Γεννηματᾶ: Ἕνωσε ἔστω καί γιά λίγο τόν πολιτικό κόσμο τῆς χώρας

Γυναίκα πρότυπο, στό καθῆκον ἕως τό τέλος – Στό βῆμα τῆς Βουλῆς δύο ἡμέρες πρίν εἰσαχθεῖ στό νοσοκομεῖο! – Πανελλήνια συγκίνησις γιά τήν ἀπώλειά της

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΕΝΟΙ παραμένουν τόσο ὁ πολιτικός κόσμος ὅσο καί ἡ κοινή γνώμη ἀπό τήν αἰφνίδια ἀπώλεια τῆς Φώφης Γεννηματᾶ. Ὄχι μόνο διότι μιά μεγάλη ἀγωνίστρια νικήθηκε ἀπό τήν ἐπάρατη νόσο, ἀλλά κυρίως γιατί μαζί της «ἔσβησε» καί αὐτό τό συγκλονιστικό πρότυπο ἀνθρώπου, πού κατάφερε νά ἑνώσει ἔστω καί προσωρινῶς ὅλον τόν πολιτικό κόσμο. Ἀπίστευτες στιγμές ἐκτυλίχθηκαν χθές στήν Βουλή μέ τήν ἀνακοίνωση τοῦ θανάτου της. Βουλευτές ὅλων τῶν κομμάτων ἀγκάλιαζαν ὁ ἕνας τόν ἄλλο μέ δάκρυα στά μάτια σέ ἕνα καθ’ ὅλα πένθιμο περιβάλλον, πού δέν ἔχει ξαναδεῖ ποτέ τό ἑλληνικό Κοινοβούλιο ἐν λειτουργίᾳ (μέ ἐξαίρεση τήν δολοφονία Μπακογιάννη), ἐπιβεβαιώνοντας μέ τόν πιό βροντερό τρόπο τό φωτεινό παράδειγμα τόλμης καί ἀγωνιστικότητος πού ὑπῆρξε ἡ κ. Γεννηματᾶ σέ ὅλη τήν ζωή της.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι δύο ἡμέρες πρίν εἰσαχθεῖ στό νοσοκομεῖο, ἡ κ. Γεννηματᾶ στεκόταν ὄρθια στήν Βουλή καί μιλοῦσε γιά τήν κύρωση τῆς συμφωνίας τῆς Ἑλλάδος μέ τήν Γαλλία, ἐνῶ ἀσκοῦσε δριμεῖα κριτική σέ Κυβέρνηση καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση. «Πόσο μεγάλη ζημιά μᾶς ἔχει κάνει τό γεγονός ὅτι δέν ἔχουμε χαράξει μία ἑνιαία ἐθνική στρατηγική καί αὐτό μέ τεράστια προσωπική εὐθύνη τοῦ κ. Μητσοτάκη, πού ἀρνήθηκε τόν διάλογο ὅλο τό τελευταῖο διάστημα. Αὐτό ἀφήνει περιθώρια νά ἐρχόμαστε ἐδῶ γιά τόσο σοβαρά ζητήματα καί νά ἀκούγονται αὐτοῦ τοῦ ἐπιπέδου οἱ ἀντεγκλήσεις. Προκλήσεις ἀπό τήν πλευρά τῆς Κυβέρνησης, λαϊκισμός ἀπό τήν πλευρά τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης» εἶχε πεῖ ἀπό τά ἕδρανα τῆς Βουλῆς. Ἡ μόνη πού γνώριζε ἐξ ἀρχῆς γιά τήν σοβαρή κατάσταση τῆς ὑγείας της ἦταν ἡ προσωπική ἰατρός της, κ. Κοτανίδου, ἐνῶ ἀργότερα ἐνημερώθηκε καί ἡ Κυβέρνησις.

