Ἐθνικό ἔγκλημα μέ τό Ἅγιο Φῶς!

Πιστοί ἀναμένουν τό Ἅγιο Φῶς ἔξω ἀπό τήν στρατιωτική βάση Ἐλευσῖνος

ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ • Οἱ ἄθεοι τό παρέδωσαν στήν Ἐκκλησία στό πεζοδρόμιο τῆς στρατιωτικῆς βάσεως

ΟΙ «ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ» εἶναι ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως. Ἀπό τῆς ἀναλήψεως τῆς ἐξουσίας καί ἐντεῦθεν ἔχουν ἐπιχειρήσει πλειστάκις νά πλήξουν ἀνεπιτυχῶς τήν ἱστορία μας, τήν παράδοσή μας καί τήν θρησκεία μας. Καί παρά τό γεγονός ὅτι «ἔσπασαν –κατά τήν λαϊκή ρήση– τά μοῦτρα τους» ὅλες τίς φορές, δέν τό βάζουν κάτω. Ἐπεχείρησαν νά καταργήσουν τίς παρελάσεις! Δέν τό πέτυχαν! Ἐπεχείρησαν νά καταργήσουν τήν μετάδοση τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τήν δημόσια τηλεόραση καί ραδιοφωνία. Ἦταν τέτοια ἡ κατακραυγή τῶν πιστῶν ὥστε ὑπεχώρησαν. Ἐπεχείρησαν νά καταργήσουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα. Ἀπέτυχαν. Νά διαρρήξουν τόν ἱστορικό ὀμφάλιο λῶρο πού δένει τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἐκκλησία μέ τήν Ἑλληνική Δημοκρατία, οὔτε!

Τό νέο τους κατόρθωμα εἶχε ὡς στόχο τό Ἅγιο Φῶς. Ἄλλαξαν τήν τελευταία στιγμή τόν τόπο ὑποδοχῆς τοῦ Φωτός ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, τόν μετέφεραν ἀπό τό ἀεροδρόμιο Ἐλευθέριος Βενιζέλος στό μικρό στρατιωτικό ἀεροδρόμιο τῆς Ἐλευσῖνος καί, ἐλλείψει ἀντιδράσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἡ τελετή ἔγινε χωρίς ὑποδοχή κόσμου. Ἡ στάσις τους αὐτή δέν ἀγνοεῖ μόνο τήν θρησκεία μας καί τό τελετουργικό, πού σεβάσθηκαν διαδοχικές κυβερνήσεις. Ἀγνοεῖ τήν σημασία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων γιά τήν Ἑλλάδα. Δέν γνωρίζουμε ἐάν ἀνάλογη τελετή ὑποδοχῆς γίνεται σέ ἄλλες χῶρες. Γνωρίζουμε, ὅμως, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἐμπιστεύεται διαχρονικῶς τήν ἡγεσία του σέ Ἑλληνορθόδοξο Πατριάρχη, γιά λόγους πού εἶναι εὔκολα κατανοητοί στήν καρδιά τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Οἱ Ρῶσσοι καιροφυλακτοῦν. Ἀλλά οἱ ἐθνικά ἐπικίνδυνοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νοιάζονται νά ἀρέσουν στό ἱστορικό τρία τοῖς ἑκατό τους! Δέν τούς νοιάζει οὔτε τό Φῶς οὔτε τό Πατριαρχεῖο πού ἔπληξαν. Μόνον οἱ ψῆφοι! Θά λάβουν κι αὐτή τήν φορά ἀπάντηση ἀπό τόν ἑλληνικό λαό.

Ὅλα ἄρχισαν τό Μεγάλο Σάββατο, ὅταν ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ.κ. Νικόλαος κατά τήν ἐπιβίβασή του στό ἀεροσκάφος πού θά μετέφερε τό Ἅγιο Φῶς, ἐνημερώθηκε ὅτι ὅλο τό πρόγραμμα εἶχε ἀλλάξει ἄρδην, χωρίς τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν νά μπεῖ στόν κόπο νά ἐνημερώσει ἐγκαίρως τήν ἀποστολή τῆς Μητροπόλεως. Καί ἔτσι συνέβη τό ἑξῆς ἀναπάντεχο. Ὁ Μητροπολίτης κ.κ. Νικόλαος νά μήν ταξιδεύσει στά Ἱεροσόλυμα γιά νά συνοδεύσει τό Ἅγιο Φῶς πίσω στήν Ἀθήνα. Τίς τελευταῖες δεκαετίες, τό Ἀναστάσιμο Φῶς ἔρχεται στό μεγαλύτερο ἀεροδρόμιο τῆς χώρας, ἐν προκειμένω στό «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», ὅπου καί τοῦ ἀποδίδονται τιμές ἀρχηγοῦ κράτους.

Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔδωσε κάποια ἐπίσημη ἐξήγηση γιά τήν ἀλλαγή τῆς τελευταίας στιγμῆς. Ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Μᾶρκος Μπόλαρης φέρεται νά εἶπε στόν Μητροπολίτη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς ὅτι οἱ τροποποιήσεις ἔγιναν «μέ ἐντολή ἄνωθεν». Ὁ κ.κ. Νικόλαος, μετά τήν ἀπαράδεκτη στάση τῆς Κυβερνήσεως, ἀρνήθηκε νά ἐπιβιβασθεῖ στό κυβερνητικό ἀεροσκάφος, ἐνῶ εὑρίσκετο σχεδόν στήν εἴσοδό του, εἰς ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιά τήν ἐπιχειρούμενη, ὅπως τήν χαρακτήρισε, ὑποβάθμιση. Ὁ Μητροπολίτης ἐνοχλήθηκε ὄχι μόνο ἐπειδή θεώρησε πώς ἡ χρῆσις τοῦ στρατιωτικοῦ ἀεροδρομίου τῆς Ἐλευσῖνος ὑποβάθμιζε τήν ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός ἀλλά καί γιατί τό στρατιωτικό ἀεροδρόμιο εὑρίσκεται γεωγραφικά ἔξω ἀπό τήν δικαιοδοσία του. «Ποιός κοινός νοῦς μπορεῖ νά τό καταλάβει, θέλουν νά ὑποβαθμίσουν τό γεγονός μέ αὐτό τόν τρόπο. Τό θεωρῶ ἐμπαιγμό τῆς Ἐκκλησίας καί δέν πῆγα, γύρισα πίσω» εἶπε χαρακτηριστικῶς. Μάλιστα, ὁ κ.κ. Νικόλαος ἀπεκάλυψε ὅτι ἀπό τίς 3 Ἀπριλίου ὁ κ. Μπόλαρης τοῦ εἶχε ἀπευθύνει ἐπιστολή, ζητώντας του νά ἑτοιμάσει τήν ἐπίσημη τελετή ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός. Διάβασε τήν ἐπιστολή τοῦ κ. Μπόλαρη, πού ἔγραφε ὅτι ἡ ἑλληνική ἀποστολή θά ἀναχωροῦσε ἀπό τό στρατιωτικό ἀεροδρόμιο Ἐλευσῖνος στίς 6:30 τό πρωί καί θά ἐπέστρεφε στό «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» στίς 6:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας. Τό «μπάχαλο» συνεχίσθηκε, ἀφοῦ δέν εἶχε ἐνημερωθεῖ ὁ Μητροπολίτης Μεγάρων γιά νά μεταβεῖ στό στρατιωτικό ἀεροδρόμιο. Ἡ Ἱερά Σύνοδος εἶναι ἁρμόδια γιά νά ἐνημερώσει τούς ἀρχιερεῖς γιά τέτοια θέματα, ἀλλά ἦταν κλειστή τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ὁ κ.κ. Νικόλαος ἐνημέρωσε ὁ ἴδιος τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμο καί τόν ἀρχιγραμματέα τῆς Συνόδου.

Ἀμέσως μετά ἄρχισαν οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς νά ἀποποιοῦνται τῶν εὐθυνῶν τους. Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀνέφερε ὅτι δέν φέρει εὐθύνη γιά τήν μεταφορά τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἐνῶ ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς τόνισε ὅτι εἶναι ἁρμόδια γιά τήν ὑποδοχή του καί ὄχι γιά τό ποῦ θά προσγειωθεῖ τό ἀεροσκάφος. Ὅμως, τό Ὑπουργεῖο Ἀμύνης «στοχοποίησε» τήν Περιφέρεια Ἀττικῆς ἀλλά καί τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, ἐνῶ διευκρίνισε ὅτι τίς ἀποστολές τοῦ ἀεροσκάφους χειρίζεται ἀποκλειστικῶς ἡ Γενική Γραμματεία τῆς Κυβερνήσεως.

Ὅταν ἔγινε γνωστό ὅτι τό Ἅγιο Φῶς θά ἔφθανε στό στρατιωτικό ἀεροδρόμιο, τά λεωφορεῖα πού μετέφεραν πιστούς γιά νά τό παραλάβουν ἐγκαίρως, τροποποίησαν τό δρομολόγιο καί κατευθύνθηκαν στήν Ἐλευσίνα. Ἐκεῖ, ὅμως, δέν τοῦ ἐπετράπη ἡ εἴσοδος καί οἱ πιστοί ἄρχισαν νά διαμαρτύρονται ἐντόνως καί νά φωνάζουν «ἄθεοι, ἄθεοι». Ἡ ἀναχώρησις τοῦ ἑλληνικοῦ ἀεροσκάφους ἀπό τό Τέλ Ἀβίβ ἔγινε μέ μεγάλη καθυστέρηση, θέτοντας σέ κίνδυνο ἀκόμη καί τήν ἔγκαιρη ἀποστολή τοῦ Ἁγίου Φωτός στίς ἐνορίες ὅλης τῆς χώρας. Ἐνῶ ἀρχικῶς εἶχε ἀνακοινωθεῖ πώς ἰδιωτικό ἑλικόπτερο θά τό μετέφερε στό «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» καί ἀπό ἐκεῖ μέ τίς προγραμματισμένες πτήσεις θά ἔφθανε σέ κάθε μεριά τῆς Ἑλλάδος, ἡ καθυστέρησις στό Ἰσραήλ ματαίωσε τήν πτήση τοῦ ἑλικοπτέρου λόγω τοῦ σκότους. Ὁδικῶς ξεκίνησε ἡ αὐτοκινητοπομπή γιά νά φθάσει στό ἀεροδρόμιο, μέ ὅποια ἐπί πλέον καθυστέρηση συνεπάγεται. Πολλές πτήσεις ἀναγκάσθηκαν νά τροποποιήσουν τήν ἀπογείωσή τους, προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ τό ἀδιανόητο, νά βρεθεῖ ἡ Ἑλλάς χωρίς τό Ἀναστάσιμο Φῶς! Τελικῶς, κάποιες πτήσεις, κυρίως πρός τά νησιά, συγχωνεύθηκαν, ἐνῶ λίγο πρίν ἀπό τίς 11 τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἔφθασε τό Ἅγιο Φῶς στήν Θεσσαλονίκη.

Κεντρικό θέμα