Φιλελεύθερος Πρωθυπουργός μέ ἐντολή μεταρρυθμίσεων

PHOTO: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Καί συνταγματική πλειοψηφία – Μεγάλη νίκη Μητσοτάκη μέ 39,8%

Η ΕΛΛΑΣ ἀπό σήμερα γυρίζει σελίδα. Ἡ ΝΔ ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἐπέστρεψε χθές στά ποσοστά τοῦ 2007, κέρδισε αὐτοδύναμη πλειοψηφία στό Κοινοβούλιο καί ἀπερίσπαστη, χωρίς ἀνάγκη ἐξευρέσεως συμμάχων, θά κυβερνήσει τήν χώρα μέ καθαρή πλειοψηφία 158 ἑδρῶν. Ὁ ἑλληνικός λαός ἔδωσε ἐντολή μεταρρυθμίσεων στόν νέο Πρωθυπουργό καί τοῦ ἐξασφάλισε πρός τοῦτο συνθῆκες ἀπόλυτης πολιτικῆς σταθερότητος. Τοῦ ἔλυσε τά χέρια. Καί ὄχι μόνο αὐτό. Ἀπό τήν σύνθεση τῆς νέας Βουλῆς, ὅπως διαγράφεται μέχρι αὐτή τήν στιγμή, διαμορφώνονται συνθῆκες συνταγματικῆς πλειοψηφίας, καθώς τό ΚΙΝΑΛ ἄνευ Βενιζέλου καταλαμβάνει 22 ἕδρες στήν Βουλή.

Ἡ ἐκτίναξις τῆς ΝΔ σέ ποσοστά πέριξ τοῦ 40%, κατά 12 μονάδες περισσότερες ἀπό τήν ἐπίδοσή της στίς ἐκλογές τοῦ 2015, ἀποδεικνύει τήν ἰσχυρή θέληση τῶν πολιτῶν γιά ἐπανίδρυση τῆς χώρας σέ ὅλα τά ἐπίπεδα: θεσμούς, οἰκονομία, ἐκπαίδευση, δημόσια τάξη, κοινωνικό κράτος. Ἡ ἐντολή εἶναι ρητή. Μείζων ἀλλαγή. Παντοῦ. Ἕνα ἄθροισμα μεταρρυθμιστικῶν, πατριωτικῶν, φιλελεύθερων καί ἄλλων δυνάμεων συναντήθηκε στίς κάλπες, γιά νά δυναμώσει τήν πλειοψηφία τῆς κεντροδεξιᾶς παρατάξεως καί νά δώσει ἰσχύ στόν νέο Πρωθυπουργό νά ἀλλάξει τήν χώρα. Στήν πραγματικότητα, τό ποσοστό τῆς ΝΔ ἀποτελεῖ δικαίωση τῆς στρατηγικῆς Μητσοτάκη νά μετακινήσει τήν ΝΔ στό κέντρο τοῦ πολιτικοῦ φάσματος, διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως μέ τήν στάση του στήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τά δεξιά του νῶτα. Ὡστόσο, τό ἀποτέλεσμα, παρά τόν ἱστορικό του χαρακτῆρα καί τήν ἐπάνοδο τῆς χώρας σέ ἕνα σύστημα διακυβερνήσεως μέ μονοκομματικές κυβερνήσεις, δέν ἐπιτρέπει ἐφησυχασμό. Τρία εἶναι τά στοιχεῖα πού πρέπει νά κρατήσουν σέ ἐγρήγορση τόν νέο Πρωθυπουργό καί τήν στενή ὁμάδα τῶν συνεργατῶν του.