Πέρα ἀπό τήν τόλμη καί τόν δυναμισμό της, ἡ κ. Γεννηματᾶ ἦταν πρότυπο καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο. Ἐξέφραζε τίς χιλιάδες γυναῖκες πού προσπαθοῦν νά ἐξισορροπήσουν τήν ἰδιότητα τῆς μητέρας, τῆς συζύγου καί τῆς ἐπαγγελματία σέ ἕνα ἐξόχως ἀπαιτητικό καί ἀνταγωνιστικό περιβάλλον, στό πλαίσιο μιᾶς κοινωνίας πού δείχνει νά μήν ἀντιλαμβάνεται τόν σπουδαῖο τους ρόλο. Αὐτό ὅμως πού ἔκανε τήν κ. Γεννηματᾶ πραγματικά νά ξεχωρίζει, εἶναι ὅτι ποτέ δέν λύγισε. Οὔτε ὅταν ἔχασε καί τούς δύο γονεῖς της ἀπό καρκῖνο μέσα σέ λιγώτερο ἀπό ἕναν χρόνο, οὔτε ὅταν σέ ἡλικία 22 ἐτῶν οἱ ἰατροί τῆς ἀπέκλεισαν τό ἐνδεχόμενο νά κάνει παιδί. Καί ἐκεῖ ἔδωσε τήν μάχη της, καί μετά ἀπό ἕνα ἀγῶνα 10 ἐτῶν, τά κατάφερε. Καί ὄχι μόνο τά κατάφερε, ἀλλά ἔκανε τό ὄνειρό της πραγματικότητα, ἀποκτώντας ὄχι ἕνα ἀλλά τρία παιδιά. Οἱ δυσκολίες ὅμως δέν τελείωσαν ἐκεῖ. Στά 44 χρόνια ἐκλήθη νά δώσει τήν ὕστατη μάχη. Αὐτήν τήν φορά γιά νά κρατηθεῖ ἐν ζωῇ, καθώς διεγνώσθη μέ καρκῖνο. «Ἡ πρώτη ἀντίδραση ὅλων τῶν ἀνθρώπων εἶναι: “Γιατί σέ μένα;” εἶναι ἀπόλυτα φυσιολογικό. Ἀλλά ἄν μείνεις σέ αὐτή τήν ἀντίδραση, δέν θά τή βγάλεις καθαρή στό τέλος. Πρέπει νά κάνεις τό ἑπόμενο βῆμα, νά φύγεις γρήγορα ἀπό αὐτή τή λογική. Ἄν ἔμενα στό γιατί σέ μένα, δέν θά εἶχα τρία παιδιά καί ἴσως νά μή ζοῦσα σήμερα» εἶχε πεῖ μέ περίσσια τόλμη σέ συνέντευξή της στόν ANT1 τό 2019. Καί πράγματι, ἡ κ. Γεννηματᾶ κέρδισε καί αὐτήν τήν μάχη. Τό θάρρος καί ἡ ἀποφασιστικότης δέν χαρακτήριζαν μόνο τήν προσωπική ζωή της ἀλλά καί τήν πολιτική. Τό 2015 παρέλαβε τό πάλαι ποτέ κραταιό ΠΑΣΟΚ στήν χειρότερη στιγμή τῆς ἱστορίας του. Καί ἀπό τό 4,6 κατάφερε νά τό φθάσει στό 8%. Καί τό σημαντικώτερο, χωρίς νά ὑποκύψει σέ ἐκβιασμούς καί χωρίς νά κάνει ἐκπτώσεις στίς πολιτικές θέσεις της. Σπάνιο. Δέν ἔπαιξε τό παιγνίδι κανενός διαπλεκομένου, οὔτε ὑπέκυψε στίς «σειρῆνες» εἴτε τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἴτε καί τῆς ΝΔ. Ὑπῆρξε σταθερή ἕως τό τέλος. Ὅπως καί ἕως τό τέλος παρέμεινε ἐνεργή καί δραστήρια, θέτοντας ἐκ νέου ὑποψηφιότητα γιά τήν προεδρία τοῦ ΚΙΝΑΛ. Μέ τήν ἴδια θέρμη καί τόν ἴδιο δυναμισμό. Χωρίς νά δώσει ἀκόμη καί τήν παραμικρή ἔνδειξη γιά τήν κατάσταση τῆς ὑγείας της. Χωρίς ποτέ νά ἐκμεταλλευθεῖ τό προσωπικό δρᾶμα της. Καί «ἔφυγε» μέ τήν ἴδια ἀξιοπρέπεια καί τήν ἴδια γενναιότητα, μέ τήν ὁποία πορεύθηκε σέ ὅλη τήν ζωή της.

Κεντρικό θέμα