«Γαλάζια Πατρίδα» καί ἡ Θράκη!

Ἡ προκλητική ἀφίσα τοῦ κόμματος «Ἰσότητος, Εἰρήνης καί Φιλίας» πού καλεῖ τούς «Τούρκους» νά ψηφίσουν «Τούρκους» στίς εὐρωεκλογές – Ἡ πρόεδρός του διακηρύσσει προκλητικῶς ὅτι «θά εἴμαστε Τοῦρκοι, χθές, σήμερα καί αὔριο» καί συκοφαντεῖ τήν Ἑλλάδα ὅτι προσπαθεῖ νά …ἀλλοιώσει τήν δημογραφική σύνθεση τῆς περιοχῆς! – Ἰδού τά ἀποτελέσματα τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν

ΟΥΤΕ τά προσχήματα δέν τηροῦν τά ἐνεργούμενα τῆς Ἀγκύρας στήν Θράκη. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού τό μειονοτικό κόμμα ΚΙΕΦ χρησιμοποιεῖ τίς εὐρωεκλογές γιά νά κάνει ἐπίδειξη δυνάμεως. Γνωρίζει ὅτι ἡ αὐτόνομη κάθοδός του δέν θά ὁδηγήσει στήν ἐκλογή κανενός εὐρωβουλευτοῦ, ὅμως δέν εἶναι αὐτός ὁ στόχος του. Στόχος του εἶναι νά δείξει στά ἑλληνικά κόμματα, ἀλλά καί στούς πολῖτες τῆς Θράκης, ὅτι οἱ μουσουλμᾶνοι (τούς ὁποίους τό ΚΙΕΦ θεωρεῖ Τούρκους) ἀποτελοῦν ρυθμιστικό παράγοντα γιά τά πολιτικά πράγματα τῆς περιοχῆς. Θά εἶναι αὐτός μοχλός ἐκβιασμοῦ γιά ὁλόκληρο τό ἑλληνικό πολιτικό σύστημα. Τό ὁποῖο δυστυχῶς –πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων– ἐθελοτυφλεῖ.

Τό ΚΙΕΦ κατεβαίνει στίς εὐρωεκλογές μέ τό σύνθημα «Χθές ἤμασταν Τοῦρκοι, σήμερα εἴμαστε Τοῦρκοι, αὔριο θά εἴμαστε πάλι Τοῦρκοι.» Στήν δέ γαλάζια (γιά νά παραπέμπει στήν Γαλάζια Πατρίδα τοῦ Ἐρντογάν) ἀφίσα τοῦ κόμματος ἀπεικονίζεται ὁ χάρτης τῆς Θράκης δίπλα στήν κάλπη τῶν εὐρωεκλογῶν, μέ τό σῆμα τῆς ΕΕ. Στήν Ἑλλάδα τῆς ὁποίας εἶναι πολῖτες, οὐδεμία ἀναφορά.

Μόνον συκοφαντίες. Καί συγκεκριμένα ὁ ἰσχυρισμός ὅτι: «Κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποφασίσει γιά τήν ταυτότητά μας. Δέν παραχωροῦμε αὐτήν τήν ἐξουσία σέ κανέναν. Ὑπεύθυνοι γιά τίς ἀποφάσεις μας εἴμαστε ἐμεῖς καί μόνο ἐμεῖς».

Ἀναφορά ὅμως κάνουν οἱ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ΚΙΕΦ. Ἀναφορά συκοφαντική. Διότι κατηγοροῦν τήν χώρα ὅτι τούς στερεῖ δικαιώματα καί ὅτι προσπαθεῖ νά ἀλλάξει τήν δημογραφική δομή τῆς περιοχῆς. Αὐτά ὑπεστήριξε ἡ πρόεδρος τοῦ κόμματος Τσιγδέμ Ἀσάφογλου σέ προεκλογική της ὁμιλία προχθές στόν οἰκισμό Ἀμάραντα τοῦ Δήμου Μαρωνείας-Σαπῶν. Μίλησε γιά οἰκονομική καταπίεση, στέρηση τῶν δικαιωμάτων τῆς μειονότητος, μεταναστευτική κρίση, ἀνισότητα ἀγροτικῶν πριμοδοτήσεων, ἐκπαιδευτική ἀνισότητα, ἀντιδημοκρατική στάση ἔναντι στήν μειονότητα καί πολλά ἀκόμη.

