Τρίπολη ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος ἀπό τόν κύριο Δένδια. Στίς συναντήσεις μέ τόν Πρωθυπουργό Ντμπεϊμπά ἀπήτησε τήν ἀκύρωση τοῦ μνημονίου, ἀλλά κύριος στόχος ἦταν ἡ πάση θυσία ἀποφυγή τῆς κυρώσεώς του ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων προκειμένου νά μήν ἀποκτήσει πλήρη ἰσχύ. Ἠκολούθησε λίγες ἡμέρες μετά ὁ κύριος Δένδιας, ὁ ὁποῖος μετέβη στήν Βεγγάζη καί συνηντήθη μέ τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων.

Χθές κατέφθασε στήν Ἀθήνα ὁ Πρόεδρος τοῦ Προεδρικοῦ συμβουλίου κύριος Μωχάμεντ Ἀντί, ὁ ὁποῖος ἐδέχθη δημόσια πίεση γιά τό ἀνυπόστατο μνημόνιο τόσο ἀπό τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ὅσο καί ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ὡστόσο ἀπήντησε ἀορίστως, ὅτι «ἦρθα ἐδῶ γιά τήν δημοκρατία» καί ὅτι ὅσα μᾶς ἀπασχολοῦν «θά τεθοῦν στό τραπέζι τοῦ διαλόγου». Κάνοντας μάλιστα καί χιοῦμορ ἄφησε καί ὑπαινιγμό ὅτι τό Μαντεῖο τῶν Δελφῶν εἶχε προβλέψει ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων τήν ἵδρυση τριῶν ἀποικιῶν στήν Ἀνατολική Λιβύη!

Ἡ Ἀθήνα ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ συντονισμένη πίεσις τῆς Εὐρώπης πρός τήν Λιβύη μπορεῖ νά ἀποδώσει καρπούς, ἀλλά μέχρι στιγμῆς δέν ἔχει εἰσπράξει τίποτε. Οἱ Λίβυοι συνήθως μᾶς μιλοῦν γιά τόν …καιρό! Ὑπό τάς συνθήκας δέν πρέπει νά ἀποκλεισθεῖ νά συζητηθεῖ τό θέμα τοῦ τουρκολιβυκοῦ μνημονίου καί στήν σημερινή συνάντηση τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδος – Τουρκίας. Τί εἶναι ὅμως αὐτό πού ἀνησυχεῖ τήν Ἀθήνα καί τρέχει;
Ὅταν ὁ κ. Μητσοτάκης, κατά τήν διάρκεια τῶν κοινῶν δηλώσεων στήν Τρίπολη, ὑπεγράμμισε τήν ἀκυρότητα τῶν μνημονίων, ὁ Λίβυος ὁμόλογός του Ἀμπ. Ντμπεϊμπά ἐπεκαλέσθη τήν προάσπιση τῶν συμφερόντων τοῦ λαοῦ καί τῆς χώρας του. Ἀνέφερε ἀκόμη ὅτι «ἐνθαρρύνουμε τίς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ἑλλάδος – Τουρκίας καί Λιβύης – Τουρκίας γιά τόν ὁρισμό τῶν οἰκονομικῶν ζωνῶν γιά νά συνεχισθεῖ ἡ συνεργασία στήν περιοχή τῆς Μεσογείου». Δέν μπορεῖ αὐτή ἡ στάσις νά θεωρηθεῖ ἐνθαρρυντική.

Καί χθές ὅμως ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὑποδεχόμενος τόν ἐπί κεφαλῆς τοῦ Προεδρικοῦ Συμβουλίου τῆς Λιβύης Μωχάμεντ ἀλ Μένφι, δέν ἔλαβε τήν ἀπάντηση πού προσδοκοῦσε. Μεταξύ ἄλλων ὁ Πρωθυπουργός ἐτόνισε: «Χαιρετίζω τήν πρόθεση τή δική σας ἀλλά καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Λιβύης, ἡ χώρα σας νά συζητήσει μέ τήν Ἑλλάδα κρίσιμα ζητήματα ὅπως ἡ ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν». Ὁ Λίβυος ἐπίσημος ὅμως ὁμίλησε γιά ὅλα ἐκτός ἀπό τήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν. Ἄρχισε ἀπό τόν χρησμό τῆς Πυθίας γιά τίς ἑλληνικές ἀποικίες στήν Ἀνατολική Λιβύη, ἀνεφέρθη σέ ξεχωριστές σχέσεις «πού χάνονται στά βάθη τῶν αἰώνων» καί ἀκόμη γιά τίς προσδοκίες ἐπαναδραστηριοποιήσεως τῶν Ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν στήν χώρα του.

