Ἑτοιμάζουν τηλεοπτικά μηνύματα γιά τούς ἀνεμβολίαστους

«Μένουμε Σπίτι» προβλέπει τό σχέδιο Β τῆς Κυβερνήσεως γιά ἀρνητές ἐάν ἡ πανδημία ξεφύγει μετά τίς 10 Δεκεμβρίου – Ἤπια προσέγγισις ἀπό τόν Πρωθυπουργό τώρα – Ἐγκατέλειψε στά Ἰωάννινα τήν φράση «πανδημία ἀνεμβολίαστων»

Η ΝΕΑ μετάλλαξις «Ὄμικρον», οἱ ἀσφυκτικές πιέσεις πού δέχεται τό σύστημα Ὑγείας εἰδικά στίς ΜΕΘ, ὁ ἀριθμός τῶν θανάτων καί οἱ συνεχῶς μεταβαλλόμενες καταστάσεις πού σχετίζονται μέ τήν πανδημία ὄχι μόνο ἀνησυχοῦν τήν Κυβέρνηση, ἀλλά ἔχουν καταστήσει ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ἀντιδράσει διαφορετικά, ἐνδεχομένως δέ καί πιό δυναμικά. Τό παράδειγμα δίδουν ἀρκετές εὐρωπαϊκές χῶρες πού, εἴτε ἔχει ἐπιβληθεῖ lockdown, εἴτε ἔχουν περιορισθεῖ οἱ δραστηριότητες τῶν ἀνεμβολίαστων, εἴτε ἔχουν γίνει πιό αὐστηρά τά ταξίδια πρός αὐτές. Ἀρχικῶς συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», τό Μέγαρο Μαξίμου θά ἐπιμείνει στήν προσπάθεια τῆς ἐνημερώσεως καί τῆς πειθοῦς τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων πολιτῶν πού ἀκόμη δέν ἔχουν ἀποφασίσει νά κάνουν τήν πρώτη δόση. Καί μπορεῖ ἡ Κυβέρνησις νά πανηγυρίζει ὅτι τίς τελευταῖες ἡμέρες ὁ ἀριθμός τῶν ραντεβού πού κλείνονται θυμίζει τόν ἀντίστοιχο ἀριθμό τῆς περασμένης ἀνοίξεως, ὅμως ἡ πραγματικότης εἶναι ὅτι ἡ χώρα ὑπολείπεται ἀπό τήν ἐπίτευξη ἀνοσίας.

Τό χρονικό ὁρόσημο πού ἔχει θέσει εἶναι ἡ 10η Δεκεμβρίου, δηλαδή δύο ἑβδομάδες πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα. Ὑπάρχουν ὅμως καί σενάρια πού ἀναφέρουν ὅτι τά αὐστηρά μέτρα θά τεθοῦν ἐν ἰσχύι ἀπό τίς 7 ἕως τίς 21 Δεκεμβρίου, μέ στόχο κατά τήν περίοδο τῶν Χριστουγέννων νά ὑπάρξει ὁμαλότης. Σέ περίπτωση πού ἡ «Ὄμικρον» ξεφύγει ἀπό τόν ἔλεγχο τῶν ὑγειονομικῶν Ἀρχῶν καί τά κρούσματα συνεχίζουν νά κυμαίνονται σέ ὑψηλά ἐπίπεδα, θά ἀρχίσει ἐκ νέου ἡ μετάδοσις τηλεοπτικῶν σπότ πού ὅμως αὐτήν τήν φορά θά ἐπικεντρώνονται στούς ἀνεμβολίαστους. Τό γνωστό «Μένουμε Σπίτι» θά ἀφορᾶ ὅλους ἐκείνους πού ἀρνοῦνται νά ἐμβολιασθοῦν. Ἡ ἀγορά θά συνεχίζει νά λειτουργεῖ, ὅπως λειτουργεῖ, τό ἴδιο τά σχολεῖα καί οἱ καθημερινές δραστηριότητες. Ὅμως οἱ ἀνεμβολίαστοι θά διαπιστώσουν ὅτι «μένουν ἐκτός». Δέν πρόκειται βεβαίως νά εἰπωθεῖ ὅτι θά τούς ἐπιβληθεῖ ἕνα μίνι lockdown, ὅμως κατ’ οὐσίαν περί αὐτοῦ θά πρόκειται.

Ἡ Κυβέρνησις θά ἐξαντλήσει ὅλη τήν ἐπιχειρηματολογία της μέχρι νά ἐπιβληθοῦν οἱ νέοι περιορισμοί γιά τούς ἀνεμβολίαστους. Τίς τελευταῖες ἡμέρες ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι τόσο ὁ Πρωθυπουργός ὅσο καί κορυφαῖοι ὑπουργοί ἀποφεύγουν τίς κορῶνες καί τίς ἐπιπλήξεις. Τό Σάββατο ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὁμιλῶν μέ νέους στά Ἰωάννινα ἐνεφανίσθη ἐξόχως διαλλακτικός, καί ἀπό ἐκεῖ πού ἀνεφέρετο σέ «πανδημία ἀνεμβολίαστων» προχθές τόνισε ὅτι πρέπει νά σταματήσουμε νά «ἀναπαράγουμε ὁρισμένα στερεότυπα» ὅπως ὁ διχασμός μεταξύ τῶν ἐμβολιασμένων καί τῶν ἀνεμβολίαστων. Ὑπεστήριξε ὅτι δέν ὑφίσταται αὐτός ὁ «διχασμός» καί ἔφερε ὡς παράδειγμα τό γεγονός ὅτι τόν τελευταῖο μῆνα κλείσθηκαν 500.000 πρῶτα ραντεβού. «Δέν ὑπάρχει, λοιπόν, μία διχασμένη κοινωνία. Ὑπάρχει μία μεγάλη πλειοψηφία πού ἔχει ἐπιλέξει τόν ἐμβολιασμό. Ὑπάρχουν ἀρκετοί συμπολῖτες μας οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀνεμβολίαστοι καί οἱ ὁποῖοι πιστεύω ὅτι μποροῦν νά πειστοῦν, καί ὑπάρχουν, ναί, καί κάποιοι οἱ ὁποῖοι ξέρουμε ὅτι μᾶλλον δέν θά πειστοῦν μέ τίποτα. Ἄρα, ἡ προσοχή μας πρέπει νά στρέφεται σέ αὐτούς οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἀκόμα ἐμβολιασθεῖ καί οἱ ὁποῖοι γιά διάφορους λόγους μπορεῖ ἀκόμα νά φοβοῦνται. Θά πρέπει νά ἀντιμετωπισθοῦν μέ μία κατανόηση καί μέ προσωπική ἐπαφή» προσέθεσε ὁ κ. Μητσοτάκης στέλνοντας τό μήνυμα καί πρός τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς Κυβερνήσεως γιά τό πῶς πρέπει εἰς τό ἑξῆς νά διαχειρίζονται τό ἀντιεμβολιαστικό κίνημα.

Τίς ἑπόμενες ἡμέρες οἱ ἐπιστήμονες θά κάνουν τίς εἰσηγήσεις τους πρός τήν Κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἀναμένει τίς ἐξελίξεις μέ τήν νέα μετάλλαξη. Οὐσιαστικῶς πρόκειται γιά τό σχέδιο Α, πού συμφώνως πρός πληροφορίες θά περιλαμβάνει τήν ὑποχρεωτική χρήση μάσκας σέ ὅλους τούς ἐξωτερικούς χώρους πού ὑπάρχει συγχρωτισμός, τήν διενέργεια rapid test τρεῖς φορές τήν ἑβδομάδα γιά τούς ἀνεμβολιάστους ἐργαζομένους πού θά ἔχουν 24ωρη καί ὄχι 48ωρη διάρκεια καί τήν ἐπέκταση τῆς τηλεργασίας. Ἐπαναλαμβάνουμε ὅμως ὅτι οἱ ὅποιες ἀποφάσεις θά εἶναι ἀλληλένδετες μέ τήν «Ὄμικρον», τήν διασπορά τῆς μεταλλάξεως, τί εἴδους καί ἐάν παρέχει προστασία τό ἐμβόλιο καί φυσικά τόν καιρό.

Αἰσιοδοξία ἐξέφρασε χθές ὁ ὑφυπουργός Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως ἀναφερόμενος στά 90.000 ραντεβού πού ἔγιναν τό Σάββατο. «Χθές ξεπεράσαμε τόν ἀριθμό τῶν ἑπτά ἑκατ. πολιτῶν πού ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μέ πρώτη δόση καί γύρω στά 6,4 ἑκατ. εἶναι οἱ πλήρως ἐμβολιασθέντες. Αὐτή τήν στιγμή, τό 75% τοῦ ἐνήλικου πληθυσμοῦ ἔχει ἐμβολιασθεῖ» δήλωσε. Ἐτάχθη κατά τῆς λήψεως νέων μέτρων αὐτήν τήν στιγμή ὑπογραμμίζοντας ὅτι «ἡ οἰκονομία καί ἡ ἀγορά εἶναι ἀνοιχτή καί θά δοῦμε πῶς θά ἀποδώσουν τά ὑπάρχοντα μέτρα. Δέ χρειάζεται κάτι ἄλλο αὐτή τή στιγμή». Ὑπεστήριξε ὅτι ἡ μάσκα πρέπει νά χρησιμοποιεῖται καί σέ ἐξωτερικούς χώρους. Ὁ καθηγητής Μικροβιολογίας Ἀλκιβιάδης Βατόπουλος δέν ἀπέκλεισε νέο γενικευμένο lockdown, λέγοντας χαρακτηριστικά «ποτέ μήν λές ποτέ». Ἀνέφερε ὅτι ἡ μέν Κυβέρνησις δέν θέλει νά ἐπηρεασθεῖ ξανά ἡ κοινωνία καί ἡ οἰκονομία ἀπό τήν πανδημία, ὅμως οἱ ἐπιστήμονες σκέφτονται ὑπό διαφορετική σκοπιά. Τήν ἴδια στιγμή ὁ διευθυντής ΜΕΘ τοῦ Νοσοκομείου «Παπανικολάου» Νῖκος Καπραβέλος ἀπηύθυνε ἐκ νέου ἔκκληση γιά δραστικά μέτρα, ὅπως τό κλείσιμο τῶν σχολείων, τήν χρήση μάσκας παντοῦ καί lockdown γιά τούς ἀνεμβολίαστους. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν κατάσταση στά νοσοκομεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, ἰσχυρίσθηκε ὅτι τά πράγματα ἔχουν ξεφύγει καί καθημερινῶς ἀντιμετωπίζουν «σκηνές πολέμου».

Ἡ ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως διέψευσε κατηγορηματικῶς τά σενάρια περί κλεισίματος τῶν σχολείων. «Δέν ὑπάρχει καμμία συζήτηση γιά κλείσιμο σχολείων, ὅπου τά πρωτόκολλα τηροῦνται καλά. Βέβαια ὅσα περισσότερα κρούσματα ὑπάρχουν σέ μιά κοινωνία, τόσο περισσότερα θά ὑπάρχουν καί στά σχολεῖα» δήλωσε ἡ ὑπουργός.

«Γίνεται πολύ testing. Ἡ μαθητική κοινότητα κάνει δύο φορές τήν ἑβδομάδα self test. Ἐπί πλέον, σέ περίπτωση κρούσματος, αὐτό ἀπομονώνεται καί ὅλες οἱ στενές ἐπαφές του καταλήγουν νά κάνουν ἑφτά τέστ τήν ἑβδομάδα δωρεάν (ἐργαστηριακά rapid καί self test)» εἶπε ἡ ὑπουργός Παιδείας καί προσέθεσε ὅτι «χάρη στόν μηχανισμό τῶν τέστ στά σχολεῖα γίνεται πιό ἔγκαιρα ἡ διάγνωση καί ἀντιμετωπίζονται καί ἀσυμπτωματικοί φορεῖς. Καί ἔτσι καταφέρνουμε νά σταματήσουμε τή διασπορά». Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ πρόεδρος τῆς ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη εἶναι σχεδόν βέβαιη ὅτι θά ὑπάρξει καί τέταρτη δόσις ἐμβολιασμοῦ. Ἡ κ. Παγώνη τόνισε ὅτι θά ἦταν λάθος τῆς Κυβερνήσεως μέ τό 67% τῶν πολιτῶν νά ἔχει ἐμβολιασθεῖ νά λάβει αὐστηρότερα μέτρα ἤ νά ἀποφασίσει lockodown. Γιά δέ τήν μετάλλαξη «Ὄμικρον» εἶπε ὅτι ἀπό τά μέχρι τώρα στοιχεῖα φαίνεται ὅτι ἔχει τά ἴδια περίπου συμπτώματα μέ τίς προηγούμενες. «Θέλει προσοχή ὅμως, ἐπειδή εἶναι στέλεχος μέ 32 μεταλλάξεις κι αὐτό πού πρέπει νά φανεῖ εἶναι ἄν εἶναι πιό ἐπιθετική. Αὐτό πού ξέρουμε εἶναι ὅτι πρέπει νά ἐμβολιαστοῦμε» κατέληξε.

Τέλος, ὁ καθηγητής Περιβαλλοντικῆς Μηχανικῆς τοῦ ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης δέν ἀπέκλεισε μέχρι τά τέλη τοῦ ἔτους τό τεῖχος ἀνοσίας νά ἀγγίξει τό 80%. Διευκρίνισε ὅτι ἀφορᾶ τό 65% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ νά εἶναι πλήρως ἐμβολιασμένοι καί τό 15% πού ὑπολογίζεται ὅτι θά ἔχει νοσήσει ἕως τότε.

Κεντρικό θέμα