Οἱ ἕωλοι ἰσχυρισμοί τῆς κ. Ἀσάφογλου καί ὅλων τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ΚΙΕΦ περιστρέφονται στούς ἴδιους ἄξονες, τούς ὁποίους εἶναι προφανές ποιό κέντρο ἔχει συντάξει. Ὑποστηρίζουν συγκεκριμένα οἱ ὑποψήφιοι τοῦ ΚΙΕΦ:

Τό τίμημα τοῦ νά εἶσαι μειονότητα στήν Ἑλλάδα εἶναι πολύ ὑψηλό.

Εἴμαστε πιστοί πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας καί θυσιασθήκαμε γιά τήν ὑπεράσπισή της. Πράξαμε τό χρέος μας.

Τά ἐδάφη μας ἀπαλλοτριώθηκαν δυσανάλογα μέ διάφορες δικαιολογίες γιά νά καταρρεύσει ἡ οἰκονομική δομή.

Κατήργησαν τήν ὑπηκοότητα περίπου 60 χιλιάδων ἀνθρώπων.

Δοκίμασαν κάθε μέθοδο γιά νά μᾶς μειώσουν σέ αὐτά τά ἐδάφη.

Δέν ἔχουμε λάβει ποτέ τό μερίδιό μας ἀπό τά ἀσφάλιστρα πού δίνει ἡ ΕΕ.

Ἔκαναν τήν περιοχή μας τήν φτωχότερη περιοχή καί ἐπέτρεψαν στήν μειονότητά μας νά μεταναστεύσει.

Ἔχουν κάνει ἕνα πολύ σοβαρό βῆμα γιά νά ἀλλάξουν τήν δημογραφική δομή.

Τά δικαιώματά μας τῆς ἰθαγένειας ἔχουν σφετεριστεῖ ἐδῶ καί χρόνια καί τά μειονοτικά μας δικαιώματα ἔχουν ἐπίσης ἀπαξιωθεῖ.

Ἔκλεισαν ἕνα-ἕνα τά σχολεῖα μας, ἐπικαλούμενοι τήν ἔλλειψη παιδιῶν ὡς δικαιολογία, ἀλλά δέν τά ἄνοιξαν ποτέ ξανά. Μείωσαν τά σχολεῖα μας ἀπό 320 σέ 90.

Μᾶς ἀφαίρεσαν τήν διαχείριση τῶν ἱδρυμάτων.

Δέν ἀναγνώρισαν τούς ἐκλεγμένους μουφτῆδες καί τούς κορόιδευαν ὡς πειρατές. Ἄλλαξαν τίς ἐξουσίες τῶν μουφτήδων.

Ἔκλεισαν τίς ἱστορικές μας ἑνώσεις γιά νά ἀρνηθοῦν τήν ταυτότητά μας. Δέν ἐφάρμοσαν τίς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΑΔ γιά τό θέμα αὐτό. Οἱ ἰσχυρισμοί αὐτοί εἶναι τόσο ἐξοφθάλμως ἐξωπραγματικοί, πού δέν χρειάζεται νά κοπιάσει κανείς ἰδιαιτέρως γιά νά τούς ἀνασκευάσει. Δέν θά κάνουμε λοιπόν τόν κόπο. Γιά μίαν ἀκόμη φορά ὅμως, καλοῦμε τούς πολιτικούς μας ταγούς σέ ἐπιφυλακή. Ἡ Θράση εὑρίσκεται στό στόχαστρο τῶν Τούρκων καί κάποια μέλη τῆς μειονότητος ἔχουν μετατραπεῖ σέ μοχλό ἀνατροπῆς τῆς συναλληλίας τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων τῆς Θράκης, προκειμένου νά διαταραχθεῖ τό κλῖμα ἠρεμίας καί νά βρεῖ εὐκαιρία νά ἐπεκτείνει ὁ Ἐρντογάν τίς διεκδικήσεις του.

Κεντρικό θέμα