Τό μόνο ὅμως πού θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ἀναφορά στό ζήτημα τῆς ὁριοθετήσεως τῶν θαλασσίων ζωνῶν εἶναι τό ἀκόλουθο ἀπόσπασμα τῶν δηλώσεών του: «Φροντίζουμε γιά τήν ἐξέλιξη τῶν σχέσεων, φροντίζουμε γιά τό ἄνοιγμα νέων ὁριζόντων στίς σχέσεις, ἰδιαίτερα στίς σχέσεις μέ τήν Ἑλλάδα. Καί ἄν κάποια στιγμή αὐτές οἱ σχέσεις πέρασαν ἀπό κάποιες δύσκολες στιγμές, αὐτό μπορεῖ νά ἐπιλυθεῖ μέσα ἀπό ἕνα διάλογο καί προσωπικά πιστεύω ὅτι τά κοινά σημεῖα πού μᾶς ἑνώνουν θά μᾶς βοηθήσουν οὕτως ὥστε νά ἀντεπεξέλθουμε ὁποιεσδήποτε δυσκολίες».

Ἀνεφέρθη ἀορίστως σέ «δυσκολίες» χωρίς νά ἀγγίξει τήν οὐσία τους. Τό παράνομο δηλαδή μνημόνιο. Τό θέμα ἐτέθη καί ἀπό τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ἡ ὁποία στό πλαίσιο τῶν θεσμικῶν ἁρμοδιοτήτων της, ἐπεσήμανε πρός τόν κύριο ἀλ Μένφι: «Κύριε Πρόεδρε, οἱ σχέσεις μεταξύ τῶν χωρῶν πού ἔχουν τό προνόμιο νά βρέχονται ἀπό τήν Μεσόγειο, ἀλλά καί ὅλων τῶν γειτονικῶν χωρῶν μεταξύ τους, πρέπει νά διέπονται ἀπό τόν σεβασμό στό διεθνές δίκαιο καί εἰδικότερα ἐδῶ στό δίκαιο τῆς θάλασσας καί στήν ἀρχή τῆς καλῆς γειτονίας. Στό πλαίσιο αὐτό, ἐνέργειες μονομερεῖς ἤ διμερεῖς πού παραβιάζουν τό διεθνές δίκαιο δέν ἔχουν θέση καί ἀποδοκιμάζονται ἀπό τή διεθνῆ κοινότητα. Ὁ σεβασμός στή διεθνῆ νομιμότητα εἶναι προϋπόθεση γιά τήν εἰρήνη, τήν ἀσφάλεια καί τή σταθερότητα στήν περιοχή καί τήν εὐημερία τῶν λαῶν πού τόσο ἔχει ἀνάγκη ἡ περιοχή τῆς Μεσογείου στήν ὁποία ζοῦμε ὅλοι ἐμεῖς.». Ἡ ἀντιφώνησις καί πάλι ἐσχετίζετο μέ τόν «κοινό πολιτισμό πού συνδέει τίς δύο χῶρες» μέ τίς ἑλληνικές ἑταιρεῖες στήν Λιβύη καί τά θέματα δημοκρατίας. Εἶπε ὁ κ. ἀλ Μένφι: «Οἱ ἀρχές τοῦ Προεδρικοῦ Συμβουλίου εἶναι γνωστές. Ἐμεῖς ἤρθαμε γιά αὐτές τίς ἀλλαγές, ἤρθαμε γιά τή δημοκρατία. Ὅπως εἶπα, θά γίνουν ἐκλογές στό τέλος τοῦ χρόνου καί ἐδῶ μποροῦμε ἐπίσης νά συνεργαστοῦμε καί νά πᾶνε τά πράγματα ὅπως ἐπιδιώκουμε ὅλοι μας.».

Ἀρκετά σημαντική πρέπει νά θεωρηθεῖ ἡ ἀναφορά του στά ζητήματα ἀσφαλείας: «Φυσικά θέλω νά συνεργαστοῦμε καί στό θέμα τῆς ἀσφαλείας καί στό θέμα τῆς παρανόμου μεταναστεύσεως, γιατί εἶναι ἕνα θέμα πολύ κρίσιμο γιά μας. Ἡ χώρα μας εἶναι ἕνα πέρασμα πρός τίς ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες. Πρέπει νά βροῦμε τούς κανόνες καί νά ρυθμίσουμε καί τήν κατάσταση ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, γιά νά βάλουμε τά πράγματα στή σωστή θέση τους». Ὅμως στήν σωστή θέση, στήν ὁποία πρέπει νά τεθεῖ ἡ ὁριοθέτησις τῶν θαλασσίων ζωνῶν, καί πάλι οὐδεμία ἀναφορά…

Κεντρικό θέμα