Φεύγει καί ἀφήνει πίσω του συντρίμμια ἀρρωστημένους καί ἀγρίμια

Εὐρύτατες διεργασίες στό πολιτικό σκηνικό δημιουργεῖ ἡ παραίτησις Τσίπρα ἀπό τήν προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ – «Παραμερίζω γιά τό νέο κῦμα» – «Θά εἶμαι παρών στίς διαδικασίες διαδοχῆς πρίν, κατά τήν διάρκεια καί μετά ἀπό αὐτές» Χωρίς ἀντίπαλο, μόνος στήν σκηνή, ὁ κ. Μητσοτάκης

ΕΙΝΑΙ μία στιγμή μεταβάσεως γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ. Τό ἐρώτημα εἶναι ποῦ κατευθύνεται τό ἀριστερό κόμμα καί πῶς θά διαμορφωθοῦν τά πράγματα στό ἐσωτερικό του, ἀφοῦ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἀνεκοίνωσε ὅτι «παραμερίζει γιά τό νέο κῦμα.» Ταυτοχρόνως, ὅμως, εἶναι μία στιγμή μεταβάσεως γιά τό σύνολον τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος. Μόνον πού ἐκεῖ τά πράγματα εἶναι προδιαγεγραμμένα. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μόνος πρωταγωνιστής ἐπί τῆς κεντρικῆς πολιτικῆς σκηνῆς τῆς χώρας. Θά κυριαρχεῖ γιά ὁλόκληρη τήν τετραετία, καί τοῦτο σημαίνει ὅτι θά βαδίσει πρός τίς ἑπόμενες ἐκλογές οὐσιαστικά χωρίς ἀντίπαλο. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά πρέπει νά περάσει τίς συμπληγάδες τῶν δημοτικῶν-περιφερειακῶν ἐκλογῶν καί ἐν συνεχείᾳ τῶν εὐρωεκλογῶν, κατά τίς ὁποῖες θά κριθοῦν οἱ δυνατότητες τοῦ «νέου κύματος» καί τό κατά πόσον ὁ κ. Τσίπρας θά παραμείνει στό περιθώριο, ἤ ἄν τό «παρών» πού δηλώνει στίς διαδικασίες διαδοχῆς, θά καταστεῖ δυναμικό.

Οὕτως ἤ ἄλλως, γιά ἕναν χρόνο περίπου, ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά ἀναζητεῖ τήν νέα του περπατησιά, ἐνδέχεται δέ νά ὁδηγηθεῖ στό τέλος νά προσαρμοσθεῖ καί πάλι σέ παλαιούς βηματισμούς. Ὀψέποτε διαμορφωθεῖ τό πολιτικό προφίλ του, θά ἔχει νά ἀντιμετωπίσει τό ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στόν ἀγῶνα γιά τήν κυριαρχία στόν κεντροαριστερό πολιτικό χῶρο.

«Παραμερίζοντας» ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ἀφήνει ἐπί τῆς οὐσίας «πίσω του συντρίμμια» καί ὅσα ἀκόμη περιγράφει τό γνωστό λαϊκό ἆσμα. Μίαν γεῦσιν… ἀγριμιῶν μάλιστα, φαίνεται τήν εἶχαν ἤδη, ἀμέσως μετά τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα, στήν Κουμουνδούρου, ὅπου ἐπιφανῆ στελέχη τοῦ κόμματος ἔφθασαν –ὡς διέρρευσε– πρό τῆς χειροδικίας. Τό ἐρώτημα εἶναι ποῦ θά ὁδηγήσουν τό κόμμα αὐτά τά… ἀγρίμια ἤ οἱ «ὀμπρέλες» καί οἱ «πλατφόρμες» πού νομίζουν ὅτι ἐφαρμόζοντας ἰδεοληπτικές ἀριστερές πολιτικές μποροῦν νά ξαναδοῦν τά ποσοστά πού ἐκέρδισε ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑπό τόν Ἀλέξη Τσίπρα.

Τό σημεῖο αὐτό ἄλλως τε τό ἐπισημαίνει εὐθέως ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ὁ ὁποῖος στήν δήλωση παραιτήσεώς του ἀναφέρει: «Παρέλαβα σέ ἡλικία μόλις 34 ἐτῶν ἕνα μικρό κόμμα τῆς Ἀριστερᾶς. Τό ταξίδι πού κάναμε μαζί ἦταν ἐπικίνδυνο, γεμᾶτο παγίδες, ἀλλά συναρπαστικό. Ἀπό μικρό κόμμα, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔγινε ὁ κορμός τῆς προοδευτικῆς παράταξης στήν Ἑλλάδα. Τό πρῶτο ἀριστερό κόμμα στήν Εὐρώπη πού κυβέρνησε καί μάλιστα σέ ἱστορικές στιγμές γιά τήν πατρίδα καί τήν Εὐρώπη».

Ὅσο γιά τό μέλλον τονίζει: «Τό ἐκλογικό σῶμα ἔδωσε στόν ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μιά διπλή ἐντολή. Πρῶτον, νά ἀνταποκριθεῖ στό ρόλο τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης. Πού πάντα καί ἐκ τῶν πραγμάτων εἶναι ρόλος κόμματος ἐξουσίας. Καί δεύτερον, νά ἀλλάξει δραστικά, ἄν θέλει νά διεκδικήσει ἐκ νέου μέ ἀξιώσεις τήν κυβέρνηση».

Μέ τά λόγια αὐτά, ὁ κ. Τσίπρας, πέρα ἀπό τήν προβολή τῶν δικῶν του ἐπιτευγμάτων, θέτει καί τόν πῆχυ γιά τό κόμμα καί γιά τούς διαδόχους του, ἀρκετά ὑψηλά. Τοῦτο δημιουργεῖ συνθῆκες πού μπορεῖ νά ὁδηγήσουν σέ περιδίνηση. Δεδομένου ὅμως ὅτι αὐτό ἀφορᾶ στό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ἡ περιδίνησις ἐπηρεάζει ὁλόκληρο τό κοινοβουλευτικό σύστημα πού θά μποροῦσε νά ὁδηγηθεῖ καί σέ ἀπώλεια στηρίξεως. Ὅπως ὁ ἴδιος ὁ κ. Τσίπρας ἐπεσήμανε, ὁ ρόλος τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως εἶναι ρόλος κόμματος ἐξουσίας. Καί αὐτός ὁ θεσμικός ρόλος δέν ὑπηρετεῖται σωστά, τό πρόβλημα εἶναι γενικώτερο. Πόσῳ μᾶλλον πού τό ΠΑΣΟΚ, ὑπό τόν κ. Ἀνδρουλάκη, δέν φαίνεται ἀκόμη ἕτοιμο νά διεκδικήσει ρόλο μείζονος ἀντιπολιτεύσεως. Μπορεῖ σέ τέσσερα χρόνια νά εἶναι. Μπορεῖ καί ὄχι.

Τά δεδομένα δημιουργοῦν προκλήσεις καί γιά τόν κ. Μητσοτάκη, καθώς φέρνουν στό προσκήνιο τό εὐρύτερο ζήτημα τῆς ἀπουσίας θεσμικῶν ἰσορροπιῶν (checks and balances) ἀπό τήν ἑλληνική πολιτική ζωή. Θά ἀπαιτηθεῖ ἰδιαίτερη μαεστρία γιά νά τηρηθοῦν ἰσορροπίες καί νά μήν παρασυρθεῖ καί ἡ Κυβέρνησις σέ ὑπερβολές πού θά ἀποβοῦν πρός βλάβην τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ. Δέν θά τό χρεώσουμε βεβαίως αὐτό στόν κ. Τσίπρα, ὁ ὁποῖος ἐν προκειμένῳ προβαίνει σέ μίαν ἐνέργεια πολιτικῆς ἀξιοπρεπείας. Ὑπάρχουν πολλά ἄλλα πού θά μπορούσαμε νά τοῦ καταλογίσουμε. Δέν ἔλειψαν τά θεσμικά ἀτοπήματα ἀπό τήν διαδρομή του, κυρίως ὡς Πρωθυπουργοῦ. Θά θυμίσουμε μόνον ὅτι εἶχε δηλώσει εὐθέως πώς θά ἐπεδίωκε τόν ἔλεγχο «ὅλων τῶν ἁρμῶν τῆς ἐξουσίας.»

Κεντρικό θέμα