Πρῶτον, ἐνῶ ὁ ἑλληνικός λαός ἔδωσε φιλελεύθερη ἐντολή σέ φιλελεύθερο Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος δέν δίστασε νά ἀνοίξει τό ἀσφαλιστικό σέ προεκλογική περίοδο, ἐν τούτοις ἡ ἀνανεωμένη ΝΔ περιέχει ἀρκετούς ὑπερσυντηρητικούς βουλευτές, τηλεοπτικά προϊόντα, χωρίς ἐμπειρία, οἱ ὁποῖοι δέν ἀπηχοῦν ἀκριβῶς τό πολιτικό στίγμα τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Ἀντιθέτως, κλασσικές φιλελεύθερες καί κεντρῶες ἐπιλογές πού προήρχοντο ἀπό ἄλλους χώρους (τήν Δράση, τό Ποτάμι κ.λπ.) ὄχι ἁπλῶς κατετάγησαν στίς τελευταῖες θέσεις, ἀλλά δέν κατάφεραν κάν νά ἐκλεγοῦν. Οἱ ἐπιδόσεις φιλελεύθερων-κεντρώων ὑποψηφίων στήν Α΄ Ἀθηνῶν, στόν Δυτικό Τομέα, στόν Νότιο Τομέα, στήν Α΄ Πειραιῶς, στήν Βοιωτία καί σέ ἄλλους νομούς τῆς χώρας εὑρέθησαν σέ ἀναντιστοιχία μέ τήν πρωτοπορία Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος μέσα στήν προεκλογική ἐκστρατεία κατάφερε καί ἄρθρωσε μέ θάρρος μεταρρυθμιστικό λόγο. Τό κέντρο βάρους τῆς νέας κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος εἶναι δεξιότερα τοῦ κ. Μητσοτάκη. Αὐτό, βεβαίως, σέ πρώτη φάση θά ἀνατραπεῖ ἀπό τήν σύνθεση τῆς πρώτης φιλελεύθερης κυβερνήσεως Μητσοτάκη, ἡ ὁποία θά περιέχει ἀρκετούς φιλελεύθερους ἐξωκοινοβουλευτικούς ὑπουργούς ἀπό τόν χῶρο τῆς ἀγορᾶς καί τίς Βρυξέλλες.

Δεύτερον, ἀξίζει προσοχῆς τό ποσοστό τῆς ἀποχῆς ρεκόρ μετά τήν Μεταπολίτευση, 44%, πού δείχνει, ὅπως εἶπε καί ὁ ἴδιος ὁ κ. Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος ἦταν πολύ μετρημένος καί χωρίς ἀλαζονεία χθές, ὅτι περίοδος χάριτος δέν ὑπάρχει. Ἡ νέα Κυβέρνησις πρέπει νά κινηθεῖ ταχύτατα, γι’ αὐτό καί ὀρθῶς ὁ Πρωθυπουργός ἀπεφάσισε νά παραμείνει ἀνοικτή ἕως τόν Δεκαπενταύγουστο ἡ Βουλή. Τό 40% τοῦ 56% τῶν πολιτῶν πού ἔλαβε ἡ κεντροδεξιά παράταξις, ἀντιστοιχεῖ στό 22% τοῦ πληθυσμοῦ. Ἀπαιτοῦνται συναινέσεις.

Τρίτον, τό ποσοστό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θά δώσει ἔρεισμα στήν Ἀριστερά νά κάνει μαχητική ἀντιπολίτευση ἐναντίον τῆς Κυβερνήσεως, χωρίς νά εὑρίσκεται στό καναβάτσο, ὅπως ἀναμέναμε. Ὁ ἑλληνικός λαός ἀπεφάσισε νά ρίξει τόν Τσίπρα ἀπό τήν Ἀκρόπολη καί νά τόν κρατήσει ζωντανό. Δυστυχῶς. Καί αὐτό ἀπαιτεῖ ἐγρήγορση. Τά ἀντιπολιτευτικά παρατράγουδα ἄρχισαν χθές μέ τίς κλοπές τῶν καλπῶν ἀπό ἀναρχικούς στά Ἐξάρχεια καί μέ τά ἀναρχικά σύμβολα πού βρῆκε στό παραβάν πού ψήφισε ὁ νέος Πρωθυπουργός στό Περιστέρι.

Ὁ νέος Πρωθυπουργός στίς δηλώσεις πού ἔκανε μετά τήν ὁριστικοποίηση τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων κατέστησε σαφές σέ ὅλους τούς Ἕλληνες, ἐντός καί ἐκτός συνόρων, ὅτι θά κυβερνήσει μέ γνώμονα τήν ἑνότητα, χωρίς ἀποκλεισμούς, χωρίς διχαστικές τάσεις καί μέ βασικούς στόχους τήν ἀνάπτυξη, τίς νέες ἐργασίες καί τήν ἀσφάλεια. Ἀπευθύνθηκε πολλές φορές, ἀκόμη καί ὅταν βγῆκε ἔξω ἀπό τά γραφεῖα τοῦ κόμματος γιά νά μιλήσει στούς πολῖτες πού τόν ἐπευφημοῦσαν, στούς νέους, ζητώντας νά μεγαλουργήσουν στήν Ἑλλάδα καί νά παύσουν νά ἀναζητοῦν τόν δρόμο τῆς ξενιτιᾶς, καί στούς Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ, νά «πάρουν τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς». Εὐχαρίστησε τούς Ἕλληνες πού τοῦ προσέφεραν «γενναιόδωρα» ἰσχυρή ἐντολή καί τούς διαβεβαίωσε ὅτι ἀπό σήμερα «θά σηκώσει τά μανίκια» καί μαζί μέ τούς συνεργάτες του μέ ταπεινότητα καί σεμνότητα θά «κάνει τήν ζωή τῶν πολιτῶν καλύτερη».

Τό ἐνδιαφέρον τώρα ἐπικεντρώνεται στά ὀνόματα πού θά στελεχώσουν τό νέο κυβερνητικό σχῆμα, τό ὁποῖο ἀναμένεται νά ἔχει ἐκπλήξεις. Φαβορί γιά τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν εἶναι ὁ Χρῆστος Σταϊκούρας, πού πρώτευσε στόν νομό Φθιώτιδος.

Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὁ Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θά ἀναλάβει τό νεοσύστατο Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας, τό ὁποῖο θά ἔχει πολλές ἁρμοδιότητες τῶν Ὑπουργείων Δικαιοσύνης καί Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, καί τό ἀναβαθμισμένο Ὑπουργεῖο Ψηφιακῆς Πολιτικῆς ὁ Κυριάκος Πιερρακάκης, διευθυντής ἐρευνῶν τῆς διαΝΕΟσις. Γιά τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν προαλείφεται ὁ Νῖκος Δένδιας καί γιά τό Ὑπουργεῖο Ἀναπτύξεως ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης. Ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, κατά τίς ἴδιες πληροφορίες, θά ἀναλάβει τό χαρτοφυλάκιο τοῦ Ὑπουργείου Ἐνέργειας καί Περιβάλλοντος καί ὁ Βασίλης Κικίλιας ἐκεῖνο τοῦ Ἀμύνης. Ὑπουργοί Παιδείας καί Ἐργασίας θά ἀναλάβουν οἱ Νίκη Κεραμέως καί Γιάννης Βρούτσης ἀντιστοίχως. Τέλος, ὁ διευθυντής τοῦ γραφείου τοῦ κ. Μητσοτάκη, Στέλιος Πέτσας, ἐνδεχομένως νά γίνει ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομικῶν ἤ ὑπουργός παρά τῶ Πρωθυπουργῶ. Στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἀναμένεται νά τοποθετηθεῖ ὁ Τάκης Θεοδωρικάκος, στό Ὑπουργεῖο Ὑγείας ὁ Κώστας Τσιάρας καί στό Τουρισμοῦ ἡ Ὄλγα Κεφαλογιάννη.

Κεντρικό θέμα