ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Φοβᾶται τό Εἰδικό Δικαστήριο καί σπεύδει ὁ κ. Τσίπρας

Βαρουφάκης-τράπεζες/Πολάκης-Νοvartis/Ὑπόθεσις Πετσίτη: οἱ μεγάλοι πονοκέφαλοι

ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ εἶχε ὑπολογίσει πώς ἡ ἧττα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στίς εὐρωεκλογές θά ἦταν διαχειρίσιμη, γι’ αὐτό καί ἀπέφυγε νά προχωρήσει στήν ἐπιλογή τῆς νέας ἡγεσίας τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἐφ’ ὅσον τά πράγματα ἐξελίσσοντο ὁμαλῶς θά ὅριζε βάσει τῶν προθεσμιῶν τήν νέα ἡγεσία τοῦ Ἀρείου Πάγου, Πρόεδρο καί εἰσαγγελέα, ὅταν πλησίαζε ἡ λῆξις τῆς θητείας της χωρίς νά κατηγορηθεῖ ἀπό κανέναν ὅτι παραβιάζει τόν νόμο ἤ πλήττει τούς θεσμούς καί τό κράτος δικαίου.

Δέν εἶχε ὑπολογίσει ὅμως δύο παραμέτρους: τήν ἔνταση τῆς ψήφου ἀπορρίψεως τῆς πολιτικῆς του ἀπό τόν ἑλληνικό λαό –ἡ ὄψις του στό διάγγελμα τῆς Κυριακῆς μαρτυροῦσε τήν ἔκπληξη. Καί τό δεύτερο, πού δέν εἶχε ὑπολογίσει, ἦταν ὁ… ἀσυγκράτητος Εὐάγγελος Βενιζέλος. Ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ δήλωσή του μετά τήν ὁριστικοποίηση τοῦ ἀποτελέσματος τόνισε χαιρέκακα πώς θεωρεῖ στρατηγική ἧττα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τό γεγονός ὅτι ἡ Κυβέρνησις δέν θά προλάβει νά ὁρίσει τήν νέα ἡγεσία τοῦ Ἀρείου Πάγου λόγω τῆς προκηρύξεως τῶν ἐκλογῶν. Ἀπαγορεύονται βάσει τοῦ Συντάγματος καί τοῦ νόμου οἱ ὑπηρεσιακές μεταβολές στήν προεκλογική περίοδο καί, πάντως, μετά τήν ἔκδοση τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος διενέργειάς τους ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Ἄν καί ἡ δήλωσις Βενιζέλου ἀπετέλεσε στήν διατύπωσή της –ὄχι στήν οὐσία της– ἕνα τεράστιο λάθος (κάθε κυβέρνησις πού προλαβαίνει νά διορίσει ἡγεσία στήν Δικαιοσύνη ἐπιτυγχάνει στρατηγική νίκη βάσει αὐτῆς τῆς λογικῆς, πού κατατάσσει ἀπαραδέκτως τούς δικαστές σέ ὑπηρέτες τῆς ἐξουσίας), ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν τήν ἐπέκρινε. Προτίμησε νά λειτουργήσει διαφορετικά.

Ἡ δήλωσις Βενιζέλου σήμανε συναγερμό στό Μέγαρο Μαξίμου, τό ὁποῖο ἐπείσθη ὅτι μετά τίς ἐκλογές ἡ νέα κυβέρνησις θά ἐπιδιώξει νά λάβει δικαστική ρεβάνς γιά τίς δικαστικές ταλαιπωρίες στίς ὁποῖες τήν ὑπέβαλε ὡς ἀντιπολίτευση μέ σκευωρίες ἡ ἀπερχόμενη. Καί πάντως σίγουρα θά κινηθοῦν ἐναντίον της οἱ θιγόμενοι κ. Βενιζέλος καί Σαμαρᾶς. Ὁ δέ πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, πού ξέσπασε σέ λυγμούς στό Κοινοβούλιο ὅταν συζητεῖτο ἡ πρότασις παραπομπῆς του, θά τοποθετηθεῖ συμβολικῶς ἐπί κεφαλῆς τοῦ ψηφοδελτίου Ἐπικρατείας τῆς ΝΔ, συμφώνως πρός ὅλες τίς ἐνδείξεις.

