Φωτιές σέ Αἰγαῖο – Μεσόγειο ἀνάβουν Ἰράν καί Τουρκία

Τέταρτο πλοῖο στήν κυπριακή ΑΟΖ – Νέα βάση στό Κατάρ ἀποκτᾶ ἡ Ἄγκυρα

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ἀπ’ ἄκρη εἰς ἄκρη εἶναι μία βραδυφλεγής βόμβα. Τό φιτίλι ἀνάβει ἀπό δύο μεριές. Τό ἀναμενόμενο προέρχεται βεβαίως ἀπό τήν Τουρκία, ἡ ὁποία χθές ἀνεκοίνωσε ὅτι ρίχνει στήν μάχη τῶν παρανόμων ἐρευνῶν γιά ὑδρογονάνθρακες καί τέταρτο πλοῖο. Χθές ὅμως προσετέθη μία ἀκόμη πρᾶξις πού δυναμιτίζει τήν περιοχή. Μία πρᾶξις ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τό Ἰράν καί πού οἱ συνέπειές της εἶναι ἀκόμη ἄγνωστες.

Τό δεξαμενόπλοιο «Grace 1», ἰρανικῶν συμφερόντων, πλέει ἀνοικτά τῆς Ἱσπανίας καί ἤδη κατευθύνεται πρός τήν Ἑλλάδα καί συγκεκριμένως πρός τήν Καλαμάτα. Δέν πρόκειται γιά ἕνα τυχαῖο τάνκερ, ἀλλά γιά ἕνα «πιόνι» στόν ἀκήρυκτο πόλεμο τῶν ΗΠΑ καί τῆς Βρεταννίας μέ τήν Τεχεράνη. Ἡ κρίσις στά Στενά τοῦ Ὀρμούζ μεταφέρεται πλέον στά ἑλληνικά ὕδατα. Ἡ Βρεταννία εἶχε δεσμεύσει τό «Grace 1» τόν Ἰούλιο κοντά στό Γιβραλτάρ, ἐπικαλουμένη πληροφορίες ὅτι τό πετρέλαιο πού μετέφερε εἶχε προορισμό τήν Συρία, παραβιάζοντας τίς κυρώσεις τῆς ΕΕ. Οἱ «Φρουροί τῆς Ἐπαναστάσεως» τοῦ Ἰράν ἀπήντησαν μέ τήν κατάληψη ἑνός βρεταννικοῦ δεξαμενοπλοίου στήν περιοχή τῶν στενῶν τοῦ Ὀρμούζ, προκαλώντας τήν ἀντίδραση τῶν ΗΠΑ.

Ὁμοσπονδιακό δικαστήριο στήν Οὐάσιγκτων ἐξέδωσε τήν Παρασκευή ἔνταλμα γιά κατάσχεση τοῦ «Grace 1». Ὡστόσο οἱ Ἀρχές τοῦ Γιβραλτάρ, ὅπου εὑρίσκετο ἀκινητοποιημένο τό πλοῖο, ἠρνήθησαν νά ὑπακούσουν στό αἴτημα τῶν ΗΠΑ, ἐπικαλούμενες τήν νομοθεσία τῆς ΕΕ. Ἀμέσως μετά τό ἰρανικό πλοῖο πού εἶχε ἀποδεσμευθεῖ ἀπέπλευσε μέ δεδηλωμένο προορισμό τό λιμάνι τῆς Καλαμάτας στήν Ἑλλάδα, ὅπου ἀναμένεται νά φθάσει τήν προσεχῆ Κυριακή.

Ἡ εἴδησις, τήν ὁποία μετέδωσαν ὅλα τά διεθνῆ δίκτυα, σήμανε συναγερμό στά Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν καί Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, καθώς πρόκειται γιά ἕνα θέμα πού ἀπαιτεῖ εἰδικό χειρισμό. Πηγές τῆς Κυβερνήσεως ἀναφέρουν ὅτι μέχρι τήν Κυριακή μπορεῖ νά συμβοῦν πολλά, ἀφήνοντας νά ἐννοηθεῖ ὅτι μπορεῖ ἀκόμη καί νά μήν πλησιάσει τό τάνκερ τήν Καλαμάτα, ὅπου πάντως δέν ὑπάρχουν κἄν οἱ ὑποδομές γιά τόν ἐλλιμενισμό ἑνός τόσο μεγάλου πλοίου.

Οἱ ΗΠΑ παρακολουθοῦν στενά τό «Grace 1» καί εὑρίσκονται σέ ἐπικοινωνία μέ τίς ἑλληνικές Ἀρχές. Τό καλύτερο σενάριο εἶναι τό τάνκερ νά μήν πλησιάσει κἄν τόν κόλπο τῆς Μεσσηνίας, καθώς ὁποιαδήποτε ἐμπλοκή τῆς Ἑλλάδος στήν ἐνεργειακή διαμάχη ΗΠΑ – Ἰράν ἐνδεχομένως νά ἔχει σοβαρές ἐπιπτώσεις στόν διάπλου τῶν Στενῶν τοῦ Ὀρμούζ ἀπό τά ἑλληνικά δεξαμενόπλοια πού εὑρίσκονται στήν περιοχή.

Τό Ἰράν ἔχει προειδοποιήσει τίς ΗΠΑ νά μήν ἐπιχειρήσουν νά ἐπέμβουν στό τάνκερ, διότι αὐτό θά ἔχει «σοβαρές συνέπειες» στήν διεθνῆ ναυσιπλοΐα, ἐνῶ διαψεύδει πώς τό πετρέλαιο μεταφέρεται στήν Συρία.

Τά βλέμματα τῆς Ἑλλάδος δέν εἶναι στραμμένα μόνο στήν μία πλευρά τῆς Μεσογείου ἀλλά καί στήν ἄλλη, τήν ἀνατολική, ὅπου ἡ Τουρκία ἐπιδιώκει νά τήν μετατρέψει σέ «τσιφλίκι» της. Καί αὐτό, διότι ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου γνωστοποίησε χθές ὅτι τό ἐρευνητικό σκάφος «Ὀρούτς Ρέις» εἶναι καθ’ ὁδόν γιά τήν ἀνατολική Μεσόγειο. Δέν ἀπεκάλυψε σέ ποιό σημεῖο θά ἀγκυροβολήσει γιά νά πραγματοποιήσει σεισμολογικές ἔρευνες. Δέν ἀποκλείεται ὅμως νά κινηθεῖ στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ Καστελλορίζου, προκειμένου ἡ τουρκική Κυβέρνησις νά βολιδοσκοπήσει τίς ἀντιδράσεις τῆς Ἑλλάδος καί ἐάν καί κατά πόσον εὐσταθοῦν οἱ προειδοποιήσεις τῆς νέας Κυβερνήσεως. Πρόκειται γιά τό τέταρτο πλοῖο πού στέλνει ἡ Κυβέρνησις Ἐρντογάν στήν περιοχή. Ἄν καί τά ἕως τώρα ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν τῶν ἄλλων τριῶν πλοίων («Πορθητής», «Γιαβούζ», «Μπαρμπαρός») εἶναι μηδαμινά, ἡ Τουρκία ἔχει ἐπιτύχει νά ἰσχυροποιήσει τήν θέση στήν θαλασσία περιοχή ἀπό τό Καστελλόριζο ἕως τήν Κύπρο. Γι’ αὐτό καί ὁ Τσαβούσογλου ἀπαντώντας στά ἐπικριτικά σχόλια τοῦ ἡγέτου τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Κεμάλ Κιλιντσάρογλου περί ἀπουσίας τῆς Τουρκίας στήν ἀνατολική Μεσόγειο, τοῦ ὑπενθύμισε μέ εἰρωνικό ὕφος ὅτι τά τέσσερα προαναφερθέντα πλοῖα δέν εἶναι ἑλληνικά ἀλλά τουρκικά. Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅτι ὁ Κιλιντσάρογλου πρότεινε στόν Ἐρντογάν νά ἐξομαλύνει τίς σχέσεις μέ τήν Αἴγυπτο καί νά συνεργασθεῖ πιό στενά μέ τήν Συρία, ὥστε νά ἐνισχυθεῖ περαιτέρω ἡ παρουσία τῆς Τουρκίας στόν ἐνεργειακό χάρτη τῆς Μεσογείου.

Ἐν τῶ μεταξύ, νέα στρατιωτική βάση στό Κατάρ θά ἐγκαινιάσει ἡ Ἄγκυρα τό προσεχές φθινόπωρο. Ἡ ἐν λόγω βάσις ἔχει κατασκευασθεῖ πλησίον τῆς βάσεως «Tariq Bin Ziyad», στήν ὁποία ἔχουν ἐγκατασταθεῖ Τοῦρκοι στρατιῶτες ἀπό τό 2015. Τό Κατάρ εἶχε καταφύγει στήν τουρκική ὑποστήριξη γιά ἀσφάλεια, ὅταν ἡ Σαουδική Ἀραβία, τά ΗΑΕ, τό Μπαχρέιν καί ἡ Αἴγυπτος ξεκίνησαν μποϋκοτάζ στήν Ντόχα τό 2017. Ἀλλά καί τό Κατάρ ἀνταπέδωσε. Τό δύσκολο καλοκαίρι τοῦ 2018 ἐνίσχυσε μέ 3 δισ. τήν Τουρκία μέσω ἀνταλλαγῆς νομισμάτων καί δεσμεύθηκε γιά 15 δισ. ἐπενδύσεις στήν Τουρκία, ἐκ τῶν ὁποίων ἔχει ἐπενδύσει ἤδη τά 5 δισ. καί κάθε μῆνα δίδει περί τά 500 ἑκατ. δολλ. δωρεάν βοήθεια πρός τήν Ἄγκυρα.

Κεντρικό θέμα