Διαπραγματευτικό ὅπλο γιά νά ἀποτρέψει αὐτήν τήν ἐξέλιξη –ἄν ληφθεῖ κεντρική ἀπόφασις ἀπό τήν ΝΔ– δέν ἔχει πλέον ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ἐάν μποροῦσε νά ἀνταλλάξει τήν συναίνεσή του γιά τήν ἐκλογή Προέδρου Δημοκρατίας μέ τό ἀκαταδίωκτο, θά τό ἔπραττε. Εἶχαν γίνει στό παρελθόν σχετικές ὑβριδικές συζητήσεις στό παρασκήνιο. Ἀλλά μέ τήν ἀπόφασή του νά ἐκλέγεται ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μέ 151 ψήφους, τό πλεονέκτημα αὐτό ἐχάθη. Πλέον αὐτῶν ἡ νέα κυβέρνησις θά θελήσει σίγουρα νά κρατᾶ σέ ὁμηρία τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση, καί σέ κάθε περίπτωση νά μήν τήν ἀφήσει νά σηκώσει κεφάλι ποτέ. Ἀπεδείχθη λίαν ἀξιόμαχος καί ἐπικίνδυνος ἀντίπαλος μετά μία πενταετία στήν ἐξουσία. Στά αὐτιά τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα ἔχουν οὕτως ἤ ἄλλως φθάσει σέ ἀνύποπτες στιγμές ἀκριτομυθίες, ὅτι ἡ κεντροδεξιά παράταξις ἔχει πολιτικό καί νομικό ἐνδιαφέρον:

Πρῶτον, γιά τό πρῶτο ὀκτάμηνο τῆς διακυβερνήσεως Τσίπρα κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου οἱ τράπεζες ἐξ αἰτίας τῆς καταστροφικῆς διαπραγματεύσεως Βαρουφάκη ἔχασαν τεράστιο μέρος τῆς κεφαλαιακῆς ἀξίας τους. Δέν γνωρίζει ὁ κ. Τσίπρας ἄν ὁ Βαρουφάκης τόν ἔχει ἠχογραφήσει καί ἐπί ποίων θεμάτων. Ὁ ἴδιος ὁ πρώην ὑπουργός Οἰκονομικῶν γράφει στόν πρόλογο τῆς ἑλληνικῆς ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου του πού κυκλοφόρησε στήν Ἑλλάδα ἀφοῦ εἶχε ἐπέλθει –κατά τούς νομικούς του συμβούλους–ἡ παραγραφή ὅτι ἐνέταξε στό βιβλίο διαλόγους πού ἀφοροῦν στό δημόσιο συμφέρον καί πώς «ὅλοι οἱ ἄλλοι διάλογοι ἀποκλείστηκαν ἀπό τό βιβλίο ἀκόμη καί αὐτοί πού παρουσίαζαν δημοσιογραφικό ἐνδιαφέρον».

Ὑπό τό φῶς αὐτῶν τῶν δεδομένων ἀποκτοῦν ἐνδιαφέρον: α) ἡ πρωτοβουλία τῆς Κυβερνήσεως νά ψηφίσει τό νέο ποινικό κώδικα πρίν διαλυθεῖ ἡ Βουλή, καθώς σέ αὐτόν ἴσως περιληφθεῖ ἡ διάταξις πού μετατρέπει τό ἀδίκημα τῆς ἀπιστίας ἀπό κακούργημα σέ πλημμέλημα β) ἡ δημόσια στάσις Βαρουφάκη, ὁ ὁποῖος ἴσως νά θέλει νά ἀνταλλάξει τήν ἀσυλία του μέ τήν κάθοδο τοῦ κόμματός του στίς ἐθνικές ἐκλογές καί μέ τό περιεχόμενο τῆς νέας ταινίας τοῦ Κώστα Γαβρᾶ πού βασίζεται στό βιβλίο του. Σημειώνεται ὅτι τό 2017 ὁ Βαρουφάκης εἶχε ζητήσει τήν παραπομπή του στό Εἰδικό Δικαστήριο γιά νά παρουσιάσει τά στοιχεῖα του, ὅπως εἶχε δηλώσει.

Πονοκέφαλος νούμερο ἕνα γιά τόν Τσίπρα, λοιπόν, ὁ Γιάννης Βαρουφάκης. Ἐκτός τοῦ Yanis –δεύτερον– ὁ Πρωθυπουργός ἔχει νά κάνει καί μέ τόν… Pavlos! Ἐννοοῦμε τόν ἀναπληρωτή ὑπουργό Ὑγείας Παῦλο Πολάκη, τόν ὁποῖο ἡ ἀντιπολίτευσις ἔχει στοχοποιήσει γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis. Ἡ ἀνοχή πού ἔχει ἐπιδείξει ὁ Πρωθυπουργός ἔναντι τοῦ ὑπουργοῦ του εἶναι πρωτοφανής. Τόν στήριξε καί μετά τήν ἀήθη ἐπίθεσή του κατά τοῦ Στέλιου Κυμπουρόπουλου πού ἔφερε σέ δυσμενῆ θέση τόν ΣΥΡΙΖΑ στήν ἔναρξη τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας. Ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις ἰσχυρίζεται ἀνεπισήμως ὅτι ὁ Πολάκης γνωρίζει πολλά γιά τούς χειρισμούς στήν ὑπόθεση Novartis. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΝΔ Ἄδωνις Γεωργιάδης ἔχει ἀφήσει ἐπανειλημμένως ὑπαινιγμούς, ὅτι κάποιοι προστατευόμενοι μάρτυρες θά ὁμολογήσουν κάποτε πώς τούς ἔβαλαν νά καταθέσουν ψέματα κάποιοι πού μπορεῖ νά ὀνομάζονται «Παῦλος», «Γιάννης» κ.λπ. Σέ κάθε περίπτωση, ὁ τρόπος πού παρενέβη ὁ κ. Πολάκης στήν κεντρική ἀντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος ἐν τέλει ἀντικειμενικά ὠφέλησε τήν ΝΔ, προβλημάτισε κάποιους στήν Ἀριστερά πού παρατήρησαν ὅτι στήν περίφημη συνάντηση τῆς Κρήτης Τσίπρας καί Πολάκης κάθισαν σέ ἀνοικτό χῶρο μακρυά, ὁ ἕνας ἀπέναντι στόν ἄλλο, καί συζήτησαν. Σάν καλοί φίλοι καί συνεργάτες, μπορεῖ νά ὑποθέσει κανείς, χωρίς σκιές.

Τέλος –τρίτο καί τελευταῖο– ὑπάρχει καί ὁ ὑπουργός Ψηφιακῆς Πολιτικῆς Νῖκος Παππᾶς τόν ὁποῖο ἔχει στοχοποιήσει ἡ ΝΔ γιά τήν ὑπόθεση Πετσίτη. Ἰδανικά ἡ ἡγεσία τῆς ΝΔ θά ἤθελε νά διερευνηθεῖ καί ὁ φάκελος Βενεζουέλα.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους ὁ Πρωθυπουργός φοβᾶται τό Εἰδικό Δικαστήριο. Γι’ αὐτό καί σπεύδει πρίν ἀπό τήν προκήρυξη τῶν ἐκλογῶν νά ὁρίσει τή νέα ἡγεσία τῆς Δικαιοσύνης μέ ἀπόφαση Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου πού κινεῖται στά (ἐξωτερικά) ὅρια τῆς συνταγματικῆς νομιμότητος. Δυστυχῶς, δέν εἶναι ὁ πρῶτος πού τό κάνει. Ὑπάρχουν προηγούμενα.

Υ.Γ.: Γιά τήν πληρότητα τοῦ ρεπορτάζ ἡ Κυβέρνησις ἀπαντᾶ ὅτι ἡ ΝΔ πολεμᾶ τήν ἀλλαγή ἡγεσίας στόν Ἄρειο Πάγο, ἐπειδή ὑπάρχουν ἀνοικτές ὑποθέσεις διαφθορᾶς πού «καῖνε» στελέχη τοῦ παλαιοῦ πολιτικοῦ συστήματος.

Κεντρικό